Nové Noviny č. 3/0119. ledna 2001str. 5

Zvýšení obratu o dvě miliardy

Jíčín - Přes 4 miliony vyrobených posilovačů brzd a více než šest miliard korun obratu, taková je ve stručnosti bilance loňského roku v jičínském závodu Continental Teves. Ten je stoprocentní dceřinou společnosti nadnárodní skupiny Continental AG se sídlem v Hannoveru, působící v segmentu automobilového průmyslu.

"Loňský rok byl pro nás úspěšný. V těchto dnech se dokončuje finální účetní závěrka, ale už dopředu můžeme říct, že dosažený hospodářský výsledek byl velmi pozitivní," hodnotí předchozích dvanáct měsíců ředitel firmy Continental Teves s. r. o. Jičín dipl. ing. Ladislav Drážný. Jak řekl, za rok 2000 dosáhl zdejší závod obratu přes šest miliard korun, a pro tento rok plánuje růst prodeje o více jak další dvě miliardy korun.

Zvýšení výkonnosti firmy souvisí s právě probíhajícím rozšířením výrobních kapacit. Stavba nové haly má být dokončena v červenci, přičemž k jejímu technologickému vybavení dojde nejpozději před koncem roku. V jeho průběhu se očekává, že závod přijme nové pracovní síly. Předpoklad je, že z dnešních 850 zaměstnanců se jejich počet zvedne zhruba na jeden tisíc. "Největší zájem máme o jazykově vybavené techniky, kvalifikované inženýry konstruktéry a samozřejmě montážní dělníky," doplnil Drážný.

Dodal, že s dalším zvýšením objemu výroby se uvažuje i v příštím roce, nikoliv však formou rozšíření plochy závodu, ale vnitřní intenzifikací a dodatečnou instalací jedné či více výrobních linek. "To do značné míry závisí i na dojednaných zakázkách pro následující roky, a nových projektech, které sem mají být přemístěny. K tomu bych chtěl dodat, že v letošním roce se jičínský závod stane jediným v rámci divize Continental Teves v Evropě, který bude vyrábět posilovače brzd. Ostatní sesterské závody se soustředí na další části brzdových systémů," upřesnil ředitel.

K odběratelům patří téměř všechny světové automobilky. Vedle kontinentu má firma zákazníky i v Severní a Jižní Americe a v Asii, kde usiluje o posílení svých pozic na tamních trzích. Letos se mimo jiné předpokládá procentuální navýšení prodeje i do mladoboleslavské Škody Auto.

(jn)

Ředitel jičínského závodu společnosti Continental Teves dipl. ing. Ladislav Drážný.

FOTO: jn


Neplaťte víc, než musíte

V letošním roce se poprvé použije za zdaňovací období roku 2000 zásadní novela daně silniční zákonem č. 303/2000 Sb. Jaký je praktický dopad této novely na silniční daň a daňové přiznání za loňský rok?

U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanovené předpisy EHK OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES), EHK OSN 83-03 B, C (směrnice 94/12/ES, směrnice 96/44/ES), platící pouze pro kategorii vozidel M1 s celkovou hmotností do 2,5 t nebo určená pro přepravu nejvýše 6 osob včetně řidiče a EHK OSN 83-04 B,C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně podle odstavců 1 a 2 § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, snižuje o 25% do 31.12.2001.

Novela zákona o dani silniční č. 303/2000 Sb. v zásadě spočívá v přečíslování emisního předpisu ze směrnice 91/542/EHS na nově platné označení směrnice 91/542/B/EHS. Tím se označení této směrnice dostává zpět na označení směrnice před novelou podle zákona č. 303/2000 Sb., a dále je nově uvedena směrnice 98/77/ES.

U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3, se sazba daně podle odstavce 1 a 2 § 6 zákona o dani silniční snižuje o 50% do 31.12.2001. Počínaje 1.1.2002 se u těchto vozidel sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25%.

Dle vyhlášky č. 488/2000 ze dne 19.12.2000 ve Sbírce zákonů vyhlášené dne 29.12.2000, o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, lze výše uvedené snížení daně ve výši 50% uplatnit u vozidel, jenž plní předpisy EHS OSN č. 83-05 nebo směrnice Evropských společenství č. 98/69/ES nebo č. 1999/102/ES nebo č. 1999/96/ES. V technickém průkazu vozidla vydaném před účinností této vyhlášky se připouští i zápis EURO 3.

