Logo NN

Nové Noviny č. 21/0026. května 2000str. 1

Ředitel je připraven obhájit pozici

Nová Paka - Městská rada se rozhodla vypsat výběrové řízení na místo ředitele novopacké Správy bytů a budov, v jejímž čele už několik let stojí Jaroslav Gottstein.

Starosta města Petr Kuřík uvedl, že radní uznali za vhodné, aby bylo vytvořeno konkurenční prostředí. Jejich rozhodnutí bylo jednohlasné. Termín konkurzu zatím stanoven nebyl, ale mělo by se tak stát v dohledné době.

Gottstein se podle svých slov ještě s usnesením rady neseznámil, tudíž se k němu, jak řekl, nemůže vyjádřit. "Do výběrového řízení se s největší pravděpodobností přihlásím," odpověděl na přímý dotaz NN s tím, že se nechce distancovat od práce, která byla za jeho působení započata.

Poznamenal také, že se zpracovává materiál jako podklad pro případné rozhodnutí o změně statutu Správy bytů a budov, která je příspěvkovou organizací města, a to na společnost s ručením omezeným. "Takový krok by byl vcelku logický, poněvadž v naší náplni převažuje podnikatelská činnost, fondové hospodaření tak ztrácí smysl," připustil Gottstein. Podle starosty Petra Kuříka však diskuse o transformaci SBB zatím není "na pořadu dne".

K podobnému kroku se na Jičínsku odhodlala radnice v Hořicích, kde od ledna letošního roku fungují Technické služby města Hořic právě pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným, stejně jako už dříve vytvořená Městská energetická Hořice.

(jn)


Jiří Wagenknecht místostarostou

Lázně Bělohrad - Jiří Wagenknecht je novým místostarostou města Lázně Bělohrad, stal se jím jen krátce poté, co byl z této funkce na pondělním mimořádném zasedání zastupitelstva odvolán Václav Machek.

Jednání, které probíhalo v atmosféře odpovídající navrženému programu, skončilo víceméně očekávaným výsledkem. V hlasování, které bylo na návrh starosty města Pavla Šubra veřejné, zvedlo ruku pro odvolání dosavadního zástupce starosty Václava Machka jedenáct z patnácti bělohradských zastupitelů.

Svolání mimořádného zasedání iniciovalo devět zastupitelů, kteří nebyli spokojeni s prací místostarosty na radnici a poukazovali na déle trvající špatnou komunikaci mezi ním a starostou, jejíž příčinou měl být právě Machek. Ten je ovšem přesvědčen, že hlavním důvodem odvolání bylo politické rozložení sil na radnici. "Po volbách z roku 1998 jsem nezapadl do předem připravené koncepce, ten scénář byl zcela jiný. Volby, tak jak dopadly, byly velkým zklamáním pro Klub podnikatelů a ODS," tvrdí Machek (KDU - ČSL), který stál předchozích osm let v čele úřadu. Pro jeho odchod z radnice však hlasovali i lidovci.

Wagenknecht, který by se měl funkce ujmout koncem května, během jednání vyvrátil spekulace, že se na radnici po dvouleté přestávce vrací z ekonomických důvodů. "V loňském roce jsem začal podnikat, na postu místostarosty proto nejsem finančně závislí, z těchto důvodů jsem nabídku kandidovat rozhodně nepřijal," prohlásil Wagenknecht, jehož firmu přebírá společník. Dnes už bývalý místostarosta musel kvůli novému složení opustit i městskou radu, na uvolněné místo byla jmenována Dana Jirásková.

