Nové Noviny č. 7/0116. února 2001str. 4

O záchranu kostela už usiluje i vznikající občanské sdružení

Holovousy - Chodovický kostel svatého Bartoloměje čekají zřejmě lepší časy. Rozpadající se památka našla zastánce v obci, kteří ji chtějí uchovat i pro příští generace. Nebýt iniciativy holovouských zastupitelů a právě vznikajícího občanského sdružení, mnozí by už nejspíš nad chátrající dominantou zlomili hůl.

Najít způsob, jak opravit jednu z nejstarších původní staveb v širokém okolí, která je už třetím rokem kvůli narušené statice uzavřena, se snaží občanské sdružení Za záchranu kostela. Jeho členové se sešli minulý pátek na ustavující schůzi v holovouské knihovně. Jako host byl na jednání přizván také hořický děkan P. Adam Depa, který seznámil přítomné se stanoviskem církve. Právě od hradecké diecéze se obec rozhodla kostel sv. Bartoloměje odkoupit. "S biskupem Dominikem Dukou jsme se nakonec dohodli, že objekt bude na obec převeden formou daru," oznámila starostka Holovous Martina Berdychová.

V podobně bezvýchodné situaci se na území hradecké diecéze nachází možná desítky dalších sakrálních staveb, a církev na opravu všech nemá dostatek peněz. Také proto se tomuto řešení nebrání. "Některé kostely i v okolí sice vypadají na první pohled po stavební stránce relativně zachovale, ale uvnitř v interiéru je patrné, že jim časem hrozí podobný osud," uvedl Depa.

"Občanské sdružení bylo založeno ze dvou hlavních důvodů. Jednak aby se památka prezentovala, aby se o ní mezi veřejnosti víc vědělo, a přesvědčit tak místní obyvatele, že stojí za to vynaložit na její opravu peníze z vlastního rozpočtu. Připravuje se například drobná publikace o kostelu, a před Velikonocemi bychom chtěli uspořádat také výstavu. Spolupráci nám přislíbil ředitel jičínského muzea pan Gottlieb, který by například zajistil případné přednášky. Sdružení se také pokusí oslovit různé nadace s žádostí o grant," říká Berdychová.

Obec je už pro letošní rok připravena uvolnit z vlastních zdrojů 300 tisíc korun s tím, že stejně vysokou částku by měl poskytnout i stát. Mimo to se přímo v místě pořádá také sbírka. Z výtěžku a dalších příjmů by měl být v první fázi financován především projekt a další přípravné práce. Náklady na celkovou opravu se přitom odhadují asi na osm milionů korun. Loni byl dokončen stavebně historický průzkum a k dispozici je i statická studie.

V souvislosti s převodem kostela v současnosti probíhají také jednání, jak zabezpečit mobiliář, který bude zřejmě uložen do depozitáře v Hradci Králové. V budoucnu by mohl kostel sv. Bartoloměje podle starostky najít širší uplatnění. Nový smysl by mu mohly dát také koncerty, výstavy, divadla a různá neformální setkání, jak je už dnes běžné i v jiných místech republiky.

(jn)


JMENNÝ PŘEHLED LEGIONÁŘŮ V rámci malé slavnosti se ve středu na Okresním úřadě v Jičíně uskutečnila beseda s autorkou prvního jmenného přehledu legionářů jičínského regionu. Role iniciátora celostátního projektu mapujícího léta 1914 až 1920 se ujala Československá obec legionářská. Za okres Jičín byl zpracováním publikace pověřen Státní okresní archiv Jičín, autorsky pak zástupkyně ředitele archivu Radka Janků. Středeční besedy se kromě zástupců vydavatele zúčastnili představitelé okresního úřadu, armády a Českého svazu bojovníků za svobodu. První vydání publikace vyšlo nákladem pěti set kusů a její část je distribuována výměnou za díla stejného obsahu, vycházející v ostatních okresech České republiky. Obdrží je i kulturní organizace, školy, úřady a archivy. Jmenný přehled legionářů, kteří se nemalou měrou zasloužili o vznik samostatného Československa, je doplněn řadou fotografií, korespondencí, vzpomínkami a výňatky z dochovaných deníků. Nová publikace Radky Janků je v těchto dnech k dostání na pultech Knihkupectví U Pašků za 75 korun.

FOTO: mar


Od dubna nové infocentrum

Hořice - Nové Městské informační centrum v Hořicích má začít fungovat od prvního dubna. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na obsazení místa vedoucího pracovníka MIC.

