Logo NN

Nové Noviny č. 16/0021. dubna 2000str. 1

Post tajemníka ohrožuje incident

Hořice - Jaroslava Vaise, vedoucího úřadu města v Hořicích, který se vloni ve svém bytě dostal do potyčky se servisním technikem a způsobil mu zranění s déle trvající pracovní neschopností, může tento incident stát křeslo tajemníka.

Případem, který skončil u soudu, jenž Vaise uznal vinným z ublížení na zdraví a odsoudil ho k pokutě pěti tisíc korun, se bude v dohledné době zabývat městská rada v Hořicích.

"Já osobně hodnotím lidi podle jejich pracovních výsledků, a ty hovoří jednoznačně ve prospěch ing. Vaise, je to i jeho zásluha, že se v posledním období podařilo nastartovat řadu pro město pozitivních věcí. K incidentu v jeho bydlišti se mohu těžko vyjádřit," hájí vedoucího úřadu hořický starosta Ladislav Vrba. "Teprve poté, co se seznámí s rozsudkem, učiní městská rada v této věci rozhodnutí. Sejít by se měla ještě do konce měsíce. Věřím, že se do kouta rozhodně tlačit nenechá," prohlásil starosta.

Naopak naznačil, že se jisté skupiny lidí snaží této situace využít k rozpolcení politické scény v Hořicích, což podle jeho slov potvrzuje i rozesílání anonymů. "Podobná kampaň tu už jednou byla v případě předchozího tajemníka ing. Hlavatého. Není náhodou, že znovu přichází v době, kdy se město začalo posunovat dopředu. Bylo by ke škodě města, když se tady budou tajemníci neustále střídat. Pravdou je, že jejich životnost je v Hořicích krátká, stejně tak starostů," konstatuje Vrba.

Sám Jaroslav Vais, který je nyní hospitalizován po operaci, už před časem uvedl, že k "nešťastnému" zranění ruky přizvaného technika došlo v okamžiku, když se mu bránil. Soud v Jičíně ovšem uznal verzi druhé strany. Po odvolání tento verdikt potvrdil 31. března i Krajský soud v Hradci Králové, sdělil dr. Petr Krupka, okresní státní zástupce. Příčinou loňské roztržky se měla podle našich informací stát oprava baterie.

(jn)


Změní územní plán

Valdice - Vyjít vstříc zájemcům o výstavbu rodinných domků ve Valdicích se rozhodli tamní zastupitelé, když na minulém veřejném zasedání schválili zadání změny územního plánu.

"V části obce směrem na Studeňany tu máme ještě jednu lokalitu, která je vhodná pro výstavbu rodinných domků. V celém katastru Valdic už jinde žádné volné plochy pro tento účel nejsou," sdělil starosta Valdic Vladislav Kraus.

Dodal, že zájem stavět je jak mezi samotnými obyvateli obce, tak i u lidí odjinud. Spolu s chystanou zástavbou by zde mohly vzniknout možná i dvě až tři nové ulice. Přesný počet parcel pro budoucí domky starosta v tuto chvíli nebyl schopen odhadnout. Mimo jiné i proto, že téměř všechny pozemky v této lokalitě jsou ve vlastnictví soukromých osob.

I v případě Valdic se potvrzuje současný trend, že v obcích u velkých měst jsou aktivity stavebníků podobného typu vyšší než přímo ve městech. Obvyklou výhodou jsou nižší ceny pozemků, což ovšem v tomto případě podle Krause až tak zcela neodpovídá. "Nejspíš je to dáno tím, že jsme v těsné blízkosti od Jičína. Přesto tu jsou zájemci, kteří by si pozemky koupili," dodal starosta. Kdy se výstavbu podaří rozjet, bude záležet na zpracovateli změn územního plánu.

I když obec uvažuje také o výstavbě nájemních bytů, tento krok je prozatím podle slov starosty hudbou budoucnosti. "Nejprve bychom k tomu museli vytvořit podmínky, protože volné plochy jsou ve vlastnictví občanů. V první řadě by muselo obecní zastupitelstvo vytipovat konkrétní pozemky a pak je od stávajících vlastníků vykoupit," doplnil Kraus.

