Nové Noviny č. 42/0020. října 2000str. 4

krátce

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Viník byl vypátrán

Nedávný vandalský čin, stržení nové pískovcové kašny v centru města jen pár dnů poté, co byla usazena v nově vytvořeném parčíku na Raisově náměstí, je objasněn. Policii se podařilo vypátrat viníka, kterým je J. J. z Lázní Bělohradu. I přes vysokou škodu, která zdemolováním fontány vznikla, byl případ řešen jako přestupek. Náklady na její opravu starosta Pavel Šubr předběžně odhaduje na dvaadvacet tisíc korun. Fontána by měla být znovu vztyčena během několika následujících týdnů.

(jn)

LIBÁŇ: Reklamaci uznaly obě strany

V poměru šedesát ku čtyřiceti procentům se podílel na odstranění závad v bytech zánovního obchodně společenského domu projektant stavby Jaroslav Šimůnek z Rokytňan a její dodavatel, jičínská firma Hypostav. Na tomto řešení se podle libáňského starosty Jana Šestáka dohodly zúčastněné strany mimosoudní cestou. Reklamace byly uplatněny poté, co si uživatelé dvou bytů stěžovali na nekvalitní podlahy v místnostech. Několik měsíců trvající jednání, které bylo provázeno vzájemným obviňováním firmy, investora a projektanta, se nakonec podařilo vyřešit dohodou. Opravy by měly být tento týden ukončeny, a byty předány nájemníkům. Jak ovšem starosta doplnil, nejsou to jediné reklamace, průběžně se odstraňují i další závady v domě, který byl dokončen v loňském roce.

(jn)

NOVÁ PAKA: Odbor sociálních věcí přestěhován

V minulých dnech došlo k přestěhování odboru sociálních věcí do prostoru bývalé Agrobanky. Vchod do tohoto objektu je situován z druhé strany radnice ve směru od parkoviště. V místnosti bývalého sociálního oddělení bude nyní sídlit vedoucí odboru organizačních a vnitřních věcí Marie Nádvorníková.

(ur)

NOVÁ PAKA: Jiří Nádvorník sedmdesátiletý

Nová Paka - V plné duševní pohodě a relativní fyzické svěžesti oslavil minulý pátek své sedmdesáté narozeniny Jiří Nádvorník, který je stále aktivně zapojen do činnosti basketbalového oddílu a tělocvičné jednoty Sokol, kde zastává funkci zástupce starosty. Proto oslavy proběhly v novopacké sokolovně a rovněž za účasti pozvaných basketbalistů. Navíc Nádvorník působí v novopacké samosprávě ve funkci radního a na zkrácený úvazek vyučuje od 1. září v Integrované střední škole v oboru management účetnictví, ve kterém pracoval celý život.

(bas)

JIČÍN: Nové sedačky v Biografu Český ráj

Ještě do konce letošního roku by se mohla uskutečnit celková rekonstrukce sedadel v jičínském biografu, které slouží již téměř dvacet let a jejichž stav je i přes stálou péči naprosto nevyhovující. Nové potažení sedaček by měla provádět společnost Dřevotvar a náklady na tuto akci budou činit okolo 300 tisíc korun. "Vše by se mělo dělat za provozu a chod kina tak nebude nijak narušen. Potažení a úprava sedadel se plánuje pouze v přízemí, kde bude zmenšen i jejich počet z každé strany o jedno až dvě místa," upřesnil záměry města nájemce Biografu Český ráj Pavel Nožička.

(max)

JIČÍN: Žádají o rekonstrukci skokanských sektorů

Oddíl atletiky podal žádost o rekonstrukci skokanských sektorů na stadionu V Lípách. Svojí žádost atleti odůvodnili jejich katastrofálním stavem, který může způsobit i úraz. Městská rada postoupila žádost sportovní komisi a Technickým službám, které by se měly celou akcí zabývat a zařadit ji do programu oprav na příští rok. "Jičínští atleti mají velmi dobré výsledky a také hrají významnější soutěž. Skokanské sektory navíc využívají například školy, ale konají se zde i soutěže okresního a regionálního charakteru," prohlásil místostarosta Vlastislav Matucha.

