Nové Noviny č. 6/019. února 2001str. 2

Některé skalní věže budou viditelné jako před 80 lety

Správce a ekonom rodiny Schliků Vladimír Tekverk před skalním blokem nazývaným Modlitba skal, který až doposud zakrýval vzrostlý les.

FOTO: pe

Prachov - Jako na starých pohlednicích z počátku minulého století budou opět vypadat některé partie Prachovských skal, ve kterých v průběhu ledna došlo k vykácení zejména monokulturních porostů smrku. Návštěvníkům se tak otevřou zcela nové výhledy na soustavu skalních věží, které doposud zakrýval les. Hlavní důvod těžby v přírodní rezervaci je však veden snahou o postupné zmlazování a zvětšování druhové různorodosti lesních porostů s upřednostňováním původních druhů.

"Přestože Prachovské skály jsou zakryty vzrostlým lesem, není to les přirozený. Ten původní totiž prakticky vymizel v letech 1900 až 1925 v důsledku mníškové kalamity a území bylo později nově osázeno především smrkovými monokulturami. Dnešní skladba tedy není přirozená a les v ideálním stavu by určitě vypadal jinak, rozhodně by v něm měly větší zastoupení listnáče a borovice," přiblížil současný stav lesů Vladimír Tekverk, ekonom a správce rodiny Schliků, kteří převzali správu Prachovských skal v loňském roce. Při osazování zdejší oblasti byly v minulosti kromě smrků preferovány i některé nepůvodní dřeviny jako borovice vejmutovka, jedle obrovská či dub červený, ty ovšem často vegetují na úkor zdejších typických dřevin. V údolí byl častější výskyt jedle, v ostatních částech pak byly ve větším rozsahu zastoupeny borovice a buky.

Právě k návratu původních druhů dřevin mají směřovat současné zákroky v přírodní rezervaci. V průběhu dvou lednových týdnů došlo v oblasti k vykácení asi dvou set kubických metrů dřeva, a to zejména v údolí směřujícím k turisticky atraktivní Císařské chodbě. "Pro odtěžování smrkového lesa bylo využito mrazivého počasí, protože v tomto období se nadělají nejmenší škody na lesní půdě. Nyní už dochází pouze ke svážení pokáceného dřeva pomocí koní a k pálení klestí. Vše samozřejmě probíhá v souladu s hospodářskými osnovami a se souhlasem referátu životního prostředí," ujistil Tekverk. Na vykácených plochách bude probíhat zalesňování přirozeným vysemeněním a doplněno bude umělou výsadbou zejména buků a jedlí. Jedním z důvodů těžby byla i nepřirozená stejnověkost lesních porostů, které chybí větší věková rozmanitost. Smrkové monokultury spolu s dovezenou borovicí vejmutovkou totiž byly vysázeny v krátkém období na počátku minulého století a stáří stromů tak v naprosté většině dosahuje shodně 80 - 100 let. Některé ze starších smrků navíc značně trpí tvrdou hnilobou, která prorůstá vnitřní částí kmene.

Současná těžba však s sebou přinesla i větší zatraktivnění skal pro turisty. I když plochy vykáceného lesa nejsou rozlohou velké, došlo v některých lokalitách k otevření výhledu od úpatí skal až k vrcholu. Zajímavým aspektem je i skutečnost, že podobný pohled se návštěvníkům naskytl naposledy před 80 až 100 lety. "Turisté budou moci opět spatřit některé dominanty Prachovských skal v celé jejich velikosti. Od úpatí se nově otevírá pohled na prachovskou Jehlu a z Císařské chodby je možné dohlédnout na výrazný skalní útvar nazývaný Modlitba skal. Takové pohledy už byly známé pouze z archivních fotografií zhotovených na počátku minulého století," zdůraznil jednu ze zajímavostí Tekverk.

(pe)


Hořice budou mít během jara městskou policii

Hořice - Do půlky února běží termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na funkci velitele městské policie v Hořicích a obsazení místa strážníků.

