Nové Noviny č. 5/012. února 2001str. 5

Město škrtalo, ale také si polepší

Nová Paka - Na jedné straně přistoupilo vedení města ke škrtům v návrhu rozpočtu za téměř 14 milionů korun, které převyšovaly jeho finanční možnosti, na straně druhé si proti loňsku Nová Paka polepší v daňových příjmech zhruba o 4,25 milionů korun.

Hlavní podíl na vyšších daňových výnosech představuje zcela nová příjmová položka DPH (daň z přidané hodnoty), kde je plnění pro Novou Paku odhadováno na necelých 20 milionů korun. Celkový rozpočet města se pohybuje na hranici 113 milionů korun.

Největší investicí v letošním roce bude pokračující dostavba nové sportovní haly při první základní škole, na níž z vlastních zdrojů uvolní více než jeden milion korun. Vedení radnice se také po několika urgencích u některých poslanců podařilo získat ze státního rozpočtu dotaci 10 milionů korun. Přesto na dokončení tělocvičny a celkovou rekonstrukci školských zařízení potřebuje město kolem 30 milionů, což odpovídá zhruba polovině loňských výdajů.

Druhou státem zčásti financovanou akcí je stavba bytového domu v ulici Petra Bezruče. Čtyřiadvacet bytových jednotek včetně komunikace by mělo být letos na podzim nákladem dvaceti milionů korun dokončeno. Mezi výdajovými položkami figuruje také dva a půl milionu korun na vybudování sítí u dvou desítek stavebních parcel v lokalitě za ZPA, které budou letos na jaře nabídnuty k prodeji.

V plánu je i rekonstrukce střechy a omítky na historickém objektu Suchardova domu. Včetně příspěvku státu, pokud se ho Nová Paka dočká, bude na opravu, údržbu a provoz muzea vyčleněno k 2,8 milionům korun. Z loňského roku byl také převeden finanční požadavek na pořízení kamerového systému, který má lépe zabezpečit muzejní sbírky.

Zastupitelé například schválili také necelých 200 tisíc korun na opravy soch, klášterního a farního kostela a příspěvek 425 tisíc korun na zajištění dopravní obslužnosti v jičínském okrese.

(jn)


Policie České republiky

Dobrá Voda - Mezi 21. a 22. lednem se do firemní haly v Dobré Vodě vloupal neznámý pachatel a odcizil odtud tlakovou láhev se svářecím plynem a svářecí kuklu. Celková škoda je přibližně 12.000 Kč.

Jičín - V Jungmannově ulici v Jičíně navštívil v pondělí 22. ledna kolem 10.00 hodin stařenku v jejím bytě neznámý pachatel snědé pleti, tmavých kudrnatých vlasů a nápadně velkých očí. Představil se jako pracovník MěÚ Jičín, který provádí sociální výzkum. Po jeho odchodu stará žena zjistila, že byla okradena o finanční hotovost a dvoje hodinky. Celková škoda činí asi 11.000 Kč.

Policie ČR upozorňuje na tuto trestnou činnost páchanou zejména na starších, důvěřivých lidech a žádá občany, aby věnovali svému okolí, ale i lidem, které vpouští do svých bytů, zvýšenou pozornost. Vyžadujte od neznámých lidí osobní doklady, průkaz ze zaměstnání či písemné pověření k činnosti, v níž údajně přicházejí. V případě podezření na trestnou činnost nebo vzniklých nejasností, které by ji mohly naznačovat, informujte neprodleně Policii ČR na linku tísňového volání - 158. Zvažte, koho do bytu pouštíte, chráníte tím především sebe a svou bezpečnost.

Jičín - V noci na 23. ledna odcizil pachatel po předchozím poškození zámků z nákladního vozu Tatra a nádrže bagru v Dělnické ulici v Jičíně motorovou naftu za téměř 6.000 Kč.

Jičín - Z kabelky zavěšené na opěradle židle v kanceláři odcizil pachatel v úterý 23. ledna dopoledne dámskou peněženku s finančním obnosem 1.000 Kč. I když odcizená částka není nijak vysoká, pachatel se v tomto případě navíc dopustil trestného činu neoprávněného držení platební karty, která byla odcizena spolu s peněženkou.

Březina - V levotočivé zatáčce v Březině dostal 23. ledna smyk řidič Trabantu, který se svým vozem narazil do oplocení dvou domů. Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl vyloučen, škoda činí asi 16.000 Kč.

Jičín - V rozmezí od 11. do 24. ledna došlo v Koněvově ulici v Jičíně k vloupání do domu, z kterého pachatel odcizil věci za přibližně 14.000 Kč. Do domu poberta vnikl tak, že rozbil skleněnou výplň zadních dveří a pak si je odemkl klíčem, který se nacházel na jejich vnitřní straně.

Hořice - Ve vrátnici podniku Mileta v Hořicích došlo ve středu 24. ledna k dopravní nehodě dvou vozidel v místě, kde se komunikace stáčí za roh budovy. Ve chvíli, kdy se oba řidiči viděli, nebyli již schopni na zledovatělém povrchu svá vozidla zastavit. Ke zranění nedošlo, alkohol byl vyloučen, škoda je přibližně 45.000 Kč.

Jičín - Odpoledne 24. ledna došlo k vloupání do nápojových automatů v jičínské nemocnici. Pachatel způsobil škodu za přibližně 8.000 Kč.