(max)

JIČÍN: Žádají o převod budovy na město

Do konce listopadu musí město podat žádost o převod budovy č.p. 1062 v Revoluční ulici, která je ve vlastnictví Fondu dětí a mládeže. Podle vedoucího odboru školství Městského úřadu v Jičíně Břetislava Jirovce, který byl sepsáním pověřen, bude v žádosti několik různých alternativ pozdějšího využití. "O možném využití bude jednat i školská a kulturní komise, ale jisté je, že by budova měla sloužit především mládežnickým organizacím. To je i podmínka, za které je možné převod uskutečnit. Každopádně by šel objekt využít i v rámci programu protidrogové prevence, ale umím si zde také představit vhodné prostory pro různé romské iniciativy," prozradil některé své představy Jirovec.

(max)

HOŘICE: Místo kanceláří byty

V bývalé technicko - hospodářské budově městské nemocnice v Hořicích pokračuje rekonstrukce zvýšeného přízemí, které dříve sloužilo správě zdravotnického zařízení. "Vzniká zde sedm velmi jednoduchých malometrážních bytů. Ti, kteří zde už před zahájením rekonstrukce bydleli, se sem po dokončení úprav těchto prostor zase vrátí, a o dalším využití případných volných bytů se bude teprve jednat," oznámil starosta Ladislav Vrba. Na realizaci bytových jednotek získaly Hořice státní dotaci a část nákladů je hrazena z rozpočtu města.

(jn)

JIČÍN: Dluh odpuštěn výměnou za zařízení

Městská rada souhlasila s odpuštěním dlužné částky majiteli restauračního zařízení v hostinci U Dvorecké louže, kterou měl dosud v nájmu K. Novotný. Ten se rozhodl ukončit nájemní smlouvu a město Jičín požádal o prominutí doplacení půjčky na nákup zařízení hostince s tím, že v ceně nedoplatku zanechává po sobě investici v podobě nového zařízení. Město už také nabídlo hostinec k dalšímu pronajmutí a do výběrového řízení na provozování objektu se přihlásili dva zájemci. Se svojí nabídkou nakonec zvítězil Radko Erbert, který s městem podepsal nájemní smlouvu.

(pe)

TURNOV: Turistický pochod Českým rájem

Sokol Kacanovy pořádá v sobotu 21. října se startem u kulturního domu nebo na turnovské železniční zastávce mezi 7.00 a 9.15 hod. turistický pochod Českým rájem. Pořadatelé připravili trasy v rozmezí od 15 do 50 km. Turisté na trase 50 km projdou čtyřmi kontrolami po červených, modrých a žlutých značkách a uvidí mimo jiné Valdštejn, Hrubou Skálu, Vidlák, Trosky, Nebákov, Branžež a Příhrazy.

(bas)

ŽELEZNÝ BROD: Mezinárodní soutěž magie

Na 250 kouzelníků z 8 zemí světa včetně USA se představí na 11. ročníku mezinárodního festivalu kouzel a iluzí v Železném Brodě. V rámci festivalu nazvaného Skleněný magik 2000 se uskuteční v prostorách nově rekonstruovaného divadla osm veřejnosti přístupných představení, z toho 5 soutěžních a 3 velké galaprogramy. Diváci budou moci zhlédnout např. velkou iluzionistickou show ve stylu Davida Copperfielda, se kterou vystupuje po celé Evropě skupina "The Bohemia show". Festival magie začíná ve čtvrtek 19. října a potrvá až do soboty a je obohacen řadou doprovodných akcí. Velký sobotní galaprogram odstartuje od 16 a od 19 hodin.

(red)


Svatá Anna bude viditelná z širokého okolí

Nejstarší snímek sv. Anny (vpravo) z roku 1928 pochází od Karla Řezníčka. František Klobouček zachytil situaci v roce 1943 (vlevo dole) a záběr s rybníkem není bohužel datován. (Archiv OMaG Jičín)

Ostružno - Svatá Anna, čedičový vrch dnes zahalený vzrostlým lesem, leží na rozhraní katastrů Dolního Lochova a Ostružna. Pro náhodného turistu představuje jeden z bezejmenných kopců ve zvlněné krajině Jičínské pahorkatiny, který však ukrývá cennou stavební památku z období baroka. Jedná se o kapličku ze 17. století důkladně schovanou pod větvovým starých stromů, na které v současné době probíhají některé opravy. Do budoucna by ale rotunda na Svaté Anně mohla být viditelná i z širokého okolí.