(jn)


Bude se kopat

Jičín - Městská rada byla na svém pravidelném zasedání seznámena se zápisem z jednání mezi městským úřadem a jičínskou společností UNI elektro, které by mělo předcházet plánovaným opravám chybně položeného elektrického rozvodu osvětlení Valdštejnského náměstí.

Na podzim loňského roku bylo porušením jednoho z elektrických kabelů náhodně zjištěno, že dodavatelská firma nezakopala rozvody do normou stanovené hloubky, proto se dnes hovoří o nutnosti jejich vykopání, aby pak po prohloubení výkopů byly položeny do předepsané hloubky.

Vzhledem k tomu, že se na problému spolupodílí jak dodavatelská kopáčská firma, tak UNI elektro i město Jičín, bylo rozhodnuto, že se jičínská radnice bude na opravě podílet úhradou 25% z celkových nákladů, které se odhadují zhruba ve výši 300 tisíc korun.

(mar)


O JIVÍNSKÝCH ŠTEFANECH V minulých dnech se v jičínském muzeu uskutečnila Štefanská schůze, která projednávala další způsob udílení dřevěných sošek Jivínský Štefan, jimiž jsou každoročně oceňovány pozoruhodné kulturní aktivity, k nimž došlo na území okresu Jičín. Mezi přítomnými byli i Bohumír Procházka a Monika Eberlová.

FOTO: jn


Vodu má zajistit nový vrt

Kopidlno, Drahoraz - Nikoliv stoprocentní, avšak o poznání levnější je varianta, kterou zvolili zastupitelé v Kopidlně, aby zajistili zásobování obyvatel pitnou vodou v přilehlé obci Drahoraz.

Jediná studna v obci, která dnes umožňuje dodávku vody do většiny drahorazských stavení, je v soukromých rukou, a její majitelé neuvažují o tom, že by z ní povolili nadále plnit veřejnou síť. Kopidlenská radnice proto musí ještě letos najít jiné řešení, aby zabránila hrozícímu kolapsu v zásobování obyvatel.

Nový zdroj by měl zajistit vrt přímo v Drahorazi. "Není sice úplně jisté, že se vodu podaří v obci nalézt, ale je to řešení, které je především podstatně levnější, než kdybychom budovali vodovodní řad z Pševse do Drahoraze. Zatímco první varianta přijde městský rozpočet na 600 tisíc korun, výstavba infrastruktury by stála zhruba dva milióny korun," sdělil kopidlenský starosta Zbyněk Smolík.

Nedávno schválený více než sedmnáctimiliónový rozpočet města na rok 2000 počítá dále s výdaji 800 tisíc na bytové hospodářství či 400 tisíc na veřejné osvětlení. "Na větší investice to letos opravdu není, snažíme se našetřit peníze na plynofikaci," doplnil starosta.

V Kopidlně se soustředí především na údržbu a opravy, mezi jinými i na opravu střechy městského úřadu. Radnice si také vyčlenila dvě stě tisíc korun na výkup pozemků, které budou určeny pro průmyslovou výstavbu.

(jn)


KAPR TURISTA Při výlovu rybníka, zvaného Kotikův, uvízl bělohradským rybářům v sítích i tento šupinatý macek - kapr úctyhodných rozměrů, kterého sotva drží v náručí jeden z rybářů. Zdejší vyznavači Petrova cechu mu přezdívají turista. Není se čemu divit, protože už několik let během jednotlivých výlovů putuje z jednoho rybníka do druhého, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Výlov Kotikova rybníku přinesl také dalších 2000 kaprů, na pět desítek amurů a několik línů.

FOTO: jn


Mlázovice ozdobí Korcova plastika

Mlázovice - Městečko, které bývalo vyhledávaným lázeňským letoviskem, naváže téměř po sto letech na někdejší tradici sochařské výzdoby, která je typická pro celou oblast Hořicka díky bohatým ložiskům kvalitního pískovce.