(jn)


VÝSTAVA VÝKRESŮ ŽÁKŮ KOPIDLENSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V úterý 16. května byla v městské knihovně v Jičíně zpřístupněna výstava výkresů žáků Základní školy Kopidlno, vytvořených pod pod vedením učitelky Jaroslavy Velartové. Jde o několik desítek kreseb žáků 5. až 9. ročníků s pestrou tématikou, zpracovanou různými technikami (malby, koláže, tisky, perokresby...). Zahájení výstavy se uskutečnilo za přítomnosti žáků školy, kteří předvedli dramatizaci pohádky Šípková Růženka, kterou s dětmi nacvičila učitelka Blanka Gabrielová. Kopidlenští žáci sehráli pohádku s obrovským nadšením a sklidili u publika, kterým byly děti z blízké mateřské školy, zasloužený úspěch. Středem pozornosti byly samozřejmě i žákovské výtvarné práce, vynikající nápaditostí a originálním provedením. Škoda, že se na zahájení z pozvaných zástupců jičínských kulturních a školních organizací, kromě pracovnic knihovny, nikdo nedostavil. Mrzelo to stejně děti jako organizátory, kteří do Jičína vážili cestu v tak velkém počtu. Odměny se přesto dočkali, protože pohádka se přítomným divákům tolik líbila, že si vyprosili její červnovou reprízu. Výstava kreseb je otevřena každý den kromě čtvrtka, a máte-li zájem a chuť, nenechte si ji ujít.

FOTO: mar


V čele některých škol nastane od září změna

Jičínsko - Na místech ředitelů sedmi škol na Jičínsku nastanou s největší pravděpodobností personální změny. Kdo bude od září stát v jejich čele, se rozhodne během květnových a červnových konkurzů.

S výjimkou odchodu do důchodu se nadcházející výběrová řízení týkají těch ředitelů, kteří neuspěli v nedávném hodnocení své činnosti za uplynulé čtyři roky ve vedoucí funkci. Tímto hodnocením prošlo jedenatřicet osob, které stojí v čele základních, mateřských, uměleckých, zvláštních a středních škol, včetně jednoho DDM.

"Každý ředitel musí své jmenování pravidelně po čtyřech letech obhájit před Českou školní inspekcí, Školským úřadem a zřizovatelem školy, což bývá obec, a v některých případech také radou školy, je-li zřízena. Pokud se všichni zúčastnění vyjádří v hodnocení kladně, ředitel je bez problémů dál potvrzen do funkce. Stačí ovšem, aby se jeden z partnerů vyjádřil záporně, a na jeho místo musí být vyhlášen konkurz," vysvětluje ředitel Školského úřadu Jičín Jan Vaníček.

U základních škol jej vypisuje okresní školský úřad, u středních pak ministerstvo. Každý z ředitelů se přitom dozví, kdo ze zástupců účastnících se hodnocení takový krok inicioval.

"Nic nebrání ředitelům, kteří v hodnocení neuspěli, aby se do konkurzu přihlásili. Není tedy vyloučeno, že v něm uspějí a své setrvání ve funkci touto cestou obhájí," poznamenal Vaníček. Podle nové vyhlášky se už nestanovuje pořadí uchazečů ve výběrovém řízení, ale komise k jednotlivým kandidátům vydá doporučení.

Konkurz je vypsán na ředitele I. ZŠ v Jičíně, Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě, Zvláštní školy v Hořících a Základní umělecké školy v Nové Pace. Na základě odchodů do důchodu se červnové řízení týká i ZŠ v Komenského ulici v Nové Pace a ZŠ ve Vidochově. "Na místo ředitele ve Vidochově se ovšem nikdo nepřihlásil, proto bude požádána stávající ředitelka, aby ve funkci setrvala," upozornil Vaníček.

Do penze odchází také současný ředitel Vyšší odborné a Střední zemědělské školy v Hořicích, na jehož místo vyhlašuje konkurz ministerstvo. Po loňském nezdařeném výběrovém řízení se bude tato procedura nyní opakovat ve Školním statku Kopidlno. Jako jediný kandidát se jí tehdy "zúčastnil" Josef Mlynář, avšak jeho přihláška nesplňovala všechny potřebné administrativní náležitosti. Mlynář byl tedy jmenován dočasně, a to do dalšího konkurzu.

