Logo NN

Nové Noviny č. 6/019. února 2001str. 1

Tajemník čelí obvinění, že spáchal trestný čin

Hořice, Jičín - Okresní úřad vyšetřování v Jičíně v minulých dnech sdělil vedoucímu pracovníkovi hořické radnice obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. Toho se mohl dopustit tím, že před několika lety nestandardním způsobem nakoupil počítače pro městský úřad.

"Prošetřujeme okolnost, ke které došlo při nákupu výpočetní techniky pro městský úřad. Nákup zařizoval jeden ze zaměstnanců prostřednictvím třetí osoby," sdělil ředitel okresního úřadu vyšetřování Zdeněk Laža. Doplnil, že městu v důsledku této transakce byla způsobena škoda, neboť cena, kterou město za počítače firmě zaplatilo, byla podstatně vyšší než při nákupu realizovaném zaměstnancem radnice. Výše škody byla vyčíslena zhruba na 30 tisíc korun.

S tím ovšem hořická radnice nesouhlasí, vyplývá to z prohlášení městské rady, které poskytl starosta Ladislav Vrba krátce po jejím pondělním jednání. Podezření ze spáchání trestného činu v této kauze čelí vedoucí úřadu Jaroslav Vais, za kterého se radní postavili. "Případ je starý tři roky. Již tehdy se jím zabývala kontrolní komise, a to jak bývalá, tak i nynější. Bylo zjištěno, že cena, za kterou město počítače nakoupilo, nevybočovala z průměru. To dokazuje i předložený posudek soudního znalce," řekl hořický starosta. Odvolává se i na výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jehož stanovisko bylo vyžádáno a který v tomto případě shledal přímý nákup jako možný.

Hořická samospráva považovala kauzu za ukončenou po veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo v prosinci 1998. Tehdy bylo podle starosty dohodnuto, že v případě budoucích nákupů výpočetní techniky bude město vypisovat výběrová řízení, jejichž prostřednictvím se osloví nejméně tři firmy. "Tím městské zastupitelstvo považovalo záležitost za ukončenou. Lze tedy konstatovat, že městu Hořice v tomto případě žádná škoda nevznikla," řekl Vrba.

Pokud by se ovšem podezření ze spáchání trestného činu podvodu prokázalo, soud by mohl podle Laži vyměřit pachateli buď peněžitou pokutu, nebo trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do tří let. Jméno člověka, který trestní oznámení podal, vyšetřovatel nesdělil.

(jn)


Dramatické snížení dotací

Jičínsko - Dotace státu na školství se prozatím pro letošní rok dramaticky snížila. Oproti minulému roku by obce na Jičínsku na školství měly obdržet až o téměř čtyři miliony korun méně, což mnohým z nich přináší nemalé komplikace při sestavování letošních rozpočtů. Dotace státu na jednoho žáka se totiž oproti loňskému roku snížila o více než 300 korun.

Městský úřad v Jičíně tak například obdrží až o 800 tisíc méně v porovnání s minulým rokem. "Ztrátu samozřejmě musíme nahradit z jiných financí. Problémy nám to způsobí a peníze do školství musí zákonitě přijít na úkor něčeho jiného. Celou situaci dokresluje to, že školy měly na letošní rozpočet požadavek na potřebné investice ve výši 40 milionů a obdrží pouze okolo 1,7 milionu korun. Víc v našich silách asi nebude," hodnotí situaci vedoucí finančního odboru městského úřadu Milan Köstinger. Jeho slova potvrzuje i vedoucí finančního odboru v Hořicích Hana Lánská. "Nás to také velmi překvapilo. Dostaneme o zhruba 400 tisíc méně. Náklady budeme muset částečně rozpočítat mezi obce, které nám posílají své žáky," říká Lánská. "Příspěvky do školství se rozhodně snižovat nechystáme. Poslanci nám tvrdili, že v porovnání s minulým rokem zůstane částka zachována, tak jsme zatím zaskočeni, ale uvidíme," doplňuje Lánskou starosta Hořic Ladislav Vrba.

Pokračování na str. 2


HRNČÍŘSKÝ KRUH V CHODOVICÍCH Současně s nedávnou plynofikací chodovické základní školy nechal Obecní úřad Holovousy vybudovat novou klubovou místnost, na níž okresní úřad poskytl dotaci 28 tisíc korun na vybavení. "V odpoledních hodinách tu bude družina a poté se v klubovně budou scházet zájmové kroužky," uvedla holovouská starostka Martina Berdrychová. Při škole působí několik kroužků, mimo jiné výtvarný, který má už rok k dispozici hrnčířský kruh. Kromě dětí ho mohou využívat také zájemci z řad dospělých. Podvečerní kurzy vedou učitelky chodovické školy.

FOTO: jn


JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA Za účasti 21 soutěžících ze 17 škol proběhla v úterý v jičínském K-klubu jazyková olympiáda v německém jazyce (více informací na str. 4).

