Nové Noviny č. 2/0112. ledna 2001str. 6

O malbách a kresbách Karla Stránského aneb cesta od architektury k malířství

Slavnostní vernisáž výstavy obrazů architekta Karla Stránského, které jsou převážně věnovány rodnému Jičínu, se uskuteční v sobotu 13. ledna od 10.30 hodin v prvním patře jičínského muzea. Vlastní výstava potrvá až do 4. února. Na snímku Karel Stránský představuje některá svá díla.

FOTO: pe

Výstava kolekce obrazů a kreseb architekta Karla Stránského v jičínském muzeu je především malou ukázkou velké umělecké a tvůrčí touhy umělce - malíře, který, i když je profesí architekt, rozhodl se vrátit k malbě a kresbě, které vždy miloval a které jej přitahovaly. Za druhé je výstava určitým holdem rodnému městu Jičínu, jehož motivům je téměř celá věnována. Tento hold skládá Karel Stránský svému rodišti v době svého významného životního jubilea, které jej nutí rekapitulovat, vracet se k motivům a vzpomínkám z dětství i mládí a zachycovat je tužkou či štětcem.

První malby a kresby vznikly před více jak půl stoletím. V roce 1947 je malován obrázek Tání na Bradech (Předjaří). Jen o několik let později zachytil mladý umělec rybářskou vesnici Drvenik, která je už malířsky zralým dílem znamenitě zachycujícím atmosféru letního dne u moře. Jak sám říká, měl rád české malíře Františka Kavána, Oldřicha Blažíčka, Ludvíka Kubu a Antonína Slavíčka. Na této cestě od realismu k impresionismu vznikla řada olejů a temper od šedesátých do osmdesátých let. Na výstavě z nich autor prezentuje například Chrám sv. Mikuláše v Praze v pohledu z Vrtbovské zahrady, pastel Prosecký kostelík, Zátiší s pomeranči a Floxy. Všechna tato díla nesou společné znaky inspirace českou impresionistickou malbou počátku 20. století. Vyznačují se výraznou barevností a charakteristickým štětcovým rukopisem.

Ostatní obrazy a kresby vznikly až v posledních dvou letech a jsou na nich především motivy z Jičína nebo jeho okolí. Olejové malby dostávají pevný konstrukční charakter, který nás nenechává na pochybách o původním školení architekta a kreslířské erudici. Tady je třeba uvést, že Karel Stránský vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, fakultu architektury u profesorů Benše a Smetany. Zabýval se interiérovou tvorbou a designem. V této oblasti uskutečnil řadu realizací v Čechách i zahraničí. K jeho oblíbeným architektům patří například J. Kotěra, J. Gočár a J. Fragner. Působil také jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde vedl oddělení interiérové tvorby. Vraťme se však k jeho nejhlubším zájmům mimo profesi architekta, kterou byly a jsou malba, kresba, grafika a staré automobily. Na deset olejů z posledních dvou let ukazuje například motivy z Jičína: Valdická brána se zámkem, Žižkovo náměstí, sv. Ignác, pohled na Trosky, Jičín z autobusového nádraží a další. Všechny tyto obrazy jsou realistickými vedutami města, kde pevná kresba a linie jsou určujícími prvky doplněnými malbou.

Největší kolekci výstavy tvoří soubor asi dvaceti kreseb puzzuolou (rudkou), pastelem, tužkou a dalšími technikami zachycující městské motivy z Prahy a Jičína. Technika puzzuoly dává kresbám měkkost a slohovost připomínající veduty 19. století, jak to vyplývá již z kresby Žižkova náměstí v Jičíně, reprodukované na plakátě k výstavě. Všechny kresby se vyznačují až municiózní drobnokresbou a smyslem pro detail. Přes tento typicky architektonický přístup jsou kresby malebné a zachycují atmosféru města, jeho zákoutí a uliček očima do široka otevřenýma a s citem člověka-umělce, kterému je dána tvůrčí schopnost. Zajímavostí je, že Karel Stránský skoro všechny své malby a kresby realizoval v plenéru. Tento dnes již téměř zapomenutý způsob tvorby mu dává možnost neopakovatelného prvotního zážitku, který zachycuje zcela spontánně.

Celá vystavená kolekce Karla Stránského přesvědčuje o výtvarném citu a umělecké invenci, které jsou i příslibem do budoucna, kdy se autor chce malbě a kresbě plně věnovat.

