Logo NN

Nové Noviny č. 22/002. června 2000str. 1

Setkání s policejním ředitelem

Do čela okresního policejního ředitelství v Jičíně usedl v polovině dubna mjr. Ladislav Ivančík z Hořic (vpravo). Na nedávném setkání s novináři za přítomnosti tiskového mluvčího okresního ředitelství kpt. Jiřího Valtery mimo jiné uvedl, že žádné zásadnější personální změny nechystá.

FOTO: mar

Jičín - První oficiální setkání zástupců sdělovacích prostředků s nově jmenovaným (15.4.2000) ředitelem OŘ Policie ČR v Jičíně mjr. Bc. Ladislavem Ivančíkem proběhlo v závěru minulého týdne za přítomnosti tiskového mluvčího OŘ PČR Jičín kpt. Jiřího Valtera.

V podstatě se jednalo o seznamovací schůzku, v rámci níž čtyřiačtyřicetiletý ředitel, pocházející z Hořic, informoval o své dosavadní osmnáctileté praxi v oboru, nastínil současné i budoucí trendy práce policistů jak okresního ředitelství, tak jeho jednotlivých obvodních oddělení, připustil nárůst trestných činů krádeží (auta, chaty a podobně) a vyjádřil uspokojení nad současným stavem výskytu těžkých kriminálních deliktů, ke kterým v poslední době na jičínském okrese nedochází.

Problém stále stoupajících cen pohonných hmot považuje za velmi vážný, neměl by však omezit běžnou každodenní práci policistů při ochraně majetku a zdraví občanů. Nový ředitel se v tomto směru nespoléhá na pomoc "shora", proto již dnes zná a dále aktivně vyhledává způsoby, jak benzín ušetřit zejména efektivnějším využíváním služebních dopravních prostředků.

Městské policie v Jičíně i Nové Pace považuje za rovnocenné partnery a v každodenní spolupráci s jejich členy vidí přínos zejména v důkladnějším plnění úkolů při udržování veřejného pořádku, zajišťování bezpečnosti občanů a dodržování obecně závazných vyhlášek obou měst. S lítostí konstatoval zrušení městské policie v Hořicích a zároveň se zcela distancoval od tohoto rozhodnutí městského zastupitelstva.

S připomínkami obyvatel Jičína, kriticky poukazujících na stále rostoucí aktivity vandalů a projevy rušení nočního klidu, zejména v období jarních a letních měsíců, je Ladislav Ivančík rovněž obeznámen. Policisté situaci údajně monitorují a podle potřeby budou přijímat konkrétní opatření a posilovat noční směny ve městech, obcích, ale například i v rekreačních oblastech Jinolických rybníků, Lužan a podobně.

Ředitel se objektivní kritice výkonu povinností policie v podstatě nebrání, avšak sám poukazuje na stále veřejností špatně chápanou preventivní činnost, která by měla vést zejména k znesnadnění páchání trestné činnosti zlodějů. Opak je pravdou, a proto se v poslední době množí krádeže mobilních telefonů, věcí volně položených na prodejních pultech obchodů, v neuzamčených kancelářích a zejména předmětů vyzývavě odložených na sedadlech automobilů.

Sám Ladislav Ivančík o sobě hovoří jako o komunikativním typu ředitele se smyslem pro přímé a spravedlivé jednání s přísným vyvozováním důsledků neprofesionálního, nebo dokonce protizákonného jednání svých podřízených. S jeho nástupem do funkce by nemělo dojít k zásadnějším personálním změnám na postech okresního ředitelství, ani na služebnách jeho jednotlivých obvodních oddělení.

(mar)


Smutný konec Semtínské lípy

Na horním snímku z archivu RNDr. Karla Samšiňáka vidíme Semtínskou lípu ještě v celé její mohutnosti. Stav po sobotní vichřici zachytil svým fotoaparátem Jiří Němeček.

27. května v 16 hodin roztrhla prudká vichřice spojená s bouřkou a krupobitím Semtínskou lípu. Zbyl jen asi 4 metry vysoký pahýl kmene. Střežila Kostecko téměř 300 let. Zasazena byla na významném místě panství k soše sv. Jana Nepomuckého, vztyčené tu v druhé čtvrtině 18. století. Měla sochu zvýraznit, časem ji přerostla a potlačila. Původně tu bývaly lípy dvě, tu druhou skácela vichřice r. 1858.

Semtínská lípa (nazvaná podle blízkého dvora Semtín) byla výrazným orientačním bodem v krajině, který nám bude ještě dlouho chybět. Byla vidět až z vrcholků Krkonoš. Obdivovali ji lidé z široka daleka, psali o ní spisovatelé. Šrámek i Seifert ji zachytili ve svých básních, psal o ní Karel Čapek i jiní. Kreslil ji Karel Vik, Vladimír Silovský, Cyril Bouda, Vladimír Kopecký i Zdeněk Mlčoch. Patřila ke slávám Kostecka, jak napsal Josef Pekař.

Lípa pomalu, ale jistě stárla. Koncem dubna 1971 se odlomila jedna větev, v roce 1983 další, ale strom stále žil. V červenci 1999 do něho udeřil blesk a zapálil ji. Oheň byl uhašen a letos se lípa zazelenala znovu a nasadila spoustu poupat. Už však nebude znít včelami jako ohromné varhany, jak napsal Karel Čapek.

A tak smutni stojíme nad mohutným pahýlem stromu, nad posledním živým pamětníkem dobrých i zlých dob našeho státu i nad pohnutými dějinami selského stavu. Snad strom časem nahradí mladá lipka, kterou tu v sousedství zasadili Sobotečtí 18. listopadu 1983 v den znovuotevření Národního divadla v Praze.

