Nové Noviny č. 4/0126. ledna 2001str. 5

Starou vyhlášku nahradili několika novými

Jičín - Na veřejném zastupitelstvu konaném v tomto týdnu došlo ke zrušení staré vyhlášky města o místních poplatcích, a zároveň ke schválení několika vyhlášek nových.

Stará vyhláška z roku 1995 tak byla nahrazena vyhláškou o poplatcích ze psů, poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a vyhláškou o poplatcích z ubytovací kapacity. "K této změně jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Vše bude přehlednější a při případné úpravě některé z vyhlášek bude jednodušší i schválení určité novelizace, před přepracováním té dosavadní," říká tajemník městského úřadu Peter Bareš. Při jejich schválení došlo i k určitému navýšení některých poplatků. Týká se to například poplatků za používání reklamních poutačů firem, a to z dosavadních 300 korun na 500 korun ročně, ale i poplatků za zábor veřejného prostranství. Zde by se taxa měla posunout z 5 korun na 7 korun za metr čtverečný. "V případě záboru veřejného prostranství bychom chtěli i nadále vše účtovat až po 14 dnech případného záboru, čímž bychom rádi všechny občany motivovali k tomu, aby například stavební práce prováděli co nejrychleji. Navíc si přejeme stálé zkrášlování města, a tak chceme všem vyjít maximálně vstříc," upřesňuje místostarosta Vlastislav Matucha. Nejvyšší navýšení se plánuje za zábor parkovacího místa. Za osobní automobil a sanitku se taxa zvyšuje z jednoho na dva tisíce korun, u nákladních vozů a autobusů by se mělo platit o tři tisíce více, tedy osm tisíc korun. Zbylé poplatky by měly zůstat v nezměněné výši. Nové vyhlášky vstoupí v platnost 15. února tohoto roku.

(max)

SCHVÁLENY ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNA Hlavním bodem jednání pondělního zastupitelstva za účasti veřejnosti bylo projednávání změn územního plánu. Tyto změny jsou totiž nezbytným podkladem pro další rozvoj města, ať už z hlediska výstavby rodinných bytů, podniků či služeb. Návrh územního plánu, který přítomným osobně přednesl vedoucí územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák, byl bez větších připomínek zastupitelstvem schválen. Konkrétně byly odsouhlaseny změny v lokalitách Allanovy sady, ulice Poděbradova, Lidické náměstí, Robousy, a Popovice, určené pro výstavbu rodinných domků, dále pak v lokalitách Větrov, kasárna vymezená především pro funkci služeb a další změny týkající se například rozšíření a opravy komunikační sítě. V průběhu jednání byly odsouhlaseny předložené majetkové záležitosti a v závěru byla předsedkyní kontrolního výboru zvolena Božena Chramostová. Naopak vzhledem k nemoci nemohl být do své funkce zastupitele přijat Josef Dvořák, který nahradí Jana Vaníčka. Na snímku jičínští zastupitelé Zdeněk Procházka, Jiří Drška a Pavel Nožička.

FOTO: pe


Přerušený provoz Aqua centra

Jičín - Také letos bude na základě rozhodnutí městské rady uzavřeno jičínské Aqua centrum. O konečném termínu odstávky však radní měli rozhodnout tuto středu večer, tedy až po definitivní uzávěrce našeho listu.

V loňském roce se přitom o potřebě odstávky bazénu velmi diskutovalo. Především podnikatelé v cestovním ruchu vyjadřovali nad jeho uzavřením velké roztrpčení. Například někteří klienti hotelu Start, kteří s ním při svém pobytu počítali, svůj pobyt buďto zrušili, nebo je nájemci hotelu na své náklady museli vozit do bazénu v Liberci. Období července, kdy byl bazén odstaven, navíc nebylo příliš vydařené počasí, spíše naopak, a proto o Aqua centrum jevili zvýšený zájem i místní obyvatelé. Podle starosty města Jiřího Lišky odstávka v minulém roce být musela a souvisela především s dokončením prací, které se ještě před spuštěním bazénu z nedostatku času, ale i peněz nestihly zrealizovat. "Přestože uzavření bazénu není pro město nijak povinné, musíme z našeho pohledu zhodnotit i ekonomické záležitosti a případné finanční dopady. Chod bazénu navíc musíme několika miliony dotovat a v létě je jeho provoz při nižší návštěvnosti nejdražší. Bohužel, jaké bude letos léto, nemůžeme dopředu vědět," vyjadřuje svůj názor Liška. Podle něho se termín uzavření musí prodiskutovat i s vedením hotelu Start, aby k větším komplikacím v letošním roce již nedocházelo. "O konečném termínu musíme rozhodnout už nyní, aby podnikatelské subjekty, ale i obyvatelé Jičína s přerušením jeho chodu mohli již dopředu počítat," dodal starosta.

