Tvrze na Jičínsku

Tvrz Mokřice

půdorys


tvrz Mokřice – půdorys

Mokřice, skica půdorysu tvrziště podle krokování v r. 1983. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000pohled na tvrziště


tvrz v Mokřici – pohled

Mokřice, pohled na severní příkop tvrziště. Foto L. Svoboda 1983.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000
O tvrzi