(S)


Problémy s drahou naftou

Jičín, Stará Paka, Semily - Raketový růst cen pohonných hmot v minulých dnech má dalekosáhlé negativní dopady ve většině odvětví. Řadě firem hrozí dokonce bankroty. Silně zacloumal i organizacemi, které jsou bezprostředně závislé na státním rozpočtu.

Především cestáři už počátkem roku varovali, že je jejich činnost v letním období z důvodu nedostatku peněz vážně ohrožena. "Naše činnost je drasticky ohrožena už dlouho, i bez skokového zdražení pohonných hmot," potvrzuje ředitel okresní Správy a údržby silnic Jičín Zdeněk Pavlíček.

Současný stav je kritický. Ředitel připustil, že pokud se nepodaří nalézt dostatečný zdroj financí, jímž by se měl stát slibovaný Fond dopravy, práce na údržbě komunikací budou muset být omezeny na minimum, nebo dokonce zastaveny. "Do takového extrému jsme se ještě nikdy před tím nedostali," dodal Pavlíček. Podle jeho posledních informací je diskuze o Fondu dopravy sice na dobré cestě, obává se však, že se původně plánované akce nestihnou včas provést. "Měli bychom mít k dispozici objem peněz minimálně na úrovni loňského roku. Podstatnou část prací ale zajišťujeme dodavatelsky, a každé výběrové řízení má své lhůty. Bude tedy záležet, kdy peníze dostaneme, a případně, zda si je budeme moct převést do dalšího roku, pokud se je nepodaří včas vyčerpat," řekl Pavlíček.

Na veřejných rozpočtech je postavena i dopravní obslužnost, kterou dotuje stát, okresy a obce. OkÚ Jičín přitom oznámil, že další peníze nad rámec již nasmlouvané dotace dopravcům neposkytne. Společnost ČSAD Semily dělá vše pro to, aby se zvýšení vstupních nákladů nepromítlo do ceny jízdného. "Obyčejné jízdné nechceme zdražovat, snažíme se najít vnitřní rezervy," řekl ředitel Tomáš Roubíček.

Touto cestou jde i Osnado Stará Paka. "Zvýšení ceny jízdného, například u krátkých tarifních pásem, nelze vyloučit, ale není to první věc, kterou bychom teď chtěli udělat. Jedním z řešení může být i redukce spojů, pokusíme se také s ohledem na situaci vyjednávat s okresními úřady," oznámil ředitel Osnada Martin Bělovský. Naznačil, že v některých regionech může už v druhém pololetí nastat problém s udržením systému dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu.

(jn)


Tábor: pouť není ohrožena

Chlum, Lomnice - Obavy, že bude nadcházející tradiční pouť na vrchu Tábor nad Lomnicí odvolána z důvodu narušení statiky tamní věže po nedávné explozi v tomto výškovém objektu a údajné hrozbě dalších pumových útoků, jsou podle vyjádření lomnického starosty Vladimíra Mastníka zcela zbytečné.

"Pravdou je, že zde došlo před několika dny k výbuchu. Nešlo však o žádnou nálož, roztrhla se plynová bomba. Statika věže ale narušena nebyla. A ani o žádné hrozbě, že by se mělo něco podobného opakovat, nic nevím. Takové zvěsti jsou naprosto liché," říká Mastník. "Konání táborské poutě nic nebrání," ujistil.

Případ nedávného výbuchu plynové bomby v současnosti prošetřuje policie, nelze tak zatím vyloučit ani úmyslný čin. Věž, kterou po roce devadesát v restituci odmítl Klub českých turistů, v posledních deseti letech změnila řadu majitelů. Před dvěma měsíci ji koupila soukromá osoba, poté, co došlo k explozi, byla kupní smlouva zrušena.

"O objekt se v minulých dnech přihlásil jiný vážný zájemce, doufám, že to bude konečně seriózní majitel, který se o něj bude starat," poznamenal starosta s tím, že uvnitř věže byly už před pár lety zahájeny stavební úpravy, tudíž ani v průběhu pouti, která se koná 11. června, nebude veřejnosti zpřístupněna.

Lidé v Lomnici mají podle Mastníka nyní zcela jiné starosti, město se totiž vzpamatovává ze sobotní vichřice, která poničila řadu objektů a způsobila značné materiální škody. "Poškozeny byly střechy na budově divadla, obřadní síně a lesnického učiliště. Nejhůře postihla zdejší hřbitov, kde došlo k vyvrácení několika stromů, které poškodily velkou část náhrobků. Je to největší živelná pohroma, co Lomnice pamatuje."

(jn)


Město vlastní lustr na prodej

Jičín - Městská rada na svém mimořádném zasedání rozhodla o umožnění odprodeje moderního křišťálového lustru v majetku města Jičína, který je nainstalován v prostorách Okresního muzea a galerie ve Valdštejnském zámku.

O jeho umístění ve velké místnosti před "síní tří císařů" rozhodlo město již před řadou let v době, kdy se uvažovalo o jejím využití jako obřadní síně. Pak ale bylo rozhodnuto, že v těchto prostorách bude expozice obrazů a předmětů souvisejících s Valdštejnem a dobou baroka, proto je zde dnes moderní lustr autora René Roubíčka umístěn zcela nevhodně.

Městská rada proto souhlasí s jeho prodejem. Vyhledáním případného kupce byl pověřen ředitel OMaG Jičín Jaromír Gottlieb s tím, že v případě uskutečnění prodeje lustru budou utržené finanční prostředky městem nainvestovány do prostor, v nichž se okresní muzeum nachází.

(mar)


Nové Noviny