Nové Noviny č. 1/015. ledna 2001str. 2

Hrozí českým pacientům plné úhrady za pobyt v lázních?

Ředitel Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohradě Radim Kalfus nevylučuje, že se české lázeňství roztrhne na dvě skupiny s odlišnou specializací.

FOTO: jn

Lázně Bělohrad - Poté, co od letošního roku dochází v lázních k sjednocení cen za stravu a ubytování, některá lázeňská zařízení s vysokým podílem tuzemských pacientů věří, že bude následně přehodnocena i výše cen za lázeňskou zdravotní péči.

"V lázeňství jsou ceny od roku 1993 rozděleny na tři složky: ubytování, stravování a léčení. Nyní se učinil krok vedoucí k sjednocení prvních dvou složek, který pro některá zařízení znamená v důsledku pokles cen, a tím i příjmů od zdravotních pojišťoven," komentuje situaci Radim Kalfus, ředitel Anenských slatinných lázní. Přesto, jak řekl, tento krok jednoznačně vítá, neboť například rozdílné ceny za stravování nebyly ničím opodstatněné a jsou podle něj přípustné pouze u jednotlivých diet, nikoliv v rámci celého systému lázeňství.

V České republice stoupá počet lázeňských hostů ze zahraničí, přičemž zvláště u západočeských lázní tvoří převažující podíl klientely. Důvody jsou ryze ekonomické, ceny pro zahraniční hosty jsou několikanásobně vyšší než pro české pojištěnce.

Potvrzuje se, že české lázně doplácejí na to, že jejich místo v systému zdravotní péče není dosud přesně vymezeno. Ozývají se i hlasy ze strany zdravotnické veřejnosti, že by lázně měly být jako nadstandardní péče plně hrazeny pacienty, poznamenal Kalfus. "A protože i systém výběrových řízení na lůžka následné péče skončil bez efektu, těžko se lázním obhajuje své opodstatnění v systému zdravotní péče. Jestliže některá zařízení fungují i bez uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami pouze pro zahraniční klientelu, my s touto tendencí nesouhlasíme. V našich lázních jsme rozvinuli kvalitní pooperační rehabilitaci, u které tradiční lázeňské procedury tvoří vhodný doplněk léčby. Tato rehabilitace po ortopedických operacích je výhradně pro české pacienty, a ti tvoří zhruba jednu třetinu. Zbylou část představují pacienti převážně s chronickými nemocemi pohybového aparátu, u kterých je plně využívána tradiční lázeňská léčba," vysvětluje Kalfus.

Přitom u pacientů po operacích pohybového ústrojí dochází k překladu z lůžka na lůžko. V tomto konkrétním případě z nemocnice na lůžko bělohradských lázní. A zde je podle názoru jejich ředitele úplně jedno, zda je pacient na pooperační rehabilitaci na lůžku odborných rehabilitačních ústavů nebo rehabilitačních oddělení nemocnic či lázní. Nicméně připouští, že Bělohrad nemá v případě složitějších pacientů s dalšími vedlejšími diagnózami potřebné zázemí. "Jeden významný rozdíl tu ovšem je, zatímco všude jinde o pooperační rehabilitaci rozhoduje lékař - ortopéd, u lázeňského rehabilitačního pobytu, který je časově přesně definován, potřebuje pacient lázeňský návrh s kontrolou a stanoviskem revizního lékaře. Nelze se proto divit některým lázním, že usilují o statut odborného léčebného ústavu."

Kalfus připustil, že této změně by se nebránily ani Anenské lázně u rehabilitace v případech pooperačních a poúrazových stavů. Rozpor mezi lázněmi, které poskytují převážně rehabilitaci, a těmi, jež mají jako rozhodující proceduru například pitnou kúru, hýbe celým lázeňstvím. Některá zařízení žádají od Svazu lázní, aby se více zabýval léčebnou problematikou. Znovu se tak aktivuje Sdružení odborných lázeňských zařízení, jako druhá stavovská organizace. Koncem ledna má schůzi právě v Bělohradě. Nelze proto vyloučit, že se v nejbližší době lázeňství rozdělí na dvě skupiny, z nichž jedna bude poskytovat převážně příjemný pobyt s nadstandardním ubytováním, službami, sportovním vyžitím a různou lékařskou péči, jako je mikrochirurgie, laserová terapie a podobně s úhradou samoplátců. A druhá se soustředí na komplexní léčebnou a rehabilitační péči.

