Logo NN

Nové Noviny č. 26/0030. června 2000str. 1

MIC: výběrové řízení na podzim

Jičín - V průběhu podzimu letošního roku by mělo dle místostarosty Miloslava Šebíka a vedoucí odboru kultury městského úřadu Evy Zatloukalové v Jičíně proběhnout nové výběrové řízení na provozovatele Městského informačního centra. Na svém 45. zasedání se totiž městská rada zabývala nabídkou majitele CK Consultour Tomáše Krále zaslanou na městský úřad s vlastním návrhem na provozování informačního střediska.

"Tuto nabídku jsme dostali 14 dní poté, co jsme se současným provozovatelem Jiřím Lingrem sepsali novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nebudu zastírat, že nová nabídka je pro město výhodnější. Protože si však město nemůže dovolit, aby provoz střediska byl nějakým způsobem jakkoliv negativně narušen a navíc by nebylo zcela seriózní čerstvě podepsanou smlouvu vypovídat, uvažujeme o vypsání výběrového řízení až na podzim," objasňuje Zatloukalová.

Další argumenty města přidal místostarosta Miloslav Šebík. "Město samozřejmě musí vybrat takového provozovatele, který pro město do budoucna nabídne nejvýhodnější podmínky. Měli bychom přesně stanovit veškeré služby, které budeme po dalším provozovateli pro dobrý chod střediska požadovat a poté vyhlásit zcela otevřené výběrové řízení," prohlásil Šebík.

Pro udržení kontinuity a plynulosti chodu by ke změně provozovatele mělo dojít až někdy v příštím roce. Výpovědní šestiměsíční lhůta by měla začít běžet až po výsledku výběrového řízení. Zájem o vlastní provozování střediska má dnes již více firem. "Jsem samozřejmě okamžitě schopný informační středisko provozovat bez jakékoliv další dotace města, pokud by nájem zůstal nulový jako v současnosti. Jedná se o lukrativní místo ve městě a jsem přesvědčen o tom, že chod centra nemůže být ztrátový," poznamenal jeden z dalších potencionálních zájemců, majitel firmy Ferm Petr Valenta z Jičína. Snažili jsme se získat také informace od iniciátora prvního návrhu, Tomáše Krále, ten je však v současné době v Itálii.

Další provozování střediska však nevyloučil ani současný provozovatel Jiří Lingr. "Je možné, že se do případného výběrového řízení také přihlásím. Zatím jsem však těmito informacemi spíše překvapen, protože pokud vím, není vůbec rozhodnuto, zda se nějaké výběrové řízení bude konat. V zápise z městské rady se o vypsání výběrového řízení nehovoří. Nikdo mě samozřejmě ani o této možnosti neinformoval," říká hořce Lingr.

(max)


Čínská delegace v rámci dolaďování kontraktu mezi společností AGS a strojírenským podnikem z říše středu, přesněji z Jiangsu v provincii Hongze, zavítala minulý pátek také na jičínskou radnici. Hosté zde městu předali dar v podobě svitku s kaligraficky psanou básní.

FOTO: jn


Úřady se obávají, že je nová agenda zahltí

Jičín, Hořice, Sobotka - Obce pověřené matrikou s obavou očekávají, jak se v praxi promítnou změny zákonů o cestovních dokladech, občanských průkazech a evidenci obyvatel, které nabývají účinnosti 1. července.

Z policie nejen na okresní úřady, ale i na matriky bude přesunuta část této agendy, kde se obávají, že je nová administrativa zahltí. Obce pověřené jejím výkonem totiž budou při vydávání dokladů působit jako sběrná místa, odkud se vyplněné tiskopisy mají pravidelně svážet na okresní úřad.

