Nové Noviny č. 1/015. ledna 2001str. 5

Iniciátoři chlumecké výzvy se dožadují zveřejnění celkového počtu odmítavých stanovisek k reformě

Cerekvice, Sobotka, Miletín - Odmítavý postoj některých měst a obcí vůči návrhu druhé etapy reformy veřejné správy stále přetrvává. Svědčí o tom poslední aktivity starosty Chlumce nad Cidlinou Miroslava Uchytila, který patří k nejhlasitějším odpůrcům náměstkyně ministra vnitra Yvone Streckové, jež má reformu na starosti.

Chlumecký starosta před několika dny poslal na vnitro oficiální žádost o zveřejnění přesného počtu všech nesouhlasných stanovisek, které ministerstvo do této doby shromáždilo. "Pod naši petici se zatím podepsalo přes 350 měst a obcí z celé republiky a minimálně dalších třicet se už hlásí. Naše iniciativa není jediná, průběžně se konají různé podpisové akce a některé obce posílají protesty do Prahy individuálně. Proto bychom chtěli vědět, kolik kritických podnětů na ministerstvo přišlo. Domnívám se ale, že takovou koordinaci měl zajistit Svaz měst a obcí, který dostal obrovskou příležitost přesvědčit o svém významu. Ten ovšem naprosto selhal a já sám budu apelovat na zastupitele, aby mě podpořili v návrhu na vystoupení Chlumce z tohoto svazu," uvedl pro NN Uchytil, jenž se minulý měsíc zúčastnil setkání starostů v Jičíně.

Svůj radikální názor na návrh správní reformy od té doby nezměnil. Podle jeho slov jde o zbytečnou decentralizaci, která bude stát miliardy korun. "Z každého okresního úřadu, kde je v průměru dvě stě pracovníků, má na pověřené úřady třetího typu přejít kolem padesáti lidí. Žádné město ale nemá radnice uzpůsobeny pro tak velké personální navýšení. Například jenom rekonstrukce sídla krajského hejtmana v Hradci měla podle původního rozpočtu stát 119 milionů korun. Náklady se přitom zvedly už na více jak dvojnásobek, a úřad stále není dokončen," komentuje situaci Uchytil.

"A to je jenom začátek, teď začnou po penězích natahovat ruce města, která se možná nespokojí jen s některými agendami, ale budou chtít získat také dopravní inspektoráty, katastrální, pozemkové a jiné úřady. Ministerský tým vypouští džina z lahve, poněvadž náklady spojené s budováním nových administrativních prostor nebudou stát proklamovaných devět miliard, ale mnohonásobně víc. Když jsem se před pár týdny zúčastnil semináře na akademické půdě pražské Vysoké školy ekonomické, zeptal jsem se paní Streckové, kdo to všechno zaplatí. Ujistila mě, že stát to nebude. Samosprávy si to prý budou muset hradit ze svých rozpočtů, na stavební úpravy a vybavení kanceláří nedostanou ani korunu," tlumočí chlumecký starosta stanovisko ministerstva.

Tvrdí, že reforma není dostatečně připravena a spolu s několika svými kolegy z dalších východočeských měst připravil jiný scénář. Místo necelých dvou set nejpověřenějších měst navrhuje v sídlech dnešních okresů zřídit detašovaná pracoviště krajských úřadů s nezbytně nutným počtem odborníků. "Je jedno, zda půjde o detašovaná pracoviště kraje nebo takzvané správní úřady či soudy. Jejich kompetence by měly být zčásti v rozsahu plánovaných úřadů třetího stupně. Zároveň navrhujeme stávající obce druhého typu posílit těmi agendami, které jsou pro občana opravdu důležité a dnes za nimi musí dojíždět do okresního města," shrnul Uchytil podstatu konkurenčního modelu reformy, který by podle jeho slov byl podstatně úspornější a navazoval by na stávající systém.

Názory obcí se však liší, některé radnice považují ministerský návrh za přijatelný. Svědčí o tom i slova starosty Cerekvice nad Bystřicí Františka Bernkopfa, který podporuje povýšení Hořic na úřad třetího stupně. "V rámci dnešního okresu jsme nejvzdálenější obcí od Jičína, také proto reformu nezavrhujeme a naopak by nám v některých ohledech vyhovovala. Například do naší základní školy dojíždí žáci z obcí sousedního hradeckého okresu, které mají být nově zahrnuty do spádového obvodu Hořic," poznamenal Bernkopf.

