Nové Noviny č. 5/012. února 2001str. 2

Atrakce pouze čtyřikrát

Jičín - Pouze čtyřikrát do roka budou na Valdštejnovo náměstí vpuštěni provozovatelé zábavných atrakcí, a to v termínech 31. března až 16. dubna, od 2. do 15. července, dále od 1. do 7. října a v průběhu pohádkového festivalu od 10. do 15. září. Společně s částečným omezením atrakcí se zároveň rada města rozhodla na jejich provozovatele vypsat výběrové řízení, ve kterém bude rozhodovat nejen výše nabízeného nájmu, ale i cena atrakcí pro veřejnost a jejich celková úroveň. Konkrétní nabídky případných zájemců přitom musí být na městský úřad zaslány nejpozději do 9. února. "Omezili jsme i počet jednotlivých atrakcí, a to na tři velké a jednu malou, přičemž na každý termín bude moci být samozřejmě vybrán jiný provozovatel. Definitivní rozhodnutí o nájemcích a vyhodnocení výběrového řízení by mělo být učiněno už koncem února," řekl tajemník městského úřadu Peter Bareš.

(max)


Léčebna stále čeká na verdikt

Dětská lázeňská léčebna v Železnici stále čeká na rozhodnutí soudu, který by měl potvrdit, či zamítnout oprávněnost nároku na restituci.

FOTO: jn

Železnice, Jánské Lázně - Ani po osmi letech není jasné, jaký bude osud Dětské lázeňské léčebny v Železnici. Téměř deset let trvající spor o nejstarší část dnešního lázeňského komplexu, na níž začátkem minulého desetiletí uplatnil nárok restituent, nepřinesl do této chvíle výsledek.

Kauza se v minulém roce podle našich informací opět přenesla z okresního na krajský soud. Stalo se tak poté, co se proti rozhodnutí jičínského soudu odvolaly Státní léčebné lázně Jánské Lázně, jejichž součástí je železnická léčebna. Novým Novinám to potvrdil ředitel státního podniku Roman Koudele. "Podle našeho právníka obsahovalo rozhodnutí okresního soudu určitá závažná pochybení," zdůvodnil Koudele, proč se lázně odvolaly k vyšší instanci v Hradci Králové.

Okresní soud v Jičíně počátkem minulého roku čekal na výsledek revize znaleckého posudku, který vypracoval Ústav soudního inženýrství v Brně. Ten měl především posoudit, zda nejstarší objekt areálu léčebny, někdejší hotel, byl v minulosti součástí tamního lázeňského zařízení, či nikoliv. Právě na tomto bodu je postavena žaloba restituenta, který o tuto budovu usiluje. Případné oddělení prostředního článku by bylo podle ředitele lázní komplikované, protože za dobu uplynulých desetiletí došlo k propojení objektu inženýrskými sítěmi s novějšími křídly, kde se nachází třídy speciální školy a rehabilitace.

Připustil, že tím, jak se prodlužuje přetrvávající nejistota, narůstají komplikace v léčebně. "Není to stav, který by jakkoliv omezoval léčbu pacientů, ale způsobuje nám to problémy hlavně z toho důvodu, že nemáme možnost vzhledem k probíhajícímu sporu do léčebny v Železnici investovat. Stále se oddaluje celková rekonstrukce, která si vyžádá nejméně deset milionů korun. Provoz dnes funguje i díky porozumění některých státních orgánů," poznamenal Koudele.

V Železnici je v současnosti zaměstnáno pětačtyřicet odborných a dalších pracovníků, kteří se starají o pacienty s dětskou mozkovou obrnou od předškolního věku po osmnáctileté. Zájem o umístění do zdejšího zařízení v porovnání s minulými lety poklesl. V současnosti je kapacita léčebny naplněna zhruba z pětašedesáti procent.

(jn)


Prezidentem Josef Horáček

Prezidentka letošního pohádkového festivalu Hana Krásenská (vpravo) předává své zkušenosti budoucímu nástupci, Josefu Horáčkovi.

FOTO: jn

Jičín - Festival Jičín - město pohádky už zná prezidenta na rok 2002, organizátoři na tento post zvolili Josefa Horáčka, který převezme štafetu od Hany Krásenské.

Letošní ročník pohádkového festivalu, který se uskuteční ve dnech 10 až 15. září má téma "Rumcajs a jeho rodina" a bude jej provázet motto: Jsme rádi spolu.