Na kapličce jsou nyní prováděny zejména opravy střechy, které mají zamezit zatékání vody do objektu. "Celá střecha je v naprosto dezolátním stavu, původní krytina je rozpadlá na prášek a do kapličky vniká dešťová voda. Vloni na podzim došlo na střeše k natažení lepenky a nyní se postupně vyměňují shnilé části, které nahradí nové bednění. Na bednění se pak opět položí střešní krytina," sdělil k průběhu prací Vladimír Tekverk, ekonom správy panství rodiny Schliků, která opravy financuje. Podle jeho slov by práce na rekonstrukci střechy měly být dokončeny do nástupu zimy, ale nejde o jediné změny na Svaté Anně.

"Po dohodě s Okresním úřadem v Jičíně bychom chtěli, aby došlo k částečnému ořezání přesahujících větví nad kapličkou. Ty totiž ohrožují nově opravenou střechu. Současně by ořez větví pomohl zviditelnit celou stavbu tak, aby ji mohli spatřit lidé z širokého okolí, jako tomu bylo kdysi," seznámil s dalším záměrem Tekverk.

Kaplička na Svaté Anně byla postavena roku 1670 hrabětem J. A. Schlikem, pravděpodobně podle návrhu architekta Mathey. Až do 50. let našeho století byla jedním ze středisek bohatého duchovního života, jehož součástí byly poutě a mše svaté. Tehdy byla kaplička ještě zdaleka viditelná a pouze přístupovou cestu k vrcholu vroubila vzrostlá stromová alej. V období komunismu však byly náboženské aktivity v oblasti výrazně utlumeny a Svatou Annu zakryl les. V 90. letech se započalo s obnovou duchovních aktivit a v kapličce se opět příležitostně konají mše svaté. Po letech nezájmu a chátrání ale potkala kapličku další pohroma, když z ní byl v roce 1998 ukraden obraz místní patronky, Svaté Anny. Obraz se nakonec podařilo nalézt v Německu, ale do kapličky se dosud nevrátil.

(pe)


Junákům byla několikrát zakázána jejich činnost

Skauting ve své historii vždy neodmyslitelně patřil k Jičínu. Svědčí o tom i to, že jičínský skautský oddíl se řadí ke třem nejstarším oddílům Svazu junáků - českých skautů a stal se dokonce prvním mimopražským oddílem v Čechách.

Podle skautského almanachu vydaného v roce 1992 byl Skaut v Jičíně založen již v květnu roku 1912 po přednášce profesora Antonína Benjamína Svojsíka a podnět k jeho založení dal Sláva Řehák, profesor jičínského Raisova učitelského ústavu. Prameny uvádějí, že zakladateli byli otec a syn Řehákovi, Jaromír Mikousek a Čestmír Hlaváček. Zprvu byly v Jičíně vytvořeny dvě družiny z kvintánů a sextánů Lepařova gymnázia. Skauti úzce spolupracovali s tehdejším Spolkem turistů, kdy jičínský oddíl například opravuje a dělá všechny orientační značky a tabulky na Prachovských skalách. Dále postavil několik set nových schodů a opravil staré. Spáti v lese, chodit s nahými koleny a vařit si v kotli, to tehdy málokdo chápal. V roce 1914 po odchodu br. Řeháka na Karlovu univerzitu se oddílu ujímá Jaromír Mikousek, tehdy oktaván gymnázia, který se postaral o řádnou registraci 1. oddílu junáků v Jičíně. Dvacetičtyřčlenný oddíl byl rozdělen do tří družin a úspěšně pracoval až do odchodu vůdce na frontu. Poté osiřelý oddíl v roce 1915 převzal br. Karel Tvrdý. Život oddílu od roku 1916 přetrhala válka, oddíl zůstal bez vedoucího, a tím jeho částečná činnost ustala. Když došla zpráva, že vůdce oddílu Jaromír Mikousek v roce 1916 a spolu s ním i Č. Hlaváček a F. Šviha na italské frontě padli, byl oddíl již v agónii.