Naopak vedení radnice v Sobotce zaujímá odlišný postoj. "Některé body v připravované reformě jsme vytýkali už dávno před tím, že vypukla chlumecká výzva. Běžný občan totiž okresní úřad až na výjimky navštěvovat nepotřebuje, osobní kontakt není důležitý, a když už si to situace vyžádá, tak dotyčný úředník stejně přijede provést šetření až na místo. Proto souhlasím s kolegou z Chlumce, aby se spíše posílily pravomoce dnešních druhostupňových obcí a nově se v sídlech okresů zřídily takzvané správní soudy, které by v rámci správních řízení fungovaly nezávisle na samosprávě jako odvolací orgán," míní starosta Sobotky Petr Hejn.

Starostka Miletína Lenka Kožíšková za hlavní přínos chystaného rušení okresních úřadů považuje odbourání vytýčených hranic území, jež spravují. "Ve své podstatě naše obec trpí tím, že se nachází na samotném konci okresu. Jakmile padnou tyto hranice, bude to pro nás výhoda, současný stav nám kromě jiného ztěžuje těsnější spolupráci s blízkými obcemi ze sousedního okresu, vzdálených jen pár kilometrů. Pociťujeme to například při přípravě plynofikace," upozorňuje Kožíšková. Jak řekla, obce by mohly být posíleny více pravomocemi.

(jn)


VÁNOČNÍ ŠPLOUCH O štědrovečerním dopoledni se již tradičně setkali členové a příznivci Lezeckého kroužku Prachov u koupaliště Pelíšek v Prachovských skalách ke každoročnímu vánočnímu "šplouchu". Přestože teplota vody odpovídala typicky zimnímu období, našlo se nemálo odvážlivců, kteří svá těla alespoň na okamžik smočili v ledové lázni.

FOTO: Josef Krenn


Hořice zvažují stavbu dvojdomků

Hořice - Dvojdomky možná zaplní novou obytnou čtvrť v Hořicích, neboť nejpozději v příštím roce hodlá město pokračovat v bytové výstavbě. Radnice v současnosti zvažuje dvě varianty, za jakých podmínek státní podpory na bydlení využít. Přednost před dalším činžovním domem dostanou zřejmě dvojdomky, o jejichž výstavbě na Jičínsku uvažuje také Cerekvice nad Bystřicí.

"Protože máme stále možnost získat dotaci na jedenatřicet bytových jednotek, zvažujeme, že bychom letos, případně napřesrok postavili patnáct nebo šestnáct dvojdomků v prostoru Šalounovy ulice, mezi obchodní akademií a vlakovým nádražím," sdělil hořický starosta Ladislav Vrba.

Vlastníkem pozemků pro tuto zamýšlenou realizaci je město, které je už dříve vykoupilo od předchozích majitelů. "Domnívám se, že zájem o tyto domky bude větší než o klasické byty, poněvadž finanční spoluúčast budoucích uživatelů je dnes poměrně vysoká. Potencionální uchazeč se tedy bude rozhodovat, nakolik se mu investice vyplatí, respektive, co mu přinese," míní starosta. Ve prospěch dvojdomků hovoří také příslib jedné z hořických firem, která o ně předběžně projevila zájem s tím, že shání reprezentativnější ubytování pro některé své zaměstnance.

Právě Hořice patřily na Jičínsku k průkopníkům výstavby nájemních bytů se spoluúčastí státu, v započatém tempu však polevily. Začátkem druhé poloviny devadesátých let se v Hořicích postavily dva bytové domy s jedenatřiceti a sedmadvaceti bytovými jednotkami. Předloni byl dokončen třetí objekt, kam se nastěhovalo dalších sedmadvacet domácností. Sedm nových bytů vzniklo také přestavbou zvýšeného přízemí v bývalé hospodářsko - technické budově nemocnice.

"Pokud se nám podaří tento záměr uskutečnit, bude možné říct, že Hořice v posledních několika letech získaly na 130 nových bytů," konstatuje starosta. Do lokality za obchodní akademií, kterou mají do budoucna zaplnit rodinné domky, budou ještě letos v souvislosti s výstavbou nové sportovní haly přivedeny přípojky inženýrských sítí a vznikne zde také příjezdová komunikace.

(jn)


Vánoční stromky budou odváženy

Hořice, Nová Paka, Jičín - Rodiny, které si na Vánoce pořídily klasický vánoční stromek, po Novém roce často řeší otázku, kam s ním. Problém může nastat nejen na sídlištích, ale i u rodinných domků, přičemž řešením v tomto případě rozhodně není jeho odhození kamsi k lesu či do blízké houštiny. Podle vyjádření zástupců Technických služeb je navíc takové počínání naprosto zbytečné, protože stromky se odváží v rámci běžného svozu odpadu nebo jsou pro tento účel do ulic přistavovány speciální kontejnery.