"Bude to představovat opravdu mohutný nárůst agendy. Například žádostí o vydání nových občanských průkazů, které budeme nyní nově místo policie vyřizovat tady na matrice, zaznamenalo místní obvodní oddělení policie za loňský rok více než tisíc dvě stě. K tomu se musí připočíst agenda pasů, kterou rovněž od července přebíráme. Navíc jsme jediné místo v Hořicích, kde si lidé mohou nechat ověřit pravost podpisu, těchto a dalších úkonů provádíme ročně stovky až tisíce," líčí situaci hořická matrikářka Jitka Sezimová.

Její sobotecká kolegyně Pavlína Guciová navíc upozorňuje, že náběh nových zákonů do praxe byl nevhodně načasován. "Chvíli potrvá, než se úřady a veřejnost s novým pravidly dostatečně obeznámí, ze začátku v tom bude určitě zmatek. Přitom v době dovolených, které o prázdninách vrcholí, mají na pasovém doslova žně. Proto by bylo lepší, kdyby změny nastaly například začátkem roku," říká Guciová.

Také v Jičíně předpokládají, že se frekvence lidí na matrice po prvním červenci znásobí. "Při žádostech o vydání cestovních dokladů a osobních průkazů už nebudou lidé vázáni na místo trvalého pobytu. Tedy třeba i člověk ze západních Čech si bude mít možnost podat žádost v Jičíně. Těžko mu však bude nový doklad vystaven na počkání, musí počítat s až třicetidenní lhůtou," upozorňuje jičínská matrikářka Soňa Koláčná.

K podstatným změnám dochází i u evidence obyvatel. "Nejedná se o povolovací režim, jak někdy bývá nový zákon interpretován. Každý má právo si sám zvolit místo svého trvalého pobytu a ohlašovna mu nemůže tuto změnu upřít. Pouze v případě, že v předkládaných dokladech zjistí nedostatky nebo rozpory, a občan je v dané lhůtě neodstraní, nebude změna trvalého pobytu zaevidována," vysvětluje Miloš Valášek, vedoucí referátu vnitřních věcí Okresního úřadu Jičín. "Nyní je naopak občan chráněn, poněvadž se proti tomu může odvolat, to dosud nemohl. Vychází se zčásti vstříc i vlastníkům domů, ti budou mít možnost být informováni o tom, kolik osob je v jejich objektu hlášeno, což rovněž zatím nebylo," poznamenal Valášek.

Připouští, že zákon má řadu nedomyšleností a neprovázaností, které se v praxi odhalí, ale občanům, jak řekl, poskytuje více práv a možností se bránit proti postupu ohlašoven. A vlastníkům nemovitostí zároveň umožní získat potřebné informace.

(jn)


Boj o hrad Pecku

Pecka - Okamžiky napětí i zábavy si užijí víkendoví návštěvníci Pecky. Obojí slibuje sobotní a nedělní "Dobývání hradu", kterého se zúčastní několik desítek šermířů.

"Vloni to byl první ročník a dobývání hradu se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti. Na hrad během celého dne zavítalo kolem dvou tisíc lidí," připomíná loňskou akci kastelán hradu Jiří Červenka. Boj na nádvoří harantovského sídla svedou šermířské skupiny Colegium Armatum, Ctirad Turnov, Valdštejn Praha, Simister Praha, Divadelní vlastenecký soubor Vlastík Vrchlabí a pořádající Rego Vrchlabí. Červenka předpokládá, že se dostaví asi šedesát mužů a žen v kostýmech.

Po oba víkendové dny budou sehrána vždy dvě představení, v sobotu v 15 a 17 hodin a v neděli v 11 a 15 hodin. Zítra v prostorách hradu zazní také smyčce v podání komorního orchestru Musica Antiqua Trutnov. Na Pecce už tradiční koncert tohoto souboru začíná v 19.30.

"Vrchlabská skupina Rego, to jsou prakticky hradní šermíři, hostuje tady už mnoho let. Někteří její členové jsou také členy ochotnického divadelního spolku, který tu rovněž často vystupuje," doplnil Červenka. Hrad je v letní sezoně centrem kulturního dění v obci, střídají se zde koncerty, divadla a výstavy. Potvrzuje to i nadcházející sobota 8. července, kdy se v těchto prostorách představí ochotníci z Jilemnice.

