2

Léto 97


Nabídka služeb Městského informačního centra se stále rozšiřuje


Městské informační centrum bylo založeno v březnu roku 1995 a umístěno v prostorách jičínského zámku. Jeho hlavním posláním je poskytování služeb občanům a turistům. Díky pochopení městské rady bylo v červenci roku 1996 informační centrum přestěhováno ze stísněných, ale hlavně pro turisty velmi těžko objevitelných prostor zámku do míst na Valdštejnově náměstí vedle potravin Trefa. Návštěvnost informačního centra se tím výrazně zvýšila a centrum tak mohlo svými službami uspokojit daleko více zájemců.

A co vlastně občané města Jičína i projíždějící turisté najdou v Městském informačním centru ?

Mezi standardní služby patří ústní, telefonické i písemné poskytování informací o místopisu města Jičína, o adresách a kontaktech na firmy z celé republiky. Zde je výborná spolupráce s Evropskou databankou, která poskytla důležitý software pro okamžité vyhledávání údajů. Informátorky musí také reagovat na dotazy i na telefonické kontakty na soukromé linky, na nejrůznější organizace a cestovní kanceláře. Občané zde hledají informace o zaniklých i nově vzniklých firmách, o obchodech, které změnily svá místa, o všem co souvisí s historií města Jičína a o umístění nejrůznějších památek.

Výčet zdaleka není úplný , ale vyplývá z něho, že informační centrum již proniklo do podvědomí lidí jako zdroj informací, které by jinak velmi obtížně hledali. Někdy bývá doslova poslední záchrannou brzdou pro lidi, kteří již vyčerpali možnosti získat pro ně důležité informace. Mnoho občanů též využívá aktualizované údaje o vlakových i autobusových spojích a informace o kulturních i sportovních akcích. Po celou dobu trvání akce "Jičínská divertimenta", kterou velmi úspěšně pořádala agentura Aina ve spolupráci s Městským úřadem, měli jičínští občané možnost obdržet program i zakoupit si lístky na jednotlivé koncerty v předprodeji právě v informačním centru.

Najdou zde též měsíční přehledy kulturních programů uváděných v Kulturním domě, programy biografu Český ráj a tipy a programy dalších aktuálních kulturních akcí. Nedílnou součástí služeb občanům i turistům je i prodej map, průvodců knižních publikací a suvenýrů zaměřených na Jičínsko a Český ráj. Nabízí se zde například unikátní soubor map 16 měst a obcí okresu Jičín pod názvem Klíč, který obsahuje i podrobné mapy jejichž vytisknutí by jinak bylo z finančních důvodů těžko realizovatelné a na jejichž vzniku se výrazně podílela Evropská databanka. Též mapa města Jičína s aktualizovanými popisnými čísly a podrobným plánkem turistických cest a vyhlídek v Prachovských skalách je v nabídce a tato mapka dokonce několik desetiletí nebyla k mání.

Velmi využívanou službou informačního centra se stalo zprostředkovávání ubytování pro naše i zahraniční turisty. V tomto případě je úzká spolupráce s ubytovateli - hotely, penziony, priváty i autokempy na bázi smluvního vztahu. Jazykově dobře vybavené operátorky mohou nabídnout přes padesát ubytovacích kapacit v nejrůznějších cenových relacích tak, aby si vybral i turista shánějící levné, ale kvalitní ubytování.

Této poptávce vyhovuje nabídka například penzionů Albrecht, Piccolo, Sedličky, Rieger, nebo ubytování v privátu u Podzimků.

Tato služba určená především pro turisty je bezplatná a využívá ji i hodně občanů, kteří si písemně či telefonicky předem zadají své představy o ubytování a úkolem informačního centra je jejich požadavky splnit. Tímto způsobem nás hodně oslovují základní školy, které jedou na školní výlet do Českého ráje a shánějí levné ubytování.

V této oblasti je například dobrá spolupráce s autokempem Rumcajs a autokempem Jinolice.

Jako jedno z mála informačních center v republice a jako jediné v oblasti Českého ráje nabízí pro zahraniční i naše turisty víkendové i týdenní pobyty, zaměřené na poznávání Českého ráje . Programy jsou určeny všem věkovým kategoriím i sportovně založeným jedincům a kromě zajištění ubytování a stravování jsou v nabídce například tyto možnosti :

Městské informační centrum v Jičíně se do podvědomí občanů snaží proniknout i svými akcemi. V květnových dnech organizovalo 1. ročník raftingu na řece Jizeře. Nabídka byla určena pro sportovněji laděné lidi ve věku od dvanácti let.

