Logo NN

Nové Noviny č. 7/0116. února 2001str. 1

Olpran chystá přesunout sídlo firmy do Hořic

Hořice - Z Olomouce do Hořic se zřejmě chystá přesunout své sídlo firma Olpran, přední tuzemský prodejce a výrobce jízdních kol. Podle starosty Ladislava Vrby by ve města mohla do dvou let vyrůst nová továrna, která by v Hořicích nabídla několik desítek pracovních příležitostí.

Vedení olomoucké společnosti Olpran i přes příslib poskytnutí bližších informací nakonec odmítlo záměr komentovat. Jedna z pracovnic managementu nejprve potvrdila, že jednání o přesunu jsou zhruba v poloviční fázi. V dalším telefonickém kontaktu však uvedla, že vedení firmy nebude v této záležitosti sdělovat žádné stanovisko s tím, že ani žádné konkrétní informace zatím k dispozici nejsou.

Firma Olpran, která vznikla před deseti lety, přitom už v Hořicích delší dobu podniká. V nedávné minulosti zde otevřela montážní závod na výrobu jízdních kol v areálu bývalého podniku ZEZ, a. s. (Závody elektrotepelných zařízení), na který byl v roce 1998 prohlášen konkurz.

Rada podle hořické místostarostky Zdeny Vaškovové doporučila uzavřít s firmou dohodu o budoucím prodeji pozemku při obchvatu blízko Milety. Vlastnickými právy k zamýšlené lokalitě však stále disponuje stát, respektive Pozemkový fond, na který se radnice obrátí s žádostí o převedení parcely do majetku města. Hořice jsou podle vyjádření starosty připraveny společnosti Olpran vyjít maximálně vstříc. "Přes CzechInvest se shání zahraniční investoři, a nevidím důvod, proč nepodpořit při vstupu do města také domácí firmu," poznamenal Vrba.

V případě, že by se Olpran rozhodl přesunout sídlo z Olomouce, pravděpodobně by v Hořicích postavil montážní závod, kde by mělo být zaměstnáno asi padesát lidí. Zřejmě by pak opustil areál ZEZu. V Hořicích se už nejméně druhým rokem hovoří také o jiné investici na zelené louce, v prostoru připravené průmyslové zóny, kde má stavět místní firma Swell.

(jn)


Poslední termín: červen

Jičín - V závěru uplynulého pracovního týdne se na jičínské radnici uskutečnilo setkání zástupců městského úřadu, vedení Aqua centra a pracovníků Okresní hygienické stanice.

Týkalo se problematiky jičínského bazénového komplexu, který byl kolaudován 21.12.1999 a o dva dny později byl bazén předán veřejnosti k užívání s tím, že kolaudační rozhodnutí ukládalo dokončení rozpracovaných akcí a odstranění odhalených závad v průběhu následujícího zkušebního provozu.

Část závad však nebyla v časovém limitu odstraněna, a tak bylo uvedení bazénu do běžného provozu opět odsunuto. Ani v prodlouženém termínu se nepodařilo situaci uspokojivě vyřešit. Proto je letošní červen posledním časovým horizontem ke splnění všech úkolů s cílem ukončit zkušební a zahájit běžný provoz.

Pakliže ani do třetice nedojde k nápravě současného stavu, hrozí zastavení provozu bazénové části jičínského sportovního areálu.

"Z rozpočtu pro rok 2001 jsme připraveni uvolnit 2,5 milionu korun na dokončení všech započatých akcí a odstranění závad v Aqua centru. Uděláme maximum proto, abychom vše stihli v uvedeném termínu. Věřím, že se nám to podaří, a že provoz bazénu poběží plynule dál až do letní odstávky, která je naplánována od 20. srpna do 8. září," uvádí k problému místostarosta Vlastislav Matucha.

Je nutné zabezpečit úpravu betonových podlah v suterénu objektu, z nichž některé budou vydlážděny, jiné pouze opatřeny speciální nátěrovou hmotou. "Ve spolupráci s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín musíme vyřešit kvalitu, respektive úpravu dodávané vody. Z dalších drobnějších nedostatků mohu uvést například odstranění průsaku vody z akumulačních nádob pod vířivkami nebo dokončení úprav interiérů saun v místech, kde bylo zatékání vody již vyřešeno. Navíc počítáme s dokončením travnatého opalovacího prostoru, dodal Matucha.

(mar)


Ustavující schůze občanského sdružení Za záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, která se konala minulý pátek v holovouské knihovně, se kromě jiných zúčastnil Jiří Dvořák (první zprava) a duchovní správce hořického děkanství P. Adam Depa (druhý zprava). Více na str.4.

