Nové Noviny č. 6/019. února 2001str. 5

Systém dotování ztrátových autobusů se může zhroutit

Lázně Bělohrad, Jičín, Hořice - Kamínek nejistoty zasadilo město Lázně Bělohrad do mozaiky zvané dopravní obslužnost. Tamní zastupitelstvo se usneslo, že město nepřispěje na hrazení ztrátových autobusů v okrese. Jestliže bude radnice trvat na svém, systém dotování nerentabilních spojů se může zhroutit.

Stát na letošní rok prostřednictvím okresního úřadu uvolnil pro dopravce 26,5 milionů korun, firmy ovšem na zajištění základní dopravní obslužnosti na Jičínsku potřebují o tři a půl milionu korun více. "Tento rozdíl by měly uhradit obce ve výši 45 korun na obyvatele," oznámil po jednání starostů z konce minulého roku vedoucí okresního referátu dopravy Pavel Benda. Zástupci Jičína, největšího města v okrese, prohlásili, že přes 700 tisíc korun uvolní z rozpočtu jako poslední právě s podmínkou, že příspěvek poskytnou i ostatní. "Nechci předbíhat událostem, ale pravdou je, že obyvatelé Jičína ztrátové spoje využívají minimálně, a proto bychom považovali na nefér, kdyby z tohoto systému chtěla některá obec vystoupit," řekl jičínský starosta Jiří Liška.

Dostupné informace a podklady od dopravců podle bělohradského starosty Pavla Šubra zastupitelstvo zatím nepřesvědčily o tom, že jsou dotace ze strany obcí nezbytně nutné. "Existují pochybnosti, na základě kterých se můžeme domnívat, že dopravní společnosti mají rezervy ve vlastním hospodaření," sdělil Šubr a jako příklad uvedl autobus, který v Bělohradě projížděl prázdný mezi autobusovým a vlakovým nádražím. "K jeho zrušení došlo teprve až po našem upozornění," dodal starosta.

Libuše Erbanová z dopravního referátu OkÚ zdůraznila, že obce mají právo nechat si předložit detailní rozbor kalkulace, z níž okresní úřad při jednáních s dopravci vychází. "Každá obec by si také měla uvědomit, že je zároveň spolutvůrcem rozsahu dopravní obslužnosti v regionu, a mělo by být i v jejím zájmu, aby upozornila, který spoj je potřebný nebo naopak," poznamenala.

Bělohradská radnice připouští, že si od dopravců vyžádá podrobné ekonomické údaje, a starosta nevylučuje, že po jejich posouzení své stanovisko zastupitelé ještě přehodnotí. Podobný postup zřejmě zvolí i Hořice, které podle starosty Ladislava Vrby podporují původní dohodu, aby se sešli starostové několika obcí a společně pronikli do nákladových položek firem. "Konečná podoba rozpočtu se teprve dolaďuje a částka na obslužnost do něho zatím zahrnuta není. K dispozici ale zůstane rezerva, v níž se s tímto výdajem předběžně počítá," vysvětluje Vrba.

Bez podmínek schválili příspěvek například Milovice, a to i přesto, že se obec nachází při hlavním tahu na Hradec Králové, kde jsou autobusy většinou vytížené. "Se sdružením finančních prostředků souhlasíme, i když nás se tento problém až tolik netýká, pro řadu vesnic by ale omezení dopravy přineslo značné těžkosti," uvedl milovický starosta Vlastimil Hruška. Jeho kolegyně z Pecky Hana Štěrbová má s dotováním ztrátových spojů zkušenosti už z loňska. "Pravidelné autobusy jsou pro obyvatele z okolí nezbytností, proto jsme v minulém roce přispívali kolem 75 tisíc korun na dva spoje, které okresní úřad již nezahrnul do základní dopravní obslužnosti. Situace je taková, jaká je, takže peníze uvolníme i letos, přestože sto padesát tisíc je pro obec velký výdaj," konstatuje Štěrbová.

Minimálně na první půlrok jsou finanční prostředky pro provozovatele linkových autobusů podle vedoucího dopravního referátu Pavla Bendy zajištěny. Problém by mohl nastat v posledních měsících roku. "Do konce března by nám obce měly oznámit, zda přispějí. Tam, kde bude souhlas podmíněn, budeme muset počkat a místa, kde bude vyloženě odpor, se pokusíme na základě argumentů přesvědčit. Jakmile ale některá obec skutečně cukne, systém se rozpadne," uvedl Benda. Jak řekl, obdobný systém dotací funguje už delší dobu i v okolních okresech. "Tím, že na Jičínsku ztráty až dosud hradil okresní úřad, jsme obcím v minulých letech spořili kolem sedmi milionů korun," podotkl.

