Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Heřmanicích

půdorys


tvrz v Heřmanicích – půdorys

Heřmanice, skica půdorysu tvrziště podle krokování v r. 1985. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997O tvrzi