Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Bašnici

katastr


tvrz v Bašnici – katastr

Bašnice, obec podle mapy stabilního katastru z r. 1841, zakreslen sklep Na parkáně. Kresba J. Slavík.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi