Letecké pohledy na Jičín

Střed města při pohledu od jihozápadu

Střed města (85K), zvětšený – 264K

Na této fotografii je pohled od jihozápadu na vlastní centrum města. V pravé horní části snímku se rozkládá komplex jičínského zámku s kostelem sv. Jakuba Většího, Valdickou věžovou bránou a přilehlým zámeckým parkem. Okružní komunikace, která kopíruje průběh někdejších městských hradeb, je dobře patrná. Ve spodní části snímku se nachází areál bývalého jezuitského gymnázia, nyní budova Policie ČR, spolu s kostelem sv. Ignáce z Loyoly.

Popis ostatních budov najdete u prvního obrázku. U levého okraje v horní třetině se nachází u Komenského náměstí budova Střední průmyslové školy strojní, a nedaleko směrem k hornímu okraji je budova Lepařova gymnázia.

Na náměstí je patrné podloubí, které je vystavěno po celém jeho obvodu.

13456přehled


Server Jičín