Po ukončení války nastala i v jičínském Junáku změna. Začínalo se skromně, ale o to s větším nadšením. Tak v roce 1919, po přestávce živoření, junácké hnutí opět ožilo. Vedoucím nového oddílu se stal učitel Mazáček - Trhan, známý turista a výborný horolezec, který na četné vrcholky Prachovských skal upevnil české praporky. V následujícím roce 1920 po přeložení br. Mazáčka do Růžodolu u Liberce, převzal oddíl br. Fingerland a po něm roku 1921 profesor přírodopisu jičínské reálky br. Sl. Řehák. Tento rok však vznikly v Jičíně i prvé skautské oddíly v rámci Federace dělnických tělovýchovných jednot. O Vánocích 1921 si dali název Spartakovi skauti. Jejich program byl prostý: Sloužit dělnické třídě proti kapitalistickému řádu. Ve dnech 29. dubna až 1. května 1922 byl uskutečněn v Jičíně skautský slet a zároveň 2. sjezd Sdružení socialistických skautů a skautek. Na slet se sjelo 400 účastníků a bylo zde přijato heslo: Buď připraven!

V roce 1932 slaví jičínští skauti dvacetileté výročí svého trvání. Byl zde uspořádán župní sjezd, kterého se zúčastnilo na 600 skautů. První oddíl tehdy převzal Karel Šimůnek a oddíl starších skautů - roverů MUDr. Josef Moran, vlčata Jaro Fric a skautky Emička Moranová. Skauti samozřejmě každoročně pořádali i zajímavé tábory. Jičínští zástupci se například v roce 1932 zúčastnili Jamboree v Polsku ve Spale na řece Pilici. Po skončení táboru procestovali hlavní města Polska vlakem až k Baltickému moři. V době zájezdu na světové jamboree jiná skupina roverskautů vedená J. Moranem a Václavem Knotkem uskutečnila pětitýdenní tábor na dvou lodích, kajaku a molučce, po řekách Váhu z Trenčína do Komárna, po Dunaji přes Maďarsko do Nového Sadu v Jugoslávii a dále již pěšky přes Bosnu a Dalmácii k Jaderskému moři, u kterého čtyři týdny tábořili. Domů se vraceli přes Linec v Rakousku. V roce 1936 uspořádal střediskový vůdce Jaro Fric - Akela pětitýdenní tábor na Podkarpatské Rusi za účasti asi šedesáti členů všech oddílů z Jičína. Tábor se konal u Kvasů nad Černou Tisou.

Další zásadní zvrat na několik let pro Junák znamenalo rozhodnutí K.H. Franka z 28. října 1940 o zrušení junácké činnosti. Na popravištích, ve věznicích a v koncentračních táborech skončilo několik set skautů. Z jičínského střediska se na konci války nevrátili: Hana Hermanová, Anna Lustigová, Rudolf a Josef Hönigsfeldovi, Jiří a Karel Pickovi, Josef Lustig a Josef Fišer. V koncentračním táboře byli umučeni i Emil Ponikelský, Franta Macků, Jiří Herman. Bohatá byla i činnost skautů v odboji. Jako letec a parašutista v Anglii bojoval a padl Miroslav Špot.

S obnovou svobody v květnu 1945 zahájilo skautské hnutí znovu svoji činnost. Středisko získává zpět skautskou rezervaci na východním okraji Čeřovky s původní zděnou klubovnou a hřištěm na volejbal, po německých vojácích dostává dřevěnou klubovnu u Milohlídky nazvanou Orlí hnízdo a na rezervaci staví další dřevěný barák se dvěma klubovnami. Vedení oddílu světlušek, šotků a vlčat se ujmuli Jaro Fric - Akela, Jan Malý, MUDr. Jiří Filsak, Břeťa Randák, Michal Rambas, Vlad. Klobouček, Ant. Blažek, MUDr. E. Opatrný, prof. V. Rybařík, Em. Moranová, F. Rybaříková, J. Filsaková, F. Matějka a JUDr. E. Bureš. Ještě v létě byly pořádány první poválečné tábory. Na jaře roku 1946 byla sestra J. Filsaková se sedmi vůdkyněmi z ČSR vyslána do Anglie, kde se zúčastnila školení vůdkyň Brownies, tj. světlušek v Lonceshiru v zámku Wadov Hall a výcvikového tábora v Susexu. Delegaci přijal i čs. velvyslanec kníže Lobkowitz a vojenský ataché Dr. Velen Fanderlík, jedinečný vůdce moravských skautů. Dne 8. října 1946 byl v Jičíně na návštěvě mezi skauty dokonce i prezident Dr. Edvard Beneš.

