Fotodiář – 23. 06. 2001

Poškození cest a trávníků v Lodžii

Dne 23. června se konalo v Lodžii divadelní představení Svatojánské noci, což je samo o sobě jistě chvályhodné (oživuje se tím tento historický objekt), avšak způsob chování některých protagonistů vyvolává otazníky. Díky neukázněnosti řidičů došlo po dešti k poškození cest a nakonec i trávníků, kde parkovala zbytečně auta herců a kde nakonec zapadl i autobus. To vše se odehrávalo přímo před zraky zaměstnanců Městského úřadu, který se v uplynulém roce na obnově zeleně a cest podílel mnohasettisícovou částkou z městského rozpočtu za přispění MŽP. Dlužno podotknout, že toto poškození započalo již o den dříve, kdy zde radní Volf vdával dceru a k Lodžii přijel celý průvod.
Před parkem je na vstupní bráně umístěn zákaz vjezdu a nápis "Park chráněný státem".
Server JičínFotodiář