Nové Noviny č. 51/0029. prosince 2000str. 1

Oslavy konce tisíciletí

Jičínsko - Oslavy příchodu nového tisíciletí se budou na jednotlivých místech okresu velmi lišit. Někde bude při této příležitosti uspořádán slavnostní ohňostroj, jinde je vše ponecháno pouze na individuální a nikým neorganizované oslavě.

Zcela netradičně se k oslavám rozhodli přistoupit v Jičíně, kde městský úřad organizuje společný silvestrovský přípitek na Valdštejnově náměstí. Zde bude vyznačen poledník, kde přesně ve 23 hodin 58 minut a 36,8 sekund budou přítomní moci společně překročit práh příštího tisíciletí. Celou zábavu zakončí patnáct minut po půlnoci ohňostroj s hudebním doprovodem. Také v Hořicích radní připravili ohňostroj. Mimo to však v půlnoci starosta Ladislav Vrba pronese slavnostní projev a občané si budou moci připít šampaňským na útratu místní radnice. "Oslava začne již ve 23 hodin, kdy bude vyhrávat reprodukovaná hudba. Vyvrcholením bude jistě půlnoční ohňostroj," říká místostarostka Zdena Vaškovová. Velkým silvestrovským ohňostrojem se pro velký úspěch z loňského roku rozhodli vstoupit do nového tisíciletí i v Lázních Bělohradě. Před rokem se na něj totiž podle odhadu přišlo podívat přes tisíc obyvatel a návštěvníků bělohradských lázní.

Naopak novopacká radnice oficiálně žádný program nepřipravuje a nic nechystá. "Dáváme přednost tomu, aby si lidé určovali svou zábavu sami, a tím zároveň městu ušetříme i nemalý finanční obnos. Já se například jistě půjdu s mojí ženou projít někde do přírody a krásu města budu sledovat ze staropackých hor," říká starosta Nové Paky Petr Kuřík.

(max)


pour féliciter 2001

přeje čtenářům a obchodním partnerům

TomTour s.r.o. - vydavatel Nových Novin


SVÁTKY V MEZIČASE Předvánoční shon, který pro mnohé z nás skončil až usednutím k prostřenému stolu s nezbytným štědrovečerním kaprem, je za námi. Slavnostní nálada však přetrvává, pozítří se rozloučíme s končícím rokem, stoletím i tisíciletím.

FOTO: jn


Jivínský Štefan v Robousích

Hořice - V hořickém kulturním domě Koruna se ve středu 20. prosince sešla komise Jivínského Štefana, aby jednala o udělování prestižních cen za pozoruhodný kulturní počin roku 2000 a za dlouholetou kulturní činnost. Komise nakonec rozhodla, že výroční setkání nominovaných, které se původně mělo konat v Hořicích, bude přemístěno do Robous. "V hořickém Domu kultury jsme navrhovali uspořádat velký jivínský ples. Podle mého názoru je totiž nejdůležitější vzájemné setkání a poznání jednotlivých lidí z regionu, což by například při uspořádání plesu bylo mnohem přirozenější. Větší část komise však zastávala stanovisko zvolit jiné prostředí a nedělat kulturní program. Proto byly vybrány Robousy," popisuje vývoj jednání Zdena Vaškovová. Před vlastním udílením Jivínského Štefana by se komise měla sejít ještě jednou v lednu, na kterém budou probírány bližší podrobnosti této akce.

(pe)


Šokující překvapení z pátka na sobotu zažili obyvatelé Libuně. V parčíku pod školou zatím neznámý pachatel motorovou pilou pokácel rostlý několik metrů vysoký stříbrný smrk, který byl vánočně nazdoben. Případ byl obcí oznámen na policii, která ho do určení výše škody vede jako přestupek. Není tedy vyloučeno, že bude překlasifikován na trestný čin.

FOTO: jn


Technické služby sníží stavy zaměstnanců

Jičín - Vzhledem k velmi napjatému rozpočtu Jičína v příštím roce nebudou moci být uspokojeny ani všechny finanční požadavky organizací zřízených městem. Technické služby v Jičíně tak s největší pravděpodobností neobdrží 18 milionů korun, které vedení TS žádalo nejen na potřebné investice, ale i na samotný provoz.

Podle prvotního návrhu rozpočtu by dokonce měly TS obdržet oproti loňskému roku o zhruba půl milionu korun méně. Podle jejich ředitele přitom požadavek na provoz činil zhruba 32 milionů a na investice dalších 12 milionů korun. V připravovaném návrhu rozpočtu však je pro TS oproti požadavkům vyčleněno 27 milionů, tedy o mnoho milionů méně. "V požadavku jsme se snažili vyčíslit naše skutečné potřeby. Je téměř jasné, že na nějaké větší investice už můžeme asi zapomenout. Přitom bychom například velmi potřebovali koupit nový popelářský vůz, ale jeho cena se pohybuje okolo 3,5 až 4 milionů korun," vypočítává Strašík. Dotace města znamená pro rozpočet technických služeb nezbytnou část jejich hospodaření. V padesátimilionovém rozpočtu právě dotace tvoří zhruba polovinu veškerých příjmů, druhou část příjmů naplňuje jejich vlastní hospodářská činnost.