FOTO: jn


PŘÍSAHA HASIČŮ Novým rokem došlo k zákonné změně právního postavení Hasičského záchranného sboru ČR. Hasiči do té doby v postavení zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných okresními úřady, byli převedeni do režimu služebního poměru. Stali se tím státními zaměstnanci, jako jsou například policisté. V úterý se proto poprvé v historii profesionálních hasičů sešli ke složení služební přísahy. Kromě vedoucích pracovníků jičínského HZS byli přítomni i ředitel HZS Královéhradeckého kraje s náměstkem, přednosta OkÚ Jičín a zástupci měst Jičína, Hořic a Nové Paky, kde jsou umístěny služebny hasičů.

FOTO: mar


V Jičíně by mohli získat za prodej obecních bytů až 200 milionů korun

Jičín, Nová Paka, Hořice - V řadě měst a obcí České republiky se chystají převratné změny. Především větší města totiž plánují zahájení masivní privatizace tisíců obecních bytů, což může velmi zahýbat a uvolnit trh s nemovitostmi, naplnit obecní pokladny a navíc by větší počet zprivatizovaných bytů mohl výrazně omezit černý trh, který na tomto poli již řadu let úspěšně panuje.

Největším vlastníkem bytů na okrese je město Jičín. Zde však jejich privatizace probíhá jednoznačně nejpomaleji. Doposud zde totiž bylo prodáno 207 bytů, v majetku města dále zůstává více než 1600 bytů. Pokud by byla nastartována rychlá privatizace, město by mohlo získat částku pohybující se na úrovni až 200 milionů korun. Tím by se samozřejmě mohl z větší části vyřešit problém s akutním nedostatkem financí města a mohlo by dojít k dalším větším investicím, které jsou již například pro letošní rok takřka nemožné. Podle starosty města Jiřího Lišky však situace ohledně prodeje bytů není tak jednoduchá. "Privatizovat byty rozhodně nechceme pod nějakým tlakem. Nejdříve musí přijít zájem od samotných lidí žijících na našich sídlištích. Většina měst navíc odprodává své byty za zhruba 100 tisíc, což mně připadá směšné, protože jejich cena je daleko vyšší. Nové byty se staví za více než 15 tisíc za metr čtverečný, tak nejsem přesvědčen o tom, že městské byty bychom měli prakticky rozdávat. Spousta domů také potřebuje rekonstruovat a obávám se, že po prodeji do osobního vlastnictví by hrozilo zastavení těchto nutných oprav," vyjadřuje svůj názor Liška. Finance na opravu bytového fondu by podle starosty mělo město získat především po deregulaci nájemného. "Deregulaci nájemného bude možné nastartovat už od příštího roku. My bychom každopádně měli prosazovat nejvyšší možné nájemné, protože jinak oprava domů nebude možná," dodává.

Pokračování na str.2


Chtějí pokračovat ve výstavbě vodovodu

Ostroměř - Do konce února by zastupitelstvo Ostroměře mělo definitivně schválit rozpočet obce. Ten by měl být ve výši přesahující 11 milionů korun a jeho podstatná část by měla být proinvestována při pokračování stavby vodovodu.

Rozpočet obce by měl být podle místostarosty obecního úřadu Tomáše Gabriela schválen jako vyrovnaný. "Náš největší příjem bude z daně z přidané hodnoty, která se takto na obce přerozděluje prvním rokem. Z ní získáme více než 2,7 milionů korun. Téměř 2,5 milionu obdržíme i z daně z příjmů fyzických a právnických osob. Měli bychom oproti loňsku mít více i z daně z nemovitostí, naopak horší to zatím je s dotací na žáky. Tam obdržíme asi o 73 tisíc méně," konstatuje Gabriel.

Nejvíce rozpočtovaných financí je naopak určeno na pokračování výstavby vodovodu. "Již máme celou obec zplynofikovanou, z půlky je hotov i vodovod, ve kterém chceme pokračovat. Z rozpočtu je na něj vyčleněno 4,7 milionů korun, přičemž téměř 800 tisíc z této částky je určeno na splátku úvěru za již existující vodovod a 3,5 milionů na pokračování ve výstavbě a poplatky s tím související," dodává místostarosta obce. Další necelý milion korun by zastupitelstvo mělo schválit na údržbu a opravy obecních komunikací. Nejvíce financí na tyto účely je přitom naplánováno proinvestovat při výstavbě chodníku se zámkovou dlažbou směrem od obecního úřadu ke středu obce. Ostroměřská radnice chce ještě v rámci letošního rozpočtu několik desítek tisíc uvolnit na zplynofikování obecního úřadu a na rekonstrukci veřejného osvětlení.

(max)


Nové Noviny