Obrázky z Jičínska

Mladějov

Pohled od Lovče


Mladějov, pohled od Lovče
(58K)

Mladějov je obec ležicí zhruba na polovině cesty mezi Sobotkou a Jičínem. V Mladějově se nachází zámek (bývalé školicí středisko pro podezřelé zahraniční studenty), kostel sv. Jiljí s farou a známý je též blízký rybník Dola.

V Mladějově lehlo popelem za několik posledních let už více větších staveb. V roce 1988 postihly plameny "Hotel Vrabec" a dodnes je na tomto místě zbořeniště. V roce 1971 shořel v Mladějově "Hotel Ulrich", na jehož místě byl obcí postaven kulturní dům, který před pěti lety rovněž vyhořel. Od té doby Obec postupně kulturní dům obnovuje, v dnešní době je v něm v provozu pouze restaurace. V lednu 2002 vyhořel mladějovský zámek.

Na obrázku je pohled od Lovče (jedné z nejmenších vsí na okrese). V údolí se skrývá bazén a rekreační středisko Stavbař. Při zvětšení rozeznáme uprostřed snímku bílou budovu kostela a vpravo od něj zvonici. Zámek se nachází na zalesněném návršíčku za nimi.


Server Jičín děkuje Obecnímu úřadu Mladějov za doplnění uvedených údajů.

Snímek z 19. 4. 1999


Obrázky z Jičínska


Server Jičín