Nové Noviny č. 5/012. února 2001str. 3

Vzhledem ke složité finanční situaci chtějí snížit příspěvek i sportovcům

Jičín - V předběžném rozpočtu města je na podporu sportovních oddílů vyčleněna ještě menší částka oproti roku minulému. A to i přesto, že již finanční obnos vyčleněný pro sportovce v minulém roce byl takřka všemi oddíly označován za velmi nízký.

V letošním návrhu je totiž na podporu sportovních aktivistů a oddílů počítáno pouze s částkou 100 tisíc korun oproti 170 v roce minulém. Podle člena zastupitelstva Josefa Letošníka je tato částka opravdu malá a zástupci sportovců v nejvyšším městském orgánu budou rozhodně usilovat o její navýšení. "Vím, že finanční situace města je složitá, ale tato částka je opravdu velmi nízká. Doufám však, že jde prozatím pouze o první fázi a že se situace, pokud ne při schvalování rozpočtu, tak alespoň v průběhu roku změní k lepšímu. Při rozdělování financí ve sportovní komisi budeme každopádně i nadále hledět především na podporu práce s mládeží, což by zastupitelstvo mělo každopádně vzít v potaz," vyjadřuje svůj názor Letošník. S ještě radikálnějším názorem se netají další člen zastupitelstva, zástupce jičínských hokejistů, Karel Lenc. "Sto tisíc nemůže nic vyřešit. Finanční podpora sportovcům by měla být v řádu mnohem vyšším a pokud částka pro oddíly nebude mít alespoň šest nul, tak je pomoc velmi slabá. Když například vezmu v potaz předpokládaných sto tisíc, tak na hokejisty by připadlo okolo deseti až patnácti tisíc, a to nám stačí tak na pár hokejek. Na druhou stranu i já chápu složitou finanční situaci města, ale podporu výkonnostního sportu, který vychovává desítky dětí a je zábavou pro stovky diváků, osobně pokládám za jednu z největších priorit," konstatuje Lenc.

Ani oddíl házené, který hraje první ligu, nemůže prozatím podle všeho počítat s větší podporou města. "Zpráva je pro nás o to nepříjemnější, že v tomto roce musíme pořídit nový povrch na venkovní házenkářské hřiště na stadionu nacházející se v dezolátním stavu, což znamená investici ve výši okolo půl milionu korun. Úhradu budeme samozřejmě řešit vlastními silami a za pomoci sponzorů, i když zde sportují nejen členové házenkářů, ale také další mládež z Jičína," říká člen výboru házené Jaroslav Smejkal.

Podle tajemníka městského úřadu Petera Bareše samozřejmě vše záleží na konečném odsouhlasení zastupitelstvem a prozatím se diskutuje pouze o návrhu rozpočtu. Sportovci mají přitom možnost o příspěvek požádat prostřednictvím zaslaných žádostí na sportovní komisi nejdéle do konce dubna. Ta by měla vyhotovit určitá pravidla na rozdělování, tak jako v loňském roce, kdy se pro jejich přidělení brala v potaz především velikost členské základny, zejména mládeže a ekonomická náročnost jednotlivých sportů. "Konkrétní návrh klíče na rozdělení financí v letošním roce ještě sestaven nebyl. Prozatím rada navrhla pro podporu sportovních oddílů uvolnit stejnou částku jako na kulturu, tedy 100 tisíc. Je to sice méně než v loňském roce, ale každý si musí uvědomit, že pokud chceme někde přidat, musíme na druhou stranu jinde ubrat. Vedení města přitom již několikrát konstatovalo, že situace s rozpočtem je velmi napjatá, a proto si město nemůže, i kdyby chtělo, dovolit na podporu sportovních oddílů vydávat větší finanční obnosy. Navíc nás nemalé prostředky stojí udržení chodu sportovních zařízení, jako Aqua centra, zimního a letního stadionu, kde se naše náklady pohybují řádově v milionech korun," prohlásil tajemník Bareš.

(max)


Odhad škody: 160 tisíc

Předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Lázních Bělohradě Jindřich Rychtera obhlíží spoušť na rybníku Nadýmák u Tetína, kde došlo v důsledku zamoření vody k otravě ryb, jakou coby rybář nepamatuje.

FOTO: jn

Tetín, Lázně Bělohrad - Až na 160 tisíc korun odhaduje bělohradská organizace Českého rybářského svazu škodu, způsobenou zamořením rybníku Nadýmák blízko Tetína. V důsledku otravy došlo k úhynu velkého množství ryb, převážně kaprů.

Pro bělohradské rybáře je tento případ jedním z nejhorších, jaký pamatují. "Do zdejšího chovného rybníka jsme nasadili kolem dvou tisíc dvě stě kaprů a také úhoře a líny. Rybník je zamrzlý, takže přesnou výši škody lze jen těžko vyčíslit, ale odhaduji ji na 150 až 160 tisíc korun," řekl předseda místní rybářské organizace Jindřich Rychtera. "Na zamoření Nadýmáku přišel minulou neděli jeden z našich členů, to už byla řada ryb leklých a hodně se jich ještě tísnilo u přítoku," dodal.

Příčinu tak masivního úhynu měl určit laboratorní rozbor vody, jejíž vzorky odebrala okresní hygienická stanice. Podle prvotního vyjádření rybářů a pracovníků okresního referátu životního prostředí mohlo být zamoření způsobeno buď z blízkého zemědělského družstva nebo obytné zástavby, rovněž napojené na veřejnou kanalizaci. Její výpusť končí právě v rybníce. Zdroj znečištění ještě nebyl minulý týden zjištěn. "Na Veterinární ústav v Hradci Králové vezeme na analýzu několik ryb," oznámil v pondělí vodohospodář okresního úřadu Ivan Vokatý. Zdůraznil, že zatím nebyla potvrzena žádná varianta, kdo ekologickou havárii způsobil.