FOTO: pe


Turisté půjdou po stopách Rumcajse

Jičín - Stesky mnohých návštěvníků Jičína, kteří se často ptají po Rumcajsovi a lesu Řáholec, možná už letos v létě vezmou za své. Klub českých turistů ve spolupráci s obcemi připravuje nový vyhlídkový okruh, který bude pojmenován po známém loupežníkovi, kterému vdechl život Václav Čtvrtek.

Jičínská radnice s myšlenkou zřídit ve městě turistické lákadlo, těžící z popularity známé pohádkové postavičky, koketovala už před dvěma lety. V blízkosti centra se tehdy uvažovalo o Rumcajsově světničce. V těchto dnech se začíná rýsovat jiný projekt, vytvořit v okolí Jičína Rumcajsovu stezku. Trasa, kterou společně navrhli Jiří Všetečka z Lezeckého kroužku Prachov a Jan Petera z KČT, se upřesňovala na nedávné koordinační schůzce.

"Vycházelo by se z centra kolem rybníku Kníže k motorestu Rumcajs v Kbelnici. Pak by se pokračovalo na Brada, kde se podařilo objevit zajímavý skalní útvar, na pohled ideální jako Rumcajsova jeskyně. Odtud by trasa pokračovala přes Přivýšinu, Turistickou chatu a Pařez do Mladějova. Časově výhodnější se jeví naopak jet vlakem přímo do Mladějova a po stejné cestě se vrátit zpět do Jičína," seznámila NN s výsledkem jednání Eva Zatloukalová z jičínského odboru kultury a cestovního ruchu. Delší, pouze pěší varianta, počítá s návratem z Prachova přes Horní Lochov, Ostružno a Březinu.

Snahou zúčastněných je, aby bylo možné novou stezku otevřít už na začátku nadcházející sezony. "Červen by byl ideální, do té doby se ale musí ještě řada věcí upřesnit, protože trasa by měla být zároveň i naučně výchovná. Na její náplni se podílí učitelé i žáci druhé a čtvrté základní školy v Jičíně. Propagaci by zajistilo městské informační centrum, kde bude k dispozici mapa s podrobným popisem," doplnila Zatloukalová. Zástupkyně ředitele 4. ZŠ Alice Matuchová potvrdila, že žáci 4. A i při hodinách vlastivědy a přírodovědy navrhovali různé úkoly, soutěže a hry. "Například poznávání stromů a plodů. O festivalu by mohla stezka obživnout živými obrazy lidí, kteří budou v kostýmech, a na zámku třeba livrejované služebnictvo. To všechno se objevuje v návrzích, které mohli žáci namalovat," doplnila Matuchová.

Rumcajsova stezka není jediný projekt. Připomenout loupežnickou rodinku má také Cipískův okruh, který na podzim chystají organizátoři pohádkového festivalu s mottem Rumcajs a jeho rodina. V jeho průběhu si budou mít možnost děti za rybníkem Šibeňák vlastnoručně vysázet les Řáholec, o který by se pak staraly.

(jn)


Podpora lázeňských míst

Lázně Bělohrad - Po více jak deseti letech se obcím se statutem lázeňského místa naskytla příležitost získat dotaci z nového Státního programu podpory cestovního ruchu.

"V této nabídce se nabízí několik dotačních titulů, například podpora vlastníků lázeňské infrastruktury, rozšiřování ubytovacích kapacit, rozvoj cestovního ruchu a rozšíření ubytovacích kapacit," uvedl bělohradský starosta Pavel Šubr. Naznačil, že město, které je členem Sdružení lázeňských míst, uvažuje o získání příspěvků na opravu místních komunikací nebo na zlepšení podmínek v ubytovně Pardoubek se změnou kategorie na pokojích. Většina těchto dotací přitom může pokrýt výdaje až do výše padesáti procent celkových nákladů. Pro více jak tři desítky měst a obcí, které splňují dané podmínky, je letos v novém programu ministerstva pro místní rozvoj připraveno na 300 milionů korun.

(jn)


Zachování okresních úřadů neprošlo

Hradec Králové - Projednání jednacího řádu a schválení rozpočtu bylo hlavním bodem jednání krajského zastupitelstva, které se v Hradci Králové konalo v minulém týdnu. Rozpočet na letošní rok byl schválen ve výši 61,4 milionů korun, z toho je 11 milionů určeno jako odměna zastupitelům a 50 milionů na chod krajského úřadu. "Zároveň jsme se také vyjádřili k druhé fázi reformy veřejné správy, která se nám rozhodně nelíbí. V zastupitelstvu neprošel ani návrh na zachování okresních úřadů, který zde taktéž zazněl," řekl na dotaz NN starosta Hořic a radní krajského zastupitelstva Ladislav Vrba. Rada krajského zastupitelstva by se podle něho měla sejít již ve středu 14. února.

(max)


Nové Noviny