Ředitel jičínské pobočky VZP Petr Nosek potvrdil, že letos došlo k sjednocení cen za ubytování a stravu. Sjednocení a úprava cen za léčení, jak po ní některá zařízení volají, je ale podmíněno definováním a dohodou o tom, co je standardním obsahem základních léčebných plánů pro jednotlivé indikace lázeňské péče. A to dosud nebylo přesně specifikováno, uvedl Nosek. "Pokud máme do budoucna přežít, musí dojít k úpravě výše plateb léčby. Uvědomte si, že lázně jako soukromý subjekt nedostanou ze státního rozpočtu na investice či vlastní provoz ani korunu. A protože došlo k úpravě mezd zdravotníků ve státním sektoru, nemůžeme si dovolit na tuto skutečnost nereagovat. Bez zvýšení plateb to v blízké budoucnosti prostě nepůjde," konstatuje Kalfus.

(jn)


TVOŘILY SE DLOUHÉ FRONTY Až několikahodinové fronty zažívali motoristé v posledních dnech minulého roku na dopravních inspektorátech snad po celé republice. Obdobná situace panovala i na Dopravním inspektorátu v Jičíně. Nejčastěji zde majitelé vozidel potřebovali novou státní poznávací značku, nahlásit změny v technickém průkazu, případně svůj vůz dočasně odhlásit. Podle tiskového mluvčího okresní Policie České republiky Jiřího Valtera k frontám dochází každoročně ke konci roku. "Lidé odkládají vše na poslední chvíli, navíc se zřejmě obávají přesunu některých agend na okresní úřad," prohlásil mluvčí. Na okresní úřad by přitom policie měla předat agendy řidičských průkazů, komisařů autoškol a také vyřizování dopravních přestupků.

FOTO: pe


Prostory využije finanční úřad

Jičín - Do prostor po bývalé tiskárně Mondial Tom v zámku by se měl nastěhovat Finanční úřad v Jičíně. Tyto další prostory chce využít především v souvislosti s plánovanou opravou stropů v zámku.

Podle ředitele finančního úřadu Vladimíra Holštejna by se do spodního patra, kde se nacházel i Mondial Tom, měly přestěhovat agendy, které navštěvuje největší počet lidí. "V současné době se prozatím na vše připravuje projekt. Prostory potřebujeme vzhledem k plánovaným opravám v zámku, ale i po jejich dokončení bychom je nadále rádi využívali," říká Holštejn. Stropy v zámku by se přitom vzhledem k havarijnímu stavu měly začít opravovat již na začátku příštího roku. Vše ale záleží na tom, zda město obdrží na tuto akci dotaci od státu. "Oprava skutečně závisí na státním příspěvku. Nájemní smlouva s Finančním úřadem bude podepsána na tři roky, tedy na dobu určitou, protože po zrušení okresního úřadu by se měly některé státní úřady přestěhovat do budovy dnešního okresního úřadu. A nedá se vyloučit, že se bude jednat právě i o finanční úřad," upřesnil starosta města Jiří Liška.

(max)


Boží muka konečně opravena

Mlýnec - U bývalé školy v Mlýnci a kousek od krásné zvoničky stojí léta opomíjená stavební památka - boží muka z pískovce. Postavena byla na přelomu století, jak dokládá zápis v místní kronice. Křížek se třemi plastikami svatých však postupně nahlodával zub času a posléze jej zcela zakryla zeleň. O své se přičinila rovněž lidská zloba, která se snažila symbol lidské pokory několikrát poškodit nebo dokonce zničit. Při letošní rekonstrukci prostoru před mlýneckou školou, jejíž součástí bylo i vykácení okolních stromů, ubohý stav památky ještě více vynikl.

Veškeré snahy sehnat peníze na její opravení se však zprvu míjely účinkem. Objekt totiž nebyl zařazen mezi státem chráněné a významné památky a na jeho opravu nezbývaly peníze. Nakonec se však přece jen podařilo sehnat potřebné finance a opravu v krátkém čase provést, a to především díky usilovné snaze Marie Špicarové. Právě ona iniciativně jednala se zastupitelstvem města Kopidlna, organizovala sbírku mezi občany a následně domluvila opravu za přijatelnou cenu s místním rodákem a řemeslníkem Petrem Pešavou.

