Logo NN

Nové Noviny č. 4/0126. ledna 2001str. 1

Nový vlastník pivovaru

Nová Paka - Novopacký pivovar, který je od loňského roku v konkurzu, získal nového majitele. Novým stoprocentním vlastníkem regionálního výrobce piva se stává akciová společnost ISOBUILDING Praha. K uzavření kupní smlouvy má dojít v nejbližších dnech.

O výsledku pátečního jednání věřitelského výboru, který o prodeji rozhodl, informoval NN sládek pivovaru Daniel Váša. Pražská firma ISOBUILDING, jejíž jednou z aktivit je stavební činnost, zaplatí za konkurzní podstatu 17 milionů korun. "Nabídkovou cenu ve výši 17 milionů odsouhlasil věřitelský výbor. Do výběrového řízení se sice přihlásilo celkem osm zájemců, ale pouze jediný z nich zaplatil třímilionovou zálohu jako podmínku účasti v soutěži," oznámil Váša.

Dodal, že konkurzní řízení bude postupně ukončeno. Celkový objem pohledávek úpadce, který byl uznán v hodnotě 54 milionu korun, bude vyrovnán jen v rozsahu odpovídajícím kupní ceně, tedy sedmnácti milionů korun, uvedl Váša. Přednostně bude z této sumy uhrazena odměna pro správce konkurzní podstaty, mezi hlavními věřiteli figurují Finanční úřad a Československá obchodní banka (dříve IPB).

Předchozími vlastníky pivovaru byly město Nová Paka, jenž mělo v držení pětadvacet procent akcií, a pražský podnikatel Petr Ostrihoň, který při privatizaci podniku před pěti lety získal pětasedmdesátiprocentní podíl. Nový majitel má podle vyjádření Daniela Váši v úmyslu zachovat stávající výrobu, která poskytuje pracovní příležitost pro sedm desítek zaměstnanců. Zachování produkce je navíc zakotveno jako podmínka v kupní smlouvě.

(jn)


Na doplatcích k bytové výstavbě má okres dostat ke 30 milionům

Jičín - Dokončení vloni zahájených staveb bytových domů na Jičínsku si vyžádá desítky milionů korun, z toho státní dotace pokryjí necelých třicet milionů, které podle zatím posledních informací ministerstva budou pro stavebníky k dispozici.

Peníze, které vloni získaly obce na rozjezd bytové výstavby, představovaly pouze zálohovou část, doplatek do plné výše přislíbené dotace obdrží až v letošním roce. "S doplatky k loňským zálohám by neměl být problém," uvedl minulý týden na dotaz NN Jiří Matějka z referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jičín. Zároveň ovšem připustil, že se situace může ještě změnit. "Ministerstvem jsme byli vyzváni, abychom zaslali aktualizovaný registr investic, kolik peněz obce na okrese v loňském roce prostavěly. Na dokončení už rozjetých akcí finanční prostředky budou s největší pravděpodobností uvolněny, celkem očekáváme přes devětadvacet milionů korun," upřesnil Matějka.

Není to poprvé, co ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k takto rozloženému financování bytové výstavby. V loňském roce obdržely doplatky Nová Paka, Mlázovice a Borek v úhrnu několika milionů korun. "Letos však mají být doplatky poskytnuty v podstatně větší šíři," poznamenal Matějka. Například Jičín by měl dostat necelých 14 milionů a Bělohrad 8 milionů korun.

Zatím není jisté, zda budou uspokojeni i noví žadatelé na rok 2001. O výstavbě dalších domů uvažuje především město Jičín, kde má být podle představ tamní radnice zahájena stavba dalších 70 až 140 nových bytů. Loni se přitom v Jičíně započala stavba čtyř nájemních domů. Hořická radnice zvažuje výstavbu patnácti dvojdomků.

Z dostupných informací, které NN poskytl jeden z pracovníků ministerstva, mají největší naději na získání dotací ty obce, jež v minulosti o podporu zažádaly, ale do konce roku 2000 jim z důvodu převisu poptávky nad nabídkou nebylo vyhověno. Podobně se vyjádřil i Jiří Matějka z okresního úřadu.

(jn)

(Viz Největší... str.4)


Hledám nový domov

Ačkoliv jsme si už zvykli vídat obrázky opuštěných psů na televizní obrazovce i na stránkách novin, nikdy nejsme dost připraveni na setkání s nimi tváří v tvář, aniž bychom přitom nepociťovali soucit s jejich pohnutým osudem. Každý na vás upře svůj smutný pohled plný naděje, že jste si přišli právě pro něj a odvedete si ho s sebou domů. V útulku má střechu nad hlavou, vodu i krmení, ale zoufale mu chybí člověk, který by ho měl rád, vzal ho na procházku a byl mu kamarádem. Odměnou za to nabízí nekonečnou vděčnost, oddanost a lásku, kterou umí dát právě jen nalezené nebo zachráněné zvíře.

Rubrika Hledám nový domov, kterou budete nalézat na stránkách Nových Novin, vás bude seznamovat s pejsky umístěnými v Záchytné stanici pro opuštěné psy v Jičíně. Měla by přispět k tomu, aby pes, který se v útulku z jakýchkoliv příčin ocitne, se zde dlouho nezdržel a dostal se právě k tomu svému člověku, který je možná také sám a na nějakého čtyřnohého kamaráda čeká. Všechna zvířata jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou a všechna jsou očkována. O každém z nich si v útulku vedou zápis vypovídající o jeho zdravotním stavu, přibližném stáří, o místě jeho odchytu a někdy i o jeho minulosti.

