Logo NN

Nové Noviny č. 1/015. ledna 2001str. 1

Platí nový silniční zákon

Jičín - Od počátku tohoto týdne platí nový silniční zákon, který v některých ohledech zpřísňuje dosud platná pravidla silničního provozu. Přestože již dříve zazněly pochybnosti k připravenosti orgánů státní správy na nové znění zákona, poslanci před měsícem jeho účinnost k 1. lednu potvrdili. Jičínská dopravní policie však byla o chystaných změnách informována včas a od stanoveného data začala kontrolovat dodržování nových pravidel.

Od 1. ledna podle nových ustanovení řidiči dávají přednost chodcům na přechodech, automobilisté mají povinnost svítit i ve dne po celé zimní období a pro všechny děti mladší dvanácti let nebo mladší 18 let a do 150 centimetrů výšky musí být automobil povinně vybaven autosedačkami. Telefonování za jízdy se povoluje pouze tehdy, jestliže se v automobilu nachází zařízení umožňující plně se věnovat jízdě.

"Informovanost veřejnosti ohledně chystaných změn byla malá," přiznal náčelník jičínského Dopravního inspektorátu mjr. Ladislav Spousta. Zároveň však upozornil, že úkolem policie je, aby tyto zákony byly dodržovány. "Po prvních dvou dnech od zahájení platnosti se neudálo nic mimořádného a myslím si, že se nová ustanovení začínají vžívat. Zatím jsme se nesetkali s neznalostí těchto změn," dodal. Nové právní normy vyšly ve sbírce zákonů již v září a tak dopravní policisté měli dostatek času reagovat na chystanou novelu. "Každý policista prošel již během podzimních měsíců základním školením, takže na nový silniční zákon jsme byli dostatečně a včas připraveni." Podle názoru policistů by současný silniční zákon měl nepochybně přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. "Celá novelizace silničního zákona je koncipována tak, aby mezi jednotlivými účastníky silničního provozu panovala vzájemná dohoda, ohleduplnost a úcta. Například tolik zmiňovaná otázka vztahu chodce na přechodu a řidiče není v zákoně stanovena jako absolutní přednost pro chodce. Spíše by měla vést k větší ohleduplnosti jak řidiče vozidla, tak i samotného chodce a přizpůsobení se daným podmínkám," upřesnil jednu z novinek Spousta.

"Policie se přizpůsobí novým zákonům a bude dbát na jejich nekompromisní dodržování," sdělil koncem minulého týdne tiskový mluvčí Okresního ředitelství policie kpt. Jiří Valter. Podle Valtera by novým pravidlům měli ve zvýšené míře věnovat pozornost nejen řidiči, ale i chodci. "Řidičům bych vzkázal, aby jezdili ohleduplně a opatrně a rovněž chodci nechť dodržují své povinnosti. Právě chodce bych požádal, aby netestovali pozornost řidičů například neočekávaným vběhnutím na přechod pro chodce, a to zejména v současném zimním období, kdy je obecně zhoršená sjízdnost vozovek," dodal Valter.

(pe)


CIMRMAN V NOVÉ PACE Osmé horské turné zahájilo ve středu Divadlo Járy Cimrmana. Jak by dnes už slavný velikán českých dějin hodnotil přelom tisíciletí, jsme se zeptali Zdeňka Svěráka. "Vy se mě ptáte, jako bych byl jasnovidec. My vědci na takové otázky můžeme těžko odpovídat. Jára Cimrman by byl jistě rád, že se dožil takového přelomového roku, a asi ze všeho nejradši by byl, kdyby viděl, že i v Nové Pace má jeho dílo úspěch, protože současníci ho nepochopili. Ani při své genialitě netušil, že ještě v roce 2001 se někdo bude jeho komediím smát." Svěrák připustil, že jsou v Cimrmanově minulosti ještě temná místa: "Našli jsme zbytky Cimrmanovy hry, chybí však titulní list, takže nevíme jak se jmenovala, ale pracujeme na ní pod názvem Čtrnáctá".

FOTO: jn


Připomínky k osobní vlakové dopravě mají obce tlumočit krajům

Jičín - Bez zásadních změn vstoupily do nového roku České dráhy. Jiná forma zajištění provozu regionálních tratí se začne naplňovat až v druhém pololetí v návaznosti na nové územněsprávní rozdělení republiky.