Dnes se skví křížek před mlýneckou školou ve své původní kráse a dotváří kouzelný pohled na centrum obce u rybníka Zrcadlo. Petr Pešava dokonce přislíbil přes zimu vytvarovat zmizelou třetí sochu svatého, která by se opět měla stát součástí božích muk. Trpělivé úsilí a podpora místních občanů tak opět přinesly své plody. V obci se podařilo zachránit památku, která ke koloritu Mlýnce neoddělitelně patří.

Oldřich Suchoradský


Armádu posiluje méně mužů

Jičín - Počty odvedenců, nastupujících k jednotlivým vojenským útvarům Armády České republiky, se v porování s předchozími lety snížily. Povolávací rozkaz obdrží nyní na Jičínsku pravidelně čtyřikrát do roka nanejvýš čtyři desítky mladých mužů.

Právě včerejší den byl jedním z nástupních termínů. Náčelník Územní vojenské správy v Jičíně Pavel Kopřiva potvrzuje, že průměrný počet odcházejících odvedenců k výkonu prezenční služby je slabší než v minulosti, kdy dosahoval až trojnásobku. Ostatně ještě v roce 1993 měla armáda 105 tisíc osob, zatímco dnes se její stavy pohybují kolem sedmdesáti tisíc.

"Z naší evidence odešlo kolem čtyřiceti lidí, což je poměrně nízký počet. Skutečností je, že se v souvislosti s postupnou redukcí armády snižuje počet povolávaných odvedenců nastupujících k výkonu základní vojenské služby, která trvá dvanáct měsíců, případně náhradní vojenské služby v délce tří měsíců," konstatuje Kopřiva. Jak řekl, přednost mají především ti, kteří jsou již připravení na budoucí povolání, nebo starší ročníky.

Faktem ovšem zůstává, že trend omezování potřeb armády mnohým mladým lidem komplikuje jejich životní situaci, neboť nezřídka mají problémy se sháněním pracovního místa. Zaměstnavatelé totiž neradi přijímají nové síly, u kterých je reálný předpoklad, že se krátce po zapracování "obléknou do zeleného".

V podobné roli čekatelů se však ocitají i takzvaní civilkáři, kteří se podle dikce zákona z roku 1991 rozhodli využít institut civilní služby. Procento těch, kteří odmítají sloužit se zbraní v ruce, a raději volí práci pomocné síly v nemocnici nebo některé neziskové organizaci v posledních letech výrazně stouplo. A i když už nedochází k tak masivnímu nárůstu civilkářů, v evidenci mnohých okresních úřadu jich je stále hodně, a stát pro ně těžko shání uplatnění.

(jn)


Radnice zmrazí některé výdaje

Hořice - Zásadní škrty v prvním návrhu rozpočtu města Hořic čekají zřejmě jednotlivé kapitoly. Radnice se pro letošní rok chystá zmrazit výdaje na provoz a investice organizací zřizovaných městem. Nejde však o nic výjimečného, podobnou redukční kúru ordinují i další města.

S razantním omezením se bude muset vyrovnat například školství, které oproti loňsku předběžně počítá s nárůstem o čtyři sta tisíc korun. "Nebude v silách města zajistit, aby meziročně docházelo k tak velkému paušálnímu zvyšování výdajů. V letošním roce tok peněz pravděpodobně zmrazíme, abychom si vytvořili prostor na financování větších investičních akcí, které jsou připraveny k realizaci," připouští vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais.

Podle tajemníka je zatím připraven jen "nástřel rozpočtu", který má pomoci k lepší orientaci z hlediska očekávaných výdajů a příjmů. "Každé konkrétní číslo musí zastupitelstvo ještě prodiskutovat a prověřit." Vzhledem k napjatému stavu financí není vyloučeno například přesunutí termínu zahájení generální opravy komunikace a chodníků v Žižkově ulici až na následující rok, naznačil hořický starosta Ladislav Vrba. Tím by se v rozpočtu uvolnilo více než pět milionů korun. "V tuto chvíli je však předčasné říkat, do čeho se letos pustíme, a co je možné odložit. Bude na zastupitelstvu, aby s ohledem předpokládaných rozpočtových příjmů posoudilo potřebnost navržených investic," sdělil starosta.

Hořice letos plánují investiční akce v objemu více jak pětačtyřiceti milionů korun. Necelá polovina z této částky má směřovat do zahájení výstavby krytého bazénu s kuželnou a nového autobusového nádraží s obslužnou komunikací.

(jn)


Nové Noviny