Pro rybáře je případ o to tragičtější, že nemohou šupináčům prakticky vůbec pomoci, a navíc přišli o takřka celé letošní zarybnění. Hladinu pokrývá vrstva ledu, která minulý týden dosahovala tloušťky asi sedmi centimetrů. "Vypuštění nádrže nepřichází v úvahu, protože jsme nechtěli riskovat zamoření dalších rybníků. Pod Nadýmákem jsou další tři vodní plochy, kousek dál je Hluboký, pak Skalák a rybník pod Byšičkami. V otráveném Nadýmáku je přes dva tisíce kaprů, to znamená, že na letošní rok nemáme prakticky co dát do našich ostatních rybníků," říká s trpkostí Rychtera.

První výsledky rozboru vody pouze ukázaly, že některé přípustné hodnoty organického znečištění byly výrazně překročeny.

(jn)


Železnická plesová sezóna

Železnice - Hasičským bálem zahájila letošní plesová sozóna i v Železnici. Další ples, tentokrát Sportovní, bude na pořadu v sobotu 17. února a jeho pořadatelem je fotbalový oddíl TJ Sokol. K tanci i poslechu bude hrát lomnická skupina Styl. Tomuto plesu bude odpoledne předcházet dětský karneval. Uzavírat budou 10. března Šibřinky s libáňskou skupinou Mavis. Na přípravě a průběhu Šibřinek se tradičně podílí všechny tělovýchovné složky v obci. Bohatá tombola za přispění místních i okolních sponzorů je na všech železnických bálech už několik let pravidlem.

Letos čeká na návštěvníky sokolovny příjemné překvapení v podobě zrekonstruovaných sociálních zařízení. Velký kus práce odvedli sami sportovci, dobrou pověst potvrdila i stavební firma Obis z Nové Paky. Poděkování patří i firmám Ekoagromont Studeňany, Stavtransflock a pánům M.Danišovi, Vl.Tomšovi a Zd.Šolcovi.

(pk)


Krátce

MILOVICE: Schází renovace fasády

Po řadě rekonstrukčních a restaurátorských zásazích v interiéru milovického kostela je podle starosty Vlastimila Hrušky na řadě exteriér v obci dominantního objektu. Letos má být dokončena renovace fasády kostela sv. Petra a Pavla, s jehož postupnou opravou se započalo už v první polovině devadesátých let. Náklady se odhadují na půl milionu korun, více než polovinu této částky uhradí obec, ostatní má být podíl státní dotace. Bez ní se akce podle starosty neuskuteční.

(jn)

JIČÍN: Proti drogám sto tisíc

Na protidrogovou prevenci obdržel okres Jičín dotaci ve výši sto tisíc korun. Garantem využití těchto peněz je okresní pedagogicko - psychologická poradna ve spolupráci s okresním úřadem. Dotace byla přidělena na základě zpracovaného projektu, do něhož se zapojí jednotlivá školská zařízení na Jičínsku. Vedle státem poskytnutých 100 tisíc korun uvolní letos část finančních prostředků na protidrogovou preventivní činnost také města. Například rozpočet Nové Paky počítá s příspěvkem 50 tisíc korun.

(jn)

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Město vydalo zpravodaj

První číslo nového zpravodaje vydalo minulý měsíc město Lázně Bělohrad nákladem dvou a půl tisíc kusů. Časopis o dvanácti stranách má název Bělohradské listy, noviny města a okolí. Budou vycházet pravidelně v dvouměsíční periodě. Vydáváním zpravodaje navazuje město na jiné tituly, které zde kdysi vycházely, například Lázeňský týdeník z první republiky, Z Raisova kraje, Bělohradský zpravodaj a měsíčník Lázně Bělohrad, který vycházel v roce 1994.

(jn)

JIČÍN: Kurzy plavání pro začátečníky

Plavecká škola v Jičíně otevírá pro děti od šesti let Kurz plavání pro začátečníky, který bude probíhat vždy v sobotu od 8.30 do 9.30 hodin. Kurzy, které proběhnou pod vedením zkušených cvičitelů plavání, budou zahájeny 24. března a končí 2. června. Cena za deset lekcí je 450 korun. Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte v recepci AQUA CENTRA v Jičíně a informovat se můžete i na telefonním čísle 0433/531 860.

(red)

JIČÍN: Soutěž prověřila jazykové schopnosti studentů

Průzkumem jazykových znalostí bylo okresní kolo soutěže v německém jazyce, které se konalo ve čtvrtek 18. ledna na Školském úřadě v Jičíně. Uskutečnilo se pod patronací Pedagogického centra v Hradci Králové za účasti 17 studentů z 8 místních středních škol. Studenti prokazovali svoje vědomosti v několika úkolech, mezi něž patřil například mluvnický test, poslech s porozuměním, řešení modelové situace a popis obrázku na dané téma. Jazykovou pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a mluvnickou správnost hodnotila čtyřčlenná porota složená ze dvou zástupců jičínských škol a ze zástupce hořické a novopacké školy. Všech 17 studentů prokázalo, že mají dobré znalosti, přesto byli vyhodnoceni tři nejlepší. První místo obsadila Marcela Houžvičková z Hořic, na druhém místě skončila Jana Knorová a na třetím Jana Pavlíková, obě z Jičína.

Věnceslava Burešová


Nové Noviny