Nové Noviny č. 5/012. února 2001str. 4

Ochrana osobních dat se od června minulého roku značně zpřísnila

Praha, Kopidlno - Od 1. června minulého roku vstoupil v platnost nový zákon o ochraně osobních dat, který v mnohém zpřísňuje podmínky nakládání s osobními údaji. V předchozím období totiž velice často docházelo k nežádoucímu nakládání či dokonce obchodování s daty osobní povahy, čímž vznikalo i reálné nebezpečí jejich zneužití. Současné zpřísnění zákonné ochrany však může znamenat, že v některých donedávna běžných situacích je poskytnutí dat považováno za protizákonné a jejich poskytovatel se tak vystavuje možnosti trestního postihu.

Ještě do června loňského roku bylo nakládání s osobními údaji mnohem benevolentnější. Podle nového zákona však občan, který žádá například o poskytnutí osobních dat o narození či adresách jiných osob, musí mít oproti předchozí praxi písemný souhlas dotyčné osoby nebo jejího zákonného zástupce.

Potíže mohou nastat již při shánění adres abiturientů za účelem uspořádání večírku. "Vedení školy nemůže vydat či zveřejnit údaje o adresách spolužáků, protože k tomu nemá souhlas svých bývalých žáků. Aby škola mohla data poskytnout, musela by nejprve každého z nich zažádat, zdali dotyčný chce vydat svou adresu," sdělil Ladislav Hejlík, tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze. Podle vyjádření Hejlíka je jedním z důležitých vodítek pro rozlišení, kdo je a není oprávněn data poskytovat, pochopení termínu systematické zpracování či shromažďování dat. "Škola jako instituce nepochybně provádí shromažďování dat o svých žácích, které je považováno dle tohoto zákona za systematické zpracování. Proto je vedení školy oprávněno poskytovat data výhradně se souhlasem jejich majitelů. Podobně musí respektovat zákon i řada dalších státních institucí, ale i soukromé subjekty, jako podniky se zaměstnanci. Naopak pokud jsou data sbírána nahodile (například podkladová data pro článek apod.) či pouze pro osobní potřebu z dostupných zdrojů, je možné tyto údaje předávat a poskytovat," vysvětlil Hejlík. Písemný souhlas konkrétní osoby je však nezbytný paradoxně i v situaci, kdy majitel nemovitosti chce zveřejnit data o trvalém neplatiči nájemného. Podle zákona na ochranu osobních dat totiž má tento vlastník ve svém držení systematickou evidenci svých nájemníků, a proto musí být tyto údaje chráněny.

Z hlediska ochrany osobních dat je velice často diskutován i konkrétní příklad vymahatelnosti osobních dat při návštěvách veřejných a soukromých budov. Návštěvníci se totiž v některých situacích ohrazují před neoprávněným požadováním osobních údajů. "Ve sbírce bychom nalezli asi čtyřicet zákonů a předpisů, které označují případy, ve kterých je majitel povinen zjišťovat rodná čísla osob. Mimo jiné platí tato opatření i při návštěvě kasina a dalších citlivých objektů, v nichž je nutné znát přesnou identifikaci osob. Pak jsou tu samozřejmě soukromé podniky, ale i státní úřady, které chtějí mít nějakou kontrolu osob pro případ mimořádných událostí a pro jejich pozdější dohledání. V těchto případech by ale mělo stačit pouze jméno, číslo občanského průkazu či služebního průkazu, pro dohledatelnost osoby totiž není rodné čísle nezbytně nutné," upřesnil Hejlík. Zároveň však připomněl, že samozřejmou povinností vrátného je získané údaje náležitě chránit a uchovávat je ve svém vlastnictví pouze na dobu nezbytně nutnou.

Mohou však nastat i některé sporné případy, které je nutné vždy posuzovat individuálně, případně se na ně vztahuje více zákonů. "Mnoho otázek z hlediska výkladu zákona dosud zůstává ne zcela jasných. Například zveřejňování osobních dat v tiskovinách, i když se jedná třeba jen o připomínku životního jubilea, provádíme jedině se souhlasem těchto lidí. Ve sporných situacích je bezpečnější raději neposkytovat osobní údaje," sdělila tajemnice Městského úřadu v Kopidlně Lenka Kropáčková. Specifickým případem je shromažďování a poskytování údajů z kronik. "Pokud kronika obsahuje údaje o událostech s uvedením jednotlivých osob, pravděpodobně by bylo možné tato data poskytovat," říká Hejlík, i když podle jeho slov je v takových případech lepší postupovat spíše případ od případu. Kroniky totiž často obsahují i evidenci majetkových vztahů a údaje o narozeních a úmrtích osob, případně i další citlivé údaje. "V těchto případech by bylo zveřejňování údajů zřejmě protizákonné," dodal Hejlík.