(jn)


Fotografie zachycuje jednu ze změn platných od 1. července na Husově ulici v Jičíně. Část ulice na snímku se stává prakticky jednosměrnou a s placeným parkovištěm. Dále vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška "O provozu na pěší zóně". Úprava stávající vyhlášky spočívá v zúžení okruhu vozidel, oprávněných k vjezdu do pěší zóny a časovém omezení vjezdu zásobovacích vozidel. Stávající dopravní značení bude změněno na povolení vjezdu vozidlům zásobování v době od 17.00 do 13.00 hodin následujícího dne, cyklistům a vozidlům označeným d.z. "č.02" přepravujícím osobu těžce pohybově postiženou. Výjimky budou i nadále udělovány odborem místního hospodářství, jakož i dlouhodobé výjimky za účelem náročnějších stavebních úprav objektů. Jednorázové výjimky krátkodobého charakteru bude na místě udělovat městská policie.

FOTO: pe


Odsouzení s alternativními tresty

Hořice - Tři odsouzené, kterým soud uložil alternativní tresty, letos "zaměstnávají" Technické služby města Hořic, které od ledna fungují jako společnost s ručením omezeným. Přitom téměř polovinu stávajících pracovníků TS Hořice tvoří právě lidé, vykonávající veřejně prospěšné práce.

"V současnosti máme dvaadvacet stálých pracovníků, zaměstnáváme tři důchodce a sedmnáct lidí na veřejně prospěšných pracích. A také tři odsouzené, kteří musí odpracovat tři sta hodin v naší společnosti. K vykonání tohoto trestu mají lhůtu jeden rok od vynesení rozsudku," uvedl ředitel TS Hořice Vladimír Hník. Jak vzápětí dodal, není to poprvé, co zde přijali lidi na obecně prospěšné práce. "Většinou jsme tu ale měli vždy jednoho člověka s tímto trestem, letos poprvé se sešli hned tři najednou."

Jejich činnost, kterou provádějí zadarmo, se podle Hníka skládá z pomocných prací, jako jsou například výkopy nebo úklid. K otázce, jaký je skutečný výkon těchto pomocných sil, se ředitel omezil na konstatování, že jeden z odsouzených pracuje, v těchto dnech natírá plot. O dvou zbývajících se nezmínil. Pokud si svůj příděl odsouzený neodpracuje do roka, změní se trest na nepodmíněný, přitom za každé dvě neodpracované hodiny hrozí dotyčnému či dotyčné jeden den za mřížemi.

Na pondělním zasedání hořického zastupitelstva byly předloženy hospodářské výsledky technických služeb za prvních pět měsíců jejich dnes už podnikatelské činnosti pod hlavičkou s. r. o. "Dosáhli jsme zisku, postupně se nám tak daří vytvářet prostředky na obnovu strojového a dalšího vybavení," sdělil ředitel. Podnik za necelý půlrok utržil 4,8 miliónů korun, a po odečtení více jak tři a půl milionových nákladů činí výsledek 1,1 milionů korun. "Bez záloh je však reálný zisk o něco nižší, zhruba 850 tisíc korun," doplnil Hník.

I když už Technické služby nejsou příspěvkovou organizací, z větší části jsou stále závislé na městu, které si u nich objednává tři čtvrtiny zakázek. Zbývající část představuje skládkování v Lískovicích, prodej materiálu a drobné služby pro hořické občany. "Myslím, že hlavní cíl transformace technických služeb, zprůhlednit a zefektivnit jejich hospodaření, se naplňuje. Pokud se jim podaří nastavit takové ceny, kterými budou konkurovat i privátním firmám, mohly by se úspěšně ucházet o zakázky nejen v Hořicích, ale také v jiných městech. Jednou ze stěžejních činnosti by mohlo být například sečení zeleně," míní hořický starosta Ladislav Vrba.

(jn)


Nové Noviny