Tvrze na Jičínsku

Tvrz v Rakově

půdorys


tvrz v Rakově – půdorys

Rakov, skica půdorysu tvrziště podle krokování v r. 1988. Kresba L. Svoboda.

Encyklopedie českých tvrzí 2., ARGO 2000O tvrzi