(pe)


Automaty jsou v rozporu s vyhláškou

Jičín - Výherní hrací přístroje, které jsou už několik let umístěny v nádražní restauraci v prostoru Železniční stanice Jičín, odporují ustanovení městské vyhlášky.

Jejich provozovatel totiž nesplňuje jednu ze zásadních podmínek, podle které nemohou být tyto přístroje v objektu, který se nachází do 100 metrů od budov škol a školských zařízení, sociální a zdravotní péče, státních orgánů a církví. Zákaz platí i pro celou oblast městské památkové rezervace.

"V tomto případě se to týká vzdálenosti nádraží od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Dělnické ulici. Je to méně než sto metrů," potvrzuje Eva Zatloukalová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu. Automaty na vlakovém nádraží tak s největší pravděpodobností fungují v rozporu s vyhláškou přijatou v roce 1998 už delší dobu. "Pravdou je, že jsme tento případ už jednou řešili s naší právničkou. Do konce minulého roku však nebyl jasný statut hasičského záchranného sboru. Teď nám bylo potvrzeno, že jde skutečně o orgán státní správy, spadající pod nové hejtmanství," uvedla Zatloukalová.

Městský úřad proto zaslal provozovateli výherních hracích přístrojů dopis, v němž ho na zjištěné skutečnosti upozorňuje. "Na první půlrok už je poplatek za provozování zaplacen. To znamená, že automaty v restauraci zůstanou ještě do konce června," poznamenal Zatloukalová s tím, že na další období už povolení k této činnosti radnice nevydá.

(jn)


Lyžařské výcviky jsou levné

Jičínsko - Pouze ve výjimečných případech se studenti základních a středních škol nemohou z finančních důvodů spolu s ostatními zúčastnit lyžařského výcviku. Na výcvik přitom jezdí žáci sedmých, případně osmých tříd základních škol a studenti prvních ročníků škol středních.

Žáci 3. základní školy v Poděbradově ulici v Jičíně jezdí pravidelně na chatu Javorka v Peci pod Sněžkou a za týdenní pobyt včetně stravování hradí 1500 korun. Podle ředitele školy Miloše Vejvody se tradičního výcviku účastní drtivá většina žáků, pouze ze zdravotních důvodů někdo výjimečně nemůže nastoupit. "Občas se sice nějaké hlasy ohledně velké finanční náročnosti ozvou, ale v nevelké míře. Rozhodně to výcvik prozatím nijak neohrožuje," dělí se o svou zkušenost Vejvoda. Jeho slova potvrzuje i ředitelka 2. základní školy v Nové Pace Eva Tůmová. Zde se lyžařského soustředění zúčastňují děti sedmých tříd a už třetím rokem škola využívá služeb chaty Alfonska na Benecku. Šestidenní výcvik přijde na 1320 korun. "Myslím si, že vše je pouze otázka chuti. Pokud by se vyskytl žák, jehož rodina by nemohla tuto částku zaplatit, dostal by žák od rodičovského sdružení půjčku, kterou by mohli rodiče průběžně bezúročně splácet," konstatuje Tůmová. Pouze na základní škole v Sobotce zaznamenali v tomto roce jediný případ, kde jako důvod neúčasti na lyžařském kurzu rodiče uvedli nedostatek financí. "Hlavním důvodem bylo přesvědčení rodičů, že už nikdy v budoucnu jejich dítě nebude lyže, ani získané dovednosti potřebovat. Dalším důvodem neúčasti jsou často skutečné zdravotní problémy. Rozhodně jsem však přesvědčena o tom, že výcvik má pro žáky veliký význam a tato investice se určitě vyplatí," říká ředitelka školy Alena Čelišová. Na škole, tak jako v Nové Pace, je možno si bezplatně zapůjčit výstroj, týdenní pobyt stojí 1500 korun. Pokud se vezmou v potaz i náklady na vlek, celkové finanční potřeby na žáka se pro domácnost pohybují okolo dvou tisíc korun. Také v Hořicích základní škola Na Daliborce větší problémy s organizací lyžařských výcviků neregistruje. Ředitelka školy Jaroslava Grossová se domnívá, že je to dáno především jejich nízkou cenou. Zde totiž týdenní pobyt se stravou žáky přijde do 900 korun. "Jezdíme do blízkosti Špindlerova Mlýna a pobyt realizujeme v porovnání s jinými školami velmi lacino. Naši žáci i letos jedou všichni. Občas však začínáme mít problémy se školami v přírodě, na což už asi některé rodiny přestávají mít," ochotně sděluje Grossová.