"V první fázi vybereme velitele. Několik zájemců se už hlásí, jako požadavek jsme zadali úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání s minimálně pětiletou praxí, s tím, že zkušenost z ozbrojených nebo policejních složek je vítána," řekl starosta Ladislav Vrba. "Až vybereme velitele, dostane příslušné pravomoci, ale prozatím nebude v uniformě. Jeho prvním úkolem bude zařídit kancelář a zúčastní se následného výběru strážníků," doplnil.

Kolik členů bude mít v první fázi obnovená městská policie, je už rozhodnuto. Zastupitelstvo schválilo tříčlenné obsazení, podle starosty by však bylo z důvodu akceschopnosti vhodnější posílit sbor ještě o jednoho člověka. "Budeme samozřejmě respektovat usnesení zastupitelstva, časem bychom ale mohli personální složení upravit. Zajímavé je, že se o místo uchází i něžné pohlaví. Pokud bude mezi strážníky i žena, musíme na to zareagovat také organizačně, to znamená vyřešit toalety a šatny. Proto je dobře, že se už dnes první žena hlásí. Rozhodně nechceme nikoho diskriminovat," prohlásil starosta.

Po konzultaci s hradeckým magistrátem však chtějí Hořičtí zvážit, zda by měla být žena v uniformě i v terénu. "Dostalo se nám upozornění, že je dnes na ulicích tak agresivní prostředí, že jsou někteří řidiči schopni strážnici i fyzicky napadnout, a po těchto zkušenostech už z důvodu bezpečnosti pracují jen v kanceláři," poznamenal Vrba.

Služebna měla být podle původní varianty v objektu bývalého soudu, pravděpodobně však bude v budově radnice.

(jn)


Novopačtí atleti bilancovali

Nová Paka - Minulý pátek se sešlo v sokolovně devětadvacet členů novopackého atletického oddílu, aby si připomněli velmi úspěšný minulý rok a stanovili si plán letošního roku. Předseda oddílu Petr Kužel ve své vyčerpávající zprávě zvláště vyzdvihl úspěch mladých atletů, které může Novopackým závidět mnohý oddíl z celé oblasti. Výkony a umístění Pajurka, Šmirausové, Tlapáka, Hože, Chaloupky a dalších jsou velkým stimulem pro další mladé atlety. Výročního setkání se zúčastnil i předseda OV ČSTV František Vitoch, který předal české dorostenecké rekordmance v hodu kladivem Šárce Šmirausové ocenění za její vynikající výkony. Při příležitosti životních jubileí obdrželi čestná uznání i Lubor Kracík a Přemek Havlík.

Po zprávě o hospodaření oddílu přednesené Františkem Ferlesem byly vyhlášeny výsledky ankety nejúspěšnějších. Mezi funkcionáři byl vyhodnocen Petr Kužel, z rozhodčích Přemysl Havlík, z trenérů Jiří Vávra a z aktivních atletů všestranný Jan Pajurek.

Po dohadech o způsobu volby nového výboru, počtu jeho členů a výběru kandidátů byla při vlastní volbě dána důvěra dosavadním členům výboru. V rozsáhlé diskuzi byly řešeny problémy týkající se jízdného na závody, výše oddílových příspěvků a další otázky související s nastávající sezónou. Ne vše bylo rozhodnuto na proběhlé výroční schůzi, a proto některé problémy nechala členská základna k řešení výboru oddílu.

