Nové Noviny č. 4/0126. ledna 2001str. 2

Krátce

NOVÁ PAKA: Zatím dva osadní výbory

Dva pětičlenné osadní výbory schválili v pondělí na veřejném zasedání zastupitelé Nové Paky. Potvrzeny byly výbory přidružených obcí Heřmanice a Radkyně. V Heřmanicích byl zvolen jeho předsedou Jiří Materna a v Radkyni Václav Záveský. Další integrovaná obec Kumburský Újezd, kde je rovněž o ustavení osadního výboru zájem, zatím členy tohoto orgánu zastupitelstvu nepředložila.

(ur)

JIČÍN: Protagonisté Kytice v Jičíně

Přepis české klasiky, baladické sbírky Kytice do podoby filmové básně, sklízí u publika i kritiky úspěch. Zhlédnout jednu z posledních novinek tuzemské kinematografie budou mít možnost dnes večer také diváci v Jičíně. Navíc už podruhé zavítají do Jičína tvůrci a protagonisté obrazově působivého snímku režiséra a kameramana F. A. Brabce. Filmová návštěva v Biografu Český ráj je ohlášena na dnešní promítání, které začíná ve dvacet hodin. Poprvé se v Jičíně v rámci pohádkového týdne uskutečnila premiéra v té době jen zkrácené verze, v níž se objevil pouze sestřih z jednotlivých balad. Kdo se dnes konkrétně z protagonistů filmové Kytice v kině objeví, nebylo ještě začátkem týdne potvrzeno.

(jn)

VYSOKÉ VESELÍ: S plynofikací se počítá

Ačkoliv rozpočet obce není zatím schválen, o jedné z největších investičních akcí letošního roku ve Vysokém Veselí je s největší pravděpodobností rozhodnuto. V průběhu letošního roku má být podle starosty Luboše Holmana zahájena postupná plynofikace obce. "Na letošní rok je plánován rozjezd plynofikace v rozsahu zhruba dvou milionů korun. Rozvod středotlaku bude probíhat po etapách a na distribuční síť Východočeské plynárenské bude napojeno Vysoké Veselí spolu se spádovou obcí Veselská Lhota," informoval Holman. Celá akce až po finální zavedení přípojek k jednotlivým objektům přijde na 15 milionů korun. Rozhodující část těchto nákladů zafinancuje obec, která si v uplynulých letech díky úsporným výdajům vytvořila rezervu v rozpočtu. K plynofikaci se měly původně připojit i další obce v okolí, podle starosty však z této zamýšlené spolupráce nakonec sešlo.

(jn)

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Město přispěje stacionáři

Příspěvkem ve výši jednoho tisíce korun se rozhodli radní v Lázních Bělohradě pomoci dětskému stacionáři ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou. Tamní stacionář se školou pro handicapované děti a dospělé se už od chvíle svého vzniku potýká s akutním nedostatkem peněz na zajištění vlastního provozu. Jeho činnost je hrazena ze sponzorských darů a příspěvků různých organizací, dosud totiž nebyl schválen zákon, který by rozhodl o způsobu financování rváčovského stacionáře, kde je v současnosti ubytováno na tři desítky postižených různého věku.

(jn)

JIČÍN: O privatizaci ČSAD je stále zájem

Zájem získat převodem od státu jičínské ČSAD Větrov do vlastnictví akciové společnosti založené městem a firmou C.S. Cargo trvá. Podle starosty se vedení města této privatizace rozhodlo zúčastnit především proto, aby do budoucna mohlo ovlivňovat vývoj autobusové dopravy v naší lokalitě. Jičín potřebuje k privatizaci partnera vzhledem k tomu, že převod objektů nebude podle všeho bezplatný. Fond národního majetku by měl stanovit kupní cenu a představou města je, že tuto cenu zaplatí právě jeho partner, tedy C.S. Cargo. "Již jsme o privatizaci ČSAD vedli i několik jednání s ministrem dopravy a spojů Jaromírem Schlingem. Jde o jeden z mála státních podniků, ministerstvo se privatizaci nebrání, ale vše se strašně dlouho vleče," říká Liška. "Kdy se konečně podaří celou záležitost uskutečnit, nikdo netuší. Může to být otázka dvou až tří měsíců, ale i let. O privatizaci se už totiž hovoří zhruba osm roků," dodal.

(max)

JIČÍN: Hovory s radnicí koncem února

Tradiční setkání občanů s představiteli městského úřadu v Jičíně se rozhodl opět uspořádat Spolek občanů a přátel města Jičína. Setkání se bude konat koncem příštího měsíce v pondělí 26. února od 17 hodin v Kulturním domě v Jičíně. Podle předsedy spolku Petra Krupky se zde budou moci občané vyslovit k chodu města, případně radním sdělit přímo své stížnosti, ale i náměty. Již dopředu je přitom možné posílat dotazy, které by na setkání rozhodně měly zaznít, a to na adresu Kulturního domu na Husově ulici v Jičíně. Na obálku dopisu je třeba dopsat označení Spolek. "Myslím si, že na setkání proběhne zajímavá debata. Témat je určitě dost. Členy spolku například velmi zajímá další osud autobusového nádraží a rozhledny na Čeřovce, ale určitě se také mimo jiné budeme zabývat špatným stavem městských komunikací a chodníků," řekl předseda spolku Krupka.

(max)

Kacákova Lhota: Odchyt zajíců

Myslivecké sdružení Jestřáb Lhota Kacákova uspořádalo v sobotu 13. ledna odchyt zajíců. Příznivci myslivosti a lovů beze zbraní se sešli v Robousích, aby na okolních polích provedli ve dvou zátazích odchyt zajíců. V sítích nakonec uvízly více než tři desítky úlovků, které čeká cesta do jižní Evropy. Po dopoledním odchytu v mrazivém a především mlhavém počasí přišlo všem účastníkům vhod teplé občerstvení, které připravili pořádající myslivci.

Václav Franc

ÚLIBICE: Topoly nahradí jehličnany

Na tři desítky topolů, které lemovaly obecní cestu od úlibického kostela ke "křížku", nechala obec před několika dny pokácet. Jako důvod starosta Úlibic Josef Papoušek uvedl, že stromy byly už přerostlé a stávaly se příčinou i dalších komplikací v obci. "Na protějším břehu cesty jsme už vloni na podzim nechali vysadit novou zeleň, převislé vrby. V místech, kde stávaly topoly, vybudujeme zřejmě ještě letos veřejné osvětlení. A po jeho dokončení sem rovněž vysadíme nové stromy, pravděpodobně některý z jehličnanů," sdělil Papoušek.

(jn)

JIČÍN: Dopravní agendy na okresním úřadě

V souvislosti se změnou příslušných zákonů je od ledna převedena agenda řidičských průkazů a autoškol od Policie ČR pod okresní úřady. Obě tyto "dopravní agendy" jsou do konce ledna umístěny v prostorách Dopravního inspektorátu Policie ČR v Balbínově ulici v Jičíně. Posledním úředním dnem zde bude středa 31. ledna. Počátkem února budou přemístěny do budovy Okresního úřadu Jičín, Havlíčkova 56, kde prvním úředním dnem bude pondělí 5. února. Upozorňujeme, že úřední dny agend Policie ČR - evidence motorových vozidel umístěných na okresním úřadě budou i po přemístění v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. Úřední dny agend okresního úřadu - řidičské průkazy a autoškoly v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

OkÚ Jičín


V Hořicích uspořádají Kamenický jarmark

Hořice - Město Hořice, kterému se kvůli vyhlášené sochařské a kamenické tradici občas také přezdívá české Atény, se rozhodlo vzletnému synonymu dostát a na letošní rok naplánovalo první Kamenický jarmark.

"Dohodli jsme se, že to bude zatím jednodenní akce, která se poprvé uskuteční v sobotu 9. června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Každé město, alespoň tady na okrese, má nějaký festival, kterým se na sebe snaží upoutat pozornost. V případě Hořic to je jednoznačně tradice kamene a sochařství," shrnula závěr z jednání členů komise cestovního ruchu, která se sešla minulý týden, aby projednala formu a program chystaného jarmarku, místostarostka Zdena Vaškovová.

Nevyloučila, že v případě kladného ohlasu bude napříště uspořádán jako dvoudenní. Osobně ji potěšil zájem ze strany podnikatelů, kteří se na náměstí chtějí prezentovat. "Střed města bychom chtěli zaplnit především stánky s ukázkou různých rukodělných řemesel. A prostřednictvím e-mailové pošty se na nás už dnes někteří podnikatelé obracejí se svou nabídkou," dodává s uspokojením Vaškovová.

Radnice se chystá do programu zapojit i místní kamenicko - sochařskou školu. Ta shodou okolností na letošní rok připravuje rovněž první ročník nového projektu. Ředitel školy Josef Pažout pro NN uvedl, že na přelom května a června chystá "šutrárna" soutěž studentů výtvarných škol. Zčásti by měla nahradit loni ukončené mezinárodní sochařské sympozium, které za čtvrt století své existence přilákalo do Hořic plejádu znamenitých sochařů z domova, ale i řadu účastníků z různých míst světa.

"Naším cílem není oživit už jednou završenou tradici setkání sochařů v lomu U Josefa, spíš jsme hledali způsob, jak dát příležitost mladým začínajícím talentům," vysvětluje ředitel. Dodal, že soutěž studentů nebude delší než jeden týden a každý z účastníku se dopředu dozví zadaná témata.

Vaškovová by chtěla podle svých slov navrhnout, aby soutěž studentů probíhala buď jako součást Kamenického jarmarku, anebo ten by se naopak mohl stát závěrečnou tečkou sochařskou minisympozia ve škole.