V roce 1948 téměř nikdo ze členů netušil, co pro budoucnost skautského hnutí přinesou únorové události. Po formální stránce byl Junák sice rozpuštěn 1. ledna 1951, ale od únorového puče již jeho činnost průběžně upadala. V roce 1949 se schází již jen skupina věrných převážně z 1. a 2. oddílu a schůzky mají v Železnici. Tato skupina pořádá v té době mnoho výprav, dále malý putovní tábor do západních Čech, do údolí Střely a malé tábory u Máchova jezera ve Starých Splavech. Skauting je všude představován jako úhlavní nepřítel pokrokové mládeže našeho státu. Jičínskému středisku byl zkonfiskován majetek, který převzal od roku 1952 Pionýr a Československý svaz mládeže. Při celé akci byl přítomen soudruh Lemberk z OV KSČ.

Tendence k rehabilitaci Junáka se začaly objevovat v šedesátých letech. 3. ledna 1968 při kremaci bývalého velitele a spoluzakladatele Junáka profesora Slávy Řeháka se shromáždilo mnoho bývalých činovníků připravených nastoupit k obnovení Junáka, jehož činnost byla opětovně obnovena 29. března 1968 v Praze. V Jičíně velmi aktivně začal organizovat činnost střediska a okrsku opět Jaro Fric - Akela. Poprvé svolal bývalé činovníky a příznivce Junáka 27. února 1968 do klubovny loutkové scény Srdíčko. Po osudné okupaci 21. srpna 1968 činnost junáků ještě neustala, oddíly i střediska pracovaly nadále. Od 1. října se stal vůdcem střediska Josef Bučina a schůzky se přesunuly do Domova dětí a mládeže na Čeřovce. Ještě v roce 1970 se konaly letní tábory, které objížděl soudruh Fous - tajemník OV NF a soudruh Rud. Novotný - hlava Leninského svazu mladých a předseda právě vytvořeného SSM. Když je na 13. června 1970 svolána ustavující konference jednotné dětské organizace Pionýr, rozhodnou se vůdcové junáckých středisek na svém okresním sněmu 8. června, že skauti do Pionýra nevstoupí. Postupně bylo politickými orgány rozhodnuto, že Junák od září přestává existovat. Mnozí činovníci byli poté perzekuováni, zejména propuštěním ze státních služeb a zbavením zaměstnání. V jičínském středisku to například byli br. Vondráček, Drozen a Bauchner.

Třetí obnovení Junáka se uskutečnilo těsně po sametové revoluci v roce 1989. Na televizní výzvu se v Praze skautského shromáždění účastnil br. Drozen. Prvé shromáždění v Jičíně se uskutečnilo již 18. prosince 1989 v čítárně Městské knihovny. Další sněm střediska proběhl v prosinci 1990, který zvolil střediskovou radu. Vůdcem střediska byl zvolen br. Joža Stránský, dalšími činovníky ses. Filsaková, Bučinová, br. Turčín, Matějka, Šoltys, Drozen a zástupci oddílů se. Pašková, Brendlová, Kovářová, Matúšová, Bejšovcová a Veselá, br. Císař, Veselý, Štiller, Vlach, Rampas a Pašek.

V současné době mají junáci na jičínském okrese pět středisek, a to v Jičíně, Hořicích, Lázních Bělohradě, Nové Pace a v Miletíně o celkovém počtu 545 členů. Předsedou okresní rady je Ivan Matějka a v krajské radě reprezentuje náš okres Michal Císař jako výchovný zpravodaj chlapeckého kmene. Celkem mají junáci 24 oddílů, mezi kterými samozřejmě nechybí vlčata, skauti, roveři, světlušky a skautky. Na okrese však pracují i oddíly s náboženskou výchovou, tzv. katoličtí skauti.

Podle skautského almanachu zpracoval max


Nové Noviny