Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Chotči

katastr


tvrz v Chotči – katastr

Choteč, jižní část vsi na výseku z katastrálního plánu z r. 1842. Kresba J. Svobodová.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na faru


tvrz v Chotči – pohled na faru

Choteč, pohled na faru se zbytky zdiva tvrze. Foto L. Svoboda 1979

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
O tvrzi