"Při sestavování programu jsme vycházeli ze tří východisek, kterými jsou pocta pánům Čtvrtkovi a Pilařovi, rodina a ochrana přírody. Kromě toho jsem mezi dětmi uspořádala anketu, přes kterou jsem se snažila zjistit, co se jim na minulé pohádce líbilo, a naopak jakou změnu by uvítaly. Odezva byla veliká, sešla se řada nápadů přímo od dětí, které projevují entuziasmus a mají zájem o spoluúčast. A to mě inspirovalo k myšlence znovu obnovit dětský parlament, aby festival neorganizovali jen dospěláci, ale aby se na něm velkou měrou podíleli i ti nejmenší," shrnula své zkušenosti Hana Krásenská.

Příští v pořadí už 12. ročník bude pod prezidentskou patronací Josefa Horáčka, který by měl spolu s dalšími členy výboru nadačního fondu Jičín - město pohádky připravit program na téma "Vyprávění".

(jn)


Za rok budou Valdštejnské dny zaměřeny na vojenské aspekty

Jičín - Třetí Valdštejnské dny v Jičíně se podle všeho budou konat v druhé polovině května příštího roku. Hlavním pořadatelem by opět měl být okresní úřad, Nadační fond festivalu Jičín - město pohádky, Okresní muzeum a galerie Jičín spolu s městským úřadem.

Pořádání Valdštejnských dnů se přitom bude pravidelně opakovat, a to střídavě v Jičíně a ve Frýdlantě. Protože v letošním roce se oslavy konají od 18. do 20. května ve Frýdlantě, v Jičíně se budou konat o rok déle zhruba ve stejném termínu. Poté by se zde již měly opakovat každé dva roky. Podle zástupce přednosty a vedoucího referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Jičíně Jaroslava Veselého by program v příštím roce měl být rozložen zhruba do tří dnů. "Minulé Valdštejnské dny byly zaměřeny na astrologické aspekty, v příštím roce by se měly věnovat spíše těm vojenským. Již jsme také vstoupili ve styk s neformální hlavou rodiny Valdštejnů Dr. Ernestem Waldsteinem, který byl duší setkání tohoto slavného rodu v Jičíně i v minulých letech," říká Veselý. V rámci Valdštejnských dnů by se měly konat i zajímavé přednášky, jednu z nich by mimo jiné měla mít vedoucí katedry logiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kamila Bendová. Na minulém festivalu Jičín město pohádky se představila i švédská šermířka Blanka Karlsson, doktorka filozofie, která by také měla v příštím roce pojednat o Valdštejnovi, tentokrát ze švédského pohledu. Valdštejnské dny budou však zároveň pojaty i jako lidová zábava, a proto by se veřejnosti měla samozřejmě opět představit také Valdštejnova garda. Při prvních Valdštejnských dnech zájem veřejnosti mimo jiné lákal křest novopackého šestnáctistupňového piva Valdštejn, při druhém ročníku se křtilo Valdštejnovo červené veltlínské víno a na příští rok se plánuje křest Valdštejnovy medoviny. "V rámci programu chceme navázat i na nedávno konané setkání české šlechty, jejíž zástupce bychom taktéž rádi na akci pozvali," dodává zástupce přednosty.

Valdštejnské dny se v Jičíně pořádaly již v roce 1934, a to na paměť třístého výročí úmrtí Albrechta z Valdštejna. V první polovině roku 1934 se mimo hlavního celovečerního programu 9. února věnovanému Valdštejnovi v Masarykově divadle také konala řada přednášek v hotelu Paříž, o jejichž náplni svědčí především názvy přednášek, jako Valdštejn vojevůdce, Valdštejnovy umělecké snahy, Valdštejn v literatuře, Valdštejn národohospodář, ale i přednáška od univerzitního profesora Josefa Pekaře - Valdštejn v dějinách českého národa. V Jičíně byla také v rámci Valdštejnských dnů v úmrtní den vévody Frýdlantského 25. února 1934 sloužena mše svatá, celebrovaná J.E.ThDrem M. Píchou, biskupem v Hradci Králové a 24. června byla v budově obchodní školy otevřena Valdštejnova výstava s výstavou modelů starých selských staveb a slovanských lázní, měst a přírodních krás.

(max)


Libáň získá policejní služebnu

Libáň - Někdejší úřadovnu České pošty v Libáni vystřídá služebna policie, které město už dříve uvolněné prostory pronajalo. K základnímu vybavení nové kanceláře dojde v období nejbližších týdnů.

