MĚSTO - KRAJINA

letní škola site specific v Jičíně - organizuje mamapapa o.s.

Město jako míti prostor. Krajina jako bytí v prostoru

Site specific v Jičíně

Záměr

Letní projekt sile specific v Jičíně je dalším logickým pokračováním dosavadní činnosti mamapapa, o.s., které se již několik let ve svých projektech zabývá konceptem sile specific, snaží se kontinuálně ve svých vzdělávacích aktivitách zprostředkovat informace a zkušenosti se sile specific mladým českým umělcům z různých uměleckých disciplín a tak podporovat tuto oblast performing arts u nás ( viz. přiložený přehled realizovaných projektů ). Záměrem tohoto site specific projektu je formou letní školy vytvořit a veřejně prezentovat divadelní performance, jejíž vznik bude podmíněn měsíčním pobytem a studiem této konkrétní lokality. Z velké části dochovaný, čitelný koncept barokní krajiny v Jičíně a jeho okolí, není pouze tématem pro studium historie, ale nabízí velmi konkrétní fyzický materiál k reflexi jednoho z možných přístupů člověka k prostředí. Přístupu či možná přesněji vztahu, který se nám po chvilce zdá být velmi povědomý, známý, současný. Komplexní příprava site specific projektu se závěrečnou veřejnou prezentací poskytne všem účastníkům projektu podmínky pro přímou zkušenost s tímto způsobem práce, který není vázán pouze na autentické místo, ale také na podporu a zájem místní kulturní veřejnosti. Proto na projektu s námi přímo spolupracují některé občanské aktivity, které již déle působí ve městě Jičíně ( např: Okresní muzeum a galerie v Jičíně, o.s. Lodžie v Jičíně, K-studio, Lepařovo gymnázium etc.detailnější informace v přehledu spolupracujících subjektů )

Souvislosti

Letní škola site specific přímo navazuje na připravovaný projekt filmové eseje Jičín hlavní město Evropy ( autor Bohuslav Blažek), jehož záměrem je reflektovat tento evropsky velmi významný koncept barokní krajiny v různých souvislostech, a především v kontextu působení osobnosti Albrechta z Valdštejna v této lokalitě. Po domluvě s Bohuslavem Blažkem vznikl návrh, že jednou ze součástí komplexního projektu o Jičíně, budou také umělecké akce, happeningy a events, které se chovají zodpovědně k prostoru, prostředí, krajině, místu, ale i městu. Chápeme site specific jako jeden z takových uměleckých přístupů. Tyto akce pomohou soudobými prostředky aktivně rekonstruovat emotivní obrazy, a tak zprostředkovat některé abstraktní pojmy valdštejnovského konceptu. Filmový záznam z těchto akcí se stane součástí připravované filmové eseje Bohuslava Blažka. Proces příprav k vytvoření této konkrétní divadelní akce bude motivován náměty a otázkami, které barokní krajinný koncept na Jičínsku nabízí: Čtení krajiny - Čtení města - Sebevědomí, představy, krajina jako virtuální prostor k jejich realizaci ? - Geometrizace krajiny a její původní morfologie? - Záměry zásahu do krajinné struktury? - Praktické funkce takového zásahu - Proč udržovat krajinu jako dekoraci ? Manipulace prostorem ... manipulace lidmi - Kdy experiment, urbanistická laboratoř, hledání fyzického vztahu k prostoru přerůstá v duchovní násilí ?

Lokalita

Město Jičín a jeho okolí, Lipová alej ze středu Jičína do Valdic Čestný dvůr, Libosad s lodžií Jezuitská kolej v Jičíně kopec Zebín, kopec Velíš, krajinné osy barokního konceptu,

Termín 24.6. -22.7.2000

Lektoři projektu

Jaromír Gottlieb, Bohuslav Blažek, Alexandra Brabcová, Martin Lhoták, Miloš Šejn, Tomáš Žižka

Učastníci

Skupina 20 účastníků bude vytvořena na pracovních setkáních ještě před započetím projektu v Jičíně. Osloveni ke spolupráci budou zejména mladí umělci ze všech oborů se zájmem o site specific.

Filmový záznam

Vzhledem k velikému fyzickému prostoru, ve kterém se budeme při vytváření uměleckého konceptu pohybovat, se nám jeví film jako jediná možnost, jak zachytit a referovat o větší části vztahů a souvislostí, které zřejmě začnou v prostoru vznikat. Divadlo poskytne divákům prožitek uvnitř tohoto krajinného konceptu, ale možnost přehlédnout prostor otevřené krajiny bude bez letadla fyzicky nedostupná. I když právě onen nadhled, je nadhledem architektů, kteří chápali a někdy stále chápou půdorys krajiny jako herní plán, jako volný papír k projektování, jako volný prostor, který je třeba ovládnout a organizovat.

Dalším důvodem k filmovému záznamu site specific projektu je nejen použití záběrů z divadelních akcí do připravované filmové eseje, ale také jediná šance, jak zachytit celý proces vzniku autentické akce site specific.

Spolupracující subjekty:

Okresní muzeum a galerie v Jičíně, ředitel Jaromír Gottlieb - o.s. Lodžie v Jičíně, předseda spolku Renata Lhotáková, ( náplní spolku je tvorba programů pro občanskou společnost města Jičína ), K-studio, dramatický kroužek dětí a mládeže, Robert Smolík a Ajka Pospíšilová, Lepařovo gymnázium, Dana Gottliebová, studenti katedry divadelní antropologie a katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, Iniciátor a konzultant projektu filmové eseje Jičín - hlavní město Evropy a režie záznamu: Bohuslav Blažek, Kamera záznamu: Karel Slach

mamapapa, Klimentská 16,110 00 Praha 1, tel./fax: 02/ 231 15 22, E-mail: mamapapa@terminal.cz

Internetová publikace:

Jičín jinak...

je jedním z výstupů práce účastníků letní školy site-specific město-krajina organizované v červenci 2000 občanským sdružením mamapapa v bývalé jezuitské koleji v Jičíně.

Projekt vznikl za spolupráce a díky: MěÚ Jičín, Okresní muzeum a galerie v Jičíně, Open Society Fund Praha, o. s. Lodžie v Jičíně, K-klub Jičín, Technické služby města Jičína, TPC Jičín. S finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

jezuitská kolej v jičíně

sam 28/12/00