Jiří Karbaš


Slavný libáňský rodák

Emlerův rodný domek (archiv OMaG Jičín)

Josef Emler (archiv OMaG Jičín)

Josef Emler se narodil před 165 lety, 10. ledna 1836, v domku čp. 173 v Libáni jako nejstarší ze sedmi dětí řezníka Josefa Emlera a jeho ženy Barbory. Po třech letech školní výuky v Libáni chodil rok na hlavní školu v Jičíně a později pokračoval ve studiu na jičínském gymnáziu, kde v roce 1856 maturoval. Na radu profesora Antonína Vánkomila Malocha se rozhodl studovat historii na univerzitě ve Vídni. V posledním semestru vstoupil do Institutu pro rakouský dějezpyt, který vychovával archiváře, knihovníky a další vědecké pracovníky. Emler byl jedním z pěti přijatých a prvním Čechem vůbec.

V roce 1862 se stal adjunktem nového zemského archivu a po smrti Karla Jaromíra Erbena (1864) archivářem města Prahy. Od roku 1872 přednášel pomocné vědy historické na Karlově univerzitě v Praze. Nejprve byl jmenován mimořádným a později, po zřízení české univerzity, řádným profesorem.

Z jeho děl lze jmenovat Pozůstatky desk zemských království českého v r. 1541 pohořelých (první velká Emlerova publikace, která vyšla v roce 1872), Prameny dějin českých, Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými, dokončení Erbenových Regest nebo Prameny dějin českých a další díla. Vyhledávání, uspořádání a vydávání historických pramenů vyneslo Emlerovi zasloužené vědecké ocenění. Až do své smrti, která jej zastihla v Praze 10. února 1899, stál v popředí vědeckého života a jeho literární práce a přednášky měly výrazný vliv na českou historickou vědu.

Václav Franc


Průmyslník Bohuslav Mareček

Bohuslav Mareček byl jedním z úspěšných jičínských podnikatelů na počátku minulého století. Pocházel z rodiny evangelického faráře od Přelouče, a jak to u protestantů bývá (praktický úspěch je prý znamením Boží milosti a znamením předurčení ke spáse), byl to podnikatel někdy tvrdý, ale vždy solidní a čestný. V roce 1888-89 postavil (tehdy ještě s p. Němečkem) moderní kruhovou cihelnu nedaleko sv. Václava a v letech 1902-3 přistavěl k cihelně parní mlýn. Když komplex doplnil secesní vilou (1907-8), postavil u ní současně evangelickou modlitebnu, na kterou ovšem přispěli i jiní. Její vysvěcení na sv. Václava 28.9.1908 bylo sotva náhodné. O tomto svátku totiž chodíval průvod katolíků v čele s panem děkanem od kostela sv. Jakuba k ozdobené soše světce a u ní se odbývala pobožnost.

Bohuslav Mareček byl totiž i pevný, až neústupný evangelík. Své dcery posílal na rok do Drážďan, ne kvůli němčině, jak mu vytýkal pan Návesník, ale protože tam byl evangelický ústav a evangelické centrum, které v Čechách nebylo. Synu Bohoušovi bránil v lásce k dceři bojovné katoličky Kateřiny Fialové, která vlastnila nedalekou sodovkárnu (přední budova bývalého areálu Tatra, která stojí proti Marečkově vile), a ten se po půlnoční mši na Štědrý večer 1919 zastřelil. Proto neměl Bohuslav Mareček pokračovatele v podnikání a firmy se pak ujal manžel dcery Bohuslavy Šrámek.

Kromě sboru evangelické církve pracoval Mareček aktivně v jičínském Sokole (byl řadu let zástupcem starosty) a v devadesátých letech 19. století jako přední představitel Kloučkova Politického klubu.

Vladimír Úlehla


J.S. Bach a svět kolem něj

Jičín - Jičínská kulturní společnost připravila pro milovníky vážné hudby velmi zajímavý program, ve kterém vystoupí sdružení hudebníků Lyra Da Camera, kteří interpretují komorní hudbu 17. a 18. století, ale nevyhýbají se ani skladbám soudobých autorů.

