Obrázky z Jičínska

Okolí Starých Hradů a Sedliště

pohled od jihu (jihovýchodu)


Okolí Starých Hradů od jihovýchodu

Na snímku je část krajiny mezi Starými Hrady a Sedlištěm s výhledem dosahujícím až k Českému Středohoří. Zámek Staré Hrady je v levé dolní části snímku (viz časopis Listy starohradské kroniky). Sedliště se nachází v pravé části snímku. Libáň je směrem vlevo dolů ihned u Starých Hradů (mimo záběr). V levé horní části snímku se částečně rozprostírá Markvartická náhorní plošina.

snímek byl pořízen 21.10.1997, autorkou je E. Ulrychová

v. t. popis v sekci archeologie


Obrázky z Jičínska