Logo NN

Nové Noviny č. 20/0019. května 2000str. 1

Zřejmě vymění místostarostu

Lázně Bělohrad - Bělohradský místostarosta Václav Machek čelí tvrdé kritice svých kolegů ze zastupitelstva, kteří jsou nespokojeni s jeho přístupem k práci na radnici, a zvažují jeho odvolání z funkce.

K rukám starosty města Pavla Šubra byla adresována petice, v níž devět z patnácti zastupitelů požaduje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, kde jediným bodem programu je návrh na odvolání místostarosty. K této žádosti se připojili nejen zastupitelé z Klubu podnikatelů a ODS (při případném hlasování i KSČM), ale dokonce také dva členové z KDU-ČSL, na jejichž kandidátce je i Václav Machek. O změně na druhém nejvýznamnějším postu v čele úřadu se zřejmě rozhodne v pondělí 22. května, na kdy bylo svoláno mimořádné zasedání.

Zastupitelé Machkovi vytýkají, že je málo aktivní a svým přístupem na úřadě brání dalšímu rozvoji města. Starosta Pavel Šubr, který se sice pod žádost o svolání zastupitelstva nepodepsal, se s kritikou devíti signatářů ztotožňuje. "Komunikace mezi mnou a mým zástupcem vázne už delší dobu. Zadané úkoly i přes opakovaná upozornění plní liknavě nebo vůbec, což také souvisí s tím, že na řadu věcí, které mají zásadní význam na další rozvoj města, má zcela odlišný názor než já i většina zastupitelů," sdělil Šubr.

"Některé věci se mi u pana Machka nelíbí. V radě pracuji už od devadesátého roku, a mohu tedy srovnávat. Po nástupu nového starosty se práce radnice podstatně zlepšila, proto jsem se pod žádost podepsal," říká radní a Machkův stranický kolega Miroslav Špicar. Rovněž další člen městské rady Ladislav Stuchlík vyjádřil svou nespokojenost nad tím, že spolupráce mezi starostou a jeho zástupcem není pružná. "Pan Machek je na úřadě už třetí volební období, nelze se zřejmě divit, že došlo k určitému takříkajíc opotřebování. Jako starosta měl nejspíš jiné představy o fungování města, a s názory a stylem práce svého nástupce se neztotožnil," řekl Stuchlík.

Sám Machek pocit zklamání z hodnocení své práce ze strany kolegů necítí. "Člověk, který je v takové funkci, může něco podobného očekávat. Nemyslím si však, že by měl být někdo odsunut jen proto, že má na některé věci jiný názor. Zastupitelstvo je přece kolektivní orgán, kde se nakonec menšina stejně podřídí většině," konstatuje Machek.

V kuloárech se již hovoří i o případném nástupci, který by mohl současného místostarostu vystřídat. Velké podpory se podle informací NN těší radní Jiří Wagenknecht, který tento post zastával už v minulém volebním období právě po boku Václava Machka, tehdejšího starosty.

(jn)


Polský velvyslanec v České republice Marek Pernal spolu se starostkou Pecky Hanou Štěrbovou krátce po slavnostním otevření nové expozice na peckovském hradě.

FOTO: jn


VE SKALÁCH SE USADIL DRAVEC Na vrchu Drážďanské věže v Prachovských skalách zjistili ochranáři před několika dny nové hnízdo, které si zde postavil buď sokol nebo raroh. Podle pamětníků právě v těchto místech hnízdil sokol naposledy v roce 1965. Horolezecký oddíl proto chystá opatření, které zamezí výstup na věž po jedné z lezeckých cest, která směřuje k hnízdu tohoto opeřeného dravce.

FOTO: jn


Nové parkoviště do pronájmu

Jičín - Město Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na pronájem nově zřizovaného placeného parkoviště pro osobní automobily na Husově třídě v lokalitě od křižovatky ulic Husova, Vrchlického a Českých Bratří po křižovatku Husovky s Tyršovkou a Fügnerovou ulicí.

V příštích dnech zde má být podle návrhu Sdružení Projektservis Jičín upraveno svislé a vodorovné dopravní značení řešící vyznačení 82 šikmých parkovacích míst po obou stranách stávající asfaltové komunikace.

Město nabízí pronájem parkoviště na 1 rok s možností následného prodloužení nájemní smlouvy. Zájemci o pronájem parkoviště musí své nabídky podat písemnou formou v zapečetěné obálce do podatelny Městského úřadu v Jičíně nejpozději do 30. května.

Jednotlivé nabídky musí obsahovat výši ročního pronájmu, přičemž podmínkou je placení nájemného čtvrtletně předem, vždy do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Druhým aspektem při posouzení nabídek bude i návrh výše parkovného za jednu hodinu.

Nabídkové řízení vypsané městem Jičínem obsahuje i tuto poznámku: "Majitelé osobních automobilů, kteří mají bydliště v této části Husovy ulice, budou hradit za parkování na tomto parkovišti roční částku 800 korun, parkovací místa jim však nebudou vyhrazena"

Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá vedoucí odboru místního hospodářství MěÚ Jičín Petr Kynčl na telefonu 0433/545 120.

Úpravou dopravního značení se tato část Husovy ulice stane v podstatě jednosměrnou s vjezdem od křižovatky ulic Vrchlického - Českých Bratří, výjezd bude umožněn pouze do Tyršovy a Fügnerovy ulice. Projekt parkoviště zároveň počítá s vyhrazenými místy pro zásobování a dvěma parkovacími stáními pro vozidla tělesně postižených. Uspořádáním jednotlivých parkovacích míst rovněž respektuje stávající vjezdy do dvorů a garáží přilehlých objektů.

