Logo NN

Nové Noviny č. 14/007. dubna 2000str. 1

Čekají na nový dalekohled

Hořice - Ministerstvo obrany přislíbilo městu na letošní rok dotace na opravu kulturních památek, které se vztahují k odboji. Mezi ně patří i Masarykova věž samostatnosti, kde by se letos měla uskutečnit také sanace odvětrávacích šachet a zprovoznění hvězdárny na jejím vršku.

"Z ministerstva přišel příslib na čtvrtmiliónovou dotaci na opravu Věže samostatnosti a padesát tisíc na památník padlým a obětem z první světové války v obci Chlum. Dalších tři sta tisíc uvolníme na věž z městského rozpočtu. Tyto prostředky jsou určeny na sanaci vzlínající vlhkosti v pietních prostorách této hořické dominanty," sdělil tajemník radnice Jaroslav Vais. Město už má podle jeho slov zpracovanou odbornou studii. "Projekt je k dispozici, ale kolik nás budou opravy stát, ještě nevíme, v rozpočtu máme vytvořenou rezervu," doplnil tajemník.

Další výdaje se týkají i astronomické kopule na vrchu věže. Letos má být uhrazena poslední pětašedesátitisícová splátka na výrobu speciálního zrcadlového dalekohledu. Také by tam měla být zprovozněna otáčecí jednotka, s jejíž pomocí bude možné s ohledem na rotaci Země sledovat nebeská tělesa.

"Ke kompletaci by mělo dojít v nejbližších dnech. Až se zařízení zprovozní, bude to jediná takto vybavená hvězdárna v širokém okolí, která funguje v amatérských podmínkách," sdělil Andrej Mudray, jeden z těch, kteří se o hvězdárnu starají. Astronomická společnost Hořice bude mít celkem tři dalekohledy s možností jejich plynulého natáčení, mimo jiné i koronograf. "Když bude o sledování oblohy zájem i ze strany veřejnosti, rádi tu zájemce uvítáme," doplnil Mudray.

(jn)


Z koupaliště má být během pěti let atraktivní areál

Libáň - Koupaliště v Libáni je jediné v širokém okolí, i proto se město rozhodlo věnovat mu zvýšenou pozornost a přistoupit k jeho úpravě, která by měla být dokončena ještě před začátkem sezony.

"Rekonstrukce však letos nebude v takovém rozsahu, jak jsme původně plánovali. Máme i jiné výdaje a stále nás tíží splácení úvěru na výstavbu obchodně společenského domu. Ročně zaplatíme 1,4 milionu korun," uvedl libáňský starosta Jan Šesták.

"V nejbližších letech bychom ale chtěli podmínky na koupališti zlepšit. Letos se soustředíme jen na to nejnutnější, a to utěsnění přítokových přečerpávacích studní, abychom udrželi kvalitu vody," dodal. Starosta věří, že i díky této investici bude koupaliště v provozu stejně jako vloni minimálně do konce srpna. "Pokud budou odpovídající klimatické podmínky s minimem srážek, tak by voda měla z hlediska hygienické nezávadnosti vydržet nejméně tak dlouho, jako minulý rok."

Radnice už ví, kolik bude rekonstrukce městskou pokladnu dohromady stát. Starosta odhaduje, že se celkové výdaje přiblíží třem a půl milionu korun. "Nebude to ovšem jednorázová akce, ale investice se rozloží do čtyř až pěti let. Každý rok přitom uvolníme z rozpočtu zhruba půl milionu korun," upřesnil Šesták. Harmonogram prací počítá například se zatmelením nádrže, vybudování odtokových roštů a sprch po obvodu bazénu, výstavbou sociálních zařízení u stánku s občerstvením. "Pravděpodobně se pokusíme změnit také stávající zdroj vody a čerpat ji odjinud," poznamenal starosta.

Už dnes tu je k dispozici například hřiště pro plážový volejbal. Hlavní předností je však podle radnice přilehlá ubytovna s kapacitou padesáti lůžek, která jsou podle Šestáka od jara do podzimu průběžně stále obsazena. Vedení města nevylučuje, že koupaliště v budoucnu předá do pronájmu.

(jn)


Sokolové

Nová Paka - Přes čtyřicet delegátů jednalo na valné hromadě novopacké Tělocvičné jednoty Sokol. V přednesených zprávách starosty bratra Čermáka, náčelnice sestry Tesařové, ale i basketbalistů se přítomní dozvěděli o činnosti v uplynulém období. Jednalo se především o přípravách na největší svátek sokolů, na XIII. Všesokolský slet, který se bude konat letos v létě v Praze na Rošického stadionu. Dle zhodnocení vyplynulo, že novopačtí cvičenci již mají se svými pěti celky skladby z velké části nacvičené a nyní již hlavně pilují přesnost jednotlivých cvičení a připravují se na župní slet, který se bude konat v Lomnici nad Popelkou v sobotu 10. června. Basketbalisté se pochlubili přebornickými tituly ČOS žen a dorostenek, zachráněním druhé ligy žen pro příští sezónu, extraligou mladších dorostenek a širokou základnou těch nejmladších basketbalových adeptů v obou kategoriích. Z diskuze vyplynulo, že novopacká jednota bude připravovat pro zájemce o sledování sletu autobusový zájezd.