Ještě jedna poznámka na závěr:

a) při vyplňování nového vzoru formuláře je nutno dbát i nového obsahu Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční

b) poplatník daně silniční, který uplatní snížení příslušné roční daňové sazby pro vozidla plnící limity úrovně Euro 2 nebo Euro 3 (Euro 4) nemůže již uplatnit 25% snížení příslušné roční daňové sazby pro vozidla, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu k vozidlu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona o dani silniční.

Současně upozorňuji na osvobození vozidel jednostopých, sněžných skútrů, vozidel se třemi koly, vozidel se čtyřmi koly, která mají charakter konstrukce motocyklu a nepřevyšují pohotovostní hmotnost 400 kg a jejich maximální čistý výkon motoru nepřevyšuje 15 kW, jakož i jejich přípojných vozidel. Poplatník silniční daně uplatní toto osvobození dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 303/2000 Sb. rovněž pro celé zdaňovací období roku 2000.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Pecka postaví pečovatelský dům

Pecka - Ještě letos bude zahájena stavba domu s pečovatelskou službou (DPS) v Pecce. Tamní starostka Hana Štěrbová potvrdila, že obci byla v posledních dnech loňského roku přiznána dotace na osmnáct bytů s pečovatelskou službou ve výši 13,5 milionu korun.

"O tom, že nám byly peníze přiklepnuty, jsme se dozvěděli 27. prosince. Bylo to pro nás velké překvapení, protože podle některých informací jsme s touto dotací mohli počítat až někdy v roce 2005," uvedla Štěrbová.

Objekt pro seniory se začne stavět pravděpodobně v květnu v prostoru pod obcí, v blízkosti zdejšího rybníku Tešňák, kde se už v minulosti o výstavbě domova důchodců či DPS uvažovalo. Finanční prostředky státu mají pokrýt více než polovinu rozpočtovaných nákladů, protože cena celého díla by podle starostky neměla přesáhnout dvacet milionů korun. Tato informace však vychází zatím z předběžného odhadu.

Obec kladné vyřízení své žádosti o dotaci přivítala, poněvadž stavbu domu sociálního charakteru považuje za potřebnou. V nejbližším okolí Pecky existují byty s pečovatelskou službou také v Lázních Bělohradě, Nové Pace a v Miletíně. "Jejich počet je ovšem nedostačující. Potvrzuje to i množství požadavků na umístění do místního zařízení, které se teprve začne stavět. Sešlo se jich už tolik, že by to vykrylo celou jeho kapacitu," konstatuje Štěrbová. Ostatně, jak sama říká, průměrný věk obyvatel Peckovska se neustále zvyšuje. "Navíc lidé, kteří tu žijí už třeba šedesát a více let, se jinam a zvlášť do města stěhovat nechtějí," dodala.

Letos má být ze státní podpory proinvestováno nejméně deset milionů korun, výběrové řízení na dodavatele se uskuteční na přelomu března a dubna. Dokončení stavby a obsazení osmnácti nových bytů se předpokládá v polovině příštího roku.

(jn)


Přehled vybraných poskytovatelů sociálních služeb v okrese Jičín k 31. prosinci 2000

Domovy důchodců

Hořice (lůžek)188
Nová Paka41
Milíčeves72
Mlázovice58
Obora37
Jičín54

Domy s pečovatelskou službou

Jičín (bytů) 98 (domů) 3
Hořice252
Nová Paka502
Bělohrad212
Miletín142
Kopidlno111


Diskont Plus oficiálně kontaktoval radnici

Hořice - Po Coop Diskontu, který na sídlišti Pod Lipou provozuje spotřební družstvo Jednota a Penny marketu, jenž stojí nedaleko centra u výpadovky na Jičín, budou mít Hořice možná třetí velkoplošnou prodejnu diskontního typu.

Firma Diskont Plus ohlásila zájem vstoupit do města, když minulý týden oficiálně kontaktovala hořickou radnici. Radní Jaroslav Kotrbáček oznámil, že obchodní společnost prostřednictvím svého zástupce projevila zájem o pozemek v nově vznikající komerční zóně, poblíž právě budovaného kruhového objezdu a silničního průtahu. Prodejna by tedy vznikla jen několik desítek, možná stovek metrů od Penny marketu, blízko budoucího autobusového nádraží, s jehož výstavbou se má začít v druhé polovině letošního roku.