Jičín - V Hradecké ulici v Jičíně dostala 24. ledna ve 21.30 hodin řidička Trabantu smyk na zasněžené vozovce a narazila do zaparkovaného vozu Peugeot 405. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, alkohol byl vyloučen, škoda však činí přibližně 155.000 Kč.

Jičínsko - Okresní úřad vyšetřování v Jičíně koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, které se týká třiačtyřicetiletého lékaře z Jičínska pro neposkytnutí dostupné potřebné pomoci pacientovi, který následně zemřel.

Lékař byl loni v září přivolán ke čtyřiapadesátiletému pacientovi v Nové Pace a určil u něho diagnózu infarkt myokardu. Nepočkal však u něj do příjezdu sanitního vozu a pacient zemřel ještě před převozem do nemocnice. Pozůstalí podali na lékaře trestní oznámení. Pochybení lékaře konstatovala lékařská znalecká komise při FN v Hradci Králové a případ začal šetřit OÚV Jičín. K důkladnému posouzení viny bude muset vyšetřovatel nechat zpracovat znalecký posudek.

Věc je posuzována jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví podle § 224/1,2 trestního zákona a lékaři hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let.

Dětenice - V noci na 26. ledna odcizil neznámý pachatel nákladní vůz Liaz s hydraulickou rukou modré barvy a valníkovým přívěsem BSS PV modré barvy. Vozidlo bylo zaparkované na návsi v Dětenicích. Na nákladním voze byly na paletách naloženy cihlové bloky Porotherm - PTH 40. Z kabiny byly zároveň odcizeny OP, ŘP, cestovní pas a OTP od vozidla i přívěsu. Celková škoda je přibližně 620.000 Kč.

(tm)


Neplaťte víc, než musíte

Podnikatel si neuplatňoval stravné v letech 1996 - 1999, na které měl nárok, ve výši cca 20 tis. Kč za rok. Mohl by si uplatnit tento nárok při případné daňové kontrole, pokud by mu doměřili základ daně.

Náklady, které si daňový subjekt neuplatnil v období, do kterého při respektování věcné a časové souvislosti s příslušnými příjmy patřily, může s určitým omezením uplatnit formou podaného dodatečného daňového přiznání na daňovou povinnost nižší, nebo ztrátu vyšší. Toto dodatečné daňové přiznání není z časových důvodů přípustné za podmínek uvedených v ust. § 41 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a z věcných důvodů není přípustné, pokud jsou splněny podmínky uvedené v ust. § 41 odst. 4 téhož zákona, které podání vylučují.

Možnost podání dodatečného daňového přiznání na daňovou povinnost nižší nebo ztrátu vyšší, než jaká byla částka poslední známé daňové povinnosti, není vázána na doměření daně. Podat dodatečné daňové přiznání ke zdaňovacímu období z důvodu, že nebyly zahrnuty do daňových nákladů některé položky, které s tímto obdobím souvisely, lze i v případě, kdy by teoreticky po kontrole došlo ke snížení poslední známé daňové povinnosti.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Pohádkově prožitý večer

V podvečer 20. ledna se nám dostalo pozvání na večeři do zámku v Dětenicích. Ta se uskutečnila z výhry 5.000 Kč, kterou syn obdržel od agentury dětenického zámku. Pro naši rodinnou společnost vyzněl tento večer opravdu jako v pohádce.

Zámecká zahrada je krásně osvícena, na nádvoří nás čeká uvítání a přípitek z rukou paní Fialové (provozní). Tato příjemná duše nás provedla a seznámila s historií zámku. Poté v salonku, kde sálalo teplo krbu a v průčelí stálo brnění pánů z Valdštejna, následovala večeře. Všem nám bylo moc hezky na duši. Za to patří dík celém personálu zámku.

Rodina Kubíčkova a Syrovátkova, Jičín


Daňový kalendář na únor

Čtvrtek 8. února

Pojistné - záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za měsíc leden 2001. Záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za měsíc leden 2001.

Čtvrtek 15. února

Splnění oznamovací povinnosti za rok 2000 podle ust. § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků - právnické a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a z jiné samostatně výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost (tj. režim dle ust. § 7 odst. 2 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40.000 Kč za kalendářní rok.

Pondělí 26. února

Daň z přidané hodnoty - daň a daňové přiznání za měsíc leden 2001. Spotřební daň - daň a daňové přiznání za měsíc leden 2001.

Středa 28. února

Daň z příjmů - měsíční záloha na daň za měsíc únor 2001 u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 mil. Kč, odvod částek zajištění daně za leden 2001, odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2001.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


VANDALOVÉ NA PLOVÁRNĚ Nájemci jičínského koupaliště Kníže Miroslav Petržilka a Michal Kovář plánují v letošní sezoně zahájení provozu oproti minulému roku již o něco dříve, a to v průběhu května. Mimo nutných oprav chystají nátěry plovárny, drobnější opravy bazénu a výměnu prken podél obou stran koupaliště. "Výměna prken přijde asi na 50 tisíc korun, naše náklady se však bohužel zvyšují vzhledem k vandalům, kteří ničí na co přijdou. Jenom koncem roku nám poničili plot, vylomili branku, zdemolovali sprchu a urazili všechny informační cedulky," smutně konstatoval Petržilka.

FOTO: jn


Nové Noviny