Místní osvětová beseda spolu s obecním úřadem se rozhodla v letošním roce instalovat na mlázovickém náměstí plastiku Jiřího Korce, který se před lety v Mlázovicích trvale usadil. Socha s názvem Vlna bude s největší pravděpodobností umístěna přímo do nitra kašny na zdejším náměstí. Kašna se má v rámci této instalace v nejbližší době restaurovat.

"Naposledy se na náměstí vztyčoval Mariánský sloup v roce 1901, proto jsme také nejprve zvažovali, že slavnost uspořádáme až příští rok, vycházelo by to přesně po sto letech," říká Aleš Kutnar z Osvětové besedy Mlázovice. Architektonický návrh umístění plastiky v současnosti zpracovává Kutnarův bratr. Kašna, do níž přitéká voda z místa zvaného u Sedmi pramenů, bude zpevněna a obložena pískovcovými deskami a v její horní části bude umístěno sedm trysek jako připomínka oněch sedmi pramenů, jimž místní připisovali léčivou moc. "Samotná socha symbolizující ženu má být usazena na úroveň hladiny vody, jakoby z ní právě vycházela," přiblížil Kutnar.

Vlna, plastika, kterou Jiří Korec vyhotovil v padesátých letech, snad více než kterákoliv z jeho ostatních prací vypovídá o tvůrčí invenci autora. Svým pojetím jde nad rámec kubismu, který jej oslovil v díle Guttfreunda. "Právě můj kamarád Dalibor Matouš, Fillův žák a věrný kubista, který si Vlnu jednou prohlížel, mi řekl, že by to mohla být cesta k novému směru," poznamenal Korec.

"Přihlásil jsem ji do soutěže na hlavní plastiku v Osvětimi. Každý si ovšem musel sehnat bednu a sochu poslat na vlastní náklady, jenomže já jsem na to neměl, tak jsem místo ní poslal fotky, a s těmi jsem samozřejmě proti ostatním neměl šanci. Přiznávám, že mě to mrzelo, kdyby se tam bývala realizovala, tak by měla rozměry kolem čtyř až pěti metrů," doznal sochař a medailér, jenž nyní vystavuje svá díla v Galerii plastik na Gothardě v Hořicích, a to u příležitosti svých pětasedmdesátých narozenin.

Jedním z účastníků nedávné vernisáže byl i sochař Čestmír Mudruňka, autorův přítel, který v galerii na Gothardě vystavoval v loňském roce. "Jiřího Korce znám už mnoho let, v Praze jsme měly ateliéry poměrně blízko sebe, v dnešní ulici Jana Zajíce. Byl velice pilný, umění pro něho bylo vším. A hlavně, je to ohromně hodný a skromný člověk, a kvalitní sochař," vyznává se z dlouholetého přátelství Mudruňka. "Snad s výjimkou medailí ale nebyl tehdejšími kulturními činiteli brán oficiálně, bohužel minulá doba mu příliš nepřála," doplnil.

(jn)


Před lety se psalo

DOPRAVNÍ SITUACE V JIČÍNĚ (Krakonoš - 13.4.1913) V poslední době událo se několik vzrušujících případů v Palackého třídě, ústící do náměstí. Rychle jedoucí automobily a motocykly ohrožují v největší míře pasáž v této ulici, zejména na rohu u Pašků a v uličkách do Palackého třídy ústících. Automobily, vjíždějící do Palackého tř., v oblouku zadkem projíždějí až k chodníku, a děti, stojící před výkladem, mohou strhnuty býti pod kola ujíždějícího vehiklu. V takové frekventní ulici může se lehce státi, že i z uliček rychle přecházející pasant může neopatrností chaufera, neznajícího ulici, úraz utrpěti. Nebylo by na místě, kdyby naše bezpečnostní orgány případnou tabuli s nápisem "Jeďte krokem" nebo pod. mezi ulicí Palackého u Englů a Pašků a na druhé straně od gymnasia umístili? V zájmu bezpečí chodců byla by taková výstraha plně na místě; prosíme, aby o tom bylo uvažováno.

(vybrala Há)


Nové Noviny