Dále byly služby rozšířeny o černobílé kopírování za velice mírné ceny do formátu A3. O tuto službu projevují veliký zájem zejména studenti místních středních škol.

Veliké břemeno na sebe informační centrum vzalo službou, kterou využívá stále více především jičínských občanů a která klade zvýšené nároky na pracovníky infocentra. Je to prodej a zpracování fotomateriálu. Občané, ale i turisté zde mohou nakoupit filmy i fotoaparáty, nechat si vyvolat film a zhotovit snímky a v nabídce je dále i široký výběr fotopříslušenství. Mohou využít slev, které jsou jim poskytovány, ať již při prodeji filmů nebo fotoaparátů, či při vyvolávání filmů.

Z vlastní zkušeností již víme, že zejména turisté jsou za tuto službu vděční především v době, kdy možnost zakoupení tohoto druhu zboží je v Jičíně omezena, ne-li přímo nemožná, a kdy jsou vděční , že jejich někdy náročným požadavkům, proneseným navíc v jejich rodné řeči, někdo porozumí a může jim vyhovět. Jedná se o státní svátky, neděle a pozdní odpolední hodiny, kdy má informační centrum otevřeno.

Závěrem nezbývá, než Vás osobně pozvat do informačního centra, abyste sami vyzkoušeli kvalitu nabízených služeb!


Mgr. Radek Bohuňovský


Poskytování půjček z "Fondu rozvoje bydlení"


Za účelem zlepšování úrovně bydlení a životního prostředí ve městě zřídilo Město Jičín "Fond rozvoje bydlení", sloužící k podpoře modernizace a obnovy bytového fondu.

Adresáty půjček z FRB mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy (dle ČSN 734301) na území města Jičína. Půjčky jsou úročeny 4% úrokem s lhůtou splatnosti 5 let.

Druhy poskytovaných půjček:

1.obnova střechy domu staršího 10 let

50 tis. Kč na 1 dům

2.dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě

30 tis. Kč na 1 dům

3.obnova fasády domu staršího 10 let

50 tis. Kč na 1 dům

4.vybudování WC, koupelny v bytě, kde dosud není

15 tis. Kč na 1 byt

5.vestavby bytu do půdního prostoru

150 tis. Kč na 1 byt

6.zřízení elektrického nebo plynového topení ve stávajícím domě

20 tis. Kč na 1 byt

Město Jičín plánuje v letošním roce vypsání nového výběrového řízení na poskytování půjček z FRB.

Toto výběrové řízení s uvedeným termínem, do kterého je možné se přihlásit bude vyvěšeno na vývěsní tabuli před MěÚ Jičín spolu s vyhláškou č. 4/95 Města Jičína, ve které jsou uvedeny podmínky pro poskytování půjček.

ing.Köstinger
vedoucí finančního odboru MěÚVážení spoluobčané !


V poslední době jste svědky instalace nového osvětlení na Valdštejnově náměstí. Tato akce není jednoduchá, ani levná. Předcházela jí rozsáhlá polemika, který typ svítidel zvolit a v jakém rozsahu. Svými názory přispěli lidé renomovaní v této problematice, zástupci města a vedení úřadu navštívili pak řadu měst a porovnávali své dojmy. Celá záležitost byla konzultována s referátem regionálního rozvoje OkÚ Jičín. Dnes už jsou kostky vrženy a doufejme, že šťastně.

Jedním z povolaných, kteří svými názory ovlivnili rozhodování, byl pan PhDr. Jaroslav Wagner, teoretik a historik umění. Tento jičínský rodák žijící v Praze napsal v srpnu 1996 komentář k návrhu rozmístění osvětlovacích těles a dlažeb v historickém jádru města. Dovoluji si touto cestou s laskavým svolením jmenovaného seznámit veřejnost s jeho obsahem.


