Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Mlázovicích

katastr


tvrz v Mlázovicích – katastr

Mlázovice, výřez z katastrální mapy vsi z r. 1842. Tvrziště leží západně od kostela. Kresba T. Tomíček.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
náčrt


tvrz v Mlázovicích – náčrt

Mlázovice, náčrt pozůstatků tvrziště. Stav r. 1985, zaměření T. Tomíček a J. Úlovec, kresba T. Tomíček.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
portál


tvrz v Mlázovicích – portál

Mlázovice, gotický portál, dochovaný ve sklepě čp. 103 ležícího jižně od tvrze. Kresba T. Tomíček.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
O tvrzi