"Z minulých let víme, že problém s likvidací vánočních stromků se týká zejména panelákového sídliště. Proto již na Tři krále chystáme do těchto míst přistavit kontejner, kam budou moci obyvatelé odkládat nejen vánoční stromky. Podobnou akci jsme prováděli již v minulém roce a nevyskytly se žádné potíže. Těm, kteří odloží stromek k popelnici, ho taktéž odvezeme. Týká se to i obyvatel žijících v rodinných domcích, kteří nemohou stromek jiným způsobem zlikvidovat," ujistil ředitel Technických služeb Hořice Vladimír Hník.

Ani v dalších městech okresu by se neměly vyskytovat problémy s likvidací vánočních stromků. "Odstraňování stromků se provádí průběžně. Na sídlišti mohou lidé bez obav zanechat stromek u kontejnerů, majitelé domků zase u své popelnice," informoval NN ředitel TS Nová Paka Zdeněk Ouzký. Zároveň však doplnil: "V našem městě se odvozem komunálních odpadů zabývá ještě firma Odpady Nová Paka. Také její zaměstnanci ale odvážejí vánoční stromky k likvidaci, takže o odvoz je v obou případech postaráno a není třeba se obávat nějakých problémů."

Také Technické služby Jičín se již tradičně nebrání odvozu odložených vánočních stromků. "Podle zkušeností z minulých let nejsou s odvozem vánočních stromků žádné problémy. Na sídliště již pravidelně přistavujeme kontejnery. Pokud lidé postaví stromek k popelnicím nebo kontejnerům, zajistíme jejich odvoz," připojil ředitel TS Jičín Čeněk Strašík.

(pe)


Neplaťte víc, než musíte

Stavební firma pracuje na stavbách dle zakázek. Zaměstnancům poskytuje stravné ve výši dle zákona o cestovních náhradách. V pracovní smlouvě je uvedeno místo výkonu práce "na stavbách dle zakázek". Je proplácení stravného správné?

Dle zákona o cestovních náhradách se pracovní cestou pro účely výplaty cestovních náhrad rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště. Pravidelným pracovištěm se přitom rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem a není-li takové místo dohodnuto, rozumí se pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.

Jestliže je tedy v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce "na stavbách dle zakázek", nejedná se v daném případě o pracovní cestu a vyplácené stravné není náhradou dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Tento zákon ovšem umožňuje u zaměstnanců, jejichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy povolání, dohodnout jako pravidelné pracoviště i místo pobytu. V tomto případě by výkon mimo místo pobytu byl považován za pracovní cestu s nárokem na cestovní náhrady.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Policie ČR

Libuň - V noci na 27. prosince odcizil v Libuni neznámý pachatel litinové patky dvou sloupů, čímž způsobil obecnímu úřadu škodu za zhruba 7.000 Kč.

Jičín - Pachateli z Jičína bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z trestného činu zpronevěra, kterého se dopustil tím, že v letošním roce přenechal dalším osobám vozidlo Fiat Bravo, přičemž vůz sám užíval na základě leasingové smlouvy. Způsobená škoda činí téměř 190.000 Kč.

Jičín, Úlibice - Řidič nákladního vozu Liaz, jedoucí ve středu 27. prosince směrem od Jičína na Úlibice, nedokázal své vozidlo ubrzdit za před ním jedoucí kolonou. Vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucí Avií, kterou odhodil do příkopu. Při nehodě utrpěl řidič vozu Liaz těžké zranění. Způsobená škoda činí zhruba 170.000 Kč. Nehoda je v šetření.

Nová Paka - Na sídlišti U Studénky v Nové Pace během vánočních svátků vypáčil neznámý pachatel příspěvkovou kasičku připevněnou ke stožáru veřejného osvětlení. Příspěvek v ní byl určen na provoz soukromé vánoční výzdoby na sídlišti. Neznámý poberta svým jednáním způsobil škodu za zhruba 1.500 Kč.


Policie hledá svědky nehody

Dne 15. prosince 2000 v 7.15 hodin došlo na silnici č. I/16 za Novou Pakou ve směru na Jičín k dopravní nehodě. Řidič nákladního vozu ISUZU MIDI bílé barvy předjížděl v klesání od benzínové čerpací stanice Benzina k obci Kumburský Újezd kolonu tří vozidel nezjištěných typů a SPZ, mezi nimiž bylo i nákladní vozidlo Tatra. Když řidič Isuzu předjel první vůz, tak mu do jeho jízdní dráhy z pravého jízdního pruhu vjelo blíže neurčené vozidlo. Řidič Isuzu začal ihned brzdit, aby se vyhnul střetu, ale vlivem brzdění vjel na krajnici, kde narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění spolujezdce a lehkému zranění řidiče. Policie ČR touto cestou žádá případné svědky této dopravní nehody, aby se přihlásili na linku 158 nebo na kterékoliv oddělení Policie ČR nebo na tel.: 0433/531 575. Dopravní nehoda je šetřena dopravním inspektorátem Jičín.

(tm)


Nové Noviny