"Historické jádro města Jičína bylo v letech 1956 a 1962 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci pro své vysoké hodnoty urbanistické, umělecké a historické, a zvláště pak jako významný městský celek raného baroka, budovaný za Albrechta z Valdštejna, jako ojedinělý urbanistický útvar ve střední Evropě. Osvětlení města bylo po celá staletí náhodné podle současných potřeb a teprve kolem roku 1840 byly vztyčeny sloupy olejového osvětlení, v roce 1856 čítající celkem 20 lamp, z nichž 12 bylo umístěno na Staroměstském náměstí, ostatní na předměstích. Olejové osvětlení bylo v roce 1879 vystřídáno petrolejovými svítidly na litých kandelábrech. Když v roce 1904 byla v Jičíně zřízena plynárna, došlo již 4. prosince 1904 k slavnostnímu otevření osvětlení města typickými lampovými svítidly na litých kandelábrech a na přístěnných konzolových ramenech. Ani zavedení elektrického pouličního osvětlení v roce 1924 nepřevážilo počet plynových lamp, když ještě v roce 1940 bylo ve městě 129 lamp plynových. Stylové spojení litých lamp s městskou výdlažbou ulic a náměstí výrazně vytvořilo sourodou jednotu městských interiérů, u nichž došlo v roce 1881 k dláždění Staroměstského (Valdštejnova) náměstí a Malého rynku (nám. Svobody) čedičovými a žulovými kostkami. Ještě před první světovou válkou byly k dlažbám vozovek připojovány mozaikové chodníky se žulovými obrubníky. Toto sourodé spojení dekorativní dlažby s umělecko-řemeslně řešenými stojany osvětlení trvalo téměř do padesátých let našeho století, aby potom na mnoha místech bylo nahrazeno užitnými a unifikovanými rameny a sloupy elektrických svítidel a mozaikové dlažby byly buď rušeny nebo zakrývány asfaltovými nebo betonovými povrchy. Myšlenka obnovy dnes již historických dlažeb těsně souvisí s rehabilitací historických svítidel z počátku 20. století. Návrh rozmístění osvětlovacích těles vychází z charakteru městských interiérů. Pro poměrně úzké ulice se jeví nejvhodnějším konzolové osvětlení jednoramennými lampami, zavěšenými maximálně do výšky 4 metrů (pod patrovou římsou domů), od sebe vzdálených 10 až 20 metrů. Na Valdštejnově a Žižkově náměstí, reprezentačních prostorech města, bude rozmístěno osvětlení tříramennými a pětiramennými stojanovými svítidly. Na okružních ulicích, Jiráskově, Havlíčkově, l7. listopadu, Na Hrádku, B. Němcové a Komenského náměstí, které vymezují okruh historického jádra města, jsou na vnitřní straně rozmístěna převážně konzolová svítidla, na straně vnější zůstává stávající osvětlení, jehož podstavce a sloupy by bylo vhodné, po vzoru Prahy, přizpůsobit nátěry barevnosti lampových svítidel. Přibližně lze stanovit, že pro osvětlení historického jádra města bude třeba 117 lamp konzolových, 33 lamp stojanových o jednom svítidle, 8 lamp stojanových třílampových a 6 lamp pětiramenných. Rozmístění a rozsah druhů lamp by měl zpřesnit technický projekt osvětlení. Návrh dláždění vychází ze současné situace s tím, že pro vozovky bude užito žulových kostek v přibližném rozměru 10x10x10 cm, pro chodníky mozaikové dlažby různých vzorů, aby nedocházelo k jejich nechtěné unifikaci, a tradičních žulových obrubníků, ve vybraných místech bezpřekážkově upravených. Ulice Palackého, Smiřických a Ruská zůstávají dvouchodníkové, užší ulice, Nerudova, Fortna, Balbínova, Sladkovského, Židovská, Čelakovského a Školní jsou jednochodníkové s chodníky na stranách bližších soustavné zástavbě. Bezchodníkovými budou ulice Na příkopech, Pod Koštofránkem a část ulice Tylovy při vyústění do Žižkova náměstí. Městskou zelení by mělo být doplněno nároží ulice Tylovy a Jiráskovy, při západním ukončení ulice Na Hrádku zřízením zelené clony a založením zeleného travnatého pruhu pod hradbami v ulici l7. listopadu."

Až potud autor komentáře. Co dodat závěrem ?

V nabídkovém řízení byla vybrána jako dodavatel stojanových (kandelábrových) a konzolových svítidel historického typu jablonecká firma TEPOS s.r.o., slavnostní nasvícení zámku a plastik na náměstí bude realizováno pomocí zapuštěných halogenových reflektorů, které dodala firma ETNA s.r.o. z Prahy. Vlastní instalace byla svěřena jičínské firmě UNI ELEKTRO, zádlažbu pak musí stihnout pánové otec a syn Marksové rovněž z Jičína.

Pokud nedojde k nečekaným komplikacím, rozsvítíme v sobotu 28. června 1997. V ten den bude před zámkem od 21.30 hod. slavnostní koncert komorního souboru BRASS FIVE z Prahy hrajícího v obsazení trubky, lesní roh, trombon a tuba. Po krátkém projevu pana starosty MVDr. Jiřího Lišky a slavnostní fanfáře se poprvé rozzáří slavnostní osvětlení na Valdštejnském náměstí. Doufejme, že budeme spokojeni a s námi i všichni návštěvníci našeho města.