(ur)


JUBILEUM MATEŘSKÉ ŠKOLY Šedesát let své existence si v březnu připomněla Mateřská škola ve Vysokém Veselí. Školku navštěvuje sedmadvacet dětí.

FOTO: jn


Podobný obrázek mohli o uplynulém víkendu spatřit i návštěvníci gotického hradu Kost nedaleko Sobotky. Prvním letošním turistům se zde představila rytířská skupina Haraldos, šermíři z Nového Bydžova a Trubači z Českého ráje.

FOTO: jn


Prioritou je obnova památek

Sobotka - Sobotečtí zastupitelé minulý týden schválili rozpočet města na nadcházející rok. Tamní radnice letos počítá s příjmy do městské pokladny ve výši 22,5 milionu korun.

S výjimkou rekonstrukce objektu mateřské školy a jídelny spolu s modernizací školní kuchyně, což je hrazeno ze státních peněz, se pro rok 2000 nepočítá s žádnou stěžejní akcí.

"Investice budou letos minimální, snažíme se našetřit nějaké peníze, abychom případně už v příštím nebo pak následujícím roce mohli začít s realizací plynofikace, popřípadě s výstavbou čistírny odpadních vod a kanalizace. Proto se nechceme do ničeho náročnějšího pouštět," sdělil sobotecký starosta Petr Hejn.

Jedna z největších položek ve výši dvou milionů korun je určena na rekonstrukci kulturních památek v Sobotce. Dalších více jak jeden a půl milionu korun vyčlenilo město na stavební úpravy bytových domů v majetku města. "Požádali jsme také o státní dotaci 2,24 milionu korun na rekonstrukci a vestavbu bytových jednotek v objektu staré pošty," doplnil starosta. Z ministerstva kultury příjde téměř čtyři sta tisíc na opravy jednoho z nejstarších domů v Sobotce, bývalého špitálu, a objektu spořitelny, kde se bude obnovovat střecha a restaurovat sochy podél obvodového pláště.

Na opravy komunikací a výstavbu jednoho parkoviště se zastupitelé rozhodli věnovat 800 tisíc korun a na provoz a údržbu zámku Humprecht 750 tisíc korun. Kastelánka Dagmar Faměrová však s touto částkou spokojena není a považuje ji za nedostatečnou. "Vloni se nám podařilo vydělat několik desítek tisíc navíc, a přitom na tuto sezónu nám byl naopak příspěvek ještě pokrácen," poznamenala Faměrová.

(jn)


Okresní shromáždění schválilo rozpočet

Jičín - S poklesem svých příjmů se musel vyrovnat Okresní úřad v Jičíně, jehož rozpočet na rok 2000 dosahující téměř dvou set milionů korun minulý týden schválilo okresní shromáždění.

"Rozpočet byl schválen v té podobě, v jaké byl navržen a na předcházející poradě starostů projednán. Celkové příjmy se předpokládají ve výši 196 miliónů 999 tisíc. Z toho dotace ze státního rozpočtu činí 88,2 miliónu. Druhou polovinu tvoří vlastní zdroje, především tedy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to 88,1 miliónu korun," sdělil přednosta okresního úřadu Jiří Vitvar.

Dodal, že právě z důvodu nižšího výběru daní z mezd došlo v porovnání s loňskem k propadu příjmů. Podle vedoucího finančního referátu Radoslava Makoviny se v minulém roce rozpočtovanou částku ve výši 91,2 miliónu korun nepodařilo naplnit a v konečné bilanci chyběly okresu přibližně tři miliony korun. "V letošním roce jsme s tím už počítali a návrh daně ze mzdy jsme snížili ještě o další tři miliony," doplnil Makoviny.

Za klesajícími daňovými výnosy podle jeho vyjádření stojí odliv některých významných plátců. "Velké subjekty, jako Česká spořitelna nebo Dental, se centralizují a svá sídla z organizačních důvodů přesouvají do jiných regionů. Například daně zaměstnanců České spořitelny jsou nyní odváděny v Hradci Králové," upřesnil.

Prioritou okresního úřadu je jako každý rok zajistit dopravní obslužnost na Jičínsku. Soukromí dopravci tak mohou počítat s téměř sedmadvaceti miliony. Státní dotace na financování ztrátových spojů však byla oproti loňsku pokrácena o půl milionu. Naopak územní vyrovnávací dotace se zvýšila o tři a půl milionu korun. "Ještě v letošním roce budou rozpočty obcí od příspěvků na ztrátové autobusové spoje uchráněny. Zatím je sdílena tichá dohoda, že se na jejich krytí použije územní vyrovnávací dotace, která by se jinak rozdělila mezi obce," uvedl Vitvar.

Dotace okresního úřadu na opravy soch, církevních a památkových objektů zůstávají podle přednosty na úrovni loňského roku. Například na opravu kostela v Chyjicích je vyčleněno 800 tisíc a na kostel v Konecchlumí 400 tisíc Kč. S příspěvky na investiční činnost obce počítat nemohou. "Prakticky veškeré příjmy okresního úřadu jsou určeny na výdaje stanovené zákonem, to znamená na domovy důchodců, sociální dávky, školství nebo výkon státní správy. Na podporu investičních akcí peníze nejsou," konstatuje Vitvar.

Dodal, že schváleno bylo čerpání prostředků z fondu rezerv z důvodu rekonstrukce severního křídla budovy okresního úřadu, kam se mají od 1. července přestěhovat některé agendy policie.

(jn)


Nové Noviny