Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Dlouhá

Vede souběžně s ulicí K. Vika a Pod Koželuhy od severu k jihu. Začíná v místech, kde dříve začínala ulice Zahradnická. Je pojmenována podle své délky. Kdysi se jedna její část nazývala "V Reitkasárnách", třebaže přítomnost kasáren v těchto místech není známá. Na místě domů čp. 58–60 stávala ve valdštejnské době koželužská dílna. Větší stavební ruch lze zaznamenat až v 19. století a na konci 20. let tohoto století. Na prostranství uvolněném po demolici byl v r. 1992 postaven panelový dům.

Dlouhá 120, 115, 116, 121, 123, 124

Severní konec ulice Dlouhé. Zleva domy čp. 120, 115, 116, 121, 123, 124.


Dlouhá 54, 257, 164

Část ulice Dlouhé: zprava čp. 54 a 257, v pozadí dům čp. 164.


Dlouhá 113, 64, 63, 61

Část ulice Dlouhé: zleva čp. 113 a 64, v pozadí dům čp. 63 a 61.


Dlouhá 59, 60, 61

Část ulice Dlouhé: zprava čp. 59, 60 a 61.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 124
R. 1841 koupil Jos. Kubín kus zahrady od č. 53 a r. 1838 kus zahrady od č. 123 a vystavěl tu domek. Další část byla přistavěna po r. 1893.

Dům čp. 123
R. 1838 koupil Jakub Janata kus zahrady od č. 53 (a hned část popustil J. Kubínovi k č. 124) a vystavěl tu domek.

Dům čp. 121
R. 1834 koupili kus zadní zahrádky do ulice Dlouhé František a Barbora Kracíkovi od č. 52 pro vystavění domku. Ten byl dostavěn po r. 1837.

Dům čp. 116
R. 1834 koupili zadní část zahrady od č. 52 Ignác a Barbora Kykalovi a vystavěli tu domek.

Dům čp. 115
R. 1834 koupili zadní část zahrady od č. 52 pro vystavění domku. R. 1838 koupili Jan a Barbora Bartoníčkovi půl tohoto domku (a ze zbývající půle, již si ponechali Kořínkovi, vzniklo čp. 120).

Dům čp. 120
Vznikl z půldomku (č. 115), který si Kořínkovi ponechali.

Dům čp. 54
R. 1788 připomíná se zde zahrada Jan Míky, asi František Laube potom tu vystavěl domek. Po r. 1888 koupili tento dřevěný domek František Nálevka a manželka Anna, strhli jej a vystavěli kamenný, jednopatrový.

Dům čp. 257
R. 1832 původně zahrada přeměněna ve stavební pracelu a vystavěn tu domek.

Dům čp. 113
R. 1829 Frant. a Františka Maťátkovi koupili díl zahrady od čísla 65 a postavili zde tento domek.

Dům čp. 60
Toto číslo vzniklo od č. 59, r. 1780 připomíná se Václav Svoboda (který asi potom postavil na gruntě tehdy získaném tento dům). R. 1832 se dům rozdvojil.

Dům čp. 61
Tento dům byl tu vystavěn v dobách Valdštejnových a jeho majitelem se uvádí Pavel Třešňák. – Nebyly nalezeny žádné záznamy o přestavbě.Bývalé Nové MěstoServer Jičín