Snížení požadovaných financí ze strany jičínské radnice musí podle ředitele vyvolat snížení vlastních nákladů v provozu, což znamená i zmenšení počtu zaměstnanců. Na mzdy TS vynakládají vůbec nejvíce prostředků, a to okolo 20 milionů korun. Ke konci roku zde přitom bylo zaměstnáno 136 osob, využívalo se i 30 lidí vykonávajících civilní vojenskou službu a přes léto zde byly úřadem práce zaměstnány i osoby vykonávající veřejně prospěšné práce. "V příštím roce mají růst tarifní mzdy o šest procent, budou se zvedat i další režijní náklady, a proto budeme muset přistoupit i k řadě nepopulárních opatření, což se dotkne i snižování stavu našich pracovníků. Pokud mzdy mají růst o šest procent, minimálně o stejný počet lidí by se měl tedy zmenšit stav našich zaměstnanců," konstatuje ředitel Strašík. Zároveň vedení TS počítá i s instalací kontrolních systémů do automobilů, čímž by se mělo zamezit tzv. černým jízdám. "Uvažujeme i o pořízení vlastní mobilní čerpací stanice, protože ročně za pohonné hmoty utratíme až tři miliony. Tím by se samozřejmě kontrola ještě více zlepšila. Podle odhadů bychom tak mohli ušetřit až tři sta tisíc korun ročně," dodal Strašík. K těm nepopulárním krokům však patří i plánované zvednutí cen za svoz komunálního odpadu. Předsevzetím města bylo do konce volebního období tuto cenu srovnat se skutečnými náklady.

(max)


Bruslení v Nové Pace je vážně ohroženo

Nová Paka - Sezona na novopackém zimním stadionu je vážně ohrožena, každým dnem může skončit. Do této situace se sportoviště dostalo poté, co se Bruslařský klub Nová Paka ocitl v platební neschopnosti.

V současnosti dluží za listopad společnosti Východočeská energetika 88 tisíc korun a výše závazku bude zřejmě dál narůstat z důvodu chybějících peněz na zajištění dalšího provozu. Zástupci bruslařského klubu tvrdí, že na vině je město, které se zavázalo, že ze svého rozpočtu bude hradit energie a pojištění, a tento slib podle nich dodrželo jen částečně.

"V takové situaci jsme ještě nikdy nebyli. Letos jsme od města dostali 445 tisíc korun, což je zhruba o 200 tisíc korun méně, než kolik dosahují výdaje za energie, které meziročně podražily o desítky procent. Od Východočeské energetiky jsme obdrželi písemnou upomínku, ve které nás upozorňují, že když ve lhůtě splatnosti neuhradíme platbu za listopad, tak stadion odpojí od přívodu. A poslední termín byl 18. prosinec, takže skutečně hrozí, že sportoviště budeme muset zavřít," prohlásil Bohumil Šmika z BK Nová Paka.

Město se podle novopackého starosty Petra Kuříka na financování zimního stadionu podílí deset let a i on připouští, že letošní rok byl výjimečný. Jak řekl, příčinou jsou neshody mezi provozovateli stadionu a některými členy městské rady, kteří klubu vytýkají nesrovnalosti v hospodaření a za těchto podmínek odmítají poskytnout vyšší dotaci. "Na posledním jednání městské rady bylo potvrzeno, že letošní příspěvek pro bruslařský klub je vyčerpán. Rada navíc nemůže rozhodnout o přesunu peněz bez souhlasu zastupitelstva," konstatuje Kuřík. To znamená, že další finanční prostředky dostane bruslařský klub nejdříve v příštím roce po schválení nového rozpočtu.

V předchozích měsících se sice zastupitelstvo dohodlo, že pokud by se ještě letošní rozpočet upravoval, tak se 160 tisíc korun poskytne novopackému BK, to se však nestalo. "Bohužel daňová výtěžnost nebyla taková, jakou bychom potřebovali, peníze, které by se mohly za tímto účelem rozdělit, se v rozpočtu nenacházely," doplnil starosta.

Výhrady k hospodaření klubu Šmika odmítá. "Kvůli těmto pochybnostem jsme tady měli letos několik kontrol. Naše účetnictví jsme jim dali k dispozici. Jestliže ani to nestačí, pak bude lepší, když si provozování stadionu převezme přímo město," poznamenal Šmika. Právě z důvodu narušených vztahů, a to i mezi sportovními organizacemi navzájem, nabízela radnice už dříve možnost převzetí všech sportovišť městem. "K tomuto kroku ze strany sportovních organizací nebyla vůle, i když musím zdůraznit, že to nebyl bruslařský klub, kdo návrh odmítl," dodal starosta. "Nechápu, proč by se návrh měl podmiňovat tím, že sportoviště předají městu buď všechny oddíly, a nebo žádný. Pokud by si třeba tenisti chtěli kurty obhospodařovat sami, tak ať tu možnost mají," reaguje Šmika.

Jak se bude situace dál vyvíjet, zatím netuší. Starosta uvedl, že se bude snažit, aby k předčasnému ukončení provozu zimního stadionu nedošlo. "Mohu ale mluvit pouze sám za sebe, zastupitelstvo má celkem jedenadvacet členů. V tuto chvíli to záleží i na diplomatickém jednání představitelů bruslařského klubu," řekl Kuřík. Nepřímo naznačil, že jako jedna z variant řešení se nabízí například dohoda BK Nová Paka s VČE o splátkovém kalendáři. "Věřím, že letošní rok zůstane výjimečný a že se podobná situace už nebude opakovat. Důležité je, aby bruslařský klub při sestavování rozpočtu na příští rok zastupitelstvo přesvědčil, že dotaci od města využívá hospodárně," shrnul starosta.

(jn)


Nové Noviny