Příspěvek pro konferenci  „Valdštejnovo město Jičín – minulost, budoucnost“ – 10. října 2001, Jičín

Ing. arch. Osamu Okamura: „Jezuitská kolej – prostor možností“

Jezuitské koleje rozmístěné po celém světě tvoří jasně čitelnou síť (http://www.jesuit.cz). V době zrušení řádu Josefem II. v roce 1773 měla česká a moravská provincie Tovaryšstva Ježíšova 20 kolejí a 12 rezidencí s celkem 1071 členem. Následuje druhé (většinou vojenské) období života těchto monumentálních staveb umístěných v uzlových bodech kulturně-strategické tkáně země. Příspěvek mapuje proces přechodu ve stádium třetí, odpovídající změněné společensko-politické situaci v našich zemích. Zmíněných dvacet kolejí je seřazeno dle provincií a roku založení. Pro zájemce o hlubší informace uvádím internetové odkazy.

A/ Koleje založené v rámci rakouské provincie:

Čechy:

1/ 1556 (1555) - Praha - Staré Město (u sv. Klementa)

Tato kolej se zcela vymyká svou velikostí – po koleji v Lisabonu a ve městě Goa v Indii byla třetí největší na světě. V r. 1773 jezuité opouštějí Klementinum, univerzita a knihovna zůstávají, zásluhou Františka hraběte Kinského knihovní sbírky prohlášeny Marií Terezií za Císařsko - královskou veřejnou a univerzitní bibliotéku. Též Arcibiskupský seminář, posluchárny Filozofické fakulty, Fyzikální ústav, Archeologický kabinet a tiskárna. V r. 1781 K. R. Ungar zakládá Národní knihovnu (Bibliotheca nationalis). R. 1918 c. k. Veřejnou a univerzitní knihovnu přebírá do své správy nově vzniklá Československá republika. V r. 1935 je knihovna přejmenována na Národní a univerzitní knihovnu, vydán zákon o povinném výtisku. R. 1939 - po uzavření českých vysokých škol působí jako Zemská a univerzitní knihovna. R. 1958 jsou centralizací sloučeny velké pražské knihovny pod názvem Státní knihovna ČSR. R. 1990 přijat nový název Národní knihovna, vystihující nejlépe tradici a poslání. Národní knihovna je rozsahem svých fondů největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice. Jejich hodnota ji řadí mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Získává, uchovává a zpřístupňuje domácí i zahraniční bohemika. Má bohaté sbírky cizojazyčné literatury, především z oboru společenských a přírodních věd. Fond Národní knihovny obsahuje okolo 6 milionů svazků s ročním přírůstkem kolem 80 tisíc titulů. Jejích služeb využívá každoročně okolo 1 milionu čtenářů, převážně posluchačů vysokých škol, pedagogů a vědeckých pracovníků. Ročně je realizován více než milion výpůjček. http://www.nkp.cz

2/ 1584 - Český Krumlov (u sv. Víta)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Od r. 1881 zde sídlí úřady, nalezneme zde spolkové místnosti, hostinské pokoje, divadlo a nakonec hotel, který si zachoval krásu renesančního stylu i pres rozsáhlou modernizaci v poslední době. Luxusní pětihvězdičkový hotel Růže (pokoj od 40 do 200 USD) splňuje nároky 21. století v kombinaci s jedinečnou schopností „cestování časem“. Hotel disponuje 71 pokoji a apartmány (vybaveny koupelnou, WC, satelitní televizí, rádiem, mini-barem, vysoušečem vlasů a telefonem), restauracemi v renesančním duchu (mezinárodní i  středověká kuchyně), vyhlídkovou terasou, barem, internetovou kavárnou, galerií a obchody. Jezuitská síň (150 míst) byla přeměněna v konferenční a koncertní sál. Nalezneme zde i fitness centrum s bazénem, saunou, soláriem a kosmetickým salonem. http://www.hotelruze.cz