(max)


HASIČSKÝ BÁL

Kulturní dům Valdice
27. ledna od 20 hodin
hraje Cargo a Šukovi
Doprava: Z Jihu 19.20, Lípy 19.30, Kino 19.40, Lípy 19.45 hod.

SPOLKOVÝ PLES

Hospoda Popovice
27. ledna od 20 hodin
Pořádá spolek občanů a přátel Popovic


Čistečtí mají nového pomocníka

Čistá u Horek - V malé podkrkonošské vesnici Čistá u Horek vznikl Sbor dobrovolných hasičů v prosinci roku 1879. Od té doby místním potokem proteklo mnoho vody.

Hasiči nejprve používali jednu ruční stříkačku. Na přelomu minulého století se jejich počet zdvojnásobil a v obci vyrostla druhá hasičská zbrojnice. Období první republiky bylo poznamenáno velkým množstvím požárů, mnohdy úmyslně založených kvůli výhodnému pojištění. Zdolávat oheň v podhorských podmínkách, ve vesnici rozprostřené po stráních v délce čtyř kilometrů nebylo jistě snadné, ale čistečtí hasiči obstáli. Od roku 1926 jim v tom pomáhala motorová stříkačka fy Stratílek, se kterou se jezdilo pomáhat hasit i do okolních vesnic. Po druhé světové válce místní kutilové předělali loukoťová kola u motorové stříkačky na gumová a hasiči začali používat pro přepravu k požáru dodávkový automobil Peugeot. Dnes se již nechce ani věřit, že hasiči tehdy museli držet oj stříkačky v rukou, protože auto nemělo závěs.

V polovině šedesátých let dostal sbor přidělenu motorovou stříkačku PS 8 a tu následoval dopravní automobil Tatra 805 valník. "Kačena" garážuje v hasičské zbrojnici zbudované svépomocí v letech 1959 až 1963. "Osmička" byla sboru odejmuta a ke stému výročí založení sboru v roce 1979 byla do obce přidělena PPS 12. Po sérii požárů v roce 1996 zakoupil obecní úřad další PPS 12, která patřila místnímu závodu na zpracování lnu. Stříkačka tak jen přegarážovala o několik set metrů blíž do středu vesnice.

Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek v současnosti čítá 50 mužů. Ve výjezdové jednotce, která je klasifikována jako nezařazená - tj. určena k hašení požárů v obci, či k pomoci v bezprostředním okolí, je zařazeno 14 hasičů. Velice dobrou spoluprací s obecním úřadem se sbor zmáhá a to především po stránce materiální. Od roku 1996, kdy Čistečtí zasahovali několikrát jako první při místních požárech, se zlepšuje výstroj i výzbroj zásahové jednotky. Posledním z těchto zlepšení je obecním úřadem zakoupený terénní vůz Nissan Patrol 4x4 Wagon, který by měl po patřičných úpravách nahradit současného veterána T805.

Čistečtí hasiči však nového pomocníka nevidí jako vrchol obnovy technického vybavení. V současnosti se začínají shánět finance na pořízení plovoucího čerpadla, alternujícího těžkou PPS 12.

Ladislav Jiřička


Zajímavé knihy U Pašků

Hlaváčková Česká móda 1940-1970. Vývoj odívání a módy ve sledovaném období. Olympia Kč 499,-

Léčivá moc vitaminů, bylin a minerálních látek. Obsahuje rady předních odborníků ohledně volby a správného dávkování přípravků. Reader's Digest výběr Kč 945,-

Jennings Cestovatel - V říši Kublajchána. Historický román o cestách Marka Pola. Polaris Kč 269,-

NABÍZÍME:

MC - Princezna ze mlejna 2 * MC - L. Šafránková - Pohádky

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Neplaťte víc, než musíte

Dvě naše auta máme v depozitu na Policii ČR. Jak je to u uplatňování snížení daně silniční v tomto případě?

Za předpokladu, že vozidlo v depozitu Policie není trvale vyřazeno z evidence u Dopravního inspektorátu Policie, tzn. že má přidělenou státní poznávací značku a je zřejmě zařazeno i v hmotném investičním majetku firmy, vozidlo je tedy určeno k podnikání, splňuje obě zákonné podmínky podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

Vozidlo je tudíž předmětem daně a daňová povinnost mu vznikla v kalendářním měsíci, kdy byly obě zákonné podmínky splněny. Poplatník silniční daně, držitel zapsaný v technickém průkazu k vozidlu, je povinen platit silniční daň bez ohledu na depozitum. Daňová povinnost by vozidlu zanikla jen pominutím některé ze zákonných podmínek, tj. buď trvalým vyřazením vozidla z evidence u Dopravního inspektorátu nebo vyřazením vozidla z hmotného majetku firmy, respektive jeho nepoužíváním pro podnikání.

Vozidlo je určeno k podnikání, a pokud bez vašeho zavinění jej nemůžete k tomuto účelu používat, můžete podle ust. § 55 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí daně podle výše citovaného ustanovení. O žádosti rozhoduje Ministerstvo financí, které může daň zcela nebo z části prominout z důvodu nesrovnalosti daňového předpisu.

Žádost o prominutí daně podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč podle položky 1 c) sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Policie ČR

Lukavec - Do klece s propanbutanovými lahvemi se vloupal pachatel u prodejny potravin v Lukavci. Čtyři z nich odcizil, čímž způsobil škodu ve výši 9.050 Kč.

Jičínsko - V průběhu minulého roku si vypůjčil zvedák na kolech a kompresor domácí výroby muž, který věci ve sjednaném termínu majiteli nevrátil, ale předal je další osobě jako úhradu svého dluhu. Vyšetřovatelem mu za toto jednání bylo sděleno obvinění z trestného činu zpronevěra. Způsobená škoda je asi 4.000 Kč.

Jičínsko - Při své další činnosti a ve svém dalším zaměstnání užíval muž kopie souborů, které si u předchozího zaměstnavatele pořídil bez jeho souhlasu. Za toto jednání mu bylo sděleno obvinění z trestného činu poškození a zneužití záznamu na nosiči informací.

Jičín - Do dvou nápojových automatů se vloupal neznámý pachatel v jičínské nemocnici. Z obou odcizil finanční hotovost a jeden z automatů byl při vloupání poškozen. Celková škoda činí asi 13.000 Kč.

Robousy, Úlibice - Na silnici ve směru Robousy - Úlibice ztratil řidič dosud neustanoveného tahače návěsů za jízdy kompletní kolo včetně brzdového bubnu. To pak zasáhlo v protisměru jedoucí vozidlo Liaz 110 s návěsem. Ke zranění osob nedošlo a u řidiče Liazu byl vyloučen alkohol. Způsobená škoda je přibližně 15.000 Kč. K nehodě došlo v úterý 16. ledna v 15.40 hodin. Policie žádá případné svědky této nehody, aby se přihlásili na lince 0433/584 700 nebo na lince 158.

Lázně Bělohrad - Řidič vozu Peugeot se ve čtvrtek 18. ledna ráno při míjení s protijedoucím vozidlem zřejmě plně nevěnoval řízení a zachytil bokem svého automobilu o zábradlí mostku. Alkohol byl vyloučen, ke zranění osob nedošlo, škoda je přibližně 50.000 Kč.

Jičín - V objektu stavby v Hradecké ulici v Jičíně neznámý pachatel rozbil rohy u 30 kusů izolačních dvojskel umístěných ve dvou stojanech. Svým jednáním způsobil škodu za zhruba 30.000 Kč.

(tm)


Nové Noviny