Podle přednosty Železniční stanice Jičín Josefa Tippelta má být 1. dubna jmenován nový šéf ředitelství pro severovýchodní Čechy, s působností libereckého, královéhradeckého a pardubického kraje. "Kde bude sídlo nového ředitelství, zatím není rozhodnuto. Má být buď v Hradci Králové nebo v Pardubicích. V červenci by ale mělo už pracovat a postupně přebírat jednotlivé kompetence tak, aby v roce 2002 tato nová struktura mohla plně fungovat. Nicméně letošní rok se bude ještě po stránce ekonomické uzavírat ve stávajících hranicích," sdělil Tippelt.

Dosavadní uspořádání Českých drah je rozděleno podle obchodně provozních ředitelství (OPŘ), přičemž východočeské tratě spadají zčásti do působnosti OPŘ Praha a OPŘ Ústí nad Labem, která se spolu s dalšími budou transformovat.

Nový systém přinese změny i pro obce, které své případné připomínky k osobní vlakové dopravě mají podle Tippelta posílat nejpozději do podzimu na vznikající krajský úřad, respektive je tlumočit novému krajskému zastupitelstvu. "Redukce vlaků na letošní rok plánovány nejsou, možné omezení osobní přepravy předpokládáme až v roce 2002," poznamenal přednosta. Dodal, že financování regionálních tratí převzaly okresní úřady, které podepisují smlouvu s vedením ČD. Jičínský OkÚ má smlouvu podepsat v průběhu ledna.

"Budoucí podobu grafikonu, případně změnu polohy některého vlaku, mohou svými požadavky ovlivnit i obce. Své připomínky by však neměly adresovat vrcholným orgánům Českých drah, ale okresním úřadům nebo krajským zastupitelstvům. Připomínky vzešlé přímo z jednotlivých železničních stanic by mohly být považovány za tendenční," vysvětluje Tippelt.

Pro okres Jičín uvolnil stát na osobní vlakovou dopravu v roce 2001 32,3 milionu korun. Například trutnovský referát dopravy bude hospodařit s 27,2 milionu korun, z nichž je více jak dva a půl milionu určeno pro soukromou společnost Viamont, provozující privátní trať mezi Svobodou nad Úpou a Trutnovem. Zatímco ovšem na Jičínsku má dotace pokrýt provoz zhruba jednoho milionu ujetých vlakových kilometrů, na Trutnovsku ČD vykazují o téměř jednu třetinu kilometrů více.

"Pro výši dotace není určující počet kilometrů. Jičínský okres má výrazně zemědělský charakter, a počet cestujících tady není tak velký. Na Trutnovsku, které má asi o čtyřicet tisíc obyvatel více, je navíc mnohem větší tlak v rekreační přepravě," uvedl vedoucí okresního referátu dopravy v Jičíně Pavel Benda. Z toho vyplývá, že tržby Českých drah jsou na Trutnovsku vyšší, a tomu odpovídá i objem dotace, z níž má být hrazena prokazatelná ztráta na jednotlivých vlakových spojích.

(jn)


PRVNÍ JIŘÍ GROH Jičínská porodnice v novém tisíciletí přivítala na svět 1. ledna v 17 hodin jako prvního narozeného na okrese Jiřího Groha z Lázní Bělohradu. Chlapec (na snímku s maminkou Lidmilou Grohovou) váží 3800 gramů a měří 53 centimetrů. Prvního jičínského občánka, Oskara Maršíka, který se narodil o den později, navštívila v úterý delegace z městského úřadu v čele se starostou Jiřím Liškou. Novorozenec (4300 gramů a 53 centimetrů) obdržel od jičínské radnice diplom s přáním dlouhého a šťastného života a finanční hotovost pět tisíc korun, kterou převzala maminka Gabriela Maršíková.

FOTO: jn


Nové sazby České pošty

Jičín - Počínaje prvním lednem vstoupily v platnost nové sazby účtované za služby České pošty. Tou nejzásadnější změnou je sjednocení cen za doporučení korespondenčního lístku, pohlednici a dopisnici na 5,40 z původních 5 korun.