3/ 1591 (1589) – Chomutov (u sv. Ignáce)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Nyní v koleji sídlí Středisko knihovnických a kulturních služeb - SKKS (v bývalém gymnáziu je Okresní muzeum). Dokončuje se rekonstrukce kostela svatého Ignáce, který je již nyní využíván jako koncertní síň. SKKS Chomutov je kulturně-společenským centrem s akcentem na co nejkomplexnější služby občanům z oblasti informatiky, knihovnictví, vzdělávání a kulturně výchovné činnosti. Je zřejmé, ze jezuitský duch zůstal plně zachován. Zařízení se pyšní zrekonstruovaným atriem, čítárnou-kavárnou s Internetem, nedávno byla dokončena přestavba nove koncipovaného hudebního oddělení. SKKS pořádá nejrůznější besedy, koncerty, výstavy, zájezdy do divadel, zájezdy za poznáním, akce pro děti, soutěže i nejrůznější kurzy: rekvalifikační, jazykové, odborné, práce s počítačem, textové editory, Internet atd. Tyto akce se konají v bývalém jezuitském areálu i mimo něj. http://www.skks.cz

4/ 1594 (1592) - Jindřichův Hradec (u sv. Maří Magdaleny)

R. 1779 se na úpravě na kasárna podílel Filip Heger. Jako taková zůstávají až do 90. let 20. století (tj. po 200 let) nepřístupná veřejnosti. V r. 1995 získává objekt město. R. 1997 je započato s obnovou rozvrženou v etapách: letos probíhala úprava nádvoří a některých prostor v přízemí. Kolej je otevřena pro veřejnost pouze během akcí (výstavy apod.). V zadním traktu koleje nalezneme hlídané parkoviště a sběrný dvůr. Dne 28. 10. 1998 byla znovu otevřena opravená kaple sv. Maří Magdaleny, která je využívána pro výstavy, koncerty a společenské akce města (včetně pořádání svateb). Prohlídky možno objednat na MěÚ J. Hradec: 0331/351 525 a na Informačním středisku J. Hradec: 0331/363 546. http://www.jh.cz

Morava:

5/ 1566 – Olomouc (u P. Marie Sněžné)

Objekt je v současné době v rekonstrukci (do r. 2002) pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci - budou zde umístěny uměnovědné katedry Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty. http://www.upol.cz

6/ 1572 - Brno (noviciát)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Kolem r. 1900 byla stržena, zůstává pouze kostel a jeden vstupní portál - na jejím místě byla postavena nová budova brněnského Městského soudu.

B/ Koleje založené  v rámci nové české provincie (1623):

7/ 1623 (1622) – Jičín (u sv. Ignáce)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Během II. světové války slouží jako administrativní budova, po válce objekt užívá Československá lidová armáda. V letech 1968-1990 kolej obývají okupační sovětská vojska. V 90. letech 20. stol. získává objekt město, s pomocí občanských aktivit dochází k postupnému hledání a otevírání potenciálu místa. http://www.jicinsko.cz/k1k a http://www.jicinsko.cz/landscape/index1.htm

8/ 1625 - Praha - Malá Strana (profesní dům u sv. Mikuláše a sv. Václava)

Budova na Malé Straně

Po zrušení řádu sloužila budova jako administrativní: sídlilo zde Gubernium, Vrchní zemský soud a Hlavní zemská pokladna. Nyní objekt využívá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V budově jsou umístěna tato pracoviště: Katedra aplikované matematiky, Katedra softwarového inženýrství, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, Kabinet software a výuky informatiky, Středisko informatické sítě a laboratoří a Ústav formální a aplikované lingvistiky. http://www.mff.cuni.cz