"Městská rada po tomto setkání neučinila žádné rozhodnutí, pouze jsme si vyslechli návrh druhé strany," řekl Kotrbáček. Jak dále uvedl, svou konkrétní představu by měl Diskont Plus blíže prezentovat i na nadcházejícím veřejném zasedání zastupitelstva v únoru. Zároveň připustil, že se město v této věci zřejmě obrátí přímo na obyvatele, kteří by tak dostali prostor vyjádřit se k záměru investora formou ankety. A k jejím výsledkům by poté hořičtí zastupitelé přihlédli.

"Firma Diskont Plus působí především v regionu severovýchodních Čech, a v Hořicích uvažuje o výstavbě supermarketu s prodejní plochou okolo sedmi set čtverečních metrů," doplnil Kotrbáček. Nejbližší nákupní centra této společnosti v nedávné době vyrostly například v Jičíně a v Jaroměři.

(jn)


Policie České republiky

Budčeves - K tragické dopravní nehodě došlo v úterý 9. ledna v 9.15 hodin u obce Budčeves. Řidič vozidla VW Vento jedoucí ve směru od Poděbrad na Kopidlno nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostal smyk a v protisměru se téměř čelně střetl s protijedoucím BMW, jehož třicetiletý řidič na místě nehody zemřel. K dalším zraněním přitom nedošlo. Nehoda je v šetření a vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví. Škoda činí přibližně 500.000 Kč.

Vojice - V době od 3. do 9. ledna byly ze hřbitova ve Vojicích odcizeny dvě elektrické lucerny, které pachatel vytrhl ze zdi. OÚ Podhorní Újezd - Vojice vznikla škoda za zhruba 10.000 Kč.

Jinolice - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění z trestného činu krádež dvěma pachatelům z Mladoboleslavska, kteří v Jinolicích z nádrže nákladního vozu Liaz odcizili motorovou naftu za více jak 5.000 Kč.

Hořice - V roce 1998 odebral podnikatel z Děčínska z a.s. Mileta v Hořicích zboží za téměř 21.000 Kč i když věděl, že nebude moci fakturu uhradit ani v době splatnosti, ani po jejím uběhnutí. Vyšetřovatelem mu bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvodu.

Hořice - Obvinění z trestného činu krádež bylo vyšetřovatelem sděleno pachateli z Hořic, který v polovině prosince loňského roku při návštěvě baru v Hořicích v nestřeženém okamžiku odcizil kasírtašku, čímž způsobil škodu za zhruba 9.600 Kč.

Jičín - V pátek 12. ledna dopoledne odcizil pachatel z chodby nezajištěného domu v Šafaříkově ulici v Jičíně dětský sportovní kočárek žluto-modré barvy. Majitelce tak vznikla škoda za zhruba 3.000 Kč.

Bukvice - Kolem půl druhé v noci na 13. ledna odcizili dva výtečníci z Poděbrad v Bukvici přední sklo na voze Škoda Felicia. Chtěli si tak opatřit novou dálniční známku. Když byli následně ve vlastním voze zastaveni hlídkou Policie ČR, sklo odhozením znehodnotili. Způsobená škoda činí asi 5.000 Kč. Vyšetřovatelem jim bylo sděleno obvinění z trestného činu krádež ve spolupachatelství.

Třtěnice - Ze zemědělského objektu ve Třtěnicích odcizil neznámý pachatel v noci na 10. ledna hliníkové kryty osvětlení, konve na mléko a hliníková krmítka pro skot. Celková škoda činí přibližně 48.000 Kč.

Jičín - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění muži, který převzal v srpnu loňského roku v Jičíně finanční obnos na nákup mobilních telefonů, které ovšem nedodal. Způsobená škoda činí 13.000 Kč.

Jičín - V noci na 13. ledna neznámý pachatel podpálil v ulici Pod Lipami v Jičíně venkovní panel domovních zvonků, který posléze celý vyhořel. Požár likvidoval HZS Jičín, ke zranění osob nedošlo a škoda činí asi 3.500 Kč.

(tm)


Nové Noviny