Dále byl zaveden i nový váhový stupeň do 350 gramů, kdy se za zásilku bude platit 14 korun. Ještě do konce roku existoval pouze do 50 g (9 Kč) a do 0,5 kg (16 Kč). K určitým změnám došlo i při odesílání korespondence do zahraničí. Podle ředitele České pošty Miroslava Luštického jsou tyto změny pochopitelné a pošta se tak přibližuje zvyklostem ve většině evropských zemí. "Téměř všude ve světě se platí shodná sazba za dopis a pohled. Je to rozumné, protože náklady na doručení jsou v obou případech stejné," konstatuje Luštický. Podle něho však jičínská pošta na druhou stranu připravila i zlepšení služeb pro zákazníky. Od začátku roku totiž zvýšila počet trvale otevřených peněžních přepážek, z dosavadních dvou na tři. "Chtěli jsme tak vyjít vstříc veřejnosti, aby zbytečně nevznikaly dlouhé fronty. Stále chceme také zlepšovat chod pošty na sídlišti Na Jihu v Jičíně, kde plánujeme v průběhu prvního pololetí rozšíření otevírací doby pro veřejnost. Stále se zde však potýkáme s personálními problémy," dodává. "Na této poště je v současnosti otevřeno denně od 13 do 17 hodin, a vedení pošty by chtělo na četné žádosti její provoz rozšířit ještě alespoň o dvě hodiny dopoledne," upřesňuje provozní náměstkyně pošty Libuše Rejhová.

(max)


Souběh funkcí zákon nevylučuje

Hořice - Nově zvolené vedení královéhradecké krajské samosprávy se podle vyjádření hořického starosty Ladislava Vrby, který se stal členem krajské rady, dohodlo na postupném termínovém naplňování úřadu z hlediska pracovně právních vztahů.

Samotná rada je přitom téměř z poloviny obsazena starosty, což je i případ Ladislava Vrby z Hořic. "Dohodli jsme se, že by si měli všichni radní vyřešit své stávající zaměstnání, a protože zákon nezakazuje výkon funkce starosty a současně členství v radě, lze předpokládat, že po dobu jednoho či dvou roků bude u některých radních souběh obou funkcí."

Starostové by se tak v jednom či druhém případě stali neuvolněnými a pobírali by minimální měsíční mzdu. "V případě své osoby bych druhý plat poskytl na humanitární či jiné podobné účely," dodal Vrba. Pokud v komunálních volbách, které se konají za dva roky, dostane důvěru od obyvatel i na příští volebním období, nevylučuje, že by dal přednost setrvání na hořické radnici. "Přece jen jsem rozvoji města věnoval už tolik času, že bych byl rád, kdybych některé rozjeté akce mohl dotáhnout do konce," vysvětluje. Připustil ovšem, že ještě dřív může přijít doba, kdy ukončí funkci starosty a odejde na plný úvazek do Hradce. Takové rozhodnutí však podle něj není v současnosti aktuální.

(jn)


Výstavba haly má zpoždění

Nová Paka - Výstavba novopacké sportovní haly při základní škole v Komenského ulici by měla být dokončena již v tomto roce. Podle sdělení vedoucího investičního odboru Zdeňka Kovaříka bylo minulý rok prostavěno celkem 72 milionů korun. Tato částka zahrnula nejen rekonstrukci základní školy, ale rovněž úpravu školní jídelny s kuchyní, schodiště, přestavbu bývalé tělocvičny horizontálním přepažením na ústřední šatny a kabinety včetně bytové jednotky se spojovacím krčkem mezi halou a budovou školy. Pro dokončení celé přestavby včetně půdní vestavby, která vylepší celkové zázemí školy o další učebny a kabinety, je zapotřebí ještě dalších 42 milionů korun.

Podle starosty Petra Kuříka by město pro letošní rok mělo na tuto dostavbu obdržet 12 milionů korun. Tyto finanční prostředky ale pravděpodobně nebudou stačit k dostavení haly včetně nutného sportovního vybavení. Její otevření je tedy v zářijovém termínu ohroženo. Město však přislíbilo, že bude hledat cesty, jak rozestavenou halu dokončit včas ke spokojenosti sportovců a celé packé veřejnosti.

(ur)


Nové Noviny