Nové Noviny č. 7/0116. února 2001str. 3

Zadlužení převyšuje roční rozpočet

Železnice - Celkový dluh Železnice i nadále převyšuje roční rozpočet obce, který byl koncem ledna schválen obecním zastupitelstvem. Železnice tak i nadále zůstává jednou z nejvíce zadlužených obcí na Jičínsku.

Zastupitelstvem byl rozpočet na letošní rok definitivně schválen ve výši 8,8 milionů, přičemž zůstatek úvěru k 31. prosinci činil 10,1 milionů korun. Podle starostky obce Olgy Jakubcové bude Železnice úvěry splácet až do roku 2006. "Z ročního rozpočtu činícího necelých devět milionů splátky úvěrů včetně úroků představují 2,1 milionů korun. Na další výdaje nám tak nezbývá ani sedm milionů, a proto si rozhodně až do splacení úvěrů nemůžeme dovolit větší investiční akce. Při sestavování letošního rozpočtu jsme museli na straně výdajů vyškrtat požadavky ve výši téměř dvou milionů korun," hodnotí finanční stav Železnice Jakubcová. Příjmy obce se navíc průběžně zmenšují. Ještě v loňském roce převyšovaly devět milionů korun. Jestliže například daňové příjmy ještě v roce 1997 byly ve výši 6,6 milionů, v minulém roce obec získala již jen 4,2 miliony korun. "Mohlo by nám částečně pomoci nové daňové přerozdělení, od kterého si slibujeme zastavení trvalého poklesu našich příjmů. Podle prvotních ukazatelů bychom ze strany státu měli obdržet o 500 tisíc více, což by nám jistě velmi pomohlo," konstatuje starostka.

Přes velmi napjatý rozpočet zastupitelstvo rozhodlo alespoň o drobnějších investicích a také o splacení 500 tisícového dluhu, který má Železnice již od roku 1999 vůči akciové společnosti Silnice Jičín za zhotovení části povrchu Železnické ulice. "Jednalo se o největší dluh města, který jsme měli nad rámec našich úvěrů. Dále musíme uvést do trvalého provozu čističku odpadních vod, kde máme vysoké náklady, protože nám do ní prosakuje čistá voda z umělého náhonu vedoucího z Bradlecké Lhoty do Železnice. Musíme zjistit přesné místo sáknutí, aby do kanalizace a potažmo do čistírny netekla tato čistá voda. Budeme tak mít nejen menší náklady na provoz naší čističky, ale splníme i požadavky a ukazatele Fondu životního prostředí," dodala Jakubcová.

(max)


Pro sportovce čtvrt milionu

Hořice - Podpora TJ Jiskry a sokolů v Hořicích pro letošní rok byla městskou radou vyčíslena na 250 tisíc korun, a dalších zhruba dvě stě tisíc by podle návrhu rozpočtu mělo jít na činnost ostatních sportovních a zájmových seskupení. To v součtu představuje přibližně polovinu loňských výdajů na uvedené aktivity.

Radní se také s Tělovýchovnou jednotou dohodli na způsobu zpřístupnění některých sportovišť pro širší veřejnost. Od TJ Jiskry dostali přehled všech registrovaných sportovců a údaje o vytíženosti haly a sokolovny.

"Na předchozím jednání sportovní komise jsme navrhovali, zda by bylo možné vyčlenit alespoň pár hodin v sokolovně a hale i pro hořickou neregistrovanou mládež. Protože ten, kdo si chtěl zacvičit, se tam vůbec nedostal. Podle hodinového rozvrhu jsou sice obě krytá sportoviště časově maximálně vytížena, ale pokud se někdo dostaví, a bude právě volno, správce je za poplatek do objektu pustí," uvedla místostarostka Zdena Vaškovová. Dodala, že nově bude pro veřejnost zpřístupněno i hřiště za halou.

Největší polemika však nastala při vyjednávání o příspěvku města na činnost oddílů. Výsledek představuje kompromis, s ním ale mohou být sportovci jen stěží spokojeni. Do jednání totiž vstupovali s minimálním požadavkem ve výši 370 tisíc korun, rada je ovšem ochotna uvolnit z rozpočtu 250 tisíc Kč. Shodně to potvrdili Vaškovová i zastupitel Zdeněk Lhota, který je předsedou sportovní komise.

Místostarostka uvedla, že byl schválen nový model financování. "Rada rozhodla, že město bude dotovat registrovanou mládež, konkrétně na každého člena oddílu do osmnácti let věku přispěje 350 korunami." TJ Jiskra by tak s 446 nahlášenými dětmi z celkového počtu asi 1300 členů měla dostat 156 tisíc korun. "Dalších padesát tisíc je navrženo jako klasický provozní příspěvek a stejně vysoká částka má být uvolněna na údržbu a zpřístupnění některých sportovišť, včetně dětských hřišť na sídlišti," doplnil Lhota, který považuje celkovou částku za nedostatečnou.

