Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Jeřicích

půdorys zámku


tvrz v Jeřicích – půdorys zámku

Jeřice, půdorys přízemí zámku s vyznačením zdiva tvrze podle zaměření L. Svobody z r. 1992.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
pohled na zámek


tvrz v Jeřicích – pohled na zámek

Jeřice, pohled na zámek od jihu, zdivo bývalé tvrze je obsaženo v pravé části. Foto L. Svoboda 1978.

Encyklopedie českých tvrzí 1., ARGO 1997
O tvrzi