9/ 1626 - Kutná Hora (u sv. Barbory)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Slouží též jako vojenský špitál, kadetní škola a opět jako kasárna až do 90. let 20 stol. (nakonec vojenský sklad pneumatik). R. 1998 vláda České republiky rozhodla o přidělení bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře Českému muzeu výtvarných umění pro vybudování stálé expozice. V roce 2004 tak bude v těsném sousedství chrámu sv. Barbory otevřeno nové, velkoryse koncipované kulturní centrum, které umocní unikátní postavení Kutné Hory jako oživené památkové oblasti s mezinárodním dosahem. České muzeum výtvarných umění vybuduje v Kutné Hoře polyfunkční kulturní zařízení, v němž bude umístěna stálá expozice českého výtvarného umění XX. a XI. století, historická expozice jezuitské koleje, stálá expozice ze sbírkových fondů Památkového ústavu Středočeského kraje a stálá expozice českého animovaného filmu ze sbírek Krátkého Filmu Praha a.s. Centrum bude otevřené všem současným uměleckým formám. Budou v něm probíhat proměnné výstavy, divadelní a taneční představení a koncerty. Bude zde otevřena knihovna se zaměřením na výtvarné umění, jazzový a filmový klub a videotéka. Bude rovněž sloužit jako pracovní i reprezentační společenské centrum pro odbornou veřejnost (přednášky a sympozia o výtvarném umění) i pro potřeby krajského či městského zastupitelstva a veřejnosti. Samozřejmou součástí jeho výbavy budou bistra,  internetová kavárna, restaurace a muzeum-shop.

 

http://www.cmvu.cz

10/ 1628 - Praha - Nové Město (u sv. Ignáce)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna, později vojenský špitál a divizní nemocnici. Nyní je zde umístěna III. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zde 119 lůžek na 7 lůžkových odd., z toho 2 jednotky intenzivní péče (koronární a metabolická) a 1 odd. intermediární koronární péče. Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus. 13 odborných ambulancí. Osteocentrum, endokrinologické centrum, obezitologické centrum. Pracuje zde 46 lékařů a 98 zdravotních sester. V letech 1970 - 1972 jsou kompletně přestavěny prostory kliniky v josefinském traktu a vybudována koronární jednotka a odd. intermediární péče. V roce 1972 byla také rekonstruována cytogenetická laboratoř. Poslední velká přestavba byla realizována v letech 1982 až 1984, kdy byly prostory severní části 2. patra divizní nemocnice přestavěny na Jednotku intenzivní metabolické péče. http://www.lf1.cuni.cz/~psuch/3ik

11/ 1629 (1632) - Hradec Králové (Nanebevzetí P. Marie)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. V 90. letech. 20. stol. biskupství objekt zakupuje za symbolickou 1 korunu, následně probíhá celková rekonstrukce. V září r. 2000 proběhlo slavnostní otevření: ve sklepení je umístěna restaurace, v přízemí kanceláře biskupství, v 1. patře sídlí Charita a katedra hudební výchovy při Pedagogické fakultě Palackého univerzity, ve druhém patře jsou pronajímatelné sály a v podkroví pokoje penzionu (Penzion Nové Adalbertinum). Biskupství Hradec Králové, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové; Telefon: 049 / 5512311; Fax: 049 / 5512850; E-mail: biskupstvihk@serverhk.czcom.cz

12/ 1630 (1628) - Litoměřice (Zvěstování P. Marie)

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. Od r. 1811 zde sídlí  Teologická škola a kněžský seminář a to až do 2. sv. války, kdy se zde střídají různé úřady. Kolem r. 1963 se majitelem budovy stávají Československé státní dráhy – Divize dopravní cesty. Dnes ji užívá Kontrola přepravních tržeb ČD (160 zaměstnanců). Kromě toho zde nalezneme dvě soukromé lékařské praxe a jeden nájemní byt. Jezuitský kostel je ve správě Státní oblastní galerie Litoměřice. V minulých letech byl užíván jako depozitář, nyní je až do r. 2002 v rekonstrukci, poté bude sloužit jako výstavní a koncertní síň. http://www.cdrail.cz/KPT

13/ 1630 (1637) – Klatovy (Neposkvrněného Početí P. Marie)

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna (dragouni). V 90. letech 20. stol. přechází kolej do majetku města. Prostory jsou nejprve pronajaty jako obchodní centrum - obchodníci však raději odcházejí do ulic. Od r. 1998 dochází k postupné rekonstrukci. Západní křídlo nově od 1. března 1999 obývá Městská knihovna (1300 m2 - studovny, čítárna a společenský sál), časem se sem přesunou i některé úřadovny dalších městských institucí. http://www.knih-kt.cz

14/ 1650 (1627) – Cheb (u sv. Mikuláše)

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. V r. 1834 byly kasárna zbořeny a nahrazeny novými na stejném místě. Tyto byly vybombardovány během II. sv. války.