Informační středisko bude i nadále sídlit v městských prostorách v přízemí radnice, hlavní změna se dotkne vlastního provozu, který před tím zajišťovala cestovní kancelář, která zde působí v podnájmu. "Naším cílem je do začátku sezony zkvalitnit a rozšířit služby pro turisty a další návštěvníky Hořic," říká místostarostka Zdena Vaškovová. Vedle vedoucího MIC, který musí ovládat dva světové jazyky, má v těchto prostorách působit i pracovnice ČSAD Semily, která bude zajišťovat informační servis o odjezdech a příjezdech autobusů. "A to zřejmě do doby, než se postaví nové autobusové nádraží za Penny marketem, kam by se měla kancelář dopravní společnosti přemístit," dodala Vaškovová.

Jak také uvedla, na činnosti městského infocentra se bude "velkou měrou podílet" i místní Vyšší odborná škola rozvoje venkova. Její studenti zpracovali různé náměty na propagaci města a jeho okolí, připravují například prohlídkové okruhy. "V průběhu sezony tady také budou někteří ze studentů na praxi. Věřím, že díky této spolupráci bude možné vyjít návštěvníkům Hořic maximálně vstříc," poznamenala místostarostka.

(jn)


Podzvičinsko prokazuje životaschopnost

Miletín, Lázně Bělohrad - Od chvíle, kdy se začalo v Hořicích a několika dalších obcích na pomezí Jičínska a Trutnovska hovořit o založení regionálního sdružení s názvem Podzvičinsko, uplynul zhruba jeden rok. Podle miletínské starostky Lenky Kožíškové se zatím ukazuje, že je toto seskupení dnes už více jak dvou desítek obcí životaschopné.

"Jsme teprve na začátku a samozřejmě narážíme na řadu problémů, přesto si myslím, že se nám v uplynulých několika měsících pár věcí podařilo," ohlíží se za dosavadní činností miletínská starostka. Vyšlo například několik propagačních materiálů s logem Podzvičinska, a do tisku se připravuje ucelená mapa s navrhovanými trasami pro vyznavače cykloturistiky.

"Sedmadvacátého února bude mít sdružení valnou hromadu, kde zřejmě přijmeme další dvě obce. "Domnívám se, že počet členských obcí není ani tak důležitý, spíš by měl být rozhodující počet obyvatel, kteří do tohoto regionu spádově patří, a jeho územní členění, protože od toho se pak odvíjejí i případné dotace," míní Kožíšková. Správní rada, která se sešla minulý týden v Pecce, navrhuje, aby si Podzvičinsko zaplatilo prezentaci v katalogu Dasis, který vychází dvakrát ročně a je plošně distribuován po celé republice u benzinových stanic. "V námi vyblokovaném prostoru katalogu by pak měli možnost se propagovat i místní podnikatelé," dodává starostka.

Prioritou sdružení v letošním roce je do sezony vydat mapu s navrženými cyklotrasami, které propojí desítky obcí a vesnic v celkové délce zhruba 350 kilometrů. "Trasy jsou rozděleny podle důležitosti. Významově je hlavní Labská stezka, která do této oblasti vede od Hostinného a Cesta kamene, která má začínat v Konecchlumí. Obě shodně směřují ke Kuksu a přesahují pomyslné hranice jednotlivých regionů. Zbytek území Podzvičinska je zahuštěn množstvím dalších tras různé délky a kvality. Podstatné je, že na sebe všechny vzájemně navazují. Každý návštěvník této oblasti si tak bude mít možnost podle zdatnosti vybrat úsek na základě vlastního výběru," doplnila Kožíšková.

Připomněla, že cílem sdružení je oživit v části Podkrkonoší cestovní ruch, který by se měl v budoucnosti stát možná rozhodujícím zdrojem příjmů. "Určitou vizi máme, ale musíme na ní tvrdě pracovat. Nejsme tak daleko jako Krkonoše, kde je už vybudovaná hotelová síť, sportovní areály a různé formy služeb pro turisty. Musíme především podnítit zájem podnikatelů. Dobrým signálem je například i chystané otevření nového informačního centra v Hořicích, které doplní už fungující střediska ve Dvoře Králové a v Bělohradě."

Spolupráci mezi obcemi a živnostníky by mohl více prohloubit Bělohrad, který se nabízí jako pořadatel prvního ročníku Srazu měst a obcí sdružení Podzvičinsko s celodenním programem, na jehož skladbě by se podíleli všichni účastníci včetně podnikatelů.

(jn)


Provoz ubytovny zatím ztrátový

Jičín - Na jaře loňského roku rekonstruované "buňkoviště" nedaleko čistírny odpadních vod provozuje Městský bytový podnik Jičín jako dočasnou (maximálně tříměsíční) ubytovnu pro osoby v tíživé životní situaci.