(mar)


Sucho může mít katastrofální následky

Jičínsko - Katastrofou pro řadu agrárníků může skončit atypické počasí posledních týdnů, které se vyznačuje dlouhodobým suchem, jaké země nepamatuje už několik desítek let.

Vážně je ohrožena veškerá rostlinná výroba, varují zemědělci, kteří se obávají, že současná situace poznamená odbyt jejich produkce a ovlivní výši ceny obilovin. Už dnes je jisté, že suché a extrémně teplé počasí se promítne do kvality a objemu sklizně hlavních zemědělských plodin. Na mnoha místech České republiky už začali se zaoráváním některých porostů.

Podle ředitelky Okresní agrární komory Jaroslavy Nekvasilové je situace i na Jičínsku velmi vážná. "Očekávali jsme, že výnosy budou letos dobré, počasí nám ovšem nepřeje. Ztráty zemědělcům každopádně vzniknou, ale v jakém rozsahu, to je zatím předčasné hodnotit. Pokud nyní zaprší, tak by rok mohl skončit jako průměrný," konstatuje Nekvasilová. Územní odbor ministerstva zemědělství v Jičíně podle ředitele Miroslava Svobody zatím sbírá informace jako podklad pro ministerstvo, které zvažuje, jakou formou a zda vůbec vzniklé ztráty vykompenzuje.

Marcela Dobšová, ředitelka zemědělské společnosti ZEPO Lázně Bělohrad, hovoří o katastrofě už dnes. "Pro nás je to pohroma, za posledních sedm týdnů napršelo jen pár milimetrů srážek. A i kdyby dnes voda přišla, tak to některé plodiny, zejména jařiny, stejně nezachrání, protože se už nevzpamatují," míní Dobšová. "U trvalého travního porostu a víceletých pícnin, které už sklízíme, máme výnosy pouze na pětatřiceti procentech," dodala. Výpadek sklizně a nižší výnosy se tvrdě promítnou do hospodaření řady podniků a soukromých zemědělců. Řada z nich se už beztak potýká s nedostatkem peněz, a právě nízká úroda jim nepokryje náklady na osiva a hnojiva. U těch, kteří čerpali úvěr, lze předpokládat, že budou mít problémy se splácením.

Také ZEAS Podhorní Újezd má obavy z další předpovědí meteorologů, kteří změnu klimatu pro nejbližší období neočekávají. "U ozimu a jarního výsevu, který je poškozen nejvíc, je situace z hlediska výnosů jasná. Pokud nezaprší, může sucho postihnout i některé okopaniny," říká ing. Tichý, ředitel společnosti ZEAS, která se specializuje i na zeleninu, kterou uměle zavlažuje.

Stát by podle Dobšové měl nyní zemědělcům podat pomocnou ruku, opačného názoru je poslanec Miloslav Kučera, který tvrdí, že stát na takovou podporu peníze nemá. "V celorepublikovém měřítku situace tak tragická, jak ji někteří líčí, ještě není. Většina ozimých porostů je zatím v dobrém stavu, i když někde je mohlo počasí poznamenat. Nejhůř jsou na tom pozdě seté jařiny," sdělil NN Kučera. Jak řekl, ovocnáři mají také starosti, ale katastrofou současné počasí ještě není. "Sucho není limitující, doba květu se však podstatně zkrátila, může tedy nastat problém s tím, že ovocné kultury nebudou dostatečně opylené," říká poslanec a soukromý zemědělec v jedné osobě.

Kučera také uvedl, že spolu s dalšími kolegy prosazuje, aby bylo zrušeno zpoplatnění závlahové vody, na níž jsou zemědělci závislí. "Připadá mi nelogické, aby se závlahová voda zpoplatňovala, neboť se jedná pouze o její zadržení v přírodě."

(jn)


Festival Muzika Paka

Nová Paka - Hudbu, tanec, divadlo, film, výtvarné umění, poezie, performance: to vše v jednom víkendu a takřka na jednom místě slibuje festival Muzika Paka s podtitulem Kultura okraje v kraji blouznivců.

Muzika Paka 2000 zahajuje svou pestrou nadílku alternativní kultury v pátek 26. května. Třídenní maratón má letos na programu čtyři výstavy. V městské knihovně budou k vidění fotografie Jakuba Hlavatého, dokumentující současný život v Podkarpatské Rusi. V literární čajovně bude vernisáží spojenou s tancem otevřena expozice grafiky a kreseb Adriana Kukala a Lenky Sýkorové a v městském kulturním středisku představí za doprovodu experimentálního sdružení Envoi své kresby Kateřina Jirásková. V Suchardově domě se pak návštěvníci mohou seznámit s tvorbou malíře Martina Mainera.

Úvodní den se uskuteční tradiční promítání filmů pražské FAMU, Filip Topol si sám bez ostatních členů formace Psí vojáci uvede své texty za doprovodu piána. Během posledního květnového víkendu se uskuteční koncerty skupin Kashmir 9.41, Zlá žena či pardubického seskupení - 123 minut. Znovu se do dějiště Muziky Paky vrátí Iva Bittová, kterou doprovodí skupina Čikori a dívčí sbor Lelky.

Mezi speciality letošního festivalu patří mimo jiné i vystoupení (soloperformance) v podání Hugha Metcalfa z Londýna, divadelní a taneční představení japonských umělců Noriyuki Sawa a Miyako Kurotami, autorské čtení z básnické tvorby Jiřího Červenky a Andreje Stankoviče. Veřejnosti se například vůbec poprvé právě v Nové Pace představí českoruskobulharské divadlo Jednota. Nedělní program zakončí koncert duchovní hudby anglického loutnisty Briana Wrighta a pěvkyně Jarmily Chaloupkové.

(jn)


Nové Noviny