15/ 1650 (1640) – Březnice (u sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského)

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. Později budovu využívá  Okresní soud a  Berní úřad. Od 60. let 20. stol. dřevařské učiliště. Nyní je v majetku města. Objekt je postupně rekonstruován s výhledem zřízení městského kulturního centra (muzeum, galerie). Sídlí zde též soukromé firmy. V r. 1998 byla provedena oprava střechy, v letošním roce odvodnění vnitřního traktu, oprava fasád a oken pod dohledem památkářů. http://www.breznice.cz

C/ Koleje založené  v rámci nové moravské provincie (1623):

16/ 1624 – Jihlava (u sv. Ignáce)

Městská knihovna Jihlava

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. Nyní zde sídlí Městská knihovna. http://www.knihovna-ji.cz

17/ 1624 – Znojmo (u sv. Michala)

pohled-ARCHIV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. V letech 1985 až 1989 byla provedena celková obnova koleje včetně sgrafit na průčelí. Dnes je v objektu umístěn Okresní archiv, uchovávající ve svých fondech důležité písemnosti od osmdesátých let 13. století. Státní okresní archiv Znojmo, Jezuitské náměstí 4, Znojmo; Tel: 0624/224213.

18/ (1636 - Kroměříž – kolej vydrancována a vypálena Švédy), 1644 přenesena do Uherského Hradiště (u sv. Františka Xaverského)

Kolej byla po zrušení řádu přeměněna ve vojenská kasárna. Nyní je v majetku města, slouží jako Klub kultury (kursy, kulturní akce, divadla, koncerty ap.), část využívá Základní umělecká škola pro učebny hudebních nástrojů. http://www.kkuh.cz

19/ 1651 – Telč (Nejsvětějšího jména Ježíš)

Kolej byla r. 1773 přeměněna ve vojenská kasárna. Od r. 1783 je zde zřízena pětitřídní Obecní škola chlapecká a dívčí, od r. 1889 Dívčí škola měšťanská. Nyní Střední odborná škola (studijní obor ekonomika zemědělství a výživy) a Vyšší odborná škola cestovního ruchu. Dne 4. září 2000 byl v nově rekonstruovaných sklepních prostorách bývalé jezuitské koleje, dnešní SOŠ, slavnostně otevřen víceúčelový přednáškový sál. Záměrem města je postupná obnova celého jezuitského areálu (konvikt, kolej, kostel, škola, zahrady) - cílem je, aby zde postupně vzniklo školské a kulturní centrum evropského významu. Dne 8. září 2001 byla bývalá jezuitská kolej (SOŠ) zpřístupněna v rámci Dne otevřených dveří památek. http://www.sostelc.cz

D/ Koleje založené  v rámci nové slezské provincie (1623):

20/ 1625 – Opava (u sv. Jiří)

V r. 1800 byla kolej vykoupena Slezským veřejným konventem a jako stavovská budova upravena na Slezský zemský sněm a Zemský archiv. Jako Zemský archiv slouží dodnes. http://www.oku-br.cz/builwww/krajpus/za_op.htm

 

Závěrem bych chtěl všechny pozvat k přemýšlení nad budoucností jičínské koleje. K praktickým výsledkům utvářejícím celkovou vizi a hrubým realizačním plánům jsme se dobrali během plánovacího víkendu, který naše sdružení Kolej v jednom kole uspořádalo ve spolupráci s městem a s podporou nadace Open Society Fund Praha dne 25. května 2002. Výsledky naleznete na stránkách sdružení: http://www.jicinsko.cz/k1k a  http://jicin.tpc.cz/landscape/sdruzeni, současně bylo otevřeno diskusní fórum na stránkách města Jičína http://www.mujicin.cz.