Jana Všetečková

Novou rubriku, která má pomoci opuštěným pejskům naleznete na straně 4.

FOTO: J. Všetečková


Hradní most je ohrožen

Pecka - Havarijní stav vstupního mostu do hradu Pecka znepokojuje už delší dobu obecní úřad, který je od roku 1921 vlastníkem někdejšího harantovského sídla.

"Na ministerstvu kultury se už několikátý rok po sobě prolíná žádost o dotaci na opravu mostu, na níž bychom potřebovali jeden milion korun," potvrzuje peckovská starostka Hana Štěrbová. "Bohužel, ani letos nepočítáme s tím, že nám ministerstvo vyhoví," doplnila. Přesto by se Pecka mohla alespoň části požadovaných finančních prostředků dočkat. Podle informací Státního památkového ústavu v Pardubicích ministerstvo kultury předběžně rozhodlo, že na opravu hradního mostu v Pecce uvolní 600 tisíc korun.

Na stavební úpravy hradu obec v loňském roce peníze nezískala. "Dostali jsme ale třicet tisíc korun na restaurování obrazů, které tvoří část nové expozice. V její obnově budeme na jaře pokračovat, úpravou projde černá kuchyně," doplnila Štěrbová. Peckovský hrad je jedním z mála historických sídel, které si na svůj provoz vydělá z vlastních příjmů. "Příjmy ze vstupného za loňský rok ještě nemáme zcela sečteny. Pokud bychom ale do celkové bilance nezahrnuli výdaje na přeměnu historické expozice, tak můžeme říct, že si hrad na vlastní provoz opět vydělal," konstatuje starostka.

(jn)


STŘELNÉ ZBRANĚ DO BUDOVY NEPATŘÍ Bezpečnost zaměstnanců Okresního soudu v Jičíně je od konce minulého roku lépe chráněna. V prostoru vstupu byl umístěn nový detekční rám, který reaguje na kovové předměty. "Podobná opatření byla zavedena ve všech soudních budovách. Na krajských soudech mají navíc k dispozici rentgen na zavazadla," uvedl velitel zdejší justiční stráže Martin Černý. Dodal, že i pro samotné návštěvníky je detekční rám mnohem důstojnější, než když se kontrola prováděla ručním detektorem. Nové zařízení svůj účel podle stráže splňuje, prakticky každý týden zde díky němu odhalí několik střelných zbraní a nožů, které jsou příchozím vráceny až při odchodu z budovy.

FOTO: jn


Město včas nevydalo příslib

Jičín - Dva měsíce trvalo obsazení postu nového lékaře v ordinaci zesnulého Vladislava Bosáka. Nového nájemce sice mělo určit výběrové řízení z konce loňského roku, ale teprve minulé pondělí nastoupila na uvolněné místo lékařka Okresní nemocnice v Jičíně MUDr. Vladana Pokorná. Její působení je však na tomto postu pouze dočasné. Jediný oficiální zájemce splňující podmínky a zároveň vítěz výběrového řízení totiž kvůli svým pracovním závazkům nemohl do jičínské ordinace nastoupit. Jeden z potenciálních uchazečů o vstup do výběrového řízení navíc poukázal na skutečnost, že mu Městský úřad v Jičíně znemožnil zúčastnit se soutěže. Město totiž neodpovědělo na uchazečovu žádost o příslib k nájemní smlouvě, která byla v tomto případě základní podmínkou účasti ve výběrovém řízení.

V pondělí se po dvou měsících nastěhoval do ordinace na Novém městě opět lékař. Stalo se tak na podnět Okresního úřadu v Jičíně, který se rozhodl řešit vzniklou situaci prostřednictvím své organizace, okresní nemocnice. Nastupující lékařka Vladana Pokorná však přebírá chod ordinace pouze na přechodnou dobu tří měsíců a o definitivním obsazení rozhodne s největší pravděpodobností až nové výběrové řízení. "Důležité je, že ordinace od 15. ledna funguje, i když se jedná pouze o náhradní řešení. S největší pravděpodobností ale bude vypsáno nové výběrové řízení," zhodnotil nynější situaci zdravotní rada Pavel Neugebauer. Do začátku bude nové lékařce i nadále k dispozici Jaroslava Bosáková, která v ordinaci zastávala funkci zdravotní sestry.

Uvolněné místo po Vladislavovi Bosákovi měl obsadit vítěz výběrového řízení, do něhož se mohli zájemci přihlásit až do 22. prosince. Do řízení však nakonec vstoupil pouze jediný uchazeč, který splnil všechny náležitosti a stal se jeho vítězem. Do ordinace po Bosákovi však nenastoupil, protože zdravotní pojišťovna s ním odmítla podepsat smlouvu kvůli jeho vytížení v jiném zdravotním zařízení.

Lékařka MUDr. Soňa Gillová však hovoří o tom, že také ona měla o vstup do soutěže zájem, ale její snahy ztroskotaly na nesouhlasu města, které je vlastníkem budovy. "Chtěla jsem určitě vstoupit do výběrového řízení, k účasti na něm je však zapotřebí registrace. Jedním z podkladů pro registraci je příslib k nájemní smlouvě daný majitelem ordinace, v tomto případě městem. Příslušnou žádost jsem podala na Městský úřad v Jičíně 9. listopadu, ani přes opakované urgence jsem však až do uzavření výběrového řízení nedostala žádnou odpověď. Bez příslibu nájemní smlouvy jsem se však výběrového řízení nemohla zúčastnit," říká Gillová.

Pokračování na str.2


Nové Noviny