Na žádost jednotlivých starostů je jeden z dopravců, staropacká společnosti Osnado, připraven obhájit předkládaná čísla přímo na místě. "Pokud si nás někde vyžádají, budeme to považovat za samozřejmost a případných jednání s radou či zastupitelstvem se zúčastníme v reprezentativním složení," prohlásil jednatel Osnada Martin Bělovský. Podle něj je firma díky odbavovacím strojkům schopna zdokladovat každého cestujícího, kterého přepraví.

(jn)


Krátce

JIČÍN: Hodina plavání zdarma

Podobně jako v prosinci a v lednu pořádá ve středu 14. února Všeobecná zdravotní pojišťovna v Jičíně akci nazvanou Plaveme s VZP. Pojištěnci této pojišťovny při předložení průkazky budou moci naposledy od 14 do 21 hodin využít zdarma po dobu jedné hodiny služeb jičínského Aqua centra. Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jičíně se podle ředitele Petra Noska rozhodlo akci uspořádat především proto, aby se alespoň částečně mohlo svým pojištěncům odvděčit. Všechny tři dny, po které je možno bazény zdarma navštívit, budou financovány ze zdrojů Fondu prevence, který má být využíván nejen ke prospěchu handicapovaných spoluobčanů, ale i k podpoře těch obyvatel, kteří mají kladný vztah ke svému zdraví. Z prostředků tohoto fondu se v České republice například financuje i známý Mořský koník.

(max)

JIČÍN: Probíhají zápisy do škol

Od včerejšího dne až do soboty probíhají v Jičíně zápisy do 1. ročníků základních škol. Povinností rodičů je přitom zapsat dítě, které dovrší šesti let do 31. srpna 2001. O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel spádové školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která musí být doložena odborným posouzením lékaře, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Na 1. a 2. ZŠ probíhaly zápisy včera a dnes, na 3. ZŠ se konají pouze dnes a na 4. ZŠ se uskuteční už zítra v sobotu. Zároveň je možno děti zapsat i do mateřských škol, a to u jednotlivých ředitelek až do konce tohoto měsíce.

(max)

JIČÍN: Povídání s manželskou dvojicí

Čtete rádi historky ze života filmových hvězd? Zajímáte se o opravdové příběhy zvířat a jejich páníčků? Máte rádi filmové pohádky? Jestliže na předešlé otázky odpovíte ano, pak neváhejte a přijďte ve středu 14. února v 18 hodin do sálku Městské knihovny v Jičíně. Na literárním večeru se zde představí manželská dvojice spisovatelů PhDr. Olga Nytrová a Václav Strachota. Jejich jména nejsou čtenářské obci neznámá, neboť vydali společně celou řadu knížek, z nichž připomínám například Študáci a kantoři aneb Hvězdy českého filmu za školou, Opravdové příběhy se zvířaty nebo Být tak svým psem.

Václav Franc

JIČÍN: Sokolgym ve Sportovním areálu

TJ Sokol Jičín zve širokou veřejnost na akci nazvanou Sokolgym, která se uskuteční 14. února od 18 hodin v jičínském Sportovním areálu. Přítomní diváci shlédnou v rámci programu hromadná cvičení ve skladbách jako jsou věrná garda, myšičky, chlapáci, bolero, mažoretky, praporce, aerobik a další. Sportgym bude nejen ohlédnutím za XIII. všesokolským sletem, ale rovněž symbolickým vykročením Sokolů do nového milénia.

Výbor TJ Sokol Jičín

JIČÍN: Ples Lepařova gymnázia

V sobotu 3. ledna se ve Valdicích konal maturitní ples Lepařova gymnázia. Do kulturního domu přišlo přes 900 lidí, kteří se nechali zlákat tajuplnými řečmi o netradičně pojatém plese s půlnočním překvapením. S úderem dvanácté se v zhasnutém sále vynořilo 30 bíle zahalených septimánů, nastala hodina duchů. Na hudbu z muzikálu Pomáda předvedli, že i duchové se umí bavit, a sklidili bouřlivý potlesk.

(LP)


Zajímavé knihy U Pašků

Kollmann Valdštejnův konec

Obsáhlá historická studie českých a evropských dějin spjatých s osobností Albrechta z Valdštejna.

Academia Kč 195,-

Méďové

Půl roku s medvědími kluky - večerníčkové příběhy pro děti.

Fraus Kč 249,-

W.Smith Na život a na smrt

Napínavý román, ve kterém jsou zachyceny zásadní dějinné přelomy v jižní části Afriky.

