Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Dětenicích

katastr


tvrz v Dětenicích – katastr

Dětenice, východní část vsi na výřezu z katastrálního plánu z r. 1842. Kresba M. Režňák.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
půdorys zámku


tvrz v Dětenicích – půdorys zámku

Dětenice, půdorys přízemí zámku podle plánu v archivu ZŠI s vyznačením zdiva tvrze podle L. Svobody.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na zámek


tvrz v Dětenicích – pohled na část zámku

Dětenice, pohled na západní průčelí zámku. Foto L. Svoboda 1980.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na ves se zámkem


tvrz v Dětenicích – pohled na ves se zámkem

Dětenice, pohled na ves se zámkem a dvorem od západu podle fotografie z 1. čtvrtiny 20. století.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
O tvrzi