Logo NN

Nové Noviny č. 3/0119. ledna 2001str. 1

Vrací se antény

Jičín - Kabelová televize zaznamenala zhruba před osmi lety velký úspěch a takřka všechny domácnosti, které ji měly možnost přijímat, se k ní rozhodly připojit. Během minulého roku se však situace naprosto změnila a lidé o ní speciálně po již několikátém zdražení začali ztrácet zájem a po stovkách ji odhlašují.

"Ke kabelové televizi jsem se připojil také zhruba před osmi lety. To ještě byla atraktivní cena. Situace se však otočila a rozhodl jsem se ji odhlásit," říká Vlastimil Kubelka z Jičína. "Na Městský bytový podnik jsme s dalšími třiceti rodinami již zhruba na přelomu srpna a září podali žádost o návrat ke společné anténě. Bylo nám to slíbeno do konce minulého roku a stále se nic neděje. Přece od nás nikdo nemůže chtít, abychom měli každý anténu vlastní, jako třeba někde v Rusku. Celou záležitost jsem projednával s paní Satrapovou a poté jsem se ještě obrátil přímo na místostarostu Šebíka, který mi slíbil nápravu do konce měsíce. Tak jsem tedy zvědav," rozzlobeně pokračuje Kubelka. Slova jednoho z nájemníků městských bytů potvrzuje i ředitel Městského bytového podniku Pavel Bílek. "Lidé skutečně odhlašují antény po stovkách. Známe i případ pana Kubelky, kde je však trošku složitější situace. Na domu totiž máme určité technické problémy, ale ty by měly být nejdéle během jednoho měsíce odstraněny a měla by již být zavedena společná anténa. Rozhodně nepodporujeme to, aby se sólo antény množily," reaguje na dotaz Nových Novin Pavel Bílek. Podle pracovnice městského bytového podniku Aleny Satrapové se v minulém roce a na počátku roku nového od kabelové televize jenom u MBP rozhodlo odhlásit více jak tisíc jejích uživatelů. "Postupně bytový podnik vrací společné antény na všechny domy. Osm domů již je předěláno a co nejdříve bychom chtěli dokončit dalších šest. Osobně odhaduji, že u kabelu zůstane tak 10, maximálně 20 procent našich nájemníků. Je to pochopitelné, protože za užívání společné antény se platí zhruba 15 korun, což je s kabelovou televizí nesrovnatelné," doplňuje ředitele ochotně Satrapová.

U Stavebního bytového družstva v Jičíně je podle místopředsedy družstva Stanislava Bílka situace obdobná. "Odhaduji vývoj za podobný jako u městského bytového podniku. Každopádně dnes bychom již na všech našich domech měli mít připravené společné antény a uživatel bytu má svobodnou volbu, zda se bude dívat na kabel, nebo zda se připojí pouze na anténu. Například na sídlišti U Stadionu si družstevníci nedávno zafinancovali patnáct nových společných antén," vyjadřuje svou zkušenost Bílek. "Mohu však s určitostí říci, že máme spoustu objektů, kde jsou již odhlášeni od kabelu všichni. Některé objekty využívají i satelitní příjem," dodává Bílek.

(max)


OFF - ROAD POD ZEBÍNEM V sobotu se v areálu pod Zebínem u Jičína uskutečnilo setkání příznivců terénních automobilů. Touto akcí, pořádanou zdejším Střediskem automobilového sportu, byla v bývalém výcvikovém prostoru zahájena letošní sezona vozů off - road.

FOTO: jn


Přebytkový rozpočet v Bělohradě

Lázně Bělohrad - S přebytkem ve výši zhruba osmi milionů korun bude podle informací radnice letos hospodařit město Lázně Bělohrad, kde z hlediska daňových příjmů za minulý rok nedošlo k žádnému výkyvu.

V návrhu skladby financí pro tento rok v Lázních Bělohradě se na straně příjmů očekává plnění na úrovni osmatřiceti milionů korun. Čerpání z takto sestaveného rozpočtu by tedy mělo být asi o osm milionů nižší. "Rezervu si ponecháme pro případ mimořádných výdajů," řekl starosta Pavel Šubr. Radnice zatím předpokládá dvě varianty z hlediska využití těchto peněz, ale nic konkrétního potvrzeno nebylo.

Na investiční akce je město v letošním roce připraveno uvolnit deset milionů korun. Vedle toho má zažádáno o státní dotace v objemu 18 milionů korun, z nichž největší část by měla směřovat do pokračující přestavby bývalého hotelu Zátiší na obytný dům s osmatřiceti byty. S obdobnou adaptací se uvažuje i v sousedních Lánech, v objektu hasičské zbrojnice. Další žádost o dotaci byla podána v souvislosti s plánovaným odbahněním rybníku Pardoubek. Větší pozornost chce letos město věnovat také kulturním památkám, připravuje se například obnova křížové cesty ke kostelíku na Byšičkách.

S návrhem rozpočtu na rok 2001, který minulý týden projednávala městská rada, se v únoru na nadcházejícím veřejném zasedání blíže seznámí i ostatní členové bělohradského zastupitelstva.