Na sportovní a jinou zájmovou činnost letos město zřejmě uvolní 450 tisíc korun, zatímco loni to byl téměř dvojnásobek. Radnice tento pokles vysvětluje především vyšší potřebou peněz na letos zahajované investice, k nimž se řadí i plavecký bazén s kuželnou. Každoročně se opakujícím dohadům o penězích může do budoucna zamezit návrh Zdeňka Lhoty, který se pokusí prosadit, aby na podporu sportovců a spolků byla v rozpočtu garantována vždy fixní částka. "Mohlo by to být například procento ze schváleného rozpočtu, což by letos představovalo více jak jeden milion. Na základě určitého systému by pak jednotliví žadatelé předkládali své požadavky. V takovém případě by stálo například za úvahu rozšířit dnešní sportovní komisi o další členy," míní Lhota.

(jn)


ŠKOLENÍ SČÍTACÍCH KOMISAŘŮ V průběhu dvou týdnů se uskutečnilo dvanáct školení pro pracovníky, kteří budou zajišťovat nejrozsáhlejší statistickou akci posledních let, kterou je bezesporu sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik sčítání nastane o půlnoci z 28. února na 1. března a jenom na našem okrese do něho bude zapojeno téměř pět set sčítacích orgánů. K nim patří sčítací komisaři, revizoři a hlavní revizoři, kteří byli v rámci školení detailně informování o způsobu vyplňování dotazníků, nakládání s osobními údaji i o tom, jak reagovat v konkrétní situaci. Na snímku Josef Křídlo z Českého statistického úřadu, který minulý pátek prováděl školení sčítacích komisařů na Okresním úřadu v Jičíně.

FOTO: pe


Sokolové a fotbalisté jednali o stadionu

Nová Paka - V zasedací místnosti městského úřadu se minulou středu sešli zástupci SK Fotbal Nová Paka a TJ Sokol Nová Paka, aby spolu s komisí školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucím stavebního úřadu jednali v záležitosti dodatečného povolení stavby durotanového rozběžiště.

Jeho necelých 20 metrů se totiž nachází na pozemku SK Fotbal. Při schůzce byly řešeny i další problémy související s užíváním stadionu oběma subjekty, kterou komplikuje situace tří majitelů jednotlivých částí stadionu - TJ Sokol, SK Fotbal a město.

Nynější situace je taková, že pro dodatečné povolení stavby v celém rozsahu je třeba souhlasu SK Fotbal se stavbou na jejich pozemku. V opačném případě bude stavební úřad nucen nařídit odstranění části stavby na tomto pozemku. Po téměř dvouhodinovém jednání navrhli zástupci SK Fotbal výměnu pozemku, na kterém se nachází část rozběžiště za blízkou garáž. Ta při převodu stadionu z Tělovýchovné jednoty na SK Fotbal nebyla v převodu uvedena a v současné době je stále v majetku Tělovýchovné jednoty. Vzhledem k tomu, že zástupci SK Fotbal nereflektovali na návrh Tělocvičné Jednoty vyměnit pozemek s částí rozběžiště za pozemek pod budovou ve vlastnictví TJ Sokol, slíbili zástupci Sokola projednat záležitost ohledně výměny pozemku za garáž s představiteli Tělovýchovné jednoty. Obě strany se dohodly za přítomnosti vedoucího stavebního úřadu Pavla Řeháka na požadavku prodloužení termínu přerušení stavebního řízení z původního termínu 20. února na 20. březen.

Při této příležitosti komise školství, mládeže a tělovýchovy požaduje vyjádření rady k možnosti převzetí a následného provozu stadionu městem. Zároveň navrhuje, aby po případném schválení radou město vypracovalo písemný návrh řešení převzetí a provozu stadionu. Podobný návrh by měly vypracovat i oba subjekty - SK Fotbal a Tělocvičná jednota Sokol, které s návrhem KŠMT předběžně souhlasily.

Starosta Nové Paky Petr Kuřík k možnosti převzetí stadionu městem řekl: "Tento problém není nový a řeší se již řadu let. Domnívám se, že by pro převzetí mohlo být v radě pochopení. Za předpokladu, že zainteresované subjekty jsou ochotny předat městu veškerý majetek, který se v objektu stadionu nachází, souhlasil bych a tento návrh plně podporoval."

Míla Pour


Nádraží zatím bez budovy

Hořice - Pravděpodobně bez správní budovy bude letos zahájena stavba nového autobusového nádraží v Hořicích. Dosud se totiž nepodařil vyřešit výkup části pozemku v prostoru budoucího staveniště na areálem Penny marketu. "V prostoru nádraží se počítá i se stavbou budovy, ve které by mělo mít ČSAD Semily kancelář, kde budou cestujícím poskytovány informace o autobusových spojích. Vzhledem k tomu, že řešíme složitý majetkový problém právě v tom místě, kde má objekt stát, tak je dost možné, že se nádraží vybuduje zatím bez této budovy. Tento problém by tedy neměl chystanou akci ohrozit," uvedl hořický starosta Ladislav Vrba. Doplnil, že situaci komplikuje nejasné dědictví mezi členy rodiny, která žije na Slovensku. Z těchto důvodů se však mimo jiné budou nejspíš muset na autobusovém nádraží postavit provizorní toalety.

(jn)


Nové Noviny