Nové Noviny č. 3/0119. ledna 2001str. 2

RADNÍ NAVŠTÍVILI HASIČE Na základě pozvání územního ředitele Hasičského záchranného sboru královéhradeckého kraje plk. Jana Lejska bylo minulé jednání městské rady zahájeno právě v sídle jičínských hasičů. Na setkání se hovořilo především o záležitostech týkajících se změn chodu hasičského sboru v souvislosti s jeho chystaným přesunem pod správu nově vzniklého regionálního zastupitelstva. Zároveň se debatovalo nad možným vznikem oddílu jičínských dobrovolných hasičů, jehož jádro by tvořili bývalí příslušníci okresní jednotky. Ti by byli využíváni především v případě některých větších akcí, ale působili by i jako záloha při normálních výjezdech. Vizí do budoucna je také zřízení oddílu dobrovolných hasičů pro děti školního věku. Na snímku je zachycen tajemník městského úřadu Peter Bareš při prohlídce jednoho ze starších vozů sboru.

max, FOTO: pe


Návrh rozpočtu

Jičín - Na svém posledním zasedání městské rady v minulém týdnu radní nejvíce času věnovali projednávání rozpočtu na tento rok. Ten by se měl pohybovat v celkové výši 275 milionů korun a městské zastupitelstvo by ho mohlo schválit již koncem února.

Podle místostarosty Městského úřadu v Jičíně Vlastislava Matuchy chce vedení úřadu rozpočet i v tomto roce udržet jako vyrovnaný. To však nebude nijak jednoduché. Zástupci města již dopředu avizovali, že jeho sestavení speciálně v tomto roce je opravdu velmi náročné. Také starosta Jiří Liška již v minulých dnech pro Nové Noviny prohlásil, že situaci se sestavováním rozpočtu vidí jako nejhorší za jeho působení na jičínské radnici. Jeho slova potvrdil na poslední tiskové konferenci konané bezprostředně po zasedání městské rady i místostarosta Matucha. "Ve vedení města jsem třetím rokem a letos je situace opravdu nejhorší. Naši situaci komplikují nejen stále rostoucí výdaje do organizací zřízených městem, ale i současné úvěry. Včetně úroků máme totiž ještě splácet zhruba 75 milionů korun. A cestou zvyšování zadlužení města rozhodně dále nechceme jít," konstatuje Matucha.

Projednávaný návrh rozpočtu ve výši 275 milionů obsahuje i požadované státní dotace na rekonstrukci kulturních památek, jako na opravu stropů v zámku, pokračování stavebních prací v Čestném dvoře, ale počítá se i s investicemi do obnovy fasády na Jezuitské koleji. S největší pravděpodobností město nebude moci zahájit ani větší opravy komunikací a chodníků ve městě. Podle průzkumu by na jejich celkovou rekonstrukci bylo třeba přes 60 milionů korun. V tomto roce se však prozatím počítá pouze s větší rekonstrukcí Tylovy ulice, a to řádově za 2,2 milionů korun. Největší akcí by v tomto roce mělo být dokončení polyfunkčního domu na Tylově náměstí, podstatná část financí poputuje do průmyslové zóny a do spolufinancování výstavby bytových domů. "Jenom na Novém Městě Sever by se mělo prostavět 27 milionů korun. Tyto finance se skládají ze státní dotace, složených akontací budoucích nájemníků a zbylé prostředky budou platit jednotlivé stavební firmy," dodává tajemník městského úřadu Peter Bareš.

(max)


Autorská práva se platí i za televizi a rozhlas

Jičínsko - Provozovatelé hospod, kadeřnictví, posiloven a řady dalších provozoven, kde se na veřejně přístupných místech pouští televize či rozhlas, se často dopouštějí přestupků. Většina z nich nemá vůbec ponětí, že by měla mít uzavřenu smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA), alespoň tak to hodnotí jeho zástupci.

Vlastníci autorských práv (nejen tuzemští), které hromadně zastupuje OSA, a jejichž repertoár je šířen do éteru, musí být vždy zpoplatněn, jakmile jde o další užití díla, reprodukovaného prostřednictvím technických zařízení k přenosu zvuku či obrazu (tedy i rozhlasovým a televizním přijímačem) ve veřejných prostorách. Od loňska je dodržování zákona ze strany OSA mnohem důsledněji kontrolováno.

Na Jičínsku bylo vloni provedeno na osm desítek namátkových kontrol, z nichž vyplývá, že jen velmi úzký okruh provozovatelů měl od kolektivního správce svolení k dalšímu užití hudebních děl a podle tarifu zaplatil autorský honorář. Ve čtyřech případech bylo spáchání přestupku oznámeno přestupkové komisi Okresního úřadu v Jičíně.

