Fotodiář Serveru Jičín

Vodočet na Žehrovce


Vodočet na Žehrovce

Na Žehrovce před Mladějovem se nachází tento vodočet s limnigrafem, který je jedním z mála vodočtů na území našeho okresu. Žehrovka je řeka, jejíž stav a kvalita vody jsou pečlivě sledovány, a na dolním toku je její okolí prohlášené za přírodní rezervaci.


Fotodiář
Server Jičín