Klokan Kč 199,-

NABÍZÍME:

CD - M. Gombitová - Polnočné otázky, P. Nagy - Mne sa neschováš

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Plyn do dalších obcí okresu

Jičínsko - Stejně tak, jako v předchozích letech, bude i v tomto roce jičínský závod Východočeské plynárenské a.s. Hradec Králové pokračovat ve výstavbě nových plynovodů a v rekonstrukcích i opravách stávajících rozvodů a plynových přípojek.

Podle vyjádření ředitele jičínských plynáren Jana Jahody se počet nově zahajovaných staveb odvíjí vždy zejména od solventnosti obcí, které tyto investiční akce hradí zhruba z osmdesáti procent z vlastních zdrojů, mnohdy podpořených státní dotací.

Do nových plynofikací investují obce ve správě jičínského závodu VČP a.s. v roce 2001 přibližně 50 milionů korun. V rozpočtu plynáren pak figuruje částka 35 milionů na rekonstrukce a opravy stávajících sítí a na částečné financování nových staveb.

"Pokud budou projektové dokumentace plynofikací připraveny včas a obce budou disponovat potřebnými finančními prostředky, lze předpokládat zprovoznění většiny letos zahájených staveb ještě v průběhu druhého pololetí tohoto roku. Nedokončenou akci máme například v Popovicích, kde se čeká na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města Jičína. Nevstřícností místních obyvatel se zdržela plynofikace Sedliček. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace plynofikace oblasti Kopidlna a Libáně. Podle našich představ by měla být projektová příprava ukončena v roce 2002 tak, aby v roce 2003 byla stavba realizována," uvedl Jahoda.

Podle zájmu a finančních možností dojde zároveň i k plynofikaci obcí mezi zmíněnými městy. Tato investiční akce svým finančním objemem přesáhne hranici 30 milionů korun a bude zřejmě jednou z posledních velkých strategických staveb Východočeské plynárenské na Jičínsku, dodal ředitel.

V příštích měsících mají být realizovány tyto nové stavby plynovodů a přípojek: Kněžnice, Dřevěnice, "Dolní" Robousy (příprava na plynofikaci Kacákovy Lhoty), Libuň - Čimyšl, Jičín - Sedličky, Nemyčeves, Vitiněves, Slatiny - Milíčeves, Jičíněves, Jinolice a Rašín - Třebnouševes. V Hořicích dojde letos k výstavbě plynovodů v ulicích Klicperova, Pelikánova, Mánesova a v jejím okolí.

Další iniciativou plynáren jsou rekonstrukce plynovodů a přípojek: Nová Paka - Záhorského, Kavkova a Štikov, Stará Paka - "tovární byty", Jičín - Hradecká a Valdice - "stará kolonie".

V Jičíně dojde v průběhu roku k opravám stávajících plynových rozvodů a přípojek v ulicích Chelčického, Balbínova, Nová, Tylova a Vrchlického.

(mar)


Vodovod získají občané

Staňkov - V nejbližších dnech se očekává, že dojde k převodu vodovodního řadu ve Staňkově, který až dosud spravuje Obecní úřad Pecka. Změnu vlastnictví majetku odsouhlasilo už loni na jaře peckovské zastupitelstvo. Souhlas byl však podmíněn tím, že tehdy vznikající právnická osoba jako občanské sdružení získá od ministerstva zemědělství příslušné oprávnění, případně koncesi na provozování vodovodu. Pecka původně zvažovala, že infrastrukturu nabídne jičínské vodárenské společnosti, nakonec ji však přenechala za symbolických padesát korun obyvatelům Staňkova, kteří o ni sami projevili zájem. Sdružení by podle starostky Hany Štěrbové mělo mít v nejbližších dnech veškeré doklady k dispozici. Jde patrně o první případ na okrese, kdy si provozování vodovodu budou zajišťovat přímo samotní uživatelé.

(jn)


Zasedání Okresní protidrogové komise

Jičín - V částečně novém složení se ve středu 14. února sejde Okresní protidrogová komise. Podle slov okresního protidrogového koordinátora Martina Kracíka bude pracovní skupina doplněna o nové členy, jejichž kompetence napomohou rozšířit akceschopnost komise (starostové měst, vedoucí různých institucí a pod.). Středeční schůzka na OkÚ v Jičíně bude úvodním setkáním, při němž dojde k předání jmenovacích dekretů novým členům komise. Zároveň mají být vytyčeny úkoly a cíle komise do příštích měsíců. Na pořad jednání přijde využití finančních prostředků uvolněných do protidrogové oblasti a zřejmě i řešení současných problémů a prvních konkrétních případů.

(mar)


Nové Noviny