"Zhruba jedna třetina provozovatelů při jednání s našimi pracovníky autorský zákon po bližším vysvětlení pochopila a následně si zažádala o svolení k užití chráněného repertoáru a uzavřela s nimi smlouvu. V další třetině případů bylo jednání složitější, museli jsme je upomínat i dopisem, nicméně po určitém čase smlouvu rovněž uzavřeli. Zbylá část provozovatelů na žádné výzvy dosud nereaguje, a čtyři z nich jsme proto oznámili okresnímu úřadu k projednání přestupku. A je pravděpodobné, že je další budou následovat. Všem byl vysloven zákaz užití díla a požadujeme po nich náhradu škod, způsobených autorům," sdělil Pavel Smetana, vedoucí regionálního pracoviště OSA v Hradci Králové.

Navíc k 1. prosinci loňského roku nabyl účinnosti novelizovaný autorský zákon, přičemž nová právní úprava podle Smetany v některých ohledech zpřísnila předchozí normu. "Ochranný svaz autorský zastupuje práva skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů už přes osmdesát let, a je připraven v odůvodněných případech nově nabytých práv plně využít," zdůraznil.

V povědomí širší veřejnosti je obvykle známo, že je povinnost požádat o svolení OSA a hradit poplatky za autorská práva u předem ohlašovaných produkcí, jako jsou diskotéky nebo koncerty. Málokdo z nich však ví, že se zákon vztahuje třeba i na restauraci nebo kosmetický salon, kde je používána televize či rozhlas, zaznělo na jednání přestupkové komise, která minulý týden řešila překročení zákona ze strany provozovatelů tří venkovských hospod a jedné jičínské restaurace.

"Komise shledala, že byl spáchán přestupek, ale protože jde o první případy, nebylo naším cílem nikoho exemplárně trestat. Přestupky posuzovala mírně, a u všech provinilců stanovila pokutu v rozsahu do tisíce korun," sdělil předseda komise Miloš Valášek. Zároveň upozornil, že od prosince, kdy vstoupila novela v platnost, se horní hranice sazby pokuty za přestupek neoprávněného užití chráněného díla zvyšuje z tří tisíc na patnáct tisíc korun. Napříště tedy budou sankce vyšší.

Jedna z potrestaných se například hájila tím, že televize v jejím hostinci je hosty sledována pouze u zpravodajských pořadů a sportovních přenosů, kde žádná hudba nehraje. Pavel Smetana ovšem namítá, že tyto relace jsou přerušovány reklamou, tudíž i zde hudba zazní. "Vždyť reklama nikoho z hostů nezajímá, v té době televizi vždy ztlumíme. Když třeba v hospodě pořádáme zábavu, vždycky jsme zákon respektovali a poplatek uhradili, ale abych platila za reklamu, po které nikomu nic není, tak to mi připadá, jako kdybych měla platit za nedodané zboží," zlobí se majitelka hostince.

Nebyl to ojedinělý názor, někteří dokonce označují systém výběru poplatků za autorská práva za nemorální, neboť v těchto případech jde podle nich o "dvojí zdanění". Přitom jak Smetana upozornil, nový zákon stanovuje povinnost uzavřít smlouvu s OSA už i tehdy, kdy jsou funkční televize či rádio na veřejně přístupných místech umístěny, aniž by byly tyto přístroje zapnuty.

(jn)


SETKÁNÍ BÝVALÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ Minulou sobotu se v Nové Pace sešlo několik desítek členů okresní pobočky Konfederace politických vězňů, aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Pozdravit členy packé pobočky KPV přišli mimo starostu Jičína Jiřího Lišky a přednostu OkÚ Jiřího Vitvara také místopředsedkyně z ústředí KPV Naďa Kavalírová, historik a bývalý pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jiří Málek, předseda zemědělské komise KPV Otakar Raulím a předsedové poboček KPV z Turnova, Semil, Liberce a Pardubic. Zajímavou výroční zprávu o činnosti novopacké pobočky přednesl na setkání předseda novopacké KPV Vratislav Číla (na snímku vlevo). Mimo jiné se zmínil o pozvání členů KPV prezidentem republiky na Pražský hrad a o tradičním květnovém zájezdu na setkání muklů do jáchymovského pekla. Historik Jiří Málek se na setkání zamyslel i nad důvody nepotrestání některých zločinů totalitního režimu. Jako jednu z příčin uvedl propojenost některých bývalých disidentů, kteří se po roce 1989 dostali na místa, kde mohli situaci ovlivňovat, se starými strukturami. Setkání byl přítomen i nejstarší člen packé pobočky, devadesátiletý Alois Hlavatý z Hořic.

FOTO: max


Podzvičinsko: první produkty

Hořice - Přes dvacet obcí, zapojených do regionálního sdružení Podzvičinsko, nabídlo první společný produkt, několikastránkovou barevnou skládačku, kterou se prezentovalo i na nedávném brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour.