Libáňský starosta Jan Šesták potvrdil, že o umístění služebny Policie České republiky v Libáni usilovalo město už delší dobu. "Místnost, kterou donedávna využívaly poštovní doručovatelky, byla na náklady města zrenovována, a tyto prostory jsme pronajali. Předpokládáme, že v Libáni budou asi dva policisté, i když asi zřejmě ne každý den v týdnu. Pro obyvatele města a nejbližších obcí to bude určitě znamenat přínos," řekl starosta.

Navzdory očekávání radnice ovšem nebudou v libáňské služebně zavedeny úřední hodiny a dny, ve kterých by místní lidé mohli za policisty přicházet, aby řešili jejich záležitosti. Okresní policejní ředitel Ladislav Ivančík potvrdil, že stanoviště nebude stále obsazeno. "Úřední hodiny zde stanoveny nebudou. Jde o běžnou služebnu, kam budou v předem oznámeném termínu předvolávání jednotliví občané z konkrétních důvodů," upřesnil Ivančík.

Služebna v Libáni spadá pod obvodní oddělení v Kopidlně, podobně jako například služebna v Lázních Bělohradě pod Novou Paku.

(jn)


Péče myslivců o divokou zvěř

Jičín - Větší výskyt vztekliny, tak jak byl naposledy zaznamenán v oblastech Rychnovska a Ústeckoorlicka, je vždy důvodem ke znepokojení. Na Jičínsku se vzteklina naštěstí dosud neobjevila a poslední případ výskytu této nemoci spadá do období před pěti lety. Velkou zásluhu na jejím zlikvidování mají místní myslivci, kteří v posledních letech zaznamenali velmi dobré výsledky rovněž v boji proti parazitům lesní zvěře, kteří se mohou přenášet na hospodářská zvířata.

"Většina lidí vidí na práci myslivců pouze to, že si k nedělnímu obědu mohou dopřát zaječí nebo srnčí svíčkovou. Už si asi těžko vybaví, že jsou to právě oni, kteří se starají například o potlačování nebezpečné vztekliny, z níž mají všichni oprávněný strach," říká předseda Okresního mysliveckého spolku v Jičíně Josef Ulrych.

V současné době je Jičínsko prosté vztekliny a poslední případ se vyskytl před pěti lety na Libuňsku. Vzhledem k předchozímu vakcinování se tak preventivní pokládání vakcín provádí pouze v některých oblastech zejména na hranicích okresu. "Výskyt vztekliny souvisí se zavlečením této nemoci z Polska, kde se vakcinování lišek neprovádělo. U nás je totiž prevenci přikládán větší význam," soudí Ulrych, který zároveň upozorňuje na důležitost plošné ochrany.

Aby byla zajištěna co největší účinnost chystaných opatření, je nutné průběžně kontrolovat a doplňovat chybějící vakcínu, což v praxi znamená, že tato místa musí být opakovaně prohlížena. "K takovému úkolu je zapotřebí na okrese tisícovka lidí. Bez myslivců, kteří se této činnosti věnují ve svém volnu, by to bylo asi stěží možné," podotýká Ulrych. Podle jeho slov je úloha mysliveckých spolků mnohými málo doceňována. "Vždyť jsou to právě myslivci, kteří dobrovolně zabraňují přenášení nákaz z lesní zvěře, a to jak na lidi, tak na hospodářská zvířata, včetně psů a koček."

Jedním z dokladů péče o lesní zvěř na okrese Jičín je i úspěch při potírání parazitů u spárkaté zvěře. "V roce 1994 jsme společně s farmaceutickou fakultou v Hradci Králové jako první v republice přistoupili k ozdravování stavů spárkaté zvěře v rámci celého okresu. Aplikace je prostá a probíhá formou přísady do krmení ," vysvětluje Miloš Kovář, předseda myslivecké komise při OMS. Na této akci se finančně z poloviny podílejí jednotlivé myslivecké spolky a zbytek je hrazen OMS. Jak ale dokládají výsledky, rozhodně se to vyplatí. "Zvěř přibývá rychleji na váze, protože už není tolik obtěžována podkožními a střevními parazity a může více času věnovat pastvě. Přínosem je i skutečnost, že se snižuje riziko nákazy domácích zvířat," připomíná Kovář.

(pe)


Nové Noviny