Tvrze na Jičínsku

Tvrz Bělušice

půdorys


tvrz Bělušice – půdorys

Bělušice, půdorys tvrziště, zpracovaný podle zaměření Památkového ústavu v Pardubicích z r. 1994. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi