Nové Noviny č. 4/0126. ledna 2001str. 3

Železnice prodává kamenolom

Kamenolom Doubravice čekají v dohledné době změny, obec Železnice se ho totiž rozhodla prodat. Potencionální kupec by měl za lom zaplatit nejméně pět milionu korun.

FOTO: jn

Železnice - Kamenolom Doubravice získá zřejmě ještě letos nového vlastníka. Obec Železnice se ho prostřednictvím jičínské realitní kanceláře Didaktik rozhodla prodat za cenu pěti milionů korun, která byla určena znaleckým posudkem.

Od poloviny ledna už běží veřejné nabídkové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Podle vyjádření Petra Babáka z realitní a inženýrské kanceláře Didaktik je soutěž vyhlášena jako dvoukritériová. "Účastník musí předložit nabídku, která by měla obsahovat navrženou výši kupní ceny a způsob její úhrady," upřesnil. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 28. února, přihlášky zájemců přijímá realitní kanceláře do 12 hodin uvedeného data.

Ve stávající podobě se v tamním lomu kámen zvaný malafýr těží od počátku šedesátých let a od té doby se zde vystřídala řada organizací, které dobývací prostor spravovaly: Okresní správa a údržba silnic, Silnice Jičín, Svaz mládeže Jizerka Semily a od roku 1971 patří pod obec Železnice.

Ta o prodeji či pronájmu začala uvažovat už v loňském roce. Jedním z hlavních důvodů je zastaralá technologie, která už dožívá, a obec podle starostky Olgy Jakubcové nemá dostatek peněz na její modernizaci. Navíc tamní provoz nemá vyřešen právní statut v souladu s rozpočtovými pravidly. Jak už dříve starostka uvedla, lom přináší obci příjem ve výši zhruba sto dvacet tisíc korun ročně. Ovšem v případě nové investice by hodnota zisku mohla být podstatně vyšší.

Většinu současných zákazníků podle vedoucího lomu Josefa Kozáka tvoří maloodběratelé. "Vytěžený materiál se podle potřeby různě upravuje a využívá se při silničních stavbách a jako přírodní kamenivo do betonů," uvedl Kozák s tím, že příslušné certifikáty uděluje hořická Zkušebna kamene a kameniva. Plán otvírky a dobývání, který povoluje Obvodní báňský úřad v Trutnově, stanovuje maximální roční těžbu v objemu 70 tisíc tun. "V loňském roce jsme dosáhli šestatřicet tisíc tun, což bylo nejvíce za několik posledních let. Hlavním podíl na tom měly stavební aktivity, provádělo se například zastřešení zimního stadionu v Lomnici, v okolí se budují nové tělocvičny a poměrně velkou část jsme také prodali do průmyslové zóny v Jičíně," vysvětluje Kozák.

Kamenolom Doubravice nyní zaměstnává sedm lidí, obec si přitom vůči potencionálním kupcům podmínky ohledně zachování pracovních míst a provozu neklade.

(jn)


Synagogu by měla získat Židovská obec

Jičín - Osud židovské synagogy má naději na brzkou změnu. Po letech chátrání by kulturní památku mohlo získat zpět město, případně Židovská obec v Praze.

Nejvyšší soud vyhověl dovolání Okresního úřadu v Jičíně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, který původní žalobu zamítl, čímž prakticky potvrdil vlastnictví Pavla Eltaie. Nyní by se mělo po dalším soudním projednávání stát vlastníkem nemovitostí zřejmě opět město Jičín. Situace se však zkomplikovala, protože na Okresním soudu v Jičíně se zároveň dostala na pořad projednávání zcela jiná žaloba, a to Židovské obce o určení vlastnictví synagogy. Ta žaluje současného majitele objektu Pavla Eltaie a město Jičín. Žalobou Židovské obce se Okresní soud v Jičíně měl zabývat 15. ledna tohoto roku, ale shodou nepředvídatelných okolností krátce před jednáním došlo rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně dřívějšího dovolání okresního úřadu proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Proto bylo projednávání žaloby Židovské obce v Praze odročeno na 15. února.

"Jedná se o dvě zcela nezávislé kauzy a v tuto chvíli nastala neobvyklá procesní situace. Máme totiž dvě žaloby, jednu podal Okresní úřad v Jičíně, druhou Židovská obec v Praze. Přesto se dá říci, že by se synagoga již opravdu mohla od Eltaie získat konečně zpět," komentuje případ advokát JUDr. Milan Kudyn, který v této věci město zastupuje. Vyhověním dovolání okresního úřadu podal totiž Nejvyšší soud závazně právní názor, kterým jsou soudy nižšího stupně vázány. Krajský soud s největší pravděpodobností podstoupí kauzu Okresnímu soudu v Jičíně, protože zde by mohl chybět určitý mezičlánek možného odvolání. Celý případ by se ale mohl vléci i několik měsíců.

V mezidobí však zcela nezávisle na této kauze došla ke zdejšímu soudu žaloba Židovské obce v Praze. Ta mimo kupní smlouvy z 10. března 1992 mezi Pavlem Eltaiem a městem Jičín zpochybňuje i prvotní kupní smlouvu z 13. března 1979 mezi Židovskou náboženskou obcí v Praze a Československým státem, která dle názoru Židovské obce byla uzavřena v rozporu s ustanovením zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. To se v době uzavření smlouvy vztahovalo na dispozice s majetkem Židovské náboženské obce v Praze jako státem uznávané náboženské společnosti. Smlouvu mezi městem a Pavlem Eltaiem automaticky taktéž popírají, protože Eltai podle jejich názoru nikdy nemohl být skutečným vlastníkem předmětných nemovitostí.

Podle názoru Milana Kudyna by řízení týkající se vyhovění dovolání okresního úřadu mělo být přerušeno až do rozhodnutí o žalobě Židovské obce. "Mohla by to být rychlejší cesta, jak synogogu do majetku Židovské obce vrátit. Pokud by ji totiž získalo město na základě původní žaloby Okresního úřadu v Jičíně, byla by s největší pravděpodobností stejně předána Židovské obci," konstatuje Kudyn. Jeho slova potvrzuje také starosta města Jiří Liška. "V případě, že spor vyhraje Židovská obec a ta se stane majitelem kulturní památky, my se odvolávat nebudeme. Každopádně bychom chtěli Židovské obci napomoci v opravách a rekonstrukcích synagogy. Využili bychom jistě i možností dotací ze státního Fondu regenerace městské památkové rezervace," upřesnil starosta. Kauza by tak mohla být definitivně vyřešena zhruba do konce února za předpokladu, že by proti rozsudku nebylo podáno odvolání, a to i ze strany samotného Pavla Eltaie, který je však nezvěstný. Proto je v tomto řízení zastupován ustanoveným opatrovníkem. Tím by se ovšem dořešení celé záležitosti mohlo opětovně na delší čas zastavit a ještě více zkomplikovat.

(max)


Sokolové a fotbalisté se zatím nedohodli

Nová Paka - Stavební úřad Nové Paky si pozval v úterý 16. ledna zástupce Sportovního klubu a Tělocvičné jednoty Sokol na MěÚ k jednání ohledně řízení o dodatečném povolení stavby.

Novopačtí atleti, kteří loni rekonstruovali pokrytím umělé hmoty durotanem většinu rozběžišť na stadionu, přehlédli, že z celkové délky 70 metrů oboustranných rozběžišť pro skok daleký, včetně doskočiště, je 11,78 m krajní části umístěno na pozemku SK Nová Paka. Sportovní klub nyní žádá o odstranění stavby této části rozběžiště ležící na jeho pozemku. Podle pracovnice stavebního úřadu Ireny Mochanové nelze jednat o odstranění, protože škvároantukové rozběžiště zde již bylo, ale pouze o uvedení do původního stavu. Celá situace se rovněž změnila přestupem atletického oddílu od ČSTV do Tělocvičné jednoty Sokol patřící pod ČOS, takže tento problém se v současné době netýká pouze atletů a SK, ale i tělocvičné jednoty. Vzhledem k tomu, že zástupci obou subjektů se při jednání nedohodli a požadavek SK na odstranění stavby se jeví jako zástupný problém celé problematiky užívání stadionu, dohodli se zástupci SK i Tělocvičné jednoty Sokol spolu se Stavebním úřadem na odložení jednání o jeden měsíc a nutnosti jednání o užívání tohoto novopackého sportovního stánku majícího tři vlastníky - ČOS, SK a město. K vyřešení celé situace byla svolána na 7. března komise školství, tělovýchovy a mládeže za přítomnosti obou zainteresovaných subjektů. V případě, že by nedošlo k dohodě, nařídí Stavební úřad, aby část rozběžiště nacházející se na pozemku SK byla uvedena do původního stavu. Na toto rozhodnutí samozřejmě existuje možnost odvolání. Ovšem tento způsob by určitě nesloužil ke smíření obou stran, ale spíše k dalším rozbrojům.

Objevují se již po několikáté názory, zda by nebylo nejlepší stadión a možná i další zařízení sloužící v Nové Pace pro sportování předat do majetku města, které by prostřednictvím technických služeb nebo jiným řídícím mechanismem tato zařízení spravovala ku prospěchu všech sportujících.

(bas)


O přípojky je v Holíně zájem

Holín - Protažení skupinového vodovodu od Střelče přes Pařezskou Lhotu a Prachov, jehož stavba byla z rozhodující části dokončena už v osmdesátých letech, má pro letošní rok v plánu obec Holín.

Hlavní vodovodní řad propojí celý Holín, který vloni nechal vybudovat pod Prachovem také nový vodojem. "Na ministerstvu zemědělství máme na stavbu vodovodu už třetím rokem po sobě zažádáno o státní dotaci v hodnotě zhruba dvou milionů korun," oznámila holínská starostka Dana Malá. V letošním roce se předpokládá i vybudování jednotlivých přípojek k objektům, o které je podle starostky poměrně velký zájem.

"Ani jsme nečekali, že se tolik lidí o přípojku přihlásí. Nedostatek vody je především v horní části obce, v té druhé až takový problém se zásobováním díky studním není. Přesto už dnes registrujeme kolem osmdesáti žádostí o přípojky z obou částí Holína dohromady," uvedla Malá. Kromě jiného má obec letos v úmyslu pokračovat také v rekonstrukci elektrického vedení a veřejného osvětlení na Pařezské Lhotě.

(jn)


O objekt bývalé čekárny město ztratilo zájem

Jičín - O odkoupení bývalé autobusové čekárny vedení města definitivně ztratilo vzhledem k nedostatku finančních prostředků zájem. Zároveň rada města vyjádřila souhlas s tím, aby objekt zakoupila holandská společnost CTP.

Bývalá čekárna je v současné době ve vlastnictví Městského pivovaru Nová Paka, který zde provozuje občerstvení. Ten je však v konkurzním řízení, a proto se části svého majetku zbavuje a výtěžkem z prodeje přebytečných nemovitostí chce krýt alespoň částečně své dluhy. O předmětný objekt mělo vedení města zájem proto, že by mohl sehrát určitou úlohu při budoucím využití lokality autobusového nádraží, kde se stále počítá s možnou výstavbou nákupního centra. Nemovitost tak s největší pravděpodobností zakoupí právě společnost CTP, která má stále o výstavbu nákupního centra zájem. "Je pravdou, že společnost CTP je doposud jediný vážný zájemce o výstavbu centra na autobusovém nádraží a koupi objektu patřícímu stále pivovaru pravděpodobně považuje za první krok k průniku do tohoto prostoru," vyjadřuje svůj názor starosta města Jiří Liška. "Navíc nevidím důvod, proč by město mělo nemovitost kupovat. Rozhodně bychom totiž případné nákupní centrum nestavěli za prostředky města a problém s touto nemovitostí, ať už to bude kdokoliv, si musí vyřešit případný budoucí investor," dodává starosta.

Na možné využití autobusového nádraží se v současnosti zpracovává architektonická studie a teprve až na základě jejího posouzení nejen ze strany radních, ale i široké veřejnosti by se mělo rozhodnout, zda obchodní centrum v této lokalitě vůbec stavět. Pokud by se všichni zúčastnění dohodli, že ano, pak by následovalo regulérní výběrové řízení na určení investora, do kterého se bude moci přihlásit i již zmíněná holandská společnost CTP.

(max)


Nové Noviny