Těším se na shledanou

ing.M.Šebík
zástupce starosty


REKONSTRUKCE PALACKÉHO ULICE


V současné době probíhá tolik potřebná rekonstrukce Palackého ulice. Ta se v minulosti jmenovala Holínská a dodnes je známá jako Panská. Málo se ví, že v této ulici stávaly dvě městské brány, které byly zbořeny až v průběhu 19. století. Valdštejn svoji slavnou mincovnu stávající původně u Tamlovky přesunul rovněž do Palackého ulice. V roce 1924 zde byla položena dlažba, která přetrvala do dnešních dní. Pardubická firma Kožíšek-Němcová, známá z rekonstrukce mnoha vozovek v Jičíně, bude hlavním dodavatelem náročných prací. Pochopitelně napřed dojde k výměně veškerých inženýrských sítí. Vozovka bude zadlážděna kostkami 10x10 cm. Chodníky budou mozaikové v celkové ploše 403 m2. I zde bude pamatováno jako při všech rekonstrukcích na bezbariérovost.

Pokud nedojde k závažným problémům při rekonstrukci inženýrských sítí či nezdrží práce archeologický výzkum, je firma Kožíšek-Němcová schopna vozovku předat do dvou měsíců po započetí prací.Investiční akce MěÚ Jičín v roce 1997


S nástupem jara můžete vidět zrychlené tempo prací na investičních akcích MěÚ.

Z výčtu téměř tří desítek plánovaných akcí s objemem prostavěnosti blížícím se sto milionům Kč bych chtěl informovat o těch nejzajímavějších:Přístavba III.ZŠ v Poděbradově ulici: Stavební firmě Pozistav HK se, jak je možno vidět, daří realizovat zadaný cíl na letošní rok. S nástupem nového školního roku l997- 98 by měla dokončit stavbu a předat do užívání přístavbu objektu stávající školy s centrální kuchyní o kapacitě 1 000 jídel. Svým architektonickým výrazem i kvalitou prováděných prací jistě splní požadavky i těch nejnáročnějších žáků a učitelského sboru.

S realizací a dokončením akce souvisí i rekonstrukce Podhradské ulice, zadaná u firmy Silnice a.s. Jičín, po níž bude školní jídelna zásobována. Investiční náklady na realizaci obou akcí přesáhnou 60 mil. Kč.

Bytový dům ul. Ruská: O několik set metrů dále finišuje firma Hypostav s.r.o. Jičín, aby splnila svůj cíl a dokončila stavbu prvního bytového domu realizovaného pomocí státních dotací po téměř pětileté odmlce od předání posledních bytů v rámci stavby panelových domů sídliště Nové Město - sever.

V objektu budou umístěny vedle 21 bytových jednotek i nebytové prostory - prodejny květů a spotřební elektroniky. Náklady na realizaci akce přesáhnou 20 mil. Kč. Součástí prací v dané lokalitě bude i realizace trafostanice, rozvodů VN a NN, teplovodního kanálu atd.

Dům s obchodní pasáží - Valdštejnovo nám. 99: Reálný se zdá být i příslib daný 8 podnikatelům - obchodníkům s nimiž Město uzavřelo nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - obchodů v bývalých "Masných krámech" v objektu Valdštejnovo nám. čp. 99. Stavební firma BEN s.r.o. Jičín zatím potvrzuje, že jí radnice zadala akci v rámci výběrového řízení oprávněně. Předpokládané náklady na realizaci akce přesáhnou 5 mil. Kč.

Sportovní areál Jičín: Po nucené zimní odmlce dokončila firma Orista Jablonec nad Nisou práce spojené se snížením energetických ztrát v tělocvičné části objektu. Vzhledem k vidině znovu zprovoznění hotelové části objektu budou prováděny nejnutnější stavební práce ve vstupním ochozu atd. Po letních měsících, v nichž bude realizována rekonstrukce střech nad hotelovou a bazénovou částí, zahájí stavbaři práce na rekonstrukci bazénové části na základě PD, vypracovávané v současné době firmou H- projekt s.r.o. Praha. Příznivcům vodních radovánek sdělujeme náš záměr, v první etapě provést rekonstrukci sauny, malého bazénu a nezbytného sociálního a technologického zázemí s dokončením v druhé polovině r. 1998.


ing. Havelka

OBČASNÍK

je neperiodická informační tiskovina

vydávaná MěÚ v Jičíně

a zdarma distribuovaná

prostřednictvím poštovních doručovatelů

do jičínských domácností.

Redakční rada : tel. 545 100, 545 117