Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Dlouhá

Poděbradova ulice je hlavní výpadovou komunikací od Lidického náměstí k jihu. Jak se u Cidliny usazovali koželuzi, jircháři a jiní řemeslníci pracující s kůží, tak v západní části vznikající nové čtvrti města se usazovala hlučná řemesla, mezi nimi také tkalci. Zastavovací plány Valdštejnových stavitelů dospěly až za novoměstské náměstí. Ze Sýkorova obrazu města z r. 1756 je zřejmé, že na Novém městě byly stavěny převážně dřevěné domy, většinou s podloubím. Jen několik málo domů pochází z konce 18. století, převážná část je z první poloviny 19. století.

Ulice je pojmenována podle českého krále Jiřího z Poděbrad (1420–1471).

V Poděbradově ulici byl demolovány celkem 4 domy: čp. 19, 20 a 21 (dům čp. 22 unikl) a dům čp. 274, který stál mimo uliční řadu a na jehož místě mělo být skladiště stavebního materiálu pro velkosídliště a výsypka zeminy. Dnes je území zčásti zastavěno přístavbou Základní školy na Novém Městě.

Poděbradova 20, 19

Zleva domy čp. 20 a 19 v ulici Poděbradově, v pozadí budova základní školy.


Poděbradova 22, 21

Zleva domy čp. 22 a 21 v ulici Poděbradově.


Poděbradova 274

Zčásti demolovaný dům čp. 274 s cestou.

Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 19
R. 1874 koupil Matěj Žďárský od odmu č. 18 kus místa a vystavěl tu domek. R. 1877 vystavěli tu Marie Hubálovská a manžel Václav nový přízemní domek.

Dům čp. 20
R. 1759 koupily domek se zahrádkou Václava a Sekundina Brožovy. V r. 1938 tu dosud stálo staré, přízemní, nízké dřevěné stavení.

Dům čp. 21
Část zahrady od domu č. 20 dostal r. 1817 Jan Brož a vysatvěl tu později domek pod č. 21. Domek r. 1912 shořel a 1913 vystavěn tu nový podle plánu Jos. Novotného, tesař. mistra. Do požáru r. 1912 tu stálo přízemní dřevěné stavení, čelem obrácené do ulice, s dřevěným podloubím o třech sloupech a poměrně vysokou, pěknou lomenicí o třech polích nad sebou.

Dům čp. 274
Podle dřívějšího členění patřil do ulice Sokolovské (dříve Dollanského) a stál zcela stranou od uliční řady Poděbradovy ulice. R. 1934 koupili tu pozemek a vystavěli tu v následujícím roce domek manželé Václav a Antonie Velebovi. Kolem domu bývaly rozsáhlé zahrady.Bývalé Nové MěstoServer Jičín