Míla Pour


Dramatické snížení dotací

Pokračování ze str. 1

Situace se zkomplikovala i na menších obcích. V Železnici, kam dochází 240 dětí, se dotace státu snižuje o 90 tisíc. Obec přitom patří k nejvíce zadluženým na Jičínsku a tamní zastupitelé musí doslova počítat s každou korunou. "Nevidíme důvod, proč nám stát tuto dotaci takto radikálně omezil. Již několik let jsme na školství nedostali tak málo financí. Situace je ještě horší, nežli v roce 1994. Naše náklady na udržení chodu školských zařízení se přitom stále jenom zvyšují," konstatuje starostka Železnice Olga Jakubcová. Starosta Kopidlna Zbyněk Smolík také nechce omezení dotací na školství řešit na úkor škol a finance do této oblasti omezovat podle jeho vyjádření rozhodně nechystá. "Naštěstí získáme více prostředků na základě nového daňového přerozdělení, tím jsme si jako obec částečně polepšili. A na základě toho chceme a musíme situaci řešit," seznamuje se situací starosta Smolík.

Ani vedoucí referátu školství na Okresním úřadu v Jičíně Jan Vaníček důvody zmenšení státní dotace nezná. "Na jakém základě byla dotace ponížena, nevíme. Pouze jsme o tom byli informováni," říká. Dotace se přerozděluje přes finanční referát okresního úřadu. Vedoucí referátu Radoslav Makoviny si myslí, že je vše odvislé od státních možností. "Finance se uvolňují z kapitoly všeobecná pokladní správa. V podstatě by měla být snaha příspěvek obcím v průběhu roku navýšit alespoň do loňské částky. Každopádně oproti loňsku jsme na školství prozatím obdrželi až o 3,7 milionů korun méně," konstatoval Makoviny.

(max)


Nový propagační materiál města

Nová Paka - Především prostřednictvím benzínových čerpadel chce Nová Paka šířit nově vydaný propagační materiál o svém městě. Ten byl vydán ve třech jazykových mutacích, česky, anglicky a německy, v nákladu zhruba 15 tisíc kusů.

Podle referentky úseku školství a kultury Městského úřadu v Nové Pace Jaroslavy Plecháčové náklady na vydání propagačního materiálu se pohybovaly okolo 40 tisíc korun. "V minulém roce šlo o jediný propagační materiál tohoto druhu, který za své prostředky vydalo město. Spíše jsme se finančně podíleli na dalších materiálech zpracovávaných okresním úřadem. V letošním roce nic obdobného nechystáme, protože se především chceme soustředit na opravu kulturních památek a soch ve městě," sděluje Plecháčová.

Na propagačním materiálu, který je určen především turistům, je zachyceno deset snímků z Novopacka. Je zde však již i pozvánka na soutěžní přehlídku talentovaných houslistů Josefa Muziky (27. - 29. dubna), na Muziku Paka 2001 (25. - 27. května), Mistrovství Evropy v autokrosu (30. června až 1. července), ale nechybí zde ani pozvánka na Hrubou pouť s ukázkami tradičních řemesel (18. - 19. srpna) a na Vodnické slavnosti, které se budou konat 8. září.

(max)


PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ Druhá etapa výstavby pavilonu operačních oborů, kde dříve sídlila porodnice, se ani letos vzhledem k omezenému množství financí nepodaří dokončit. Objekt přitom měl být dostavěn již v loňském roce. V současné době je dokončena jeho hrubá stavba a začínají se v něm dělat vnitřní práce, jako například příčky a rozvody. Celkové náklady na výstavbu nového pavilonu, včetně propojovacích chodeb se starou budovou, se budou pohybovat řádově na úrovni 200 milionů korun. Podle vedoucího hospodářského střediska společnosti BAK v Jičíně Josefa Myšky, by se zde mělo letos prostavět okolo 60 milionů a celá akce by se mohla dokončit v roce příštím, kdy na dostavbu bude třeba ještě dalších zhruba 50 milionů korun. Po úplném dokončení pavilonu operačních oborů se ještě počítá s rekonstrukcí objektu radiodiagnózy (RDG). Na jeho celkové úpravy a opravy se však teprve začne připravovat projektová dokumentace a projekt by se mohl v případě dostatku financí začít realizovat až v příštím roce.

max, FOTO: marNové Noviny