Na program, který byl nazván Johann Sebastian Bach a svět kolem něj, tentokrát Lyra Da Camera zařadila mimo Bacha také skladby od italského skladatele Antonia Vivaldiho, německého varhaníka a skladatele prvé poloviny 18. století Georga Philippa Telemanna, německého skladatele Gerga Fridricha Händela, italského skladatele Alessandra Scarlattiho, ale i syna Johanna Sebastiana Bacha - Carla Philippa Emanuela Bacha. Díla slavných autorů uvede sopránistka Johana Rosická. Ta je absolventkou hudební fakulty AMU v Praze, obor sólový zpěv, a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor hudební výchova. Rosická také spolupracovala se souborem Pražští madrigalisté, sborem Iuventus Paedagogica a od roku 1995 je sólistkou souboru Linha Singers. Vystupovala také na četných zahraničních pódiích nejen v Evropě, ale i v Japonsku a na Tajwanu. Další vystupující je taktéž absolventka hudební fakulty AMU v Praze a mistrovských kurzů ve Stuttgartu a Zürichu, Jitka Navrátilová. Její repertoár obsahuje stěžejní díla barokní i současné cembalové tvorby. Je počítána do české špičky hráčů na cembalo, na které zahraje i v Jičíně, a na zahraničních pódiích je také známa jako sólistka a dokonalá partnerka orchestrů a komorních sestav. Dlouhodobě spolupracuje s houslovým virtuozem J. Svěceným a ve společných recitálech se sopranistkou Johanou Rosickou. V Jičíně se v pořadu ještě představí Jana Kartáková ve hře na flétny a Josef Sadílek na trubku. Jana Kartáková je absolventkou Státní konzervatoře v Praze. Zúčastnila se i řady hudebních soutěží, ve kterých získala četná ocenění. Specializuje se hlavně na interpretaci hudby 17. a 18. století. Mimo jiné také vystupovala na četných zahraničních pódiích v Evropě a taktéž se věnuje pedagogické činnosti. Josef Sadílek vystudoval hru na trubku na pardubické konzervatoři a na hudební fakultě AMU v Praze. Jako sólista nejčastěji interpretuje barokní hudbu. Je členem orchestru Státní opery v Praze, orchestru činohry Národního divadla v Praze a současně i sdružení Lyra Da Camera. Často je zván ke spolupráci s komorními orchestry a soubory, jako je Komorní filharmonie Pardubice, Talichův komorní orchestr, Komorní filharmonie Praha, Collegium Musicum Drážďany, Camera Helvetica, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů, atd.

Soubor Lyra Da Camera v Jičíně v tomto složení vystoupí ve čtvrtek 18. ledna od 18 hodin v Porotním sále.

(max)


PŘEDSTAVENÍ PODSKALÁKA PŘELOŽENO

Z důvodu nemoci jednoho z herců bylo zrušeno představení Podskalák. Přestože vstupenky zůstávají v platnosti, vedení Kulturního domu se všem omlouvá za případné vzniklé komplikace. Z 16. ledna se představení přesouvá na 12. března.


"Poštovní spořitelnou obdržel jsem vyrovnání svého účtu, a poněvadž doufám, že Jste byl s mojí moukou spokojen, těším se na další ctěné objednávky! S veškerou úctou Boh. Mareček", tak zní text na rubu pohlednice (nahoře, zapůjčeno ze sbírky Josefa Krenna), kterou Bohuslav Mareček odeslal 15. dubna 1913 pekaři Josefu Deylovi do Vysokého Veselí. Na této pohlednici, kterou Mareček vydal vlastním nákladem, je zachycena jeho vila i s evangelickou modlitebnou, cihelna a parní mlýn, který se nachází zcela vpravo. Na snímku ovšem není původní kruhová cihelna, ale nová, která byla vystavěna po požáru v roce 1900. V místech, kde se pro kruhovku dobývala hlína (v okolí moravčické cesty), byly nalezeny v hloubce 6 m zbytky klů a dalších kostí. Vyskytly se zde i popelnice žárových polí a našla se i keramika doby hradištní. Zbývající dvě pohlednice (vpravo) ze sbírky Karla Čermáka pak v detailu přibližují parní mlýn (rok 1914) a vilu s evangelickou modlitebnou. Ve skupince dělníků, kteří se nechali fotografovat před budovou mlýna, stojí uprostřed Bohuslav Mareček.

(to)


Nové Noviny