(jn)


BUDOUCÍ SOCHAŘI Zájemci o studium na Střední průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích ve dvou uměleckých oborech, kamenosochařská tvorba a restaurování a konzervování, zkoušeli minulý týden štěstí. Na pětatřicet uchazečů skládalo v průběhu dvou dnů talentové zkoušky, které jim v případě úspěchu mohly zaručit přijetí na vyhlášenou hořickou "šutrárnu". Z celkového počtu mladých adeptů však mělo šanci jen deset v každém oboru. "Svůj talent musí prokázat ve třech praktických zadáních, kresbě tělesa s draperií, kresbě pohádkové bytosti zpaměti a modelování ruky. Součástí zkoušek je také test z českého jazyka a dějin umění," uvedl ředitel školy Josef Pažout. Škola má v současnosti 155 studentů, z nichž je asi polovina technického směru. Druhá část navštěvuje některý z celkem tří momentálně otevřených uměleckých oborů. Talentová zkouška pro obor uměleckořemeslné zpracování kamene se narozdíl od dvou předchozích uskuteční v řádném termínu v dubnu.

FOTO: jn


Město včas nevydalo příslib

Pokračování ze str.1

Podmínky výběrového řízení jsou totiž podle vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Jičín Hany Hvězdové pevně stanoveny zákonem. "Do výběrového řízení se může přihlásit každý lékař, který je oprávněn poskytovat daný druh lékařské péče. Oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení vzniká registrací okresního úřadu. K žádosti o registraci je však zároveň nutno prokázat vlastnický nebo nájemní vztah k místu provozování zdravotnického zařízení," zdůraznila Hvězdová. Takovým dokumentem je i příslib nájemní smlouvy od města. Nejsou-li však splněny zákonem stanovené požadavky, nemůže uchazeč vstoupit do výběrového řízení.

Místostarosta města Jičína Miloslav Šebík otevřeně přiznává, že město nepotvrzením příslibu nájemní smlouvy omezilo počet účastníků výběrového řízení. "Uznávám, že nevydáním příslibu k nájemní smlouvě jsme znemožnili vstoupit MUDr. Gillové do výběrového řízení. Vzhledem k nevyjasněným majetkovým vztahům se však město snažilo vyčkat až do nejzazšího možného termínu na výsledek těchto jednání, a proto příslib nevydalo," zdůvodnil Šebík. Podle jeho slov ale jičínská radnice chce i nadále zachovat tuto ordinaci a následnou lékařskou péči pro obyvatele Nového Města. "Rozhodně máme zájem na tom, aby v této lokalitě zůstal zachován zdravotnický obvod."

Náhlé úmrtí lékaře způsobilo mezi zúčastněnými stranami také živou debatu nad dalším postupem, zejména pokud jde o přístup k lékařské dokumentaci. Ukázalo se totiž, že neexistuje jednotná metodika, jak v těchto záležitostech jednat. "Pokud vím, tak v okrese Jičín podobný případ ještě nenastal. Úmrtím lékaře Vladislava Bosáka totiž došlo k zániku zdravotnického zařízení včetně všech smluvních vazeb, tedy i nájemní smlouvy. "Zákon neřeší, jak v případě úmrtí postupovat v náležitostech předávání a uchovávání zdravotnické dokumentace, ostatně tato dokumentace není v zákoně nijak definována. Jednou z doporučených možností je například její uložení do archivu," sdělil zdravotní rada Pavel Neugebauer. Zároveň však připomenul, že tento postup přes archiv nebyl nakonec použit a dokumentace byla v případě nutnosti zapůjčována praktickým lékařům, kteří v přechodném období zajišťovali péči o klienty. "Bezprostředně po uvolnění ordinace po doktoru Bosákovi vyrozuměl okresní úřad praktické lékaře o vzniklé situaci a o tom, jak v dané situaci postupovat. Do konce minulého roku byli pacienti odkazováni na MUDr. Šandu, se kterým bylo zastupování dohodnuto. Zároveň je ale zapotřebí zdůraznit, že zákon ukládá každému lékaři poskytnout odborné lékařské ošetření pacientovi s akutním onemocněním," vyzdvihl Neugebauer.

(pe)


Charitativní práce

Jičín - Kolem jičínského děkanství se soustředilo společenství křesťanů, kteří se snaží pomáhat ubohým, charitativně pracovat. Už před pěti, šesti lety si z řady volajících o pomoc vybrali svého partnera ve strádající Africe. Shodou okolností právě v zemi, o níž se teď v souvislosti se zavražděním prezidenta Kabily hodně mluví - v Konžské demokratické republice.

Několik desetiletí se tu bojuje mezi kmeny, mezi politickými hnutími a do bojů zasahují také sousední státy. Statisíce lidí vyhnaly boje z domovů, tisíce dětí ztratily rodiče a potulují se po nešťastné zemi. Hlavně těmto bezprizorním dětem se snaží pomáhat misijní křesťanská stanice v hlavním městě Kinshase - partner Jičínských. Ti pro ni už před čtyřmi lety zakoupili kopírku a v posledním půl roce pro ni z příspěvků svých členů, bez podpory sponzorů, sebrali 60.000 korun. Vybrané peníze odeslali misijní stanici na koupi pozemku, kde by se dalo vypěstovat leccos pro hladová ústa nešťastných konžských dětí.

I tato úctyhodná charitativní práce našich katolíků je součástí života dnešního Jičína.

(Ú)


Nové Noviny