(jn)


ODCHYT ZAJÍCŮ DO SÍTÍ Myslivecké sdružení "Podhorák" Podhorní Újezd připravilo na minulou neděli odchyt zajíců. Neocenitelnou pomoc myslivcům při této činnosti prokázali obyvatelé okolních obcí, kteří zajíce v mrazivém ránu pomáhali nahánět do natažených sítí. Výsledkem jejich úsilí bylo 10 chycených ušáků, kteří s největší pravděpodobností skončí až v daleké Itálii. Tam by měli přispět k rozmnožení místní populace zajíců a k tzv. "oživení krve".

FOTO: pe


Město zopakuje konkurz

Hořice - Nové výběrové řízení vypíše město na obsazení místa v nedávno vzniklém odboru sociálních věcí. V předchozím konkurzu nesplnil nikdo z uchazečů podmínky, a komise proto nikoho nedoporučila. "Požadovali jsme vysokoškolské vzdělání, především sociálně právního směru. Napříště zvažujeme, že bychom dali příležitost i středoškolákům, například ekonomického nebo i jiného zaměření. Předpokládám, že se přihlásí větší okruh adeptů, tím bychom samozřejmě měli možnost širšího výběru," sdělil starosta Hořic Ladislav Vrba. Nový odbor na hořické radnici vznikl z důvodu přechodu agendy sociální a právní ochrany dětí z okresních úřadů na obce.

(jn)


Správce komunikace musí zajistit, aby hluk a vibrace byly v normě

Jičín - V balíku loni přijatých zákonů figuruje zdánlivě neškodné ustanovení, které za určitých okolností může doslova zruinovat rozpočet nejedné správy a údržby silnic v České republice, aniž by byl opraven jediný metr rozbitých komunikací.

Na tuto skutečnost upozorňuje ředitel Správy a údržby silnic Jičín Zdeněk Pavlíček. Jde konkrétně o zákon č. 258, jenž přenáší na vlastníky, popřípadě správce pozemních komunikací odpovědnost za to, že bude zabráněno, aby hluk nepřekračoval hygienické normy, a aby nedocházelo k nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

"Obávám se, že si poslanci neuvědomují nebezpečí, které se pod příslušným paragrafem skrývá. Správce komunikace je od ledna povinen technickými, organizačními nebo jinými opatřeními zajistit, aby hluk a vibrace nepřekročily povolené limity. To v praxi znamená, že bychom v některých úsecích hlavních tahů museli nechat postavit bariéry a například na řadě domů poblíž průtahu Jičínem zasklít okna trojitým sklem. Mohlo by se tedy stát, že místo údržby a oprav silnic budeme financovat takováto opatření, protože na nic jiného nám v rozpočtu peníze nezbydou," varuje Pavlíček. Podle něj byl návrh zákona ze strany resortu včas připomínkován s tím, aby byla tato klauzule vypuštěna, přesto jej nakonec Parlament schválil v původním znění.

Pokračování na str.3


Drahá noc na záchytné stanici

Hradec Králové, Jičín - Přestože podnapilým osobám zejména s agresivním chováním hrozí převoz do záchytné stanice v Hradci Králové, této možnosti se na Jičínsku využívá velmi málo. Pro nemocnice totiž není tento druh převozu příliš výhodný a rovněž policie odváží podnapilé osoby pouze v ojedinělých případech. Noci na "záchytce" je však rozhodně lépe se vyhnout. Pro peněženku podnapilého občana totiž "vydařený" večírek může znamenat výdaje přesahující i několik tisíc korun.

V loňském roce využila policie na okrese Jičín možnosti odvozu podnapilých osob na záchytnou stanici ve 25 případech, z nich čtyři osoby byly mladší 18 let. "Postup policie je takový, že dotyčná osoba se nejprve odveze na pohotovostní službu, kde je vydáno písemné vyjádření k jeho zdravotnímu stavu a lékař určí, zdali podnapilý potřebuje odvoz na záchytnou stanici. Vlastní odvoz pak zajistí buď nemocnice nebo policie. V případě větší agresivity podnapilého může lékař pro převoz požádat o policejní doprovod," sdělil tiskový mluvčí Okresního ředitelství policie kpt. Jiří Valter. Zdůraznil však, že o převozu do záchytné stanice rozhoduje vždy lékař. "Policista nemá odborné znalosti lékaře a mohou nastat i situace, kdy domnělý "opilec" ležící na zemi, je ve skutečnosti nemocný člověk, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc," dodal Valter. Podle jeho slov může být podnapilá osoba pokutována až do výše 1000 korun a policie každý takový případ nahlašuje obci, ve které má provinilec trvalé bydliště. Za přepravu policejním autem však není vymáhána platba.

Přestože převoz podnapilých na záchytnou stanici provádí také zdravotnická zařízení, Okresní nemocnice v Jičíně za celý rok 2000 neregistrovala ani jediný takový případ. "V minulých letech se vyjíždělo na záchytnou stanici častěji, i tehdy se však jednalo spíše o výjimečnou záležitost. Zákon sice ukládá nemocnicím povinnost zajistit převoz podnapilých osob, ve většině případů však jde o opilost nižšího rozsahu. V takových případech se volí například jejich převoz domů či na interní oddělení. Pouze při agresivnějším chování se rozhodne o odvozu jedince na záchytnou stanici," informoval vedoucí dopravní zdravotní služby Milan Kelbich.

Pokračování na str.3


Nové Noviny