"Materiál vydaný nákladem několika tisíc kusů obsahuje drobnou mapku s vyznačením oblasti Podzvičinska v rámci České republiky, včetně základních údajů, charakterizujících celé území," uvedl František Tomášek, zastupující město Hořice. Skládačka mimo jiné prostřednictvím barevných fotografií představuje jednotlivé členské obce, včetně hlavních turistických atraktivit: Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, barokní komplex v Kuksu, vrch Zvičina jako dominantu kraje, peckovský hrad, památky a plastiky v Hořicích, Miletíně, Lázních Bělohradě. Je v něm zahrnuta například i informace odkazující na židovské tradice oblasti.

Další významný produkt s logem Podzvičinska nechala v minulých dnech vytisknout bělohradská cestovní kancelář Hoška Tour. Jde o první ucelenější a přehlednou mapu celého regionu s doporučenými turistickými trasami, a to i pro cykloturisty, které ovšem zatím nejsou vyznačeny v terénu. Další mapa Podzvičinska většího formátu, kterou připravuje už samotné sdružení, by měla být podle Tomáška k dostání začátkem letní sezony, nejpozději v polovině tohoto roku.

(jn)


Hřiště pro skateboard

Jičín - Původní záměr vybudovat hřiště pro skateboard na parkovišti na Novém Městě nebude realizován. Jenom stavba překážek by totiž podle odhadů přišla na 250 tisíc korun.

Namísto využití parkoviště si příznivci tohoto stále populárnějšího sportu nalezli k jeho provozování jiné provizorní místo, a to konkrétně v objektu dřívějších kasáren, která byla koncem minulého roku převedena na město. "Nájemní smlouvu s oddílem skateboardu jsme uzavřeli zhruba před měsícem. Samozřejmě, že se jedná pouze o krátkodobé využití," sděluje podrobnosti místostarosta Vlastislav Matucha. Podle něho problémem využití je podmínka ministerstva obrany, že převedené objekty budou používány pouze k nekomerčním účelům. "Již jsme zaznamenali různé žádosti, kdy o část objektu projevila zájem například i autoškola. Vyhovět jsme jí však nemohli. Proto budeme v těchto dnech žádat ministerstvo obrany o udělení výjimky a potom budeme moci začít hledat smysluplné využití formou vypsání nabídkového řízení," doplnil místostarostu tajemník úřadu Peter Bareš. Objekt kasáren tak prozatím nadále mimo skateboardistů budou využívat pouze Technické služby Jičín spolu s Červeným křížem, který zde má své skladovací prostory.

(max)


Domov čeká oprava

Chomutice - Domov důchodců v Chomuticích je patrně posledním sociálním zařízením svého druhu na Jičínsku, kde se v minulých letech nepodařilo provést zásadnější modernizaci, která by zlepšila podmínky pro obyvatele i tamní personál.

"Současný stav domova důchodců v Oboře je zcela nevyhovující, na potřebnou rekonstrukci čekáme už několik let. Také v letošním roce budeme urgovat žádost o dotaci, protože není v silách obce, aby tak nákladnou investici hradila z vlastních prostředků," řekl starosta Chomutic Jaroslav Vondráček. "Nemůžeme si prostě dovolit uvolnit na rekonstrukci domova dva rozpočty po sobě," doplnil.

O tom, že to s generální opravou domova myslí obecní úřad vážně, svědčí prohlášení starosty, podle kterého má být nejpozději v polovině roku vydáno stavební povolení. Příprava před zahájením stavebních prací, včetně projektové dokumentace, přijde obec na téměř půl milionu korun. Celkové náklady na stavební úpravy objektu a části interiérů vycházejí podle studie na osm milionů korun, a jsou rozloženy do tří let.

"Nedořešená zůstává otázka financování. Letos bude ještě o těchto výdajích rozhodovat ministerstvo prostřednictvím okresních úřadů, protože nový kraj, do jehož působnosti sociální problematika v regionu spadá, rozpočet jako takový zatím nemá. Peníze, které krajský úřad obdržel, jsou více méně určeny jen na jeho vlastní provoz," komentuje situaci Vondráček. Už dopředu se ovšem smiřuje s tím, že o žádosti obce o finanční podporu se bude s největší pravděpodobností rozhodovat nejdříve až napřesrok v Hradci Králové.

Zdejší domov důchodů poskytuje ubytování pro sedmatřicet seniorů, a to nejen z Jičínska. Smyslem rekonstrukce není zvyšování ubytovací kapacity, i když nárůst počtu lůžek obec nevylučuje. "Ze všeho nejdůležitější je zkvalitnit a rozšířit zázemí, které je naprosto nevyhovující," zdůraznil starosta. To potvrzuje i vedoucí referátu sociálních věcí okresního úřadu Iva Kordová, podle které je chomutický DD zařazen mezi priority. Rozšíření zázemí má být řešeno vybudováním nové přístavby, kde se mimo jiné uvažuje o zřízení ordinace lékaře a rehabilitace.

(jn)


Nové Noviny