Obdobná situace jako na základních školách panuje na školách středních. Podle ředitele Masarykovy obchodní akademie Jiřího Tajče se z finančních důvodů výcviku neúčastní mizivé procento studentů. "Jde o jednoho až dva studenty ročně. Často je to ale spíše zástupný problém, protože se některým studentům jednoduše nechce nikam jet. Celý pětidenní pobyt přijde do jednoho tisíce korun, navíc v místě máme i velmi laciný vlek," seznamuje se situací na obchodní akademii ředitel. Také na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti obchodním v Hořicích absolutní většina žáků na kurz nastoupí. "Jezdíme většinou na chaty s jídlem a týdenní pobyt studenty přijde okolo 1200 korun. Nakoupili jsme i lyže pro ty, kteří je prostě nemají. To, že by se lyžařského výcviku někdo nezúčastnil z ryze finančních důvodů, bychom asi ani nezjistili. Jde spíše o problém skrytý, protože v takovém případě by s největší pravděpodobností student přinesl omluvenku od rodičů, že se ho nemůže zúčastnit z důvodu nemoci," sdělil na dotaz NN ředitel školy Jaroslav Kotrbáček.

(max)


VÝROČÍ BITVY U JIČÍNA Závěr června letošního roku bude ve znamení vzpomínkových akcí k výročí Prusko-rakouské války z roku 1866. V rámci pietních setkání bude připomenuta i krvavá bitva u Jičína. Spolky vojenské historie už připravily program Zámeckých slavností 2001, které se uskuteční ve dnech 22. až 24. června v Náchodě a v Jičíně. "Pátek a sobota je vyhrazena Náchodu, v neděli se vojska přesunou do Jičína, kde se uskuteční dva slavnostní průvody, rakouské a pruské armády. Hlavní program začne odpoledne na Valdštejnově náměstí, kde proběhne rekonstrukce bitevní scény," informoval Rudolf Koldovský z historické jednotky 74. pěšího pluku vévody z Württembergu. O týden později se bude konat pravděpodobně největší akce "šestašedesátníků" na Chlumu. O programu v Jičíně jednali v úterý zástupci okresního úřadu, muzea a obcí.

FOTO: jn


Milovice postaví bytový dům

Milovice - Stavbu nájemního domu se šesti bytovými jednotkami plánuje na letošní rok obec Milovice, která je z těchto důvodů připravena čerpat úvěr za více jak jeden milion korun.

"Byla by to jedna ze stěžejních investičních akcí letošního roku, její realizace je ale podmíněna státní dotací. Pokud nám stát nepřispěje, budeme ji muset odložit," sdělil milovický starosta Vlastimil Hruška. Objekt má stát v prostoru blízko tamní základní školy, a v současnosti probíhá jednání s vlastníkem sousední nemovitosti, který zatím zaujímá zamítavé stanovisko. "Věřím, že se s ním dohodneme, se stavbou by neměl být problém, protože je v souladu s územním plánem obce," řekl starosta.

Počet zájemců o nové bydlení je podle Hrušky vyšší, než jaké jsou možnosti. Na šest čtyřpokojových bytových jednotek (3+1) připadá v současnosti deset uchazečů. "Všem vyhovět nemůžeme, uspokojeno bude nejspíš prvních šest přihlášených v pořadníku," poznamenal Hruška. Každý z budoucích uživatelů přispěje částkou zhruba 400 tisíc korun, vedle pozemku zhruba dvě stě tisíc korun na byt uvolní také obec. Tyto výdaje vykryje z úvěru, jenž pak budou nájemníci postupně splácet.

V případě, že se svou žádostí o dotaci Milovice uspějí, stavba začne někdy v polovině roku. "Letos bychom měli prostavět prvních asi dva a půl milionu korun," dodal Hruška.

(jn)


Nové Noviny