Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Holovousích

katastr


tvrz v Holovousích – katastr

Holovousy, severní část vsi na výřezu z katastrálního plánu z r. 1842. Kresba M. Režňák.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
půdorys zámku


tvrz v Holovousích – půdorys zámku

Holovousy, půdorys přízemí zámku podle upraveného plánu v archivu VÚOZ Holovousy s vyznačením zdiva tvrze podle L. Svobody.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na zámek


tvrz v Holovousích – pohled na část zámku

Holovousy, pohled na zámek od jihu. Foto L. Svoboda 1983

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled do zámku


tvrz v Holovousích – pohled na nádvoří zámku

Holovousy, pohled do nádvoří zámku od severozápadu. Foto L. Svoboda 1983.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
O tvrzi