Zakoupení pozemku s osmnácti obytnými buňkami a jejich částečná rekonstrukce přišla městskou pokladnu přibližně na 850 tisíc korun. První zájemci o ubytování pak přicházeli od poloviny roku 2000. Dnes tedy lze s odstupem hodnotit pololetní aktivity tohoto městského zařízení.

"Provoz ubytovny jsme zahajovali bez větších zkušeností s mírnými obavami. Zařízení je schopno ubytovat šestadvacet osob, přičemž stávající klientelu tvoří vesměs osoby doporučené nám pracovníky sociálního odboru města Jičína a referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Jičíně. Až na drobné výjimky nemůžeme hovořit o větších problémech," uvádí ředitel MěBP Pavel Bílek.

Noc v městské ubytovně přijde na pouhých šedesát korun. Poplatky bývají hrazeny přímo nebo prostřednictvím sociálních dávek. Jsou i případy, kdy jsou sráženy z platu ubytovaného jeho zaměstnavatelem, který je pak převádí na účet MěBP. Zatím se však příliš nedaří využít kapacitních možností ubytovny, a tak zde ve sledovaném období pobývalo v průměru pět osob měsíčně.

"Podařilo se nám za minimální finanční prostředky obsadit místo správce, který zajišťuje denní kontrolu ubytovny, provádí výměnu ložního prádla a úklid společných prostor.

Ekonomické výsledky jsou samozřejmě částečně ovlivněny faktem, že se jedná o zařízení po rekonstrukci, kdy nebylo nutné investovat do větších oprav. Na druhou stranu je zkresluje pouze pětinové využití ubytovací kapacity. Za druhé pololetí loňského roku tak celkové náklady na provoz ubytovacího zařízení činily 90 tisíc korun, přičemž v poplatcích se nám vrátilo 60 tisíc korun. Celkově jsme tedy zaznamenali přibližně třicetitisícovou ztrátu, která byla uhrazena naší organizací z rozpočtového příspěvku města Jičína," dodal Pavel Bílek.

Z šestiměsíčních výsledků tedy vyplývá, že se provoz městské ubytovny zatím daří zajišťovat pomocí minimálních finančních nákladů. Vedení MěBP se však nedomnívá, že při zvýšeném naplňování ubytovací kapacity bude někdy zařízení ziskové. Při vyšší obsazenosti ubytovny se totiž úměrně zvýší i náklady na její provoz (praní prádla, úklid, energie a pod.).

(mar)


Zastupitelstvo plánuje plynofikaci Stříbrnice

Vrbice - Z výčtu investičních akcí připravených na tento rok Východočeskou plynárenskou a.s. Hradec Králové nám v minulém vydání Nových Novin vypadla Vrbice.

Podle ředitele jičínského závodu Jana Jahody k tomu došlo tím, že plánovaná plynofikace bude hrazena částečně státní dotací z Fondu životního prostředí (862 tisíc korun) a z větší části pak finančními prostředky uspořenými obcí z vlastních rozpočtových zdrojů (1,22 miliony korun).

"O plynofikaci Vrbice hovoříme již od roku 1998, kdy se plánovala výstavba plynovodu do nedaleké Butovse. Po volbách jsem byl zastupitelstvem pověřen k učinění veškerých potřebných kroků vedoucích k přípravě a následné realizaci stavby. Dnes mohu odpovědně říci, že jsme hotovi jak z hlediska projektové dokumentace, výběru stavební firmy, tak po stránce ekonomické. Zbývá nám pouze vyhovět všem účastníkům stavebního řízení a po vzájemné dohodě vytyčit konečnou trasu plynovodu," připouští starosta obce Karel Horák.

I přes tento problém by mohla být plynofikace Vrbice v případě příznivého počasí zahájena v dubnu. Kolaudace by tak mohla proběhnout zřejmě v průběhu července. Ve Vrbici dnes žije okolo 120 lidí, z nichž většina projevila o plynofikaci zájem.

"Plynové přípojky přivedeme ke všem objektům, jejichž majitelé se rozhodli akce s vlastním finančním příspěvkem (5000 Kč) zúčastnit. Ze sedmdesáti objektů nebudou přípojky realizovány asi v deseti případech," dodává Horák.

Dalším krokem obecního zastupitelstva Vrbice je v případě plynofikace Vysokého Veselí přivést plyn i do obce Stříbrnice, kde dnes žije trvale třiadvacet občanů a několik víkendových chalupářů. I přes stoupající ceny plynu je i v této obci, správou spadající pod Vrbici, o plynofikaci většinový zájem.

(mar)


Nové Noviny