(jn)


JEZDECKÝ ODDÍL ZVE NA DALŠÍ ZÁVODY Tímto snímkem se vracíme k nedávným drezúrním soutěžím v Hořících, a zároveň zveme všechny přátele koní na další závody, které zítra 27. května pořádá Jezdecký oddíl TJ Start Hořice. V areálu Na Závisti se tentokrát konají skokové soutěže, začátek je v 9 hodin. Před čtrnácti dny se v těchto místech uskutečnilo drezúrní ježdění, které mělo na programu padesát startů různé náročnosti. Na programu byl i Memoriál Ivana Černého, dlouholetého člena zdejšího oddílu. Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích tehdy dosáhly: Šárka Pourová (kůň Dolly) JK Jeřice, V. Tothová (Cony) JK Havlíčkův Brod, P. Kosařová (Réva) JK Bohuslavice a Hana Jeřábková (Ariadna) TJ Jezdec Havlíčkův Brod.

FOTO: jn


Vedení hořického gymnázia již dochází trpělivost

Hořice - Sdružení rodičů a přátel školy při hořickém gymnáziu vyzvalo jeho ředitele Josefa Lindauera, aby se zasadil o rychlé vyřešení současného majetkoprávního sporu o čtyři roky nevyužívanou budovu bývalého zemědělského učiliště.

Oba školní objekty spojuje chodba, byť nyní neprůchodná, a mají společné sítě. Pedagogové a studenti gymnázia, kteří se už delší dobu potýkají s nedostatkem učebních prostor, ovšem prázdnou novostavbu využívat nemohou. Jejím vlastníkem je stát, přesněji ministerstvo zemědělství.

Oč bližší je termín zahájení příštího školního roku, tím více narůstá znepokojení na straně vedení školy. "Pokud se něco v této věci nezmění, budeme muset požádat městský úřad, aby nám zajistil náhradní prostory. Už dnes dochází studenti do jiného objektu, ale ani jeho kapacita už nedostačuje našim potřebám," líčí současnou situaci Lindauer.

O vlastnický nárok na areál před lety zrušeného učiliště se už třetím rokem přetahuje město Hořice s Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha - Ruzyně, který získal k budově užívací právo a hodlá v ní zřídit odborné pracoviště pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích. Po nikam nevedoucích jednáních, během kterých město ovocnářům nabízelo náhradou jiné budovy v Hořicích, se spor začátkem letošního roku z podnětu radnice dostal k soudu. Ten má na základě žaloby určit právní vztah k nemovitosti.

Vedení gymnázia spolu s rodiči studentů zvažuje, že formou petice upozorní ministra školství na probíhající spor. "Novostavba, která patří státu, je nejmodernější školní budovou v Hořicích a spolu s gymnáziem tvoří jeden funkční celek, například kotelna se nachází v naší části. Nechápu, proč by se měla předělávat na pracovny a kanceláře výzkumného ústavu. V telefonním seznamu je přitom na této adrese vedena soukromá společnost Agripom," prohlásil Lindauer.

Představitelé města se do rozhodnutí soudu nechtějí v iniciativě školy angažovat. "Nebylo by to zrovna šťastné, v tuto chvíli můžeme jen čekat na verdikt soudu," sdělil starosta Ladislav Vrba. Opětovně však potvrdil stanovisko radnice, která je přesvědčena, že objekt náleží městu. "V roce 1992 měla být do majetku města převedena nejen historická budova gymnázia, ale i novostavba zemědělského učiliště, neboť se podle našeho názoru jedná o přístavbu, nikoliv o samostatnou stavbu," uvedl starosta.

Zástupci holovouského pracoviště jsou naopak přesvědčeni, že vlastníkem je pražský Výzkumný ústav rostlinné výroby, který je v katastru zapsán na listu vlastnictví. Naopak městu patří jak pozemek pod novostavbou, tak v jejím okolí, tedy i přístupové cesty.

(jn)


Nové Noviny