Logo NN

Nové Noviny č. 5/012. února 2001str. 1

Sobotecká konzervárna je zprivatizována

Sobotka - Privatizace jedné z největších konzerváren v České republice, akciové společnosti Nova Sobotka, je ukončena. Našemu listu to potvrdila Lucie Králová z tiskového oddělení Fondu národního majetku, který tendr na prodej sto procent akcií vyhlásil loni na podzim.

"Společnost Nova Sobotka byla prodána formou obchodní veřejné soutěže, která byla vyhlášena 26. října minulého roku. Do soutěže se přihlásilo osm účastníků," stojí v tiskovém prohlášení FNM. Uzávěrka skončila v polovině předminulého měsíce. Jméno vítěze a částku, za níž byl balík akcií prodán, však Králová odmítla sdělit s odůvodněním, že tyto skutečnosti jsou obchodním tajemstvím, vázaným kupní smlouvou. Soutěž byla podle sdělení Fondu národního majetku jednokriteriální, kde jediným kritériem byla výše nabídnuté ceny.

V propozicích, uvedených v podmínkách pro účast v soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy, byla fondem stanovena orientační cena necelých 17 milionů korun, nabídka však mohla být i nižší. Nový vlastník firmy tak získal 34 513 kusů akcií s nominální hodnotou po 1000 Kč. Tyto cenné papíry, znějící na majitele, nejsou veřejně obchodovatelné a představují stoprocentní podíl na základním jmění společnosti.

Nova Sobotka, zaměstnávající na osm desítek pracovníků, se orientuje na klasický konzervářský sortiment, jako jsou zeleninové směsi, zelí, okurky a výroba kečupů a marmelád.

Jednou z největších zátěží pro podnik představují komplikované úvěry z osmdesátých let, takzvaně trvale se obracející zásoby. Ty jsou každoročně zaúčtovávány a negativně se promítají do hospodářského výsledku. K otázce těchto úvěrů, které byly počátkem devadesátých let podobně jako další pohledávky převedeny na Konsolidační banku, Králová uvedla: "Celková ekonomická situace byla podrobně vypsána v informačním memorandu, které si mohl každý účastník zakoupit, popřípadě se mohl zúčastnit některé z prohlídek společnosti. Řešení této situace je plně v kompetenci nového vlastníka."

Tím se podle sdělení ředitele Novy Jiřího Čurdy stala fyzická osoba, k samotnému převodu akcií však zatím nedošlo. Mezi zájemci o koupi měl být podle našich informací i konzervářský lídr na tuzemském trhu, firma Hamé Babice s ročním obratem přes tři miliardy korun.

(jn)


ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD V průběhu ledna až února probíhají na základních školách zápisy dětí do prvních tříd. Ty se minulý týden konaly například v Základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohradě. K zápisu se během dvou dnů dostavilo přes šest desítek předškoláků se svými rodiči, mezi jinými i šestiletá Klárka Víchová z Chotče.

FOTO: jn


DVANÁCT NOVÝCH BYTŮ Již druhý bytový dům v Barákově ulici v Jičíně dokončila v těchto dnech stavební firma Staving Valdice. V objektu je umístěn jeden nebytový prostor a dvanáct bytů, které byly včera slavnostně předány do výlučného vlastnictví novým majitelům. Podle jednatele společnosti Josefa Martince jde o suverénně nejlacinější výstavbu bytů do osobního vlastnictví na našem okrese. "Cena za metr čtverečný v tomto novém domě je 14900 korun, což je opravdu velmi slušné. Všechny byty už máme prodané, a i proto již dnes plánujeme výstavbu dalšího objektu taktéž v tomto prostranství," uvedl Martinec. Výstavbu by měl Staving Valdice zahájit již v březnu, čímž by záměry společnosti v lokalitě neměly skončit, protože v dohledné době zde plánuje postavit ještě jeden, v pořadí již čtvrtý dům. "Všechny byty se staví podle představ budoucích majitelů, tedy na základě individuálních požadavků. Navíc jsme ochotni těmto lidem v případě potřeby pomoci i se získáním stavebního nebo hypotečního úvěru," dodává Martinec. Při předávání jednoho z bytů ředitel společnosti Staving Valdice Bohumil Brož.

FOTO: jn


Město nabídlo vodárnám varianty, jak řešit problém vyvolaný neplněním smluvních závazků

Nová Paka, Jičín - S příslibem možného řešení skončila pondělní schůzka na jičínské radnici, kde její účastníci hledali cesty, jak narovnat vztahy mezi Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín a některými akcionáři. Ty se mimo jiné zkomplikovaly i tím, že valná hromada v loňském roce zamítla další navýšení základního jmění VOS o nepeněžité vklady měst a obcí.

Například Nová Paka upozorňuje na neplnění několika smluvních závazků ze strany vodáren. Novopačtí zastupitelé na posledním veřejném zasedání vzhledem k situaci rozhodli o pozastavení dříve odsouhlaseného vkladu majetku do společnosti. Starosta Petr Kuřík navíc v této souvislosti upozornil, že městu mohou být v důsledku neplnění smluv způsobeny škody. Pokud bude zřejmé, že je toto nebezpečí reálné, zastupitelé se usnesli, aby radnice využila služeb advokáta.

Na právníka se už obrátila VOS Jičín. Ten má prověřit smlouvy uzavřené mezi městem a společností. Doposud zdrženlivý postoj představenstva k otázce jejich plnění pramenil do jisté míry hlavně z obavy, že by převzetí některých závazků společností vedlo k dramatickému zdražení ceny vody. Faktem je, že při jejich uzavření se přecenily finanční možnosti VOS Jičín.

Předejít případným soudním sporům může napomoci právě i pondělní jednání představenstva, dozorčí rady a managementu vodohospodářské společnosti, jehož se zúčastnili i zástupci obcí, které nemají zastoupení v rozhodujících orgánech VOS.

Předseda představenstva Martin Puš hodnotí schůzku jako pozitivní. "Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme se s výjimkou valných hromad sešli v takovém složení. Žádný konkrétní výstup z tohoto jednání nevzešel, vzájemně jsme si ale vysvětlili řadu sporných věcí a nedořešených problémů z minulých let, a to nejen ve vztahu k Nové Pace," řekl Puš. Jedním z výsledků jednání je, že město Nová Paka předložilo bez určení priorit čtyři varianty, jak problém smluvních závazků řešit. Podobný krok učinily i Hořice. "V půlce února zasedá představenstvo, které nabídky Nové Paky zváží a jednu z nich upřednostní. Důležité je, že ani jedna z nich nebude mít za následek nárůst vodného," dodal Puš. Jakékoliv rozhodnutí je však podmíněno také souhlasem zastupitelstva dané obce.

Další vývoj by měl především vyjasnit situaci na staropacké čistírně odpadních vod, jejíž provozování měla letos od 1. ledna převzít vodohospodářská společnost. To se dosud nestalo, a provoz čističky stále zajišťuje firma Hesko. Ředitel VOS Jičín Václav Matula potvrdil, že při jejím převzetí došlo k časovému skluzu. Předávací řízení probíhá jen částečně, tři pracovníci vodáren se nyní ve Staré Pace seznamují se stavem čističky a její technologií. Nová Paka se v tomto případě odvolává také na smlouvu o nájmu, podle níž by měla od VOS Jičín dostávat 2,5 milionů korun ročně.

Čistička ale není jediný problém, nedořešené zůstává i převzetí závazků spojených s výstavbou kanalizačního sběrače v Nové Pace. Podle vyjádření zástupců města se VOS smluvně zavázala převzít hrazení úvěru Fondu životního prostředí, který na stavbu přispěl téměř devítimilionovou dotací a stejně vysokou půjčkou s tříprocentním úrokem.

Na pondělním setkání se mimo jiné hovořilo i o snaze města Lázně Bělohrad vystoupit z vodohospodářské společnosti. Podle informací starosty Pavla Šubra Bělohrad na osamostatnění nadále trvá.

(jn)


Koupaliště v Libáni čekají další úpravy

Libáň - Libáňské koupaliště se pravděpodobně letos dočká dalších technických úprav, které by měly zlepšit podmínky pro obyvatele města i klienty přilehlé turistické ubytovny.

Vloni nechalo město utěsnit přítokové přečerpávací studně z důvodu udržení hygienických norem v koupališti. "V letošním roce bychom chtěli pokračovat v utěsnění pláště nádrže, aby se zamezilo průsaku vody. Vyspárování celého bazénu přijde asi na půl milionu korun," sdělil starosta Libáně Jan Šesták. Uvažuje se také o napojení koupaliště na nový zdroj vody.

Radnice si podle starosty uvědomuje i nedostatky v budově přilehlé ubytovny, která postrádá odpovídající rozvod tepla. "Abychom tam i v dalších letech udrželi klientelu, je potřeba do objektu zavést ústřední topení," poznamenal Šesták. Jeho slova potvrzuje i správce koupaliště, podle kterého je o pobyt v místním turistickém zařízení zájem. Ten by prý však mohl být mnohem větší, kdyby se v ubytovně s kapacitou padesáti lůžek podařilo vyřešit vytápění, aby mohla fungovat s celoročním provozem. Město si z těchto důvodů zadalo vypracování studie na ekologickou kotelnu na uhlí. Není vyloučeno ani rozšíření ubytovací kapacity, kterou by mohla vyřešit nová sedlová střecha, čímž by se objekt zvedl o jedno "patro".

Už v loňském roce starosta naznačil, že cílem veškerých změn je v průběhu příštích let nákladem zhruba tří a půl milionu korun vytvořit z libáňského koupaliště s ubytovnou atraktivní rekreační areál. K tomu by mělo mimo jiné přispět i vybudování odtokových roštů a sprch po obvodu